Ἃ μὲν οὖν εἴποι τις ἂν ἐπικόπτων τὴν περὶ τὸν λόγον αὐτῶν ἑτοιμότητα καὶ ταχύτητα, καὶ τὸ τοῦ τάχους ἐπισφαλὲς ἐν πᾶσι μὲν πράγμασι, μάλιστα δὲ ἐν τοῖ

Oration XXIX.

The Third Theological Oration.

On the Son.

I.  This then is what might be said to cut short our opponents’ readiness to argue and their hastiness with its consequent insecurity in all matters, but above all in those discussions which relate to God.  But since to rebuke others is a matter of no difficulty whatever, but a very easy thing, which any one who likes can do; whereas to substitute one’s own belief for theirs is the part of a pious and intelligent man; let us, relying on the Holy Ghost, Who among them is dishonoured, but among us is adored, bring forth to the light our own conceptions about the Godhead, whatever these may be, like some noble and timely birth.  Not that I have at other times been silent; for on this subject alone I am full of youthful strength and daring; but the fact is that under present circumstances I am even more bold to declare the truth, that I may not (to use the words of Scripture) by drawing back fall into the condemnation of being displeasing to God.1    Heb. ii. 4; x. 38.  And since every discourse is of a twofold nature, the one part establishing one’s own, and the other overthrowing one’s opponents’ position; let us first of all state our own position, and then try to controvert that of our opponents;—and both as briefly as possible, so that our arguments may be taken in at a glance (like those of the elementary treatises which they have devised to deceive simple or foolish persons), and that our thoughts may not be scattered by reason of the length of the discourse, like water which is not contained in a channel, but flows to waste over the open land.

II.  The three most ancient opinions concerning God are Anarchia, Polyarchia, and Monarchia.  The first two are the sport of the children of Hellas, and may they continue to be so.  For Anarchy is a thing without order; and the Rule of Many is factious, and thus anarchical, and thus disorderly.  For both these tend to the same thing, namely disorder; and this to dissolution, for disorder is the first step to dissolution.

But Monarchy is that which we hold in honour.  It is, however, a Monarchy that is not limited to one Person, for it is possible for Unity if at variance with itself to come into a condition of plurality;2    Billius and others here read Authority, which is not supported by the best mss., or by the context. but one which is made of an equality of Nature and a Union of mind, and an identity of motion, and a convergence of its elements to unity—a thing which is impossible to the created nature—so that though numerically distinct there is no severance of Essence.  Therefore Unity3    Elias explains this to mean that of old men knew only One Person in the Godhead:  and until the Incarnation this knowledge was sufficient; but from that time forward they acknowledged a Second Person, and through Him a Third also, the Holy Ghost.  But this explanation falls far short of Gregory’s meaning, which certainly is that the movement of self-consciousness in God from all Eternity made the Generation of the Son, and the Procession of the Holy Ghost, a necessity.  All is objective in God.  cf. Petav. de Deo, II., viii., 16; also, Greg. Naz., Or. xxiii. 5. having from all eternity arrived by motion at Duality, found its rest in Trinity.  This is what we mean by Father and Son and Holy Ghost.  The Father is the Begetter and the Emitter;4    προβολεὺς-προβολὴ was a term used by the Gnostics to describe the Emanations by which the distance between the Finite and the Infinite was according to them bridged over; and on this account it fell under suspicion, and was rejected by both Arius and Athanasius.  Tertullian used it with an explanation which is satisfactory as regards the προβολὴ of the Son; but when he comes to apply it to the Procession of the Holy Ghost he uses an illustration which is in almost the very words rejected by Gregory (c. Prax., 7, 8.  See Swete, p. 56).  Origen did not admit it.  Later when this danger was past, the word came into use again as the equivalent of ἐκπόρευσις, at first with reserve and explanations in the text, but later on as an accepted term.  See Swete ,“On The Doctrine Of The Holy Spirit,” p. 36. without passion of course, and without reference to time, and not in a corporeal manner.  The Son is the Begotten, and the Holy Ghost the Emission; for I know not how this could be expressed in terms altogether excluding visible things.  For we shall not venture to speak of “an overflow of goodness,” as one of the Greek Philosophers dared to say, as if it were a bowl overflowing, and this in plain words in his Discourse on the First and Second Causes.5    The expression is from Plato.  Let us not ever look on this Generation as involuntary, like some natural overflow, hard to be retained, and by no means befitting our conception of Deity.  Therefore let us confine ourselves within our limits, and speak of the Unbegotten and the Begotten and That which proceeds from the Father, as somewhere God the Word Himself saith.

III.  When did these come into being?  They are above all “When.”  But, if I am to speak with something more of boldness,—when the Father did.  And when did the Father come into being.  There never was a time when He was not.  And the same thing is true of the Son and the Holy Ghost.  Ask me again, and again I will answer you, When was the Son begotten?  When the Father was not begotten.  And when did the Holy Ghost proceed?  When the Son was, not proceeding but, begotten—beyond the sphere of time, and above the grasp of reason; although we cannot set forth that which is above time, if we avoid as we desire any expression which conveys the idea of time.  For such expressions as “when” and “before” and “after” and “from the beginning” are not timeless, however much we may force them; unless indeed we were to take the Æon, that interval which is coextensive with the eternal things, and is not divided or measured by any motion, or by the revolution of the sun, as time is measured.

How then are They not alike unoriginate, if They are coeternal?  Because They are from Him, though not after Him.  For that which is unoriginate is eternal, but that which is eternal is not necessarily unoriginate, so long as it may be referred to the Father as its origin.  Therefore in respect of Cause They are not unoriginate; but it is evident that the Cause is not necessarily prior to its effects, for the sun is not prior to its light.  And yet They are in some sense unoriginate, in respect of time, even though you would scare simple minds with your quibbles, for the Sources of Time are not subject to time.

IV.  But how can this generation be passionless?  In that it is incorporeal.  For if corporeal generation involves passion, incorporeal generation excludes it.  And I will ask of you in turn, How is He God if He is created?  For that which is created is not God.  I refrain from reminding you that here too is passion if we take the creation in a bodily sense, as time, desire, imagination, thought, hope, pain, risk, failure, success, all of which and more than all find a place in the creature, as is evident to every one.  Nay, I marvel that you do not venture so far as to conceive of marriages and times of pregnancy, and dangers of miscarriage, as if the Father could not have begotten at all if He had not begotten thus; or again, that you did not count up the modes of generation of birds and beasts and fishes, and bring under some one of them the Divine and Ineffable Generation, or even eliminate the Son out of your new hypothesis.  And you cannot even see this, that as His Generation according to the flesh differs from all others (for where among men do you know of a Virgin Mother?), so does He differ also in His spiritual Generation; or rather He, Whose Existence is not the same as ours, differs from us also in His Generation.

V.  Who then is that Father Who had no beginning?  One Whose very Existence had no beginning; for one whose existence had a beginning must also have begun to be a Father.  He did not then become a Father after He began to be, for His being had no beginning.  And He is Father in the absolute sense, for He is not also Son; just as the Son is Son in the absolute sense, because He is not also Father.  These names do not belong to us in the absolute sense, because we are both, and not one more than the other; and we are of both, and not of one only; and so we are divided, and by degrees become men, and perhaps not even men, and such as we did not desire, leaving and being left, so that only the relations remain, without the underlying facts.6    Elias explains this to refer to the fact that children leave and are left by parents; or else to the death of either one or the other.

But, the objector says, the very form of the expression “He begat” and “He was begotten,” brings in the idea of a beginning of generation.  But what if you do not use this expression, but say, “He had been begotten from the beginning” so as readily to evade your far-fetched and time-loving objections?  Will you bring Scripture against us, as if we were forging something contrary to Scripture and to the truth?  Why, every one knows that in practice we very often find tenses interchanged when time is spoken of; and especially is this the custom of Holy Scripture, not only in respect of the past tense, and of the present; but even of the future, as for instance “Why did the heathen rage?”7    Ps. ii. 1. when they had not yet raged and “they shall cross over the river on foot,”8    Ps. lxvi. 6. where the meaning is they did cross over.  It would be a long task to reckon up all the expressions of this kind which students have noticed.

VI.  So much for this point.  What is their next objection, how full of contentiousness and impudence?  He, they say, either voluntarily begat the Son, or else involuntarily.  Next, as they think, they bind us on both sides with cords; these however are not strong, but very weak.  For, they say, if it was involuntarily He was under the sway of some one, and who exercised this sway?  And how is He, over whom it is exercised, God?  But if voluntarily, the Son is a Son of Will; how then is He of the Father?—and they thus invent a new sort of Mother for him,—the Will,—in place of the Father.  There is one good point which they may allege about this argument of theirs; namely, that they desert Passion, and take refuge in Will.  For Will is not Passion.

Secondly, let us look at the strength of their argument.  And it were best to wrestle with them at first at close quarters.  You yourself, who so recklessly assert whatever takes your fancy; were you begotten voluntarily or involuntarily by your father?  If involuntarily, then he was under some tyrant’s sway (O terrible violence!) and who was the tyrant?  You will hardly say it was nature,—for nature is tolerant of chastity.  If it was voluntarily, then by a few syllables your father is done away with, for you are shewn to be the son of Will, and not of your father.  But I pass to the relation between God and the creature, and I put your own question to your own wisdom.  Did God create all things voluntarily or under compulsion?  If under compulsion, here also is the tyranny, and one who played the tyrant; if voluntarily, the creatures also are deprived of their God, and you before the rest, who invent such arguments and tricks of logic.  For a partition is set up between the Creator and the creatures in the shape of Will.  And yet I think that the Person who wills is distinct from the Act of willing; He who begets from the Act of begetting; the Speaker from the speech, or else we are all very stupid.  On the one side we have the mover, and on the other that which is, so to speak, the motion.  Thus the thing willed is not the child of will, for it does not always result therefrom; nor is that which is begotten the child of generation, nor that which is heard the child of speech, but of the Person who willed, or begat, or spoke.  But the things of God are beyond all this, for with Him perhaps the Will to beget is generation, and there is no intermediate action (if we may accept this altogether, and not rather consider generation superior to will).

VII.  Will you then let me play a little upon this word Father, for your example encourages me to be so bold?  The Father is God either willingly or unwillingly; and how will you escape from your own excessive acuteness?  If willingly, when did He begin to will?  It could not have been before He began to be, for there was nothing prior to Him.  Or is one part of Him Will and another the object of Will?  If so, He is divisible.  So the question arises, as the result of your argument, whether He Himself is not the Child of Will.  And if unwillingly, what compelled Him to exist, and how is He God if He was compelled—and that to nothing less than to be God?  How then was He begotten, says my opponent.  How was He created, if as you say, He was created?  For this is a part of the same difficulty.  Perhaps you would say, By Will and Word.  You have not yet solved the whole difficulty; for it yet remains for you to shew how Will and Word gained the power of action.  For man was not created in this way.

VIII.  How then was He begotten?  This Generation would have been no great thing, if you could have comprehended it who have no real knowledge even of your own generation, or at least who comprehend very little of it, and of that little you are ashamed to speak; and then do you think you know the whole?  You will have to undergo much labour before you discover the laws of composition, formation, manifestation, and the bond whereby soul is united to body,—mind to soul, and reason to mind; and movement, increase, assimilation of food, sense, memory, recollection, and all the rest of the parts of which you are compounded; and which of them belongs to the soul and body together, and which to each independently of the other, and which is received from each other.  For those parts whose maturity comes later, yet received their laws at the time of conception.  Tell me what these laws are?  And do not even then venture to speculate on the Generation of God; for that would be unsafe.  For even if you knew all about your own, yet you do not by any means know about God’s.  And if you do not understand your own, how can you know about God’s?  For in proportion as God is harder to trace out than man, so is the heavenly Generation harder to comprehend than your own.  But if you assert that because you cannot comprehend it, therefore He cannot have been begotten, it will be time for you to strike out many existing things which you cannot comprehend; and first of all God Himself.  For you cannot say what He is, even if you are very reckless, and excessively proud of your intelligence.  First, cast away your notions of flow and divisions and sections, and your conceptions of immaterial as if it were material birth, and then you may perhaps worthily conceive of the Divine Generation.  How was He begotten?—I repeat the question in indignation.  The Begetting of God must be honoured by silence.  It is a great thing for you to learn that He was begotten.  But the manner of His generation we will not admit that even Angels can conceive, much less you.  Shall I tell you how it was?  It was in a manner known to the Father Who begat, and to the Son Who was begotten.  Anything more than this is hidden by a cloud, and escapes your dim sight.

IX.  Well, but the Father begat a Son who either was or was not in existence.9    This is the Arian dilemma, “Did the Son exist before he was begotten?”  What utter nonsense!  This is a question which applies to you or me, who on the one hand were in existence, as for instance Levi in the loins of Abraham;10    Heb. vii. 10. and on the other hand came into existence; and so in some sense we are partly of what existed, and partly of what was nonexistent; whereas the contrary is the case with the original matter, which was certainly created out of what was non-existent, notwithstanding that some pretend that it is unbegotten.  But in this case “to be begotten,” even from the beginning, is concurrent with “to be.”  On what then will you base this captious question?  For what is older than that which is from the beginning, if we may place there the previous existence or non-existence of the Son?  In either case we destroy its claim to be the Beginning.  Or perhaps you will say, if we were to ask you whether the Father was of existent or non-existent substance, that he is twofold, partly pre-existing, partly existing; or that His case is the same with that of the Son; that is, that He was created out of non-existing matter, because of your ridiculous questions and your houses of sand, which cannot stand against the merest ripple.

I do not admit either solution, and I declare that your question contains an absurdity, and not a difficulty to answer.  If however you think, in accordance with your dialectic assumptions, that one or other of these alternatives must necessarily be true in every case, let me ask you one little question:  Is time in time, or is it not in time?  If it is contained in time, then in what time, and what is it but that time, and how does it contain it?  But if it is not contained in time, what is that surpassing wisdom which can conceive of a time which is timeless?  Now, in regard to this expression, “I am now telling a lie,” admit one of these alternatives, either that it is true, or that it is a falsehood, without qualification (for we cannot admit that it is both).  But this cannot be.  For necessarily he either is lying, and so is telling the truth, or else he is telling the truth, and so is lying.  What wonder is it then that, as in this case contraries are true, so in that case they should both be untrue, and so your clever puzzle prove mere foolishness?  Solve me one more riddle.  Were you present at your own generation, and are you now present to yourself, or is neither the case?  If you were and are present, who were you, and with whom are you present?  And how did your single self become thus both subject and object?  But if neither of the above is the case, how did you get separated from yourself, and what is the cause of this disjoining?  But, you will say, it is stupid to make a fuss about the question whether or no a single individual is present to himself; for the expression is not used of oneself but of others.  Well, you may be certain that it is even more stupid to discuss the question whether That which was begotten from the beginning existed before its generation or not.  For such a question arises only as to matter divisible by time.

X.  But they say, The Unbegotten and the Begotten are not the same; and if this is so, neither is the Son the same as the Father.  It is clear, without saying so, that this line of argument manifestly excludes either the Son or the Father from the Godhead.  For if to be Unbegotten is the Essence of God, to be begotten is not that Essence; if the opposite is the case, the Unbegotten is excluded.  What argument can contradict this?  Choose then whichever blasphemy you prefer, my good inventor of a new theology, if indeed you are anxious at all costs to embrace a blasphemy.  In the next place, in what sense do you assert that the Unbegotten and the Begotten are not the same?  If you mean that the Uncreated and the created are not the same, I agree with you; for certainly the Unoriginate and the created are not of the same nature.  But if you say that He That begat and That which is begotten are not the same, the statement is inaccurate.  For it is in fact a necessary truth that they are the same.  For the nature of the relation of Father to Child is this, that the offspring is of the same nature with the parent.  Or we may argue thus again.  What do you mean by Unbegotten and Begotten, for if you mean the simple fact of being unbegotten or begotten, these are not the same; but if you mean Those to Whom these terms apply, how are They not the same?  For example, Wisdom and Unwisdom are not the same in themselves, but yet both are attributes of man, who is the same; and they mark not a difference of essence, but one external to the essence.11    cf. Petavius De Trin., V. ii., 2.  Are immortality and innocence and immutability also the essence of God?  If so God has many essences and not one; or Deity is a compound of these.  For He cannot be all these without composition, if they be essences.

XI.  They do not however assert this, for these qualities are common also to other beings.  But God’s Essence is that which belongs to God alone, and is proper to Him.  But they, who consider matter and form to be unbegotten, would not allow that to be unbegotten is the property of God alone (for we must cast away even further the darkness of the Manichæans).12    The Manichæans, who believed in two eternal principles of good and evil, light and darkness, held that darkness too was unbegotten (Elias).  But suppose that it is the property of God alone.  What of Adam?  Was he not alone the direct creature of God?  Yes, you will say.  Was he then the only human being?  By no means.  And why, but because humanity does not consist in direct creation?  For that which is begotten is also human.  Just so neither is He Who is Unbegotten alone God, though He alone is Father.  But grant that He Who is Begotten is God; for He is of God, as you must allow, even though you cling to your Unbegotten.  Then how do you describe the Essence of God?  Not by declaring what it is, but by rejecting what it is not.  For your word signifies that He is not begotten; it does not present to you what is the real nature or condition of that which has no generation.  What then is the Essence of God?  It is for your infatuation to define this, since you are so anxious about His Generation too; but to us it will be a very great thing, if ever, even in the future, we learn this, when this darkness and dulness is done away for us, as He has promised Who cannot lie.  This then may be the thought and hope of those who are purifying themselves with a view to this.  Thus much we for our part will be bold to say, that if it is a great thing for the Father to be Unoriginate, it is no less a thing for the Son to have been Begotten of such a Father.  For not only would He share the glory of the Unoriginate, since he is of the Unoriginate, but he has the added glory of His Generation, a thing so great and august in the eyes of all those who are not altogether grovelling and material in mind.

XII.  But, they say, if the Son is the Same as the Father in respect of Essence, then if the Father is unbegotten, the Son must be so likewise.  Quite so—if the Essence of God consists in being unbegotten; and so He would be a strange mixture, begottenly unbegotten.  If, however, the difference is outside the Essence, how can you be so certain in speaking of this?  Are you also your father’s father, so as in no respect to fall short of your father, since you are the same with him in essence?  Is it not evident that our enquiry into the Nature of the Essence of God, if we make it, will leave Personality absolutely unaffected?  But that Unbegotten is not a synonym of God is proved thus.  If it were so, it would be necessary that since God is a relative term, Unbegotten should be so likewise; or that since Unbegotten is an absolute term, so must God be.…God of no one.  For words which are absolutely identical are similarly applied.  But the word Unbegotten is not used relatively.  For to what is it relative?  And of what things is God the God?  Why, of all things.  How then can God and Unbegotten be identical terms?  And again, since Begotten and Unbegotten are contradictories, like possession and deprivation, it would follow that contradictory essences would co-exist, which is impossible.13    Because “Son” implies “begotten.”  But (ex hyp.) “Unbegotten” is synonymous with “God.”  Or again, since possessions are prior to deprivations, and the latter are destructive of the former, not only must the Essence of the Son be prior to that of the Father, but it must be destroyed by the Father, on your hypothesis.

XIII.  What now remains of their invincible arguments?  Perhaps the last they will take refuge in is this.  If God has never ceased to beget, the Generation is imperfect; and when will He cease?  But if He has ceased, then He must have begun.  Thus again these carnal minds bring forward carnal arguments.  Whether He is eternally begotten or not, I do not yet say, until I have looked into the statement, “Before all the hills He begetteth Me,”14    Prov. viii. 25. more accurately.  But I cannot see the necessity of their conclusion.  For if, as they say, everything that is to come to an end had also a beginning, then surely that which has no end had no beginning.  What then will they decide concerning the soul, or the Angelic nature?  If it had a beginning, it will also have an end; and if it has no end, it is evident that according to them it had no beginning.  But the truth is that it had a beginning, and will never have an end.  Their assertion, then, that which will have an end had also a beginning, is untrue.  Our position, however, is, that as in the case of a horse, or an ox, or a man, the same definition applies to all the individuals of the same species, and whatever shares the definition has also a right to the Name; so in the very same way there is One Essence of God, and One Nature, and One Name; although in accordance with a distinction in our thoughts we use distinct Names and that whatever is properly called by this Name really is God; and what He is in Nature, That He is truly called—if at least we are to hold that Truth is a matter not of names but of realities.  But our opponents, as if they were afraid of leaving any stone unturned to subvert the Truth, acknowledge indeed that the Son is God when they are compelled to do so by arguments15    The Benedictines here translate λόγῳ by “Scripture,” on the ground that Reason is not competent to assert the Divinity of the Word. and evidences; but they only mean that He is God in an ambiguous sense, and that He only shares the Name.

XIV.  And when we advance this objection against them, “What do you mean to say then?  That the Son is not properly God, just as a picture of an animal is not properly an animal?  And if not properly God, in what sense is He God at all?”  They reply, Why should not these terms be ambiguous, and in both cases be used in a proper sense?  And they will give us such instances as the land-dog and the dogfish; where the word Dog is ambiguous, and yet in both cases is properly used, for there is such a species among the ambiguously named, or any other case in which the same appellative is used for two things of different nature.  But, my good friend, in this case, when you include two natures under the same name, you do not assert that either is better than the other, or that the one is prior and the other posterior, or that one is in a greater degree and the other in a lesser that which is predicated of them both, for there is no connecting link which forces this necessity upon them.  One is not a dog more than the other, and one less so; either the dogfish more than the land-dog, or the land-dog than the dogfish.  Why should they be, or on what principle?  But the community of name is here between things of equal value, though of different nature.  But in the case of which we are speaking, you couple the Name of God with adorable Majesty, and make It surpass every essence and nature (an attribute of God alone), and then you ascribe this Name to the Father, while you deprive the Son of it, and make Him subject to the Father, and give Him only a secondary honour and worship; and even if in words you bestow on Him one which is Equal, yet in practice you cut off His Deity, and pass malignantly from a use of the same Name implying an exact equality, to one which connects things which are not equal.  And so the pictured and the living man are in your mouth an apter illustration of the relations of Deity than the dogs which I instanced.  Or else you must concede to both an equal dignity of nature as well as a common name—even though you introduced these natures into your argument as different; and thus you destroy the analogy of your dogs, which you invented as an instance of inequality.  For what is the force of your instance of ambiguity, if those whom you distinguish are not equal in honour?  For it was not to prove an equality but an inequality that you took refuge in your dogs.  How could anybody be more clearly convicted of fighting both against his own arguments, and against the Deity?

XV.  And if, when we admit that in respect of being the Cause the Father is greater than the Son, they should assume the premiss that He is the Cause by Nature, and then deduce the conclusion that He is greater by Nature also, it is difficult to say whether they mislead most themselves or those with whom they are arguing.  For it does not absolutely follow that all that is predicated of a class can also be predicated of all the individuals composing it; for the different particulars may belong to different individuals.  For what hinders me, if I assume the same premiss, namely, that the Father is greater by Nature, and then add this other, Yet not by nature in every respect greater nor yet Father—from concluding, Therefore the Greater is not in every respect greater, nor the Father in every respect Father?  Or, if you prefer it, let us put it in this way:  God is an Essence:  But an Essence is not in every case God; and draw the conclusion for yourself—Therefore God is not in every case God.  I think the fallacy here is the arguing from a conditioned to an unconditioned use of a term,16    Or as the schoolmen say the fallacy is, A dicto secundum quid ad dictum simpliciter, one of the many forms of Undistributed Middle Term.  Petavius, however (De Trin.. II., v., 12), pronounces the argument of this section unsatisfactory. to use the technical expression of the logicians.  For while we assign this word Greater to His Nature viewed as a Cause, they infer it of His Nature viewed in itself.  It is just as if when we said that such a one was a dead man they were to infer simply that he was a Man.

XVI.  How shall we pass over the following point, which is no less amazing than the rest?  Father, they say, is a name either of an essence or of an Action, thinking to bind us down on both sides.  If we say that it is a name of an essence, they will say that we agree with them that the Son is of another Essence, since there is but one Essence of God, and this, according to them, is preoccupied by the Father.  On the other hand, if we say that it is the name of an Action, we shall be supposed to acknowledge plainly that the Son is created and not begotten.  For where there is an Agent there must also be an Effect.  And they will say they wonder how that which is made can be identical with That which made it.  I should myself have been frightened with your distinction, if it had been necessary to accept one or other of the alternatives, and not rather put both aside, and state a third and truer one, namely, that Father is not a name either of an essence or of an action, most clever sirs.  But it is the name of the Relation in which the Father stands to the Son, and the Son to the Father.  For as with us these names make known a genuine and intimate relation, so, in the case before us too, they denote an identity of nature between Him That is begotten and Him That begets.  But let us concede to you that Father is a name of essence, it will still bring in the idea of Son, and will not make it of a different nature, according to common ideas and the force of these names.  Let it be, if it so please you, the name of an action; you will not defeat us in this way either.  The Homoousion would be indeed the result of this action, or otherwise the conception of an action in this matter would be absurd.  You see then how, even though you try to fight unfairly, we avoid your sophistries.  But now, since we have ascertained how invincible you are in your arguments and sophistries, let us look at your strength in the Oracles of God, if perchance you may choose to persuade us out of them.

XVII.  For we have learnt to believe in and to teach the Deity of the Son from their great and lofty utterances.  And what utterances are these?  These:  God—The Word—He That Was In The Beginning and With The Beginning, and The Beginning.  “In the Beginning was The Word, and the Word was with God, and the Word was God,”17    John i. 1. and “With Thee is the Beginning,”18    Ps. cx. 3. and “He who calleth her The Beginning from generations.”19    Isa. xli. 4.  Then the Son is Only-begotten:  The only “begotten Son which is in the bosom of the Father, it says, He hath declared Him.”20    John i. 18.  The Way, the Truth, the Life, the Light.  “I am the Way, the Truth, and the Life;” and “I am the Light of the World.”21    John vii. 12; ix. 5; xiv. 6.  Wisdom and Power, “Christ, the Wisdom of God, and the Power of God.”22    1 Cor. i. 24.  The Effulgence, the Impress, the Image, the Seal; “Who being the Effulgence of His glory and the Impress of His Essence,”23    Heb. i. 3 R.V. and “the Image of His Goodness,”24    Wisd. vii. 26. and “Him hath God the Father sealed.”25    John vi. 27.  Lord, King, He That Is, The Almighty.  “The Lord rained down fire from the Lord;”26    Gen. xix. 24. and “A sceptre of righteousness is the sceptre of Thy Kingdom;”27    Ps. xlv. 6. and “Which is and was and is to come, the Almighty”28    Rev. i. 8.—all which are clearly spoken of the Son, with all the other passages of the same force, none of which is an afterthought, or added later to the Son or the Spirit, any more than to the Father Himself.  For Their Perfection is not affected by additions.  There never was a time when He was without the Word, or when He was not the Father, or when He was not true, or not wise, or not powerful, or devoid of life, or of splendour, or of goodness.

But in opposition to all these, do you reckon up for me the expressions which make for your ignorant arrogance, such as “My God and your God,”29    John xx. 17, 28. or greater, or created, or made, or sanctified;30    Prov. viii. 22; John x. 36; Acts ii. 36. Add, if you like, Servant31    Phil. ii. 7. and Obedient32    Phil. ii. 8. and Gave33    John i. 12. and Learnt,34    Heb. v. 8. and was commanded,35    John x. 18; xiv. 31. was sent,36    Ib. iv. 34; v. 23, sq. can do nothing of Himself, either say, or judge, or give, or will.37    Ib. v. 19, 30.  And further these,—His ignorance,38    Mark xiii. 32. subjection,39    1 Cor. xv. 28. prayer,40    Luke vi. 12. asking,41    John xiv. 16. increase,42    Luke ii. 52. being made perfect.43    Heb. v. 9, etc.  And if you like even more humble than these; such as speak of His sleeping,44    Matt. viii. 24; Mark iv. 38. hungering,45    Matt. iv. 2; Luke iv. 2. being in an agony,46    Luke xxii. 44. and fearing;47    Heb. v. 7. or perhaps you would make even His Cross and Death a matter of reproach to Him.  His Resurrection and Ascension I fancy you will leave to me, for in these is found something to support our position.  A good many other things too you might pick up, if you desire to put together that equivocal and intruded god of yours, Who to us is True God, and equal to the Father.  For every one of these points, taken separately, may very easily, if we go through them one by one, be explained to you in the most reverent sense, and the stumbling-block of the letter be cleaned away—that is, if your stumbling at it be honest, and not wilfully malicious.  To give you the explanation in one sentence.  What is lofty you are to apply to the Godhead, and to that Nature in Him which is superior to sufferings and incorporeal; but all that is lowly to the composite condition48    S. Gregory often speaks of Human Nature as our composite being; and here he means the Sacred Humanity exclusively; there is no shadow of suspicion of Nestorianism or Eutychianism attaching to his name. of Him who for your sakes made Himself of no reputation and was Incarnate—yes, for it is no worse thing to say, was made Man, and afterwards was also exalted.  The result will be that you will abandon these carnal and grovelling doctrines, and learn to be more sublime, and to ascend with His Godhead, and you will not remain permanently among the things of sight, but will rise up with Him into the world of thought, and come to know which passages refer to His Nature, and which to His assumption of Human Nature.49    The word οἰκονομία is used in four principal senses:  (a) The ministry of the Gospel, cf. Ephes. iii. 2; Col. i. 25; etc., and S. Cyril Hieros., has the expression “Economy of the Mystery” (Cat. xxv.).  It is also used absolutely by S. Chrysostom and others.  (b) The Providence of God, as by Epiphanius, Greg. Nyss., and others.  (c) The Incarnation, as in the text, without any epithet—in which use it is opposed to ἡ θεότης.  Sometimes however epithets are added.  (d) The whole Mystery of Redemption, including the Passion.

XIX.  For He Whom you now treat with contempt was once above you.  He Who is now Man was once the Uncompounded.  What He was He continued to be; what He was not He took to Himself.50    cf. S. Leo, Serm. xxi., De Nativ. Dei, c. ii.  “Remaining what He was, and putting on what He was not, He united the true form of a servant to that form in which He was equal to God the Father, and combined both natures in a union so close that the lower was not consumed by receiving glory, nor the higher lessened by assuming lowliness.  In the beginning He was, uncaused; for what is the Cause of God?  But afterwards for a cause He was born.  And that cause was that you might be saved, who insult Him and despise His Godhead, because of this, that He took upon Him your denser nature, having converse with Flesh by means of Mind.51    “Mediante anima,” cf. Orat. xxxviii., 13.  S. T. Aq., Summa, III., vi.  Jungmann, de Verbo Incarn., c. 68.  Forbes, On Nicene Creed, p. 188.  Petav. de Incarn, IV., xiii., 2.  While His inferior Nature, the Humanity, became God, because it was united to God, and became One Person52    γενόμενος ἄνθρωπος ὁ κάτω θεός.  The passage is one of great difficulty.  Elias Cretensis renders the words as follows:—“Becoming Man, the inferior God, because humanity was” etc.; but his rendering is rejected as impossible by Petavius (de Incarn., IV., ix., 2, 3).  (i.) It is grammatically possible (Madvig, Gk. Syntax, 9 a. rem. 3) for ὁ κάτω, standing as it does, to qualify ἄνθρωπος.  (ii.) But the καὶ γενόμενος …θεός may be taken as a nom. absolute, which would have been expressed by a gen. if ἄνθρωπος had not been the same Person as ὁμιλήσας. because the Higher Nature prevailed in order that I too might be made God so far as He is made Man.53    As by the Incarnation He who was God was made perfect Man, so Man was made perfect God, and each nature retained its own qualities.  Or it may mean that God Incarnate was made Man in respect of body, soul, and mind; that is, in all points:  and the Humanity which He assumed was in all these points Deified; and therefore they who are His kindred and imitators share to that extent the Deification (Elias).  In the First Epistle to Cledonius (v. infra) the Priest, against Apollinarius, which is sometimes reckoned as the 51st Oration, S. Gregory says, “The Godhead and the Manhood are two natures, just as soul and body are.  But there are not two Sons or two Gods; although Paul did thus entangle the outward man and the inward.  And, to speak succinctly, the Natures which make our Saviour are distinct, for the Invisible is not the same as the visible, nor the Timeless as that which is subject to time; but He is not two Persons, God forbid, for both these are one in the union, God being made Man, and Man being made God, or however else you may express it.”  And upon this S. Thomas Aquinas remarks that it is true, if by Man you understand simply Human Nature, and not a Human Person; in this sense it was brought to pass that Man was God; or in other words Human Nature was made that of the Son of God.  (Summa, III., xvi., 7.)  He was born—but He had been begotten:  He was born of a woman—but she was a Virgin.  The first is human, the second Divine.  In His Human nature He had no Father, but also in His Divine Nature no Mother.54    “If any does not admit Mary to be the Mother of God (θεοτόκον), he is separated from God.  If any say that He passed through the Virgin as through a conduit, and that He was not formed in her both divinely and humanly (divinely, because without a human father; humanly, because in accordance with the laws of gestation), he is in like manner atheistic.  If any assert that the Humanity was thus formed, and the Deity subsequently added, he is condemned; for this is not a generation of God, but an evasion of generation” (S. G. N. ad Cled., Ep. i.)  S. Thomas Aquinas explains the fitness of the title thus:  The Blessed Virgin could be denied to be the Mother of God only if either His Humanity had been conceived and born before That Man was the Son of God:—which was the position taken up by Photinus; or else if the Humanity had not been assumed into the unity of the Person (or Hypostasis) of the Son of God;—which was the position of Nestorius.  Both these positions are erroneous.  Therefore to deny that the Blessed Virgin is the Mother of God is heretical (Summa, III.. xxxv. 4).  In the text S. Gregory merely means that the Godhead of our Lord was not derived from His Blessed Mother, just as his Manhood was not derived from any man; but, as the extract at the beginning of this Note shews, he would be the last to take up the Nestorian notion, which was afterwards condemned at the Council of Ephesus.  Both these55    Both These, i.e., the being without Father, and without Mother is a condition which belongs only to the Godhead. belong to Godhead.  He dwelt in the womb—but He was recognized by the Prophet,56    S. John the Baptist (S. Luke i.). himself still in the womb, leaping before the Word, for Whose sake He came into being.  He was wrapped in swaddling clothes57    Luke ii. 41.—but He took off the swathing bands of the grave by His rising again.  He was laid in a manger—but He was glorified by Angels, and proclaimed by a star, and worshipped by the Magi.  Why are you offended by that which is presented to your sight, because you will not look at that which is presented to your mind?  He was driven into exile into Egypt—but He drove away the Egyptian idols.58    Referring, perhaps, to the tradition that at the coming of Christ into Egypt all the Idols in the land fell down and were broken.  He had no form nor comeliness in the eyes of the Jews59    Isa. liii. 2.—but to David He is fairer than the children of men.60    Ps. xlv. 2.  And on the Mountain He was bright as the lightning, and became more luminous than the sun,61    Matt. xvii. 2. initiating us into the mystery of the future.

XX.  He was baptized as Man—but He remitted sins as God62    Matt. iii. 13; ix. 6.—not because He needed purificatory rites Himself, but that He might sanctify the element of water.  He was tempted as Man, but He conquered as God; yea, He bids us be of good cheer, for He has overcome the world.63    John xvi. 33.  He hungered—but He fed thousands;64    Ib. vi. 10. yea, He is the Bread that giveth life, and That is of heaven.  He thirsted—but He cried, If any man thirst, let him come unto Me and drink.65    Ib. vii. 37.  Yea, He promised that fountains should flow from them that believe.  He was wearied, but He is the Rest of them that are weary and heavy laden.66    Matt. xi. 28.  He was heavy with sleep, but He walked lightly over the sea.67    Ib. viii. 24.  He rebuked the winds, He made Peter light as he began to sink.68    Ib. xiv. 25, 30.  He pays tribute, but it is out of a fish;69    Ib. xvii. 24. yea, He is the King of those who demanded it.70    John xix. 19.  He is called a Samaritan and a demoniac;71    Ib. viii. 48.—but He saves him that came down from Jerusalem and fell among thieves;72    Luke x. 30, etc. the demons acknowledge Him, and He drives out demons and sinks in the sea legions of foul spirits,73    Luke viii. 28–33. and sees the Prince of the demons falling like lightning.74    Ib. x. 18.  He is stoned, but is not taken.  He prays, but He hears prayer.  He weeps, but He causes tears to cease.  He asks where Lazarus was laid, for He was Man; but He raises Lazarus, for He was God.75    John xi. 43.  He is sold, and very cheap, for it is only for thirty pieces of silver;76    Matt. xxvi. 15. but He redeems the world, and that at a great price, for the Price was His own blood.77    1 Pet. i. 19.  As a sheep He is led to the slaughter,78    Isa. liii. 7. but He is the Shepherd of Israel, and now of the whole world also.  As a Lamb He is silent, yet He is the Word, and is proclaimed by the Voice of one crying in the wilderness.79    John i. 23.  He is bruised and wounded, but He healeth every disease and every infirmity.80    Isa. liii. 23.  He is lifted up and nailed to the Tree, but by the Tree of Life He restoreth us; yea, He saveth even the Robber crucified with Him;81    Luke xxiii. 43. yea, He wrapped the visible world in darkness.  He is given vinegar to drink mingled with gall.  Who?  He who turned the water into wine82    John ii. 1–11., who is the destroyer of the bitter taste, who is Sweetness and altogether desire.83    Cant. v. 16.  He lays down His life, but He has power to take it again;84    John x. 18. and the veil is rent, for the mysterious doors of Heaven are opened; the rocks are cleft, the dead arise.85    Matt. xxvii. 51.  He dies, but He gives life, and by His death destroys death.  He is buried, but He rises again; He goes down into Hell, but He brings up the souls; He ascends to Heaven, and shall come again to judge the quick and the dead, and to put to the test such words as yours.  If the one give you a starting point for your error, let the others put an end to it.

XXI.  This, then, is our reply to those who would puzzle us; not given willingly indeed (for light talk and contradictions of words are not agreeable to the faithful, and one Adversary is enough for us), but of necessity, for the sake of our assailants (for medicines exist because of diseases), that they may be led to see that they are not all-wise nor invincible in those superfluous arguments which make void the Gospel.  For when we leave off believing, and protect ourselves by mere strength of argument, and destroy the claim which the Spirit has upon our faith by questionings, and then our argument is not strong enough for the importance of the subject (and this must necessarily be the case, since it is put in motion by an organ of so little power as is our mind), what is the result?  The weakness of the argument appears to belong to the mystery, and thus elegance of language makes void the Cross, as Paul also thought.86    1 Cor. i. 17.  For faith is that which completes our argument.  But may He who proclaimeth unions and looseth those that are bound, and who putteth into our minds to solve the knots of their unnatural dogmas, if it may be, change these men and make them faithful instead of rhetoricians, Christians instead of that which they now are called.  This indeed we entreat and beg for Christ’s sake.  Be ye reconciled to God,87    2 Cor. v. 20. and quench not the Spirit;88    1 Thess. v. 19. or rather, may Christ be reconciled to you, and may the Spirit enlighten you, though so late.  But if you are too fond of your quarrel, we at any rate will hold fast to the Trinity, and by the Trinity may we be saved, remaining pure and without offence, until the more perfect shewing forth of that which we desire, in Him, Christ our Lord, to Whom be the glory for ever.  Amen.

ΛΟΓΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΠΕΡΙ ΥΙΟΥ

Ἃ μὲν οὖν εἴποι τις ἂν ἐπικόπτων τὴν περὶ τὸν λόγον αὐτῶν ἑτοιμότητα καὶ ταχύτητα, καὶ τὸ τοῦ τάχους ἐπισφαλὲς ἐν πᾶσι μὲν πράγμασι, μάλιστα δὲ ἐν τοῖς περὶ θεοῦ λόγοις, ταῦτά ἐστιν. ἐπεὶ δὲ τὸ μὲν ἐπιτιμᾷν οὐ μέγα: ῥᾷστον γὰρ καὶ τοῦ βουλομένου παντός: τὸ δὲ ἀντεισάγειν τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἀνδρὸς εὐσεβοῦς καὶ νοῦν ἔχοντος: φέρε, τῷ ἁγίῳ θαρρήσαντες πνεύματι, τῷ παρ' αὐτῶν μὲν ἀτιμαζομένῳ, παρ' ἡμῶν δὲ προσκυνουμένῳ, τὰς ἡμετέρας περὶ τῆς θεότητος ὑπολήψεις, αἵ τινές ποτέ εἰσιν, ὥσπερ τινὰ τόκον εὐγενῆ τε καὶ ὥριμον εἰς φῶς προενέγκωμεν: οὐδὲ ἄλλοτε μὲν σιωπήσαντες, τοῦτο γὰρ μόνον ἡμεῖς νεανικοί τε καὶ μεγαλόφρονες, νῦν δὲ καὶ μᾶλλον παρρησιαζόμενοι τὴν ἀλήθειαν: ἵνα μὴ τῇ ὑποστολῇ, καθὼς γέγραπται, τὸ μὴ εὐδοκεῖσθαι κατακριθῶμεν. διττοῦ δὲ ὄντος λόγου παντός, τοῦ μὲν τὸ οἰκεῖον κατασκευάζοντος, τοῦ δὲ τὸ ἀντίπαλον ἀνατρέποντος, καὶ ἡμεῖς τὸν οἰκεῖον ἐκθέμενοι πρότερον, οὕτω τὰ τῶν ἐναντίων ἀνατρέψαι πειρασόμεθα: καὶ ἀμφότερα ὡς οἷόν τε διὰ βραχέων, ἵν' εὐσύνοπτα γένηται τὰ λεγόμενα, ὥσπερ ὃν αὐτοὶ λόγον εἰσαγωγικὸν ἐπενόησαν πρὸς ἐξαπάτην τῶν ἁπλουστέρων ἢ εὐηθεστέρων, καὶ μὴ τῷ μήκει τοῦ λόγου διαχεθῇ τὰ νοούμενα, καθάπερ ὕδωρ οὐ σωλῆνι σφιγγόμενον, ἀλλὰ κατὰ πεδίου χεόμενον καὶ λυόμενον.

Τρεῖς αἱ ἀνωτάτω δόξαι περὶ θεοῦ, ἀναρχία, καὶ πολυαρχία, καὶ μοναρχία. αἱ μὲν οὖν δύο παισὶν Ἑλλήνων ἐπαίχθησαν, καὶ παιζέσθωσαν. τό τε γὰρ ἄναρχον ἄτακτον: τό τε πολύαρχον στασιῶδες, καὶ οὕτως ἄναρχον, καὶ οὕτως ἄτακτον. εἰς ταὐτὸν γὰρ ἀμφότερα φέρει, τὴν ἀταξίαν, ἡ δὲ εἰς λύσιν: ἀταξία γὰρ μελέτη λύσεως. ἡμῖν δὲ μοναρχία τὸ τιμώμενον: μοναρχία δέ, οὐχ ἣν ἓν περιγράφει πρόσωπον: ἔστι γὰρ καὶ τὸ ἓν στασιάζον πρὸς ἑαυτὸ πολλὰ καθίστασθαι: ἀλλ' ἣν φύσεως ὁμοτιμία συνίστησι, καὶ γνώμης σύμπνοια, καὶ ταὐτότης κινήσεως, καὶ πρὸς τὸ ἓν τῶν ἐξ αὐτοῦ σύννευσις, ὅπερ ἀμήχανον ἐπὶ τῆς γεννητῆς φύσεως, ὥστε κἂν ἀριθμῷ διαφέρῃ, τῇ γε οὐσίᾳ μὴ τέμνεσθαι. διὰ τοῦτο μονὰς ἀπ' ἀρχῆς εἰς δυάδα κινηθεῖσα, μέχρι τριάδος ἔστη. καὶ τοῦτό ἐστιν ἡμῖν ὁ πατήρ, καὶ ὁ υἱός, καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα: ὁ μὲν γεννήτωρ καὶ προβολεύς, λέγω δὲ ἀπαθῶς, καὶ ἀχρόνως, καὶ ἀσωμάτως: τῶν δέ, τὸ μὲν γέννημα, τὸ δὲ πρόβλημα, ἢ οὐκ οἶδ' ὅπως ἄν τις ταῦτα καλέσειεν, ἀφελὼν πάντῃ τῶν ὁρωμένων. οὐ γὰρ δὴ ὑπέρχυσιν ἀγαθότητος εἰπεῖν θαρρήσομεν, ὃ τῶν παρ' Ἕλλησι φιλοσοφησάντων εἰπεῖν τις ἐτόλμησεν, οἷον κρατήρ τις ὑπερερρύῃ, σαφῶς οὑτωσὶ λέγων, ἐν οἷς περὶ πρώτου αἰτίου καὶ δευτέρου φιλοσοφεῖ: μή ποτε ἀκούσιον τὴν γέννησιν εἰσαγάγωμεν, καὶ οἷον περίττωμά τι φυσικὸν καὶ δυσκάθεκτον, ἥκιστα ταῖς περὶ θεότητος ὑπονοίαις πρέπον. διὰ τοῦτο ἐπὶ τῶν ἡμετέρων ὅρων ἱστάμενοι τὸ ἀγέννητον εἰσάγομεν, καὶ τὸ γεννητόν, καὶ τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, ὥς πού φησιν αὐτὸς ὁ θεὸς καὶ λόγος.

Πότε οὖν ταῦτα; ὑπὲρ τὸ πότε ταῦτα. εἰ δὲ δεῖ τι καὶ νεανικῶς εἰπεῖν, ὅτε ὁ πατήρ. πότε δὲ ὁ πατήρ; οὐκ ἦν ὅτε οὐκ ἦν. τοῦτο οὖν καὶ ὁ υἱός, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. πάλιν ἐρώτα με, καὶ πάλιν ἀποκρινοῦμαί σοι. πότε ὁ υἱὸς γεγέννηται; ὅτε ὁ πατὴρ οὐ γεγέννηται. πότε δὲ τὸ πνεῦμα ἐκπεπόρευται; ὅτε ὁ υἱὸς οὐκ ἐκπεπόρευται, ἀλλὰ γεγέννηται ἀχρόνως καὶ ὑπὲρ λόγον: εἰ καὶ μὴ δυνάμεθα τὸ ὑπὲρ χρόνον παραστῆσαι, θέλοντες χρονικὴν ἐκφυγεῖν ἔμφασιν: τὸ γὰρ ὅτε, καὶ πρὸ τοῦδε, καὶ μετὰ ταῦτα, καὶ ἀπ' ἀρχῆς, οὐκ ἄχρονα, κἂν ὅτι μάλιστα βιαζώμεθα: πλὴν εἰ τὸ παρεκτεινόμενον τοῖς ἀιδίοις διάστημα τὸν αἰῶνα λαμβάνοιμεν, τὸ μὴ κινήσει τινὶ μηδὲ ἡλίου φορᾷ μεριζόμενον καὶ μετρούμενον, ὅπερ ὁ χρόνος. πῶς οὖν οὐ συνάναρχα, εἰ συναίδια; ὅτι ἐκεῖθεν, εἰ καὶ μὴ μετ' ἐκεῖνον. τὸ μὲν γὰρ ἄναρχον, καὶ ἀίδιον: τὸ ἀίδιον δέ, οὐ πάντως ἄναρχον, ἕως ἂν εἰς ἀρχὴν ἀναφέρηται τὸν πατέρα. οὐκ ἄναρχα οὖν τῷ αἰτίῳ: δῆλον δὲ τὸ αἴτιον ὡς οὐ πάντως πρεσβύτερον τῶν ὧν ἐστιν αἴτιον: οὐδὲ γὰρ τοῦ φωτὸς ἥλιος. καὶ ἄναρχά πως τῷ χρόνῳ, κἂν σὺ μορμολύττῃ τοὺς ἁπλουστέρους: οὐ γὰρ ὑπὸ χρόνον τὰ ἐξ ὧν ὁ χρόνος.

Πῶς οὖν οὐκ ἐμπαθὴς ἡ γέννησις; ὅτι ἀσώματος. εἰ γὰρ ἡ ἐνσώματος ἐμπαθής, ἀπαθὴς ἡ ἀσώματος. ἐγὼ δέ σε ἀντερήσομαι: πῶς θεός, εἰ κτίσμα; οὐ γὰρ θεὸς τὸ κτιζόμενον: ἵνα μὴ λέγω, ὅτι κἀνταῦθα πάθος, ἂν σωματικῶς λαμβάνηται, οἷον χρόνος, ἔφεσις, ἀνατύπωσις, φροντίς, ἐλπίς, λύπη, κίνδυνος, ἀποτυχία, διόρθωσις: ἃ πάντα καὶ πλείω τούτων περὶ τὴν κτίσιν, ὡς πᾶσιν εὔδηλον. θαυμάζω δέ, ὅτι μὴ καὶ τοῦτο τολμᾷς, συνδυασμούς τινας ἐννοεῖν, καὶ χρόνους κυήσεως, καὶ κινδύνους ἀμβλώσεως, ὡς οὐδὲ γεννᾷν ἐγχωροῦν, εἰ μὴ οὕτω γεγέννηκεν: ἢ πάλιν πτηνῶν τινὰς καὶ χερσαίων καὶ ἐνύδρων γεννήσεις ἀπαριθμούμενος, τούτων τινὶ τῶν γεννήσεων ὑπάγειν τὴν θείαν καὶ ἀνεκλάλητον, ἢ καὶ τὸν υἱὸν ἀναιρεῖν ἐκ τῆς καινῆς ὑποθέσεως. καὶ οὐδ' ἐκεῖνο δύνασαι συνιδεῖν, ὅτι ᾧ διάφορος ἡ κατὰ σάρκα γέννησις, _ποῦ γὰρ ἐν τοῖς σοῖς ἔγνως θεοτόκον παρθένον; _τούτῳ καὶ ἡ πνευματικὴ γέννησις ἐξαλλάττουσα: μᾶλλον δέ, ᾧ τὸ εἶναι μὴ ταὐτόν, τούτῳ καὶ τὸ γεννᾷν διάφορον.

Τίς οὖν ἐστὶ πατὴρ οὐκ ἠργμένος; ὅστις οὐδὲ τοῦ εἶναι ἤρξατο: ᾧ δὲ τὸ εἶναι ἤρξατο, τούτῳ καὶ τὸ εἶναι πατρί. οὔκουν πατὴρ ὕστερον, οὐ γὰρ ἤρξατο: καὶ πατὴρ κυρίως, ὅτι μὴ καὶ υἱός: ὥσπερ καὶ υἱὸς κυρίως, ὅτι μὴ καὶ πατήρ. τὰ γὰρ ἡμέτερα οὐ κυρίως, ὅτι καὶ ἄμφω: οὐ γὰρ τόδε μᾶλλον ἢ τόδε: καὶ ἐξ ἀμφοῖν ἡμεῖς, οὐχ ἑνός, ὥστε μερίζεσθαι, καὶ κατ' ὀλίγον ἄνθρωποι, καὶ ἴσως οὐδὲ ἄνθρωποι, καὶ οἷοι μὴ τεθελήμεθα, καὶ ἀφιέντες καὶ ἀφιέμενοι, ὡς μόνας τὰς σχέσεις λείπεσθαι ὀρφανὰς τῶν πραγμάτων. ἀλλὰ τὸ ἐγέννησε, φησίν, αὐτό, καὶ τὸ γεγέννηται, τί ἄλλο, ἢ ἀρχὴν εἰσάγει γεννήσεως; τί οὖν ἂν μηδὲ τοῦτο λέγωμεν, ἀλλ' ἦν ἀπ' ἀρχῆς γεγεννημένος, ἵνα σου ῥᾳδίως φύγωμεν τὰς περιέργους ἐνστάσεις καὶ φιλοχρόνους; ἆρα γραφὴν ἀποίσεις καθ' ἡμῶν, ὡς παραχαραττόντων τι τῆς γραφῆς καὶ τῆς ἀληθείας; ἢ πᾶσιν εὔδηλον, ὅτι πολλὰ τῶν χρονικῶς λεγομένων ἐνηλλαγμένως τοῖς χρόνοις προφέρεται, καὶ μάλιστα παρὰ τῇ συνηθείᾳ τῆς γραφῆς, οὐχ ὅσα τοῦ παρεληλυθότος χρόνου μόνον ἐστίν, ἢ τοῦ παρόντος, ἀλλὰ καὶ ὅσα τοῦ μέλλοντος; ὡς τό: Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη; οὔπω γὰρ ἐφρυάξαντο: καί, Ἐν ποταμῷ διελεύσονται ποδί: ὅπερ ἐστί, διαβεβήκασι. καὶ μακρὸν ἂν εἴη πάσας ἀπαριθμεῖν τὰς τοιαύτας φωνάς, αἳ τοῖς φιλοπόνοις τετήρηνται.

Τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτον. οἷον δὲ αὐτῶν κἀκεῖνο, ὡς λίαν δύσερι καὶ ἀναίσχυντον: βουληθείς, φασι, γεγέννηκε τὸν υἱόν, ἢ μὴ βουλόμενος. εἶτα δεσμοῦσιν, ὡς οἴονται, ἀμφοτέρωθεν ἅμμασιν, οὐκ ἰσχυροῖς, ἀλλὰ καὶ λίαν σαθροῖς. εἰ μὲν γὰρ οὐ θέλων, φασί, τετυράννηται. καὶ τίς ὁ τυραννήσας; καὶ πῶς ὁ τυραννηθεὶς θεός; εἰ δὲ θέλων, θελήσεως υἱὸς ὁ υἱός: πῶς οὖν ἐκ τοῦ πατρός; καὶ καινήν τινα μητέρα τὴν θέλησιν ἀντὶ τοῦ πατρὸς ἀναπλάττουσιν. ἓν μὲν οὖν τοῦτο χαρίεν αὐτῶν, ἂν τοῦτο λέγωσιν, ὅτι τοῦ πάθους ἀποστάντες ἐπὶ τὴν βούλησιν καταφεύγουσιν: οὐ γὰρ πάθος ἡ βούλησις. δεύτερον δὲ ἴδωμεν τὸ ἰσχυρὸν αὐτῶν, ὅ τι λέγουσιν. ἄριστον δὲ αὐτοῖς συμπλακῆναι πρότερον ἐγγυτέρω. σὺ δὲ αὐτὸς ὁ λέγων εὐχερῶς ὅ τι ἂν θέλῃς, ἐκ θέλοντος ὑπέστης τοῦ σοῦ πατρός, ἢ μὴ θέλοντος; εἰ μὲν γὰρ ἐξ οὐ θέλοντος, τετυράννηται. τῆς βίας: καὶ τίς ὁ τυραννήσας αὐτόν; οὐ γὰρ δὴ τὴν φύσιν ἐρεῖς: ἐκείνη γὰρ ἔχει καὶ τὸ σωφρονεῖν. εἰ δὲ θέλοντος, ἀπόλωλέ σοι δι' ὀλίγας συλλαβὰς ὁ πατήρ. θελήματος γὰρ υἱός, ἀλλ' οὐ πατρὸς ἀναπέφηνας. ἀλλ' ἐπὶ τὸν θεὸν μέτειμι καὶ τὰ κτίσματα, καὶ τὸ σὸν ἐρώτημα προσάγω τῇ σῇ σοφίᾳ. θέλων ὑπέστησε ὁ θεὸς τὰ πάντα, ἢ βιασθείς; εἰ μὲν βιασθείς, κἀνταῦθα ἡ τυραννίς, καὶ ὁ τυραννήσας. εἰ δὲ βουλόμενος, ἐστέρηται τοῦ θεοῦ καὶ τὰ κτίσματα, καὶ σὺ πρὸ τῶν ἄλλων, ὁ τοιούτους ἀνευρίσκων λογισμοὺς καὶ τοιαῦτα σοφιζόμενος. θελήσει γὰρ μέσῃ τοῦ κτίστου διατειχίζεται. ἀλλ' ἕτερον, οἶμαι, θέλων ἐστὶ καὶ θέλησις, γεννῶν καὶ γέννησις, λέγων καὶ λόγος, εἰ μὴ μεθύομεν. τὰ μὲν ὁ κινούμενος, τὰ δὲ οἷον ἡ κίνησις. οὔκουν θελήσεως τὸ θεληθέν: οὐδὲ γὰρ ἕπεται πάντως: οὐδὲ τὸ γεννηθὲν γεννήσεως, οὐδὲ τὸ ἀκουσθὲν ἐκφωνήσεως, ἀλλὰ τοῦ θέλοντος, καὶ τοῦ γεννῶντος, καὶ τοῦ λέγοντος. τὰ τοῦ θεοῦ δὲ καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, ᾧ γέννησίς ἐστιν ἴσως ἡ τοῦ γεννᾷν θέλησις, ἀλλ' οὐδὲν μέσον, εἴ γε καὶ τοῦτο δεξόμεθα ὅλως, ἀλλὰ μὴ καὶ θελήσεως κρείττων ἡ γέννησις.

Βούλει τι προσπαίξω καὶ τὸν πατέρα; παρὰ σοῦ γὰρ ἔχω τὰ τοιαῦτα τολμᾷν. θέλων θεὸς ὁ πατήρ, ἢ μὴ θέλων. καὶ ὅπως ἀποφεύξῃ τὸ σὸν περιδέξιον, εἰ μὲν δὴ θέλων, πότε τοῦ θέλειν ἠργμένος; οὐ γὰρ πρὶν εἶναι: οὐδὲ γὰρ ἦν τι πρότερον. ἢ τὸ μὲν αὐτοῦ θελῆσαν, τὸ δὲ θεληθέν; μεριστὸς οὖν. πῶς δὲ οὐ θελήσεως καὶ οὗτος, κατὰ σέ, πρόβλημα; εἰ δὲ οὐ θέλων, τί τὸ βιασάμενον εἰς τὸ εἶναι; καὶ πῶς θεός, εἰ βεβίασται, καὶ ταῦτα οὐκ ἄλλο τι ἢ αὐτὸ τὸ εἶναι θεός; πῶς οὖν γεγέννηται; πῶς ἔκτισται, εἴπερ ἔκτισται κατὰ σέ; καὶ γὰρ καὶ τοῦτο τῆς αὐτῆς ἀπορίας. τάχα ἂν εἴποις, βουλήσει καὶ λόγῳ. ἀλλ' οὔπω λέγεις τὸ πᾶν. πῶς γὰρ ἔργου δύναμιν ἔσχεν ἡ βούλησις καὶ ὁ λόγος; ἔτι λείπεται λέγειν. οὐ γὰρ οὕτως ἄνθρωπος.

Πῶς οὖν γεγέννηται; οὐκ ἂν ἦν μεγάλη ἡ γέννησις, εἰ σοὶ κατελαμβάνετο, ὃς οὐδὲ τὴν ἰδίαν ἐπίστῃ γέννησιν, ἢ μικρόν τι ταύτης κατείληφας, καὶ ὅσον αἰσχύνῃ λέγειν: ἔπειτα οἴει τὸ πᾶν γινώσκειν; πολλὰ ἂν κάμοις πρότερον, ἢ εὕροις λόγους συμπήξεως, μορφώσεως, φανερώσεως, ψυχῆς πρὸς σῶμα δεσμόν, νοῦ πρὸς ψυχήν, λόγου πρὸς νοῦν, κίνησιν, αὔξησιν, τροφῆς ἐξομοίωσιν, αἴσθησιν, μνήμην, ἀνάμνησιν, τἄλλα ἐξ ὧν συνέστηκας: καὶ τίνα μὲν τοῦ συναμφοτέρου ψυχῆς καὶ σώματος, τίνα δὲ τὰ μεμερισμένα, τίνα δὲ ἃ παρ' ἀλλήλων λαμβάνουσιν: ὧν γὰρ ὕστερον ἡ τελείωσις, τούτων οἱ λόγοι μετὰ τῆς γεννήσεως. εἰπὲ τίνες: καὶ μηδὲ τότε φιλοσοφήσῃς θεοῦ γέννησιν: οὐ γὰρ ἀσφαλές. εἰ μὲν γὰρ τὴν σὴν γινώσκεις, οὐ πάντως καὶ τὴν τοῦ θεοῦ: εἰ δὲ μηδὲ τὴν σήν, πῶς τὴν τοῦ θεοῦ; ὅσῳ γὰρ θεὸς ἀνθρώπου δυστεκμαρτότερος, τοσούτῳ καὶ τῆς σῆς γεννήσεως ἀληπτοτέρα ἡ ἄνω γέννησις. εἰ δὲ ὅτι μή σοι κατείληπται, διὰ τοῦτο οὐδὲ γεγέννηται, ὥρα σοι πολλὰ διαγράφειν τῶν ὄντων, ἃ μὴ κατείληφας, καὶ πρό γε ἁπάντων τὸν θεὸν αὐτόν: οὐδὲ γὰρ ὅ τι ποτέ ἐστιν εἰπεῖν ἔχεις, καὶ εἰ λίαν τολμηρὸς εἶ, καὶ τὰ περιττὰ μεγαλόψυχος. κατάβαλέ σου τὰς ῥεύσεις, καὶ τὰς διαιρέσεις, καὶ τὰς τομάς, καὶ τὸ ὡς περὶ σώματος διανοεῖσθαι τῆς ἀσωμάτου φύσεως: καὶ τάχα ἂν ἄξιόν τι διανοηθείης θεοῦ γεννήσεως. πῶς γεγέννηται; πάλιν γὰρ τὸ αὐτὸ φθέγξομαι δυσχεραίνων. θεοῦ γέννησις σιωπῇ τιμάσθω. μέγα σοι τὸ μαθεῖν, ὅτι γεγέννηται. τὸ δὲ πῶς, οὐδὲ ἀγγέλοις ἐννοεῖν, μὴ ὅτι γέ σοι νοεῖν συγχωρήσομεν. βούλει παραστήσω τὸ πῶς; ὡς οἶδεν ὁ γεννήσας πατήρ, καὶ ὁ γεννηθεὶς υἱός. τὸ δὲ ὑπὲρ ταῦτα νέφει κρύπτεται, τὴν σὴν διαφεῦγον ἀμβλυωπίαν.

Ὄντα οὖν γεγέννηκεν, ἢ οὐκ ὄντα; τῶν ληρημάτων: περὶ ἐμὲ καὶ σὲ ταῦτα, οἳ τὸ μέν τι ἦμεν, ὥσπερ ἐν τῇ ὀσφύι τοῦ Ἀβραὰμ ὁ Λευί, τὸ δὲ γεγόναμεν: ὥστε ἐξ ὄντων τρόπον τινὰ τὸ ἡμέτερον, καὶ οὐκ ὄντων: ἐναντίως περὶ τὴν ἀρχέγονον ὕλην ὑποστᾶσαν σαφῶς ἐξ οὐκ ὄντων, κἄν τινες ἀγένητον ἀναπλάττωσιν. ἐνταῦθα δὲ σύνδρομον τῷ εἶναι τὸ γεγεννῆσθαι, καὶ ἀπ' ἀρχῆς: ὥστε ποῦ θήσεις τὸ ἀμφίκρημνον τοῦτο ἐρώτημα; τί γὰρ τοῦ ἀπ' ἀρχῆς πρεσβύτερον, ἵν' ἐκεῖ θῶμεν τὸ εἶναί ποτε τοῦ υἱοῦ, ἢ τὸ μὴ εἶναι; ἀμφοτέρως γὰρ τὸ ἀπ' ἀρχῆς λυθήσεται. εἰ μή σοι καὶ ὁ πατήρ, πάλιν ἐρωτώντων ἡμῶν, ἐξ ὄντων, ἢ ἐξ οὐκ ὄντων, κινδυνεύσειεν ἢ δὶς εἶναι, ὃ μὲν προών, ὃ δὲ ὤν, ἢ ταὐτὸν τῷ υἱῷ παθεῖν, ἐξ οὐκ ὄντων εἶναι, διὰ τὰ σὰ τῶν ἐρωτημάτων παίγνια, καὶ τὰς ἐκ ψάμμων οἰκοδομάς, αἳ μηδὲ αὔραις ἵστανται. ἐγὼ μὲν οὖν οὐδέτερον τούτων δέχομαι, καὶ τὴν ἐρώτησίν φημι τὸ ἄτοπον ἔχειν, οὐχὶ τὸ ἄπορον τὴν ἀπάντησιν. εἰ δέ σοι φαίνεται ἀναγκαῖον εἶναι τὸ ἕτερον ἀληθεύειν ἐπὶ παντός, κατὰ τὰς σὰς διαλεκτικὰς ὑπολήψεις, δέξαι μού τι μικρὸν ἐρώτημα. ὁ χρόνος ἐν χρόνῳ, ἢ οὐκ ἐν χρόνῳ; εἰ μὲν οὖν ἐν χρόνῳ, τίνι τούτῳ; καὶ τί παρὰ τοῦτον ὄντι; καὶ πῶς περιέχοντι; εἰ δὲ οὐκ ἐν χρόνῳ, τίς ἡ περιττὴ σοφία χρόνον εἰσάγειν ἄχρονον; τοῦ δέ, Νῦν ἐγὼ ψεύδομαι, δὸς τὸ ἕτερον, ἢ ἀληθεύεσθαι μόνον, ἢ ψεύδεσθαι: οὐ γὰρ ἀμφότερα δώσομεν. ἀλλ' οὐκ ἐνδέχεται. ἢ γὰρ ψευδόμενος ἀληθεύσει, ἢ ἀληθεύων ψεύσεται: πᾶσα ἀνάγκη. τί οὖν θαυμαστόν, ὥσπερ ἐνταῦθα συμβαίνει τὰ ἐναντία, οὕτως ἐκεῖσε ἀμφότερα ψεύδεσθαι, καὶ οὕτω σοι τὸ σοφὸν ἠλίθιον ἀναφανήσεται; ἓν ἔτι μοι λῦσον τῶν αἰνιγμάτων: σεαυτῷ δὲ γεννωμένῳ παρῆς; πάρει δὲ νῦν; ἢ οὐδέτερον; εἰ μὲν γὰρ καὶ παρῆς, καὶ πάρει, ὡς τίς, καὶ τίνι; καὶ πῶς ὁ εἷς ἄμφω γεγόνατε; εἰ δὲ μηδέτερον τῶν εἰρημένων, πῶς σεαυτοῦ χωρίζῃ; καὶ τίς ἡ αἰτία τῆς διαζεύξεως; ἀλλ' ἀπαίδευτον τὸ περὶ τοῦ ἑνός, εἰ ἑαυτῷ πάρεστιν, ἢ μή, πολυπραγμονεῖν. ταῦτα γὰρ ἐπ' ἄλλων, οὐχ ἑαυτοῦ λέγεται. ἀπαιδευτότερον, εὖ ἴσθι, τὸ ἀπ' ἀρχῆς γεγεννημένον, εἰ ἦν πρὸ τῆς γεννήσεως, ἢ οὐκ ἦν, διευθύνεσθαι. οὗτος γὰρ περὶ τῶν χρόνῳ διαιρετῶν ὁ λόγος.

Ἀλλ' οὐ ταὐτόν, φησι, τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ γεννητόν. εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲ ὁ υἱὸς τῷ πατρὶ ταὐτόν. ὅτι μὲν φανερῶς ὁ λόγος οὗτος ἐκβάλλει τὸν υἱὸν τῆς θεότητος, ἢ τὸν πατέρα, τί χρὴ λέγειν; εἰ γὰρ τὸ ἀγέννητον οὐσία θεοῦ, τὸ γεννητὸν οὐκ οὐσία: εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἐκεῖνο. τίς ἀντερεῖ λόγος; ἑλοῦ τοίνυν τῶν ἀσεβειῶν ὁποτέραν βούλει, ὦ κεινὲ θεολόγε, εἴπερ ἀσεβεῖν πάντως ἐσπούδακας. ἔπειτα πῶς οὐ ταὐτὸν λέγεις τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ γεννητόν; εἰ μὲν τὸ μὴ ἐκτισμένον καὶ ἐκτισμένον, κἀγὼ δέχομαι. οὐ γὰρ ταὐτὸν τῇ φύσει τὸ ἄναρχον καὶ τὸ κτιζόμενον. εἰ δὲ τὸ γεγεννηκὸς καὶ τὸ γεγεννημένον οὐ ταυτὸν λέγεις, οὐκ ὀρθῶς λέγεται. ταὐτὸν γὰρ εἶναι πᾶσα ἀνάγκη. αὕτη γὰρ φύσις γεννήματος, ταὐτὸν εἶναι τῷ γεγεννηκότι κατὰ τὴν φύσιν. ἢ οὕτω πάλιν: πῶς λέγεις τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ γεννητόν; εἰ μὲν γὰρ τὴν ἀγεννησίαν αὐτὴν καὶ τὴν γέννησιν, οὐ ταὐτόν: εἰ δὲ οἷς ὑπάρχει ταῦτα, πῶς οὐ ταὐτόν; ἐπεὶ καὶ τὸ ἄσοφον καὶ τὸ σοφὸν ἀλλήλοις μὲν οὐ ταὐτά, περὶ ταὐτὸν δέ, τὸν ἄνθρωπον: καὶ οὐκ οὐσίας τέμνει, περὶ δὲ τὴν αὐτὴν οὐσίαν τέμνεται. ἢ καὶ τὸ ἀθάνατον, καὶ τὸ ἄκακον, καὶ τὸ ἀναλλοίωτον οὐσία θεοῦ. ἀλλ' εἰ τοῦτο, πολλαὶ οὐσίαι θεοῦ, καὶ οὐ μία. ἢ σύνθετον ἐκ τούτων τὸ θεῖον. οὐ γὰρ ἀσυνθέτως ταῦτα, εἴπερ οὐσίαι.

Ταῦτα μὲν οὔ φασι, κοινὰ γὰρ καὶ ἄλλων. ὃ δὲ μόνου θεοῦ καὶ ἴδιον, τοῦτο οὐσία. οὐκ ἂν μὲν συγχωρήσαιεν εἶναι μόνου θεοῦ τὸ ἀγέννητον οἱ καὶ τὴν ὕλην καὶ τὴν ἰδέαν συνεισάγοντες ὡς ἀγέννητα. τὸ γὰρ Μανιχαίων πορρωτέρω ῥίψωμεν σκότος. πλὴν ἔστω μόνου θεοῦ. τί δὲ ὁ Ἀδάμ; οὐ μόνος πλάσμα θεοῦ; καὶ πάνυ, φήσεις. ἆρ' οὖν καὶ μόνος ἄνθρωπος; οὐδαμῶς. τί δή ποτε; ὅτι μὴ ἀνθρωπότης ἡ πλάσις: καὶ γὰρ τὸ γεννηθὲν ἄνθρωπος. οὕτως οὐδὲ τὸ ἀγέννητον μόνον θεός, εἰ καὶ μόνου πατρός, ἀλλὰ δέξαι καὶ τὸ γεννητὸν εἶναι θεόν. ἐκ θεοῦ γάρ, εἰ καὶ λίαν εἶ φιλαγέννητος. ἔπειτα πῶς οὐσίαν θεοῦ λέγεις, οὐ τὴν τοῦ ὄντος θέσιν, ἀλλὰ τὴν τοῦ μὴ ὄντος ἀναίρεσιν; τὸ γὰρ μὴ ὑπάρχειν αὐτῷ γέννησιν ὁ λόγος δηλοῖ, οὐχ ὃ τὴν φύσιν ἐστὶ παρίστησιν, οὐδ' ὃ ὑπάρχει τὸ μὴ ἔχον γέννησιν. τίς οὖν οὐσία θεοῦ; τῆς σῆς ἀπονοίας τοῦτο λέγειν, ὃς πολυπραγμονεῖς καὶ τὴν γέννησιν. ἡμῖν δὲ μέγα, κἂν εἴποτε καὶ εἰς ὕστερον τοῦτο μάθοιμεν, λυθέντος ἡμῖν τοῦ ζόφου καὶ τῆς παχύτητος, ὡς ἡ τοῦ ἀψευδοῦς ὑπόσχεσις. τοῦτο μὲν οὖν καὶ νοείσθω καὶ ἐλπιζέσθω τοῖς ἐπὶ τούτῳ καθαιρομένοις. ἡμεῖς δὲ τοσοῦτον εἰπεῖν θαρρήσωμεν, ὅτι εἰ καὶ μέγα τῷ πατρὶ τὸ μηδαμόθεν ὡρμῆσθαι, οὐκ ἔλαττον τῷ υἱῷ τὸ ἐκ τοιούτου πατρός. τῆς τε γὰρ τοῦ ἀναιτίου δόξης μετέχοι ἄν, ὅτι ἐκ τοῦ ἀναιτίου, καὶ πρόσεστι τὸ τῆς γεννήσεως, πρᾶγμα τοσοῦτον καὶ οὕτω σεβάσμιον τοῖς μὴ πάντῃ χαμαιπετέσι καὶ ὑλικοῖς τὴν διάνοιαν.

Ἀλλ' εἰ ταὐτὸν τῷ πατρί, φασιν, ὁ υἱὸς κατ' οὐσίαν, ἀγέννητος δὲ ὁ πατήρ, ἔσται τοῦτο καὶ ὁ υἱός. καλῶς, εἴπερ οὐσία θεοῦ τὸ ἀγέννητον, ἵν' ᾖ τις καινὴ μίξις, γεννητοαγέννητον. εἰ δὲ περὶ οὐσίαν ἡ διαφορά, τί τοῦτο ὡς ἰσχυρὸν λέγεις; ἢ καὶ σὺ πατὴρ τοῦ πατρός, ἵνα μηδενὶ λείπῃ τοῦ σοῦ πατρός, ἐπειδὴ ταὐτὸν εἶ κατ' οὐσίαν; ἢ δῆλον ὅτι, τῆς ἰδιότητος ἀκινήτου μενούσης, ζητήσομεν οὐσίαν θεοῦ, ἥ τις ποτέ ἐστιν, εἴπερ ζητήσομεν; ὅτι δὲ οὐ ταὐτὸν ἀγέννητον καὶ θεός, ὧδε ἂν μάθοις. εἰ ταὐτὸν ἦν, ἔδει πάντως, ἐπειδὴ τινῶν θεὸς ὁ θεός, τινῶν εἶναι καὶ τὸ ἀγέννητον: ἢ ἐπεὶ μηδενὸς τὸ ἀγέννητον, μηδὲ τὸν θεὸν εἶναι τινῶν. τὰ γὰρ πάντῃ ταὐτὰ καὶ ὁμοίως ἐκφέρεται. ἀλλὰ μὴν οὐ τινῶν τὸ ἀγέννητον, τίνων γάρ; καὶ τινῶν θεὸς ὁ θεός, πάντων γάρ. πῶς οὖν ἂν εἴη ταὐτὸν θεὸς καὶ ἀγέννητον; καὶ πάλιν, ἐπειδὴ τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ γεννητὸν ἀντίκειται ἀλλήλοις, ὡς ἕξις καὶ στέρησις, ἀνάγκη καὶ οὐσίας εἰσαχθῆναι ἀντικειμένας ἀλλήλαις. ὅπερ οὐ δέδοται: ἢ ἐπειδὴ πάλιν αἱ ἕξεις τῶν στερήσεων πρότεραι, καὶ ἀναιρετικαὶ τῶν ἕξεων αἱ στερήσεις, μὴ μόνον πρεσβυτέραν εἶναι τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας τὴν τοῦ υἱοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀναιρουμένην ὑπὸ τοῦ πατρός, ὅσον ἐπὶ ταῖς σαῖς ὑποθέσεσι.

Τίς ἔτι λόγος αὐτοῖς τῶν ἀφύκτων; τάχα ἂν ἐπ' ἐκεῖνο καταφύγοιεν τελευταῖον: ὡς εἰ μὲν οὐ πέπαυται τοῦ γεννᾷν ὁ θεός, ἀτελὴς ἡ γέννησις, καί ποτε παύσεται: εἰ πέπαυται δέ, πάντως καὶ ἤρξατο. πάλιν οἱ σωματικοὶ τὰ σωματικά. ἐγὼ δὲ εἰ μὲν ἀίδιον αὐτῷ τὸ γεννᾶσθαι, ἢ μή, οὔπω λέγω, ἕως ἂν τὸ Πρὸ πάντων βουνῶν γεννᾷ με ἀκριβῶς ἐπισκέψωμαι. οὐχ ὁρῶ δὲ τίς ἡ ἀνάγκη τοῦ λόγου. εἰ γὰρ ἦρκται κατ' αὐτοὺς τὸ παυσόμενον, οὐκ ἦρκται πάντως τὸ μὴ παυσόμενον. τί τοίνυν ἀποφανοῦνται περὶ ψυχῆς, ἢ τῆς ἀγγελικῆς φύσεως; εἰ μὲν ἦρκται, καὶ παύσεται: εἰ δὲ οὐ παύσεται, δῆλον ὅτι κατ' αὐτοὺς οὐδὲ ἦρκται. ἀλλὰ μὴν καὶ ἦρκται, καὶ οὐ παύσεται. οὐκ ἄρα ἦρκται κατ' αὐτοὺς τὸ παυσόμενον. ὁ μὲν οὖν ἡμέτερος λόγος: ὥσπερ ἵππου, καὶ βοός, καὶ ἀνθρώπου, καὶ ἑκάστου τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ εἶδος, εἷς λόγος ἐστί, καὶ ὃ μὲν ἂν μετέχῃ τοῦ λόγου, τοῦτο καὶ κυρίως λέγεσθαι, ὃ δ' ἂν μὴ μετέχῃ, τοῦτο ἢ μὴ λέγεσθαι, ἢ μὴ κυρίως λέγεσθαι. οὕτω δὲ καὶ θεοῦ μίαν οὐσίαν εἶναι, καὶ φύσιν. καὶ κλῆσιν, κἂν ἐπινοίαις τισὶ διαιρουμέναις συνδιαιρῆται καὶ τὰ ὀνόματα: καὶ ὃ μὲν ἂν κυρίως λέγηται, τοῦτο καὶ εἶναι θεόν: ὃ δ' ἂν ᾖ κατὰ φύσιν, τοῦτο καὶ ἀληθῶς ὀνομάζεσθαι: εἴπερ μὴ ἐν ὀνόμασιν, ἀλλ' ἐν πράγμασίν ἐστιν ἡμῖν ἡ ἀλήθεια. οἱ δέ, ὥσπερ δεδοικότες μὴ πάντα κινεῖν κατὰ τῆς ἀληθείας, θεὸν μὲν εἶναι τὸν υἱὸν ὁμολογοῦσιν, ὅταν βιασθῶσι τῷ λόγῳ καὶ ταῖς μαρτυρίαις, ὁμώνυμον δὲ καὶ μόνης κοινωνοῦντα τῆς κλήσεως.

Ὅταν δὲ ἀνθυποφέρωμεν αὐτοῖς: τί οὖν; οὐ κυρίως θεὸς ὁ υἱός, ὥσπερ οὐδὲ ζῷον τὸ γεγραμμένον; πῶς οὖν θεός, εἰ μὴ κυρίως θεός; τί γὰρ κωλύει, φασί, καὶ ὁμώνυμα ταῦτα εἶναι, καὶ κυρίως ἀμφότερα λέγεσθαι; καὶ προσοίσουσιν ἡμῖν τὸν κύνα, τὸν χερσαῖον, καὶ τὸν θαλάττιον, ὁμώνυμά τε ὄντα, καὶ κυρίως λεγόμενα, _ἔστι γάρ τι καὶ τοιοῦτον εἶδος ἐν τοῖς ὁμωνύμοις, _καὶ εἴτε τι ἄλλο τῇ αὐτῇ προσχρῆται προσηγορίᾳ, καὶ μετέχει ταύτης ἐπ' ἴσης, τῇ φύσει διεστηκός. ἀλλ' ἐκεῖ μέν, ὦ βέλτιστε, δύο φύσεις τιθεὶς ὑπὸ τὴν αὐτὴν προσηγορίαν, οὐδὲν ἀμείνω τὴν ἑτέραν τῆς ἑτέρας εἰσάγεις, οὐδὲ τὴν μὲν πρότερον, τὴν δὲ ὕστερον, οὐδὲ τὴν μὲν μᾶλλον, τὴν δὲ ἧττον οὖσαν τοῦθ' ὅπερ λέγεται. οὐδὲ γάρ τι συνέζευκται τὸ ταύτην παρέχον αὐταῖς τὴν ἀνάγκην. οὐ γὰρ ὁ μὲν μᾶλλον κύων, ὁ δὲ ἧττον τοῦ ἑτέρου κυνός, οἷον ὁ θαλάττιος τοῦ χερσαίου, ἢ ὁ χερσαῖος ἔμπαλιν τοῦ θαλαττίου: διὰ τί γάρ, ἢ κατὰ τίνα λόγον; ἀλλ' ἐν ὁμοτίμοις πράγμασι καὶ διαφόροις ἡ κοινωνία τῆς κλήσεως. ἐνταῦθα δὲ τῷ θεῷ παραζευγνὺς τὸ σεβάσμιον, καὶ τὸ ὑπὲρ πᾶσαν οὐσίαν εἶναι καὶ φύσιν. ὃ μόνου θεοῦ καὶ οἱονεὶ φύσις θεότητος, εἶτα τῷ πατρὶ μὲν τοῦτο διδούς, τὸν υἱὸν δὲ ἀποστερῶν καὶ ὑποτιθείς, καὶ τὰ δεύτερα νέμων αὐτῷ τῆς τιμῆς καὶ τῆς προσκυνήσεως, κἂν ταῖς συλλαβαῖς χαρίζῃ τὸ ὅμοιον, τῷ πράγματι τὴν θεότητα περικόπτεις, καὶ μεταβαίνεις κακούργως ἀπὸ τῆς τὸ ἴσον ἐχούσης ὁμωνυμίας ἐπὶ τὴν τὰ μὴ ἴσα συνδέουσαν: ὥστε ὁ γραπτός σοι καὶ ὁ ζῶν ἄνθρωπος μᾶλλον ἢ οἱ τοῦ ὑποδείγματος κύνες τῇ θεότητι πλησιάζουσιν. ἢ δὸς ἀμφοτέροις, ὥσπερ τὴν κοινωνίαν τῆς κλήσεως, οὕτω δὲ καὶ τὴν ὁμοτιμίαν τῶν φύσεων, εἰ καὶ διαφόρους ταύτας εἰσάγεις: καὶ καταλέλυκάς σου τοὺς κύνας, οὓς ἐξηῦρες κατὰ τῆς ἀνισότητος. τί γὰρ ὄφελος τῆς ὁμωνυμίας, εἰ τὸ ἰσότιμον μὴ ἔχοιεν οἱ παρά σου διαιρούμενοι; οὐ γὰρ ἵνα ἰσότιμα δείξῃς, ἀλλ' ἵνα ἀνισότιμα, πρὸς τὴν ὁμωνυμίαν καὶ τοὺς κύνας κατέφυγες. πῶς ἄν τις ἐλεγχθείη μᾶλλον καὶ ἑαυτῷ μαχόμενος καὶ θεότητι;

Ἐὰν δὲ λεγόντων ἡμῶν, ὅτι τῷ αἰτίῳ μείζων ὁ πατὴρ τοῦ υἱοῦ, προσλαβόντες τὴν Τὸ δὲ αἴτιον φύσει πρότασιν, ἔπειτα τὸ Μεῖζον τῇ φύσει συνάγωσιν: οὐκ οἶδα πότερον ἑαυτοὺς παραλογίζονται, ἢ τοὺς πρὸς οὓς ὁ λόγος. οὐ γὰρ ἁπλῶς ὅσα κατά τινος λέγεται, ταῦτα καὶ κατὰ τοῦ ὑποκειμένου τούτῳ ῥηθήσεται: ἀλλὰ δῆλον κατὰ τίνος, καὶ τίνα. ἐπεὶ τί κωλύει κἀμὲ ταύτην πρότασιν ποιησάμενον τήν, ὅτι ὁ πατὴρ μείζων τῇ φύσει, ἔπειτα προσλαβόντα τὸ Φύσει δὲ οὐ πάντως μείζων οὐδὲ πατήρ, ἐντεῦθεν συναγαγεῖν τὸ Μεῖζον οὐ πάντως μεῖζον: ἤ, Ὁ πατὴρ οὐ πάντως πατήρ. εἰ βούλει δὲ οὕτως: ὁ θεός, οὐσία: ἡ οὐσία δέ, οὐ πάντως θεός: τὸ ἑξῆς αὐτὸς συνάγαγε: ὁ θεός, οὐ πάντως θεός. ἀλλ' οἶμαι, παρὰ τὸ πῇ καὶ ἁπλῶς ὁ παραλογισμὸς οὗτος, ὡς τοῖς περὶ ταῦτα τεχνολογεῖν σύνηθες. ἡμῶν γὰρ τὸ μεῖζον τῇ τοῦ αἰτίου φύσει διδόντων, αὐτοὶ τὸ τῇ φύσει μεῖζον ἐπάγουσιν: ὥσπερ ἂν εἰ καὶ λεγόντων ἡμῶν, ὅτι ὁ δεῖνα νεκρὸς ἄνθρωπος, ἁπλῶς ἐπῆγον αὐτοὶ τὸν ἄνθρωπον.

Ἐκεῖνο δὲ πῶς παραδράμωμεν, οὐδενὸς ἧττον τῶν εἰρημένων ὂν ἀξιάγαστον; Ὁ πατήρ, φησιν, οὐσίας, ἢ ἐνεργείας ὄνομα; ὡς ἀμφοτέρωθεν ἡμᾶς δήσοντες, _εἰ μὲν οὐσίας φήσομεν, συνθησομένους ἑτεροούσιον εἶναι τὸν υἱόν, ἐπειδὴ μία μὲν οὐσία θεοῦ, ταύτην δέ, ὡς οὗτοι, προκατείληφεν ὁ πατήρ: εἰ δὲ ἐνεργείας, ποίημα σαφῶς ὁμολογήσοντας, ἀλλ' οὐ γέννημα. οὗ γὰρ ὁ ἐνεργῶν, ἐκεῖ πάντως καὶ τὸ ἐνεργούμενον. καὶ πῶς τῷ πεποιηκότι ταὐτὸν τὸ πεποιημένον, θαυμάζειν φήσουσι. σφόδρα ἂν ᾐδέσθην ὑμῶν καὶ αὐτὸς τὴν διαίρεσιν, εἰ τῶν δύο τὸ ἕτερον δέξασθαι ἦν ἀναγκαῖον, ἀλλὰ μὴ τὰ δύο διαφυγόντα τρίτον εἰπεῖν ἀληθέστερον: ὅτι οὔτε οὐσίας ὄνομα ὁ πατήρ, ὦ σοφώτατοι, οὔτε ἐνεργείας, σχέσεως δὲ καὶ τοῦ πῶς ἔχει πρὸς τὸν υἱὸν ὁ πατήρ, ἢ ὁ υἱὸς πρὸς τὸν πατέρα. ὡς γὰρ παρ' ἡμῖν αἱ κλήσεις αὗται τὸ γνήσιον καὶ οἰκεῖον γνωρίζουσιν, οὕτω κἀκεῖ τὴν τοῦ γεγεννημένου πρὸς τὸ γεγεννηκὸς ὁμοφυίαν σημαίνουσιν. ἔστω δέ, ὑμῶν χάριν, καὶ οὐσίας τις ὁ πατήρ: συνεισάξει τὸν υἱόν, οὐκ ἀλλοτριώσει, κατὰ τὰς κοινὰς ἐννοίας καὶ τὴν τῶν κλήσεων τούτων δύναμιν. ἔστω καὶ ἐνεργείας, εἰ τοῦτο δοκεῖ: οὐδὲ οὕτως ἡμᾶς αἱρήσετε. αὐτὸ δὲ τοῦτο ἐνηργηκὼς ἂν εἴη τὸ ὁμοούσιον, εἰ καὶ ἄτοπος ἄλλως ἢ τῆς περὶ τοῦτο ἐνεργείας ὑπόληψις. ὁρᾷς ὅπως ὑμῶν, καὶ κακομαχεῖν ἐθελόντων, τὰς στροφὰς διαφεύγομεν; ἐπεὶ δέ σου τὸ ἐν τοῖς λογισμοῖς καὶ ταῖς στροφαῖς ἄμαχον ἔγνωμεν, ἴδωμέν σου καὶ τὴν ἐκ τῶν θείων λογίων ἰσχύν, ἂν ἄρα δέξῃ κἀντεῦθεν πείθειν ἡμᾶς.

Ἡμεῖς μὲν γὰρ ἐκ μεγάλων καὶ ὑψηλῶν τῶν φωνῶν τοῦ υἱοῦ τὴν θεότητα καὶ κατειλήφαμεν, καὶ κηρύσσομεν. τίνων τούτων; τῆς θεός, τῆς λόγος, ὁ ἐν ἀρχῇ, ὁ μετὰ τῆς ἀρχῆς, ἡ ἀρχή: Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος: καί, Μετά σου ἡ ἀρχή: καί, Ὁ καλῶν αὐτὴν ἀπὸ γενεῶν ἀρχήν. ἐπειδὴ υἱὸς μονογενής: Ὁ μονογενὴς υἱός, ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. ὁδός, ἀλήθεια, ζωή, φῶς: Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός, καὶ ἡ ἀλήθεια, καὶ ἡ ζωή: καί, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου. σοφία, δύναμις: Χριστὸς θεοῦ δύναμις, καὶ θεοῦ σοφία. ἀπαύγασμα, χαρακτήρ, εἰκών, σφραγίς: Ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ: καί, Εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος: καί, Τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός. κύριος, βασιλεύς, ὁ ὤν, ὁ παντοκράτωρ: Ἔβρεξε κύριος πῦρ παρὰ κυρίου: καί, Ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου: καί, Ὁ ὤν, καὶ ὁ ἦν, καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ὁ παντοκράτωρ. σαφῶς περὶ τοῦ υἱοῦ λεγόμενα, καὶ ὅσα τῆς αὐτῆς τούτοις ἐστὶ δυνάμεως, ὧν οὐδὲν ἐπίκτητον, οὐδὲ ὕστερον τῷ υἱῷ προσγενόμενον, ἢ τῷ πνεύματι, ὥσπερ οὐδὲ αὐτῷ τῷ πατρί. οὐ γὰρ ἐκ προσθήκης τὸ τέλειον. οὐ γὰρ ἦν ὅτε ἄλογος ἦν, οὐδὲ ἦν ὅτε οὐ πατήρ, οὐδὲ ἦν ὅτε οὐκ ἀληθής, ἢ ἄσοφος, ἢ ἀδύνατος, ἢ ζωῆς ἐνδεής, ἢ λαμπρότητος, ἢ ἀγαθότητος.

Σὺ δέ μοι καταρίθμει πρὸς ταῦτα τὰ τῆς ἀγνωμοσύνης ῥήματα, τὸ θεός μου καὶ θεὸς ὑμῶν, τὸ μείζων, τὸ ἔκτισε, τὸ ἐποίησε, τὸ ἡγίασεν. εἰ βούλει δέ, καὶ τὸ δοῦλον, καὶ τὸ ὑπήκοον: τὸ δέδωκε, τὸ ἔμαθε, τὸ ἐντέταλται, τὸ ἀπέσταλται, τὸ μὴ δύνασθαι ἀφ' ἑαυτοῦ τι ποιεῖν, ἢ λέγειν, ἢ κρίνειν, ἢ δωρεῖσθαι, ἢ βούλεσθαι. ἔτι δὲ καὶ ταῦτα, τὴν ἄγνοιαν, τὴν ὑποταγήν, τὴν εὐχήν, τὴν ἐρώτησιν, τὴν προκοπήν, τὴν τελείωσιν. πρόσθες, εἰ βούλει, καὶ ὅσα τούτων ταπεινότερα, τὸ ὑπνοῦν, τὸ πεινῆν, τὸ κοπιᾶν, τὸ δακρύειν, τὸ ἀγωνιᾶν, τὸ ὑποδύεσθαι. τάχα δ' ἂν ὀνειδίσαις καὶ τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον. τὴν γὰρ ἔγερσιν καὶ τὴν ἀνάληψιν παρήσειν μοι δοκεῖς, ἐπειδή τι καὶ πρὸς ἡμῶν ἐν τούτοις εὑρίσκεται. πολλὰ δ' ἂν ἔτι πρὸς τούτοις σπερμολογήσαις, εἰ βούλοιο συντιθέναι τὸν ὁμώνυμόν σου θεὸν καὶ παρέγγραπτον, ἡμῖν δὲ ἀληθινὸν καὶ ὁμότιμον τῷ πατρί. τούτων γὰρ ἕκαστον οὐ χαλεπὸν μὲν καὶ κατὰ μέρος ἐπεξιόντα ἐξηγεῖσθαί σοι πρὸς τὸ εὐσεβέστατον, καὶ ἀνακαθαίρειν τὸ ἐν τοῖς γράμμασι πρόσκομμα, εἴ γε προσπταίεις ὄντως, ἀλλὰ μὴ ἑκὼν κακουργεῖς. ἑνὶ δὲ κεφαλαίῳ, τὰ μὲν ὑψηλότερα πρόσαγε τῇ θεότητι καὶ τῇ κρείττονι φύσει παθῶν καὶ σώματος: τὰ δὲ ταπεινότερα τῷ συνθέτῳ, καὶ τῷ διὰ σὲ κενωθέντι καὶ σαρκωθέντι, οὐδὲν δὲ χεῖρον εἰπεῖν, καὶ ἀνθρωπισθέντι, εἶτα καὶ ὑψωθέντι, ἵνα σὺ τὸ τῶν δογμάτων σου σαρκικὸν καὶ χαμαιπετὲς καταλύσας μάθῃς ὑψηλότερος εἶναι, καὶ συνανιέναι θεότητι, καὶ μὴ τοῖς ὁρωμένοις ἐναπομένοις, ἀλλὰ συνεπαίρῃ τοῖς νοουμένοις, καὶ γινώσκῃς, τίς μὲν φύσεως λόγος, τίς δὲ λόγος οἰκονομίας.

Οὗτος γὰρ ὁ νῦν σοι καταφρονούμενος, ἦν ὅτε καὶ ὑπὲρ σὲ ἦν: ὁ νῦν ἄνθρωπος καὶ ἀσύνθετος ἦν. ὃ μὲν ἦν, διέμεινεν: ὃ δὲ οὐκ ἦν, προσέλαβεν. ἐν ἀρχῇ ἦν ἀναιτίως: τίς γὰρ αἰτία θεοῦ; ἀλλὰ καὶ ὕστερον γέγονε δι' αἰτίαν (ἡ δὲ ἦν τὸ σὲ σωθῆναι τὸν ὑβριστήν, ὃς διὰ τοῦτο περιφρονεῖς θεότητα, ὅτι τὴν σὴν παχύτητα κατεδέξατο) διὰ μέσου νοὸς ὁμιλήσας σαρκί, καὶ γενόμενος ἄνθρωπος, ὁ κάτω θεός: ἐπειδὴ συνανεκράθη θεῷ, καὶ γέγονεν εἷς, τοῦ κρείττονος ἐκνικήσαντος, ἵνα γένωμαι τοσοῦτον θεός, ὅσον ἐκεῖνος ἄνθρωπος. ἐγεννήθη μέν, ἀλλὰ καὶ ἐγεγέννητο: ἐκ γυναικὸς μέν, ἀλλὰ καὶ παρθένου. τοῦτο ἀνθρώπινον, ἐκεῖνο θεῖον. ἀπάτωρ ἐντεῦθεν, ἀλλὰ καὶ ἀμήτωρ ἐκεῖθεν. ὅλον τοῦτο θεότητος. ἐκυοφορήθη μέν, ἀλλ' ἐγνώσθη προφήτῃ καὶ αὐτῷ κυοφορουμένῳ, καὶ προσκιρτῶντι τοῦ λόγου, δι' ὃν ἐγένετο. ἐσπαργανώθη μέν, ἀλλ' ἀποσπαργανοῦται τὰ τῆς ταφῆς ἀνιστάμενος. ἐν φάτνῃ μὲν ἀνελκίθη, ἀλλ' ὑπ' ἀγγέλων ἐδοξάσθη, καὶ ὑπ' ἀστέρος ἐμηνύθη, καὶ ὑπὸ μάγων προσεκυνήθη. πῶς σὺ προσπταίεις τῷ βλεπομένῳ, μὴ σκοπῶν τὸ νοούμενον; ἐφυγαδεύθη μὲν εἰς Αἴγυπτον, ἀλλὰ φυγαδεύει τὰ Αἰγυπτίων. οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος παρὰ Ἰουδαίοις, ἀλλὰ τῷ Δαβὶδ ὡραῖος ἦν κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ ὄρους ἀστράπτει, καὶ ἡλίου φωτοειδέστερος γίνεται, τὸ μέλλον μυσταγωγῶν.

Ἐβαπτίσθη μὲν ὡς ἄνθρωπος, ἀλλ' ἁμαρτίας ἔλυσεν ὡς θεός: οὐ καθαρσίων αὐτὸς δεόμενος, ἀλλ' ἵνα ἁγιάσῃ τὰ ὕδατα. ἐπειράσθη ὡς ἄνθρωπος, ἀλλ' ἐνίκησεν ὡς θεός: ἀλλὰ Θαρρεῖν διακελεύεται, ὡς κόσμον νενικηκώς. ἐπείνησεν, ἀλλ' ἔθρεψε χιλιάδας, ἀλλ' ἄρτος ἐστὶ ζωτικὸς καὶ οὐράνιος. ἐδίψησεν, ἀλλ' ἐβόησεν: Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με, καὶ πινέτω: ἀλλὰ καὶ πηγάζειν ὑπέσχετο τοὺς πιστεύοντας. ἐκοπίασεν, ἀλλὰ τῶν κοπιώντων καὶ πεφορτισμένων ἐστὶν ἀνάπαυσις. ἐβαρήθη μὲν ὕπνῳ, ἀλλ' ἐπὶ πελάγους κουφίζεται, ἀλλ' ἐπιτιμᾷ πνεύμασιν, ἀλλὰ Πέτρον κουφίζει βαπτιζόμενον. δίδωσι τέλος, ἀλλ' ἐξ ἰχθύος, ἀλλὰ βασιλεύει τῶν ἀπαιτούντων. Σαμαρείτης ἀκούει καὶ δαιμονῶν, πλὴν σώζει τὸν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καταβαίνοντα καὶ λῃσταῖς περιπεσόντα, πλὴν ὑπὸ δαιμόνων ἑπιγινώσκεται, καὶ ἀπελαύνει δαίμονας, καὶ λεγεῶνα πνευμάτων βυθίζει, καὶ ὡς ἀστραπὴν ὁρᾷ πίπτοντα τὸν ἀρχηγὸν τῶν δαιμόνων. λιθάζεται, ἀλλ' οὐχ ἁλίσκεται. προσεύχεται, ἀλλ' ἐπακούει. δακρύει, ἀλλὰ παύει δάκρυον. ἐρωτᾷ ποῦ τέθειται Λάζαρος, ἄνθρωπος γὰρ ἦν: ἀλλ' ἐγείρει Λάζαρον, θεὸς γὰρ ἦν. πωλεῖται, καὶ λίαν εὐώνως, τριάκοντα γὰρ ἀργυρίων, ἀλλ' ἐξαγοράζει κόσμον, καὶ μεγάλης τιμῆς, τοῦ ἰδίου γὰρ αἵματος. ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἄγεται, ἀλλὰ ποιμαίνει τὸν Ἰσραήλ, νῦν δὲ καὶ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. ὡς ἀμνὸς ἄφωνος, ἀλλὰ λόγος ἐστί, φωνῇ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ καταγγελλόμενος. μεμαλάκισται, καὶ τετραυμάτισται, ἀλλὰ θεραπεύει πᾶσαν νόσον, καὶ πᾶσαν μαλακίαν. ἐπὶ τὸ ξύλον ἀνάγεται, προσπήγνυται, ἀλλὰ τῷ ξύλῳ τῆς ζωῆς ἀποκαθίστησιν, ἀλλὰ σώζει καὶ λῃστὴν συσταυρούμενον, ἀλλὰ σκοτίζει πᾶν τὸ ὁρώμενον. ὄξος ποτίζεται, χολὴν βρωματίζεται: τίς; ὁ τὸ ὕδωρ εἰς οἶνον μεταβαλών, ὁ τῆς πικρᾶς γεύσεως καταλυτής, ὁ γλυκασμὸς καὶ ὅλος ἐπιθυμία. παραδίδωσι τὴν ψυχήν, ἀλλ' ἐξουσίαν ἔχει πάλιν λαβεῖν αὐτήν, ἀλλὰ καταπέτασμα ῥήγνυται, τὰ γὰρ ἄνω παραδείκνυται, ἀλλὰ πέτραι σχίζονται, ἀλλὰ νεκροὶ ἐγείρονται. ἀποθνήσκει, ζωοποιεῖ δέ, καὶ καταλύει τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον. θάπτεται, ἀλλ' ἀνίσταται. εἰς ᾅδου κάτεισιν, ἀλλ' ἀνάγει ψυχάς, ἀλλ' εἰς οὐρανοὺς ἄνεισιν, ἀλλ' ἥξει κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ τοὺς τοιούτους βασανίσαι λόγους. εἰ ταῦτα ἐμποιεῖ σοι τῆς πλάνης τὴν ἀφορμήν, ἐκεῖνά σου λύει τὴν πλάνην.

Ταῦτα τοῖς αἰνιγματισταῖς παρ' ἡμῶν, οὐχ ἑκόντων μέν: οὐ γὰρ ἡδὺ τοῖς πιστοῖς ἀδολεσχία καὶ λόγων ἀντίθεσις, ἀρκεῖ γὰρ καὶ εἷς ἀντικείμενος: πλὴν ἀναγκαίως διὰ τοὺς ἐμπίπτοντας, ἐπεὶ καὶ διὰ τὰς νόσους τὰ φάρμακα, ἵν' εἰδῶσι μὴ πάντα ὄντες σοφοὶ μηδὲ ἀήττητοι τὰ περιττὰ καὶ κενοῦντα τὸ εὐαγγέλιον. ὅταν γὰρ τὸ τοῦ λόγου δυνατὸν προβαλλώμεθα, τὸ πιστεύειν ἀφέντες, καὶ τὸ τοῦ πνεύματος ἀξιόπιστον ταῖς ζητήσεσι λύσωμεν, εἶτα ἡττηθῇ τοῦ μεγέθους τῶν πραγμάτων ὁ λόγος, _ἡττηθήσεται δὲ πάντως, ἀπὸ ἀσθενοῦς ὀργάνου τῆς ἡμετέρας διανοίας ὁρμώμενος, _τί γίνεται; τὸ ἀσθενὲς τοῦ λόγου τοῦ μυστηρίου φαίνεται: καὶ οὕτω κένωσις τοῦ σταυροῦ τὸ τοῦ λόγου κομψὸν ἀναδείκνυται, ὡς καὶ Παύλῳ δοκεῖ. ἡ γὰρ πίστις τοῦ καθ' ἡμᾶς λόγου πλήρωσις. ὁ δὲ ἀναγγέλλων συνδέσμους, καὶ λύων κρατούμενα, ὁ καὶ ἡμῖν ἐπὶ νοῦν ἀγαγὼν διαλῦσαι στραγγαλιὰς βιαίων δογμάτων, μάλιστα μὲν καὶ τούτους μεταβαλὼν ποιήσειεν πιστοὺς ἀντὶ τεχνολόγων, καὶ Χριστιανοὺς ἀνθ' ὧν νῦν ὀνομάζονται. τοῦτο δὴ καὶ παρακαλοῦμεν: δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ: καταλλάγητε τῷ θεῷ, καὶ τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε: μᾶλλον δέ, καταλλαγείη Χριστὸς ὑμῖν, καὶ τὸ πνεῦμα ὀψὲ γοῦν ἀναλάμψειεν. εἰ δὲ λίαν ἔχοιτε φιλονείκως, ἀλλ' ἡμεῖς γε σώζοιμεν ἡμῖν αὐτοῖς τὴν τριάδα, καὶ ὑπὸ τῆς τριάδος σωζοίμεθα, μένοντες εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι, μέχρις ἀναδείξεως τελεωτέρας τῶν ποθουμένων, ἐν αὐτῷ Χριστῷ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας: Ἀμήν.