1

1

De trinitate

̓Επιφανίου Κύπρου ἐκ τοῦ περὶ τριάδος λόγου.

Μία δοξολογία πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος καὶ μία προσκύνησις· ὅτε γὰρ δοξολογοῦσι τὰ σεραφὶμ τὸν θεὸν "ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος", πατέρα καὶ υἱὸν καὶ πνεῦμα ἅγιον δοξολογοῦσι.