ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ. ΥΠΟΘΕΣΙΣ. Πρῶτον ἀναγκ

 ΟΜΙΛΙΑ Αʹ. Παῦλος δέσμιος Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς, Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν, καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀγαπητῇ, καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτ

 ΟΜΙΛΙΑ Βʹ. Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε, μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν, ἣν ἔχεις πρὸς τὸν Κύριον Ἰ

 ΟΜΙΛΙΑ Γʹ. Εἰ οὖν ἐμὲ ἔχεις κοινωνὸν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ. Εἰ δέ τι ἠδίκησέ σε, ἢ ὀφείλει, ἐμοὶ τοῦτο ἐλλόγει. Ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρὶ, ἐγὼ

Homilies Of St. John Chrysostom, Archbishop Of Constantinople, On The Epistle Of St. Paul The Apostle To Philemon.

Argument.

First, it is necessary to state the argument of the Epistle, then also the matters that are questioned respecting it. What then is the argument? Philemon was a man of admirable and noble character. That he was an admirable man is evident from the fact, that his whole household was of believers,1    B. and a Venice ms. read πιστῶν. Edd. πιστὴν, which applies to the household as one. and of such believers as even to be called a Church: therefore he says in this Epistle, “And to the Church that is in thy house.” (v. 2.) He bears witness also to his great obedience, and that “the bowels of the Saints are refreshed in him.” (v. 7.) And he himself in this Epistle commanded him to prepare him a lodging. (v. 22.) It seems to me therefore that his house was altogether2    πάντων ἕνεκεν. The phrase occurs again in a few lines, where it is translated, “on every account.” a lodging for the Saints. This excellent3    θαυμαστὸς as before. man, then, had a certain slave named Onesimus. This Onesimus, having stolen something from his master, had run away. For that he had stolen, hear what he says: “If he hath wronged thee, or oweth thee aught, I will repay thee.” (v. 18, 19.) Coming therefore to Paul at Rome, and having found him in prison, and having enjoyed the benefit of his teaching, he there also received Baptism. For that he obtained there the gift of Baptism is manifest from his saying, “Whom I have begotten in my bonds.” (v. 10.) Paul therefore writes, recommending him to his master, that on every account he should forgive him, and receive him as one now regenerate.4    B. and Ven. here add, “And on this score forgive him everything. And so much for the argument. Now let us proceed to the solution of the questions. Inasmuch as some venture to say,” &c. and presently, “For I say not only this, that it was proper,…but add this also, that I wish.”

But because some say, that it was superfluous that this Epistle should be annexed, since he is making a request about a small matter in behalf of one man, let them learn who make these objections, that they are themselves deserving of very many censures. For it was not only proper that these small Epistles, in behalf of things so necessary, should have been inscribed,5    He means in the Canon, as before by the word “annexed.” but I wish that it were possible to meet with one who could deliver to us the history of the Apostles, not only all they wrote and spoke of, but of the rest of their conversation, even what they ate, and when they ate, when they walked, and where they sat,6    So B. and Ven. Edd. “where they sat and when they walked.” what they did every day, in what parts they were, into what house they entered, and where they lodged7    Lat. “landed,” but κατήχθησαν bears the other sense, and he means evidently, “in what part of the house.” B. and Ven. have, “I would not have been weary of relating.”—to relate everything with minute exactness, so replete with advantage is all that was done by them. But the greater part, not knowing the benefit that would result thence, proceed to censure it.

For if only seeing those places where they sat or where they were imprisoned, mere lifeless spots, we often transport our minds thither, and imagine their virtue, and are excited by it, and become more zealous, much more would this be the case, if we heard their words and their other actions. But concerning a friend a man enquires, where he lives, what he is doing, whither he is going: and say, should we not make these enquiries8    B. and Ven. ἐρωτῶντας. about these the general instructors of the world? For when a man leads a spiritual life, the habit, the walk, the words and the actions of such an one, in short, all that relates to him, profits the hearers, and nothing is a hindrance or impediment.

But it is useful for you to learn that this Epistle was sent upon necessary matters. Observe therefore how many things are rectified thereby. We have this one thing first, that in all things it becomes one to be earnest. For if Paul bestows so much concern upon a runaway, a thief, and a robber, and does not refuse nor is ashamed to send him back with such commendations; much more does it become us not to be negligent in such matters. Secondly, that we ought not to abandon the race of slaves, even if they have proceeded to extreme wickedness. For if a thief and a runaway become so virtuous that Paul was willing to make him a companion, and says in this Epistle, “that in thy stead he might have ministered unto me” (v. 13.), much more ought we not to abandon the free. Thirdly, that we ought not to withdraw slaves from the service of their masters. For if Paul, who had such confidence in Philemon, was unwilling to detain Onesimus, so useful and serviceable to minister to himself, without the consent of his master, much less ought we so to act. For if the servant is so excellent, he ought by all means to continue in that service, and to acknowledge the authority of his master, that he may be the occasion of benefit to all in that house. Why dost thou take the candle from the candlestick to place it in the bushel?

I wish it were possible to bring into the cities those (servants) who are without. “What,” say you, “if he also should become corrupt.” And why should he, I beseech you? Because he has come into the city? But consider, that being without he will be much more corrupt. For he who is corrupt being within, will be much more so being without. For here he will be delivered from necessary care, his master taking that care upon himself; but there the concern about those things will draw him off perhaps even from things more necessary, and more spiritual. On this account the blessed Paul, when giving them the best counsel, said, “Art thou called, being a servant? care not for it: but if even thou mayest be made free, use it rather” (1 Cor. vii. 21.); that is, abide in slavery.9    So also he says on the place, and Theodoret too, although he calls it a hyperbole. Εἰ καὶ is properly “if even,” but the καὶ may be taken with the following word, as “also”; see Kühner, § 824, anm. 1, who quotes Eur. Andr. 1080, and Xen. Mem. i. c. 6, § 12. But what is more important than all, that the word of God be not blasphemed, as he himself says in one of his Epistles. “Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed.” (1 Tim. vi. 1.) For the Gentiles also will say, that even one who is a slave can be well pleasing to God. But now many are reduced to the necessity of blasphemy, and of saying Christianity has been introduced into life for the subversion of everything, masters having their servants taken from them, and it is a matter of violence.

Let me also say one other thing. He teaches us not to be ashamed of our domestics, if they are virtuous. For if Paul, the most admirable of men, speaks thus much in favor of this one, much more should we speak favorably of ours. There being then so many good effects—and yet we have not mentioned all—does any one think it superfluous that this Epistle was inserted? And would not this be extreme folly? Let us then, I beseech you, apply to the Epistle written by the Apostle. For having gained already so many advantages from it, we shall gain more from the text.10    τῆς ὑφῆς.

[Note.—The views of the Fathers on Slavery and Emancipation were very conservative, as slavery was interwoven with the whole structure of the Roman empire and could not be suddenly abolished without a radical social revolution. But the spirit of Christianity always suggested and encouraged individual emancipation and the ultimate abolition of the institution by teaching the universal love of God, the common redemption and brotherhood of men, and the sacredness of personality. Comp. Bishop Lightfoot’s Commentary on Colossians and Philemon, and Schaff’s Church History, I. 793–798; II. 347–354; III. 115–122. Möhler, in his Vermischte Schriften, II. 896 sqq., has collected the views of St. Chrysostom on slavery, and says that since the time of the Apostle Paul no one has done more valuable service to slaves than St. Chrysostom.—P.S.]

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ. ΥΠΟΘΕΣΙΣ. Πρῶτον ἀναγκαῖον τὴν ὑπόθεσιν εἰπεῖν τῆς ἐπιστολῆς, εἶτα καὶ τὰ ζητούμενα. Τίς οὖν ἡ ὑπόθεσις; Φιλήμων ἀνήρ τις τῶν θαυμαστῶν καὶ γενναίων (ὅτι γὰρ θαυμαστὸς ἦν, δῆλον ἀπὸ τοῦ καὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ πᾶσαν εἶναι πιστὴν, καὶ οὕτω πιστὴν, ὡς καὶ Ἐκκλησίαν αὐτὴν ὀνομάζεσθαι. Διὰ τοῦτο καὶ γράφων ἔλεγε: Καὶ τῇ κατ' οἶκόν σου Ἐκκλησίᾳ. Μαρτυρεῖ δὲ αὐτῷ καὶ πολλὴν ὑπακοὴν, καὶ ὅτι σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀνεπέπαυτο εἰς αὐτόν. Καὶ αὐτὸς δὲ γράφων ἐν ταύτῃ τῇ ἐπιστολῇ παρήγγελλεν αὐτῷ ἑτοιμάσαι ξενίαν. Οὕτω μοι δοκεῖ καταγώγιον εἶναι ἁγίων ἡ οἰκία ἡ ἐκείνου πάντων ἕνεκεν). Οὗτος δὴ οὖν ὁ θαυμαστὸς ἀνὴρ παῖδά τινα εἶχεν Ὀνήσιμον. Ὁ τοίνυν Ὀνήσιμος οὗτος κλέψας τι παρὰ τοῦ δεσπότου, ἐδραπέτευσεν: ὅτι γὰρ ἔκλεψεν, ἄκουσον τί φησιν: Εἰ δέ τι ἠδίκησέ σε, ἢ ὀφείλει, ἐγὼ ἀποτίσω. Ἐλθὼν τοίνυν πρὸς τὸν Παῦλον εἰς τὴν Ῥώμην, καὶ εὑρὼν αὐτὸν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, καὶ ἀπολαύσας τῆς παρ' αὐτοῦ διδασκαλίας, καὶ τοῦ βαπτίσματος ἔτυχεν ἐκεῖ. Ὅτι γὰρ ἐκεῖ ἔτυχε τῆς τοῦ βαπτίσματος δωρεᾶς, δῆλον ἐκ τοῦ εἰπεῖν: Ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς μου. Ὁ τοίνυν Παῦλος γράφει συνιστῶν αὐτὸν πρὸς τὸν δεσπότην, ὥστε πάντων ἕνεκεν λύσιν γενέσθαι, καὶ προσίεσθαι αὐτὸν ὡς ἀναγεννηθέντα νῦν. Ἀλλ' ἐπειδή τινές φασι, περιττὸν εἶναι τὸ καὶ ταύτην προσκεῖσθαι τὴν ἐπιστολὴν, εἴ γε ὑπὲρ πράγματος μικροῦ ἠξίωσεν, ὑπὲρ ἑνὸς ἀνδρὸς, μαθέτωσαν ὅσοι ταῦτα ἐγκαλοῦσιν, ὅτι μυρίων εἰσὶν ἐγκλημάτων ἄξιοι. Οὐ μόνον γὰρ τὰς οὕτω μικρὰς ἐπιστολὰς, καὶ ὑπὲρ οὕτω πραγμάτων ἀναγκαίων ἐπεσταλμένας ἔδει ἐγγεγράφθαι: ἀλλ' εἴθε γὰρ ἐνῆν εὐπορῆσαι τοῦ τὴν ἱστορίαν ἡμῖν παραδιδόντος τῶν ἀποστόλων, οὐ λέγω ὑπὲρ ὧν ἔγραψαν καὶ διελέχθησαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄλλην αὐτῶν ἀναστροφὴν, καὶ τί ἔφαγον καὶ πότε ἔφαγον, πότε ἐκάθισαν καὶ ποῦ ἐβάδισαν, καὶ τί καθ' ἑκάστην ἡμέραν διεπράξαντο, ἐν ποίοις μέρεσι γεγόνασι, καὶ εἰς ποίαν οἰκίαν εἰσῆλθον, καὶ ποῦ κατήχθησαν, καὶ μετὰ ἀκριβείας ἅπαντα διηγήσασθαι: οὕτω πάντα τὰ παρ' αὐτῶν γενόμενα πολλῆς ὠφελείας γέμει. Ἀλλ' ἐπειδὴ μὴ ἴσασιν οἱ πλείους τὸ κέρδος τὸ ἐντεῦθεν, διὰ τοῦτο μέμφεσθαι ἐπιχειροῦσιν. Εἰ γὰρ τόπους ὁρῶντες μόνον, ἔνθα ἐκάθισαν ἢ ἐδέθησαν, τόπους ἀψύχους, πολλάκις ἐκεῖ παραπέμπομεν τὴν διάνοιαν, καὶ φανταζόμεθα αὐτῶν τὴν ἀρετὴν, καὶ διανιστάμεθα καὶ προθυμότεροι γινόμεθα: εἰ τὰ ῥήματα καὶ τὰς ἑτέρας αὐτῶν πράξεις ἠκούσαμεν, πολλῷ μᾶλλον. Ἀλλὰ περὶ μὲν φίλου τις ἐρωτᾷ, ποῦ διάγει, τί πράττει, ποῦ πρόεισι: περὶ δὲ τῶν κοινῶν τῆς οἰκουμένης διδασκάλων οὐκ ἔδει ταῦτα μαθεῖν, εἰπέ μοι; Ὅταν γάρ τις πνευματικῶς ζῇ, καὶ σχήματα καὶ βαδίσματα, καὶ ῥήματα καὶ πράγματα τοῦ τοιούτου, καὶ πάντα ἁπλῶς τοὺς ἀκούοντας ὠφελεῖ, καὶ οὐδὲν ἐμποδίζει οὐδὲ κώλυμα γίνεται. Πλὴν ὅτι περὶ ἀναγκαίων ἡ ἐπιστολὴ διεπέμπετο, μαθεῖν ὑμᾶς χρήσιμον. Ὅρα τοίνυν, πόσα κατορθοῦται ἐντεῦθεν. Ἓν μὲν καὶ πρῶτον, τὸ σπουδαῖόν τινα εἶναι περὶ πάντα. Εἰ γὰρ Παῦλος ὑπὲρ δραπέτου, ὑπὲρ λῃστοῦ καὶ κλέπτου τοσαύτην ποιεῖται πρόνοιαν, καὶ οὐ παραιτεῖται μετὰ τοσούτων αὐτὸν ἐγκωμίων παραπέμψαι, οὐδὲ αἰσχύνεται, πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ ἡμᾶς προσήκει ῥᾳθύμους εἶναι περὶ τὰ τοιαῦτα. Δεύτερον, ὅτι τὸ δουλικὸν γένος οὐ δεῖ ἀπογινώσκειν, κἂν εἰς ἐσχάτην ἐλάσῃ κακίαν. Εἰ γὰρ ὁ κλέπτης, ὁ δραπέτης οὕτως ἐγένετο ἐνάρετος, ὡς θέλειν τὸν Παῦλον κοινωνὸν αὐτὸν καταστῆσαι, καὶ γράφων ἔλεγεν: Ἵνα ὑπὲρ σοῦ διακονῇ μοι: πολλῷ μᾶλλον ἐλευθέρους ἀπογινώσκειν οὐ χρή. Τρίτον, ὅτι τοὺς δούλους ἀποσπᾷν τῶν δεσποτῶν οὐ προσήκει. Εἰ γὰρ Παῦλος, ὁ οὕτω θαῤῥῶν τῷ Φιλήμονι, τὸν Ὀνήσιμον, τὸν οὕτως εὔχρηστον καὶ χρήσιμον αὐτῷ πρὸς διακονίαν, οὐκ ἠθέλησε κατασχεῖν παρὰ γνώμην τοῦ δεσπότου: πολλῷ μᾶλλον ἡμᾶς τοῦτο ποιεῖν οὐ χρή. Εἰ γὰρ θαυμαστός ἐστιν ὁ οἰκέτης, ταύτῃ μάλιστα μένειν αὐτὸν χρὴ ἐν τῇ δουλείᾳ, καὶ τὴν δεσποτείαν ἐπιγινώσκειν, ἵνα αἴτιος πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ ὠφελείας γένηται. Τί τὸν λύχνον ἀπὸ τῆς λυχνίας ἐπὶ τὸν μόδιον ἄγεις; Εἴθε τοὺς ἔξωθεν εἰς τὰς πόλεις εἰσωθεῖν ἐνῆν. Τί οὖν, φησὶν, ἂν καὶ αὐτὸς φαῦλος γένηται; Διὰ τί, εἰπέ μοι, παρακαλῶ; ὅτι πρὸς πόλιν εἰσῆλθεν; Ἀλλ' ἐννόει, ὅτι καὶ ἔξω ὢν φαυλότερος ἔσται: ὁ γὰρ ἔνδον φαῦλος γενόμενος, πολλῷ μᾶλλον ἔξω ὤν: ἐνταῦθα μὲν γὰρ καὶ τῆς ἀναγκαίας φροντίδος ἀπήλλακται, τοῦ δεσπότου μεριμνῶντος: ἐκεῖ δὲ ἡ περὶ τούτων φροντὶς ἴσως ἀπάξει αὐτὸν καὶ τῶν ἀναγκαιοτέρων καὶ πνευματικωτέρων. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ μακάριος Παῦλος τὴν ἀρίστην αὐτοῖς εἰσάγων συμβουλὴν ἔλεγε: Δοῦλος ἐκλήθης; μή σοι μελέτω: ἀλλ' εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι: τουτέστι, Τῇ δουλείᾳ παράμενε. Τὸ δὲ πάντων ἀναγκαιότερον, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βλασφημῆται, καθὼς καὶ αὐτὸς γράφων ἔλεγεν. Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται. Ἐροῦσι γὰρ καὶ Ἕλληνες, ὅτι δύναται καὶ δουλεύων εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ: ἐπεὶ εἰς ἀνάγκην καθίστανται πολλοὶ τοῦ βλασφημεῖν καὶ λέγειν, ἐπὶ ἀνατροπῇ τῶν πάντων ὁ Χριστιανισμὸς εἰς τὸν βίον εἰσενήνεκται, τῶν δεσποτῶν ἀφαιρουμένων τοὺς οἰκέτας, καὶ βίας τὸ πρᾶγμά ἐστιν. Εἴπω τι καὶ ἕτερον; Διδάσκει ἡμᾶς μὴ ἐπαισχύνεσθαι τοὺς οἰκέτας, εἰ ἐνάρετοι εἶεν. Εἰ γὰρ Παῦλος, πάντων ἀνθρώπων θαυμασιώτερος, τοσαῦτα περὶ τούτου φησὶ, πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς περὶ τῶν ἡμετέρων. Τοσούτων οὖν ὄντων κατορθωμάτων, καίτοι οὔπω πάντα εἰρήκαμεν, περιττόν τις ἡγεῖται τὸ καὶ ταύτην τὴν ἐπιστολὴν ἐντετάχθαι; Καὶ πῶς οὐκ ἐσχάτης ἀνοίας ἂν εἴη; Προσέχωμεν τοίνυν, παρακαλῶ, τῇ παρὰ τοῦ Ἀποστόλου γραφείσῃ ἐπιστολῇ: τοσαῦτα γὰρ ἤδη κερδάναντες, πλείονα κερδανοῦμεν ἀπὸ τῆς ὑφῆς.