[1] ΒΑΣΙΛΕΙΩΙ

 [2] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [3] ΕΥΑΓΡΙΩΙ

 [4] ΒΑΣΙΛΕΙΩΙ

 [5] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [6] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [7] ΚΑΙΣΑΡΙΩΙ

 [8] ΒΑΣΙΛΕΙΩΙ

 [9] ΑΜΦΙΛΟΧΙΩΙ

 [10] ΚΑΝΔΙΔΙΑΝΩΙ

 [11] ΓΡΗΓΟΡΙΩΙ

 [12] ΝΙΚΟΒΟΥΛΩΙ

 [13] ΑΜΦΙΛΟΧΙΩΙ

 [14] ΚΑΙΣΑΡΙΩΙ

 [15] ΛΟΛΛΙΑΝΩΙ

 [16] ΕΥΣΕΒΙΩΙ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

 [17] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [18] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [19] ΒΑΣΙΛΕΙΩΙ

 [20] ΚΑΙΣΑΡΙΩΙ

 [21] ΣΩΦΡΟΝΙΩΙ

 [22] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [23] ΚΑΙΣΑΡΙΩΙ

 [24] ΘΕΜΙΣΤΙΩΙ

 [25] ΑΜΦΙΛΟΧΙΩΙ

 [26] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [27] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [28] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [29] ΣΩΦΡΟΝΙΩΙ

 [30] ΦΙΛΑΓΡΙΩΙ

 [31] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [32] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [33] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [34] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [35] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [36] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [37] ΣΩΦΡΟΝΙΩΙ

 [38] ΘΕΜΙΣΤΙΩΙ

 [39] ΣΩΦΡΟΝΙΩΙ

 [40] ΒΑΣΙΛΕΙΩΙ

 [41] ΤΗΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΚΑΙΣΑΡΕΩΝ

 [42] « ΕΥΣΕΒΙΩΙ ΣΑΜΟΣΑΤΩΝ »

 [43] ΤΟΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙΣ

 [44] ΕΥΣΕΒΙΩΙ ΣΑΜΟΣΑΤΩΝ

 [45] ΒΑΣΙΛΕΙΩΙ

 [46] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [47] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [48] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [49] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [50] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [51] ΝΙΚΟΒΟΥΛΩΙ

 [52] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [53] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [54] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [55] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [56] ΘΕΚΛΗΙ

 [57] ΤΗΙ ΑΥΤΗΙ

 [58] ΒΑΣΙΛΕΙΩΙ

 [59] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [60] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [61] ΑΕΡΙΩΙ ΚΑΙ ΑΛΥΠΙΩΙ

 [62] ΑΜΦΙΛΟΧΙΩΙ

 [63] ΑΜΦΙΛΟΧΙΩΙ

 [64] ΕΥΣΕΒΙΩΙ ΣΑΜΟΣΑΤΩΝ

 [65] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [66] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [67] ΙΟΥΛΙΑΝΩΙ

 [68] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [69] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [70] ΕΥΤΡΟΠΙΩΙ

 [71] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [72] ΓΡΗΓΟΡΙΩΙ ΝΥΣΣΗΣ

 [73] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [74] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [75] ΒΙΤΑΛΙΑΝΩΙ

 [76] ΓΡΗΓΟΡΙΩΙ ΝΥΣΣΗΣ

 [77] ΘΕΟΔΩΡΩΙ

 [78] ΘΕΟΤΕΚΝΩΙ

 [79] ΣΙΜΠΛΙΚΙΑΙ

 [80] ΦΙΛΑΓΡΙΩΙ

 [81] ΓΡΗΓΟΡΙΩΙ ΝΥΣΣΗΣ

 [82] ΑΛΥΠΙΩΙ

 [83] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [84] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [85] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [86] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [87] ΦΙΛΑΓΡΙΩΙ

 [88] ΝΕΚΤΑΡΙΩΙ

 [89] ΒΟΣΠΟΡΙΩΙ

 [90] ΑΝΥΣΙΩΙ

 [91] ΝΕΚΤΑΡΙΩΙ

 [92] ΦΙΛΑΓΡΙΩΙ

 [93] ΣΩΦΡΟΝΙΩΙ

 [94] ΑΜΑΖΟΝΙΩΙ

 [95] ΛΕΟΝΤΙΩΙ

 [96] ΥΠΑΤΙΩΙ

 [97] ΗΡΑΚΛΕΙΑΝΩΙ

 [98] ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

 [99] ΣΑΚΕΡΔΩΤΙ

 [100] ΓΙΓΑΝΤΙΩΙ

 [101] Τοῦ αὐτοῦ πρὸς Κληδόνιον πρεσβύτερον ἐπιστολὴ πρώτη

 [102] Πρὸς Κληδόνιον πρεσβύτερον ἐπιστολὴ δευτέρα

 [103] ΠΑΛΛΑΔΙΩΙ

 [104] ΟΛΥΜΠΙΩΙ

 [105] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [106] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [107] ΚΛΗΔΟΝΙΩΙ

 [108] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ Σιωπῶμεν τῷ λόγῳ, τὸ λαλεῖν ἃ χρὴ διδασκόμενοι, καὶ τῶν παθῶν ἐπικρατεῖν γυμναζόμεθα. Εἰ μέν τις δέχεται τοῦτο, καλῶς: εἰ δὲ μή, καὶ τ

 [109] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [110] ΠΑΛΛΑΔΙΩΙ

 [111] ΕΥΓΕΝΙΩΙ

 [112] ΚΕΛΕΥΣΙΩΙ

 [113] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [114] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [115] ΘΕΟΔΩΡΩΙ

 [116] ΕΥΛΑΛΙΩΙ

 [117] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [118] ΕΥΓΕΝΙΩΙ

 [119] ΠΑΛΛΑΔΙΩΙ

 [120] ΕΛΛΑΔΙΩΙ

 [121] ΘΕΟΔΩΡΩΙ

 [122] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [123] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [124] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [125] ΟΛΥΜΠΙΩΙ

 [126] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [127] ΕΛΛΑΔΙΩΙ

 [128] ΠΡΟΚΟΠΙΩΙ

 [129] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [130] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [131] ΟΛΥΜΠΙΩΙ

 [132] ΣΑΤΟΡΝΙΝΩΙ

 [133] ΒΙΚΤΟΡΙ

 [134] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [135] ΣΩΦΡΟΝΙΩΙ

 [136] ΜΟΔΑΡΙΩΙ

 [137] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [138] ΒΟΣΠΟΡΙΩΙ

 [139] ΘΕΟΔΩΡΩΙ

 [140] ΟΛΥΜΠΙΩΙ

 [141] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [142] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [143] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [144] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [145] ΟΥΗΡΙΑΝΩΙ

 [146] ΟΛΥΜΠΙΩΙ

 [147] ΑΣΤΕΡΙΩΙ

 [148] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [149] ΓΕΩΡΓΙΩΙ

 [150] ΑΣΤΕΡΙΩΙ

 [151] ΝΕΚΤΑΡΙΩΙ

 [152] ΘΕΟΔΩΡΩΙ

 [153] ΒΟΣΠΟΡΙΩΙ

 [154] ΟΛΥΜΠΙΩΙ

 [155] ΑΣΤΕΡΙΩΙ

 [156] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [157] ΘΕΟΔΩΡΩΙ

 [158] ΕΥΛΑΛΙΩΙ

 [159] ΘΕΟΔΩΡΩΙ

 [160] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [161] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [162] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [163] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [164] ΤΙΜΟΘΕΩΙ

 [165] ΣΤΑΓΕΙΡΙΩΙ

 [166] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [167] ΕΛΛΑΔΙΩΙ

 [168] ΦΩΤΙΩΙ

 [169] ΣΤΡΑΤΗΓΙΩΙ

 [170] ΠΑΛΛΑΔΙΩΙ

 [171] ΑΜΦΙΛΟΧΙΩΙ

 [172] ΕΛΛΑΔΙΩΙ

 [173] ΠΟΣΤΟΥΜΙΑΝΩΙ

 [174] ΕΥΔΟΞΙΩΙ

 [175] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [176] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [177] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [178] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [179] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [180] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [181] ΣΑΤΟΡΝΙΝΩΙ

 [182] ΓΡΗΓΟΡΙΩΙ

 [183] ΘΕΟΔΩΡΩΙ

 [184] ΑΜΦΙΛΟΧΙΩΙ

 [185] ΝΕΚΤΑΡΙΩΙ

 [186] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [187] ΕΥΔΟΞΙΩΙ

 [188] ΣΤΑΓΕΙΡΙΩΙ

 [189] ΕΥΣΤΟΧΙΩΙ

 [190] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [191] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [192] ΣΤΑΓΕΙΡΙΩΙ

 [193] ΒΙΤΑΛΙΑΝΩΙ

 [194] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [195] ΓΡΗΓΟΡΙΩΙ ΑΡΧΟΝΤΙ

 [196] ΕΚΗΒΟΛΙΩΙ

 [197] ΓΡΗΓΟΡΙΩΙ ΝΥΣΣΗΣ

 [198] ΝΕΜΕΣΙΩΙ

 [199] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [200] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [201] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [202] Πρὸς Νεκτάριον ἐπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως

 [203] ΟΥΑΛΕΝΤΙΝΙΑΝΩΙ

 [204] ΑΔΕΛΦΙΩΙ

 [205] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [206] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [207] ΙΑΚΩΒΩΙ

 [208] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [209] ΚΑΣΤΟΡΙ

 [210] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [211] ΚΥΡΙΑΚΩΙ

 [212] ΣΑΚΕΡΔΩΤΙ

 [213] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [214] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [215] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [216] ΕΥΔΟΚΙΩΙ

 [217] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [218] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [219] ΕΛΛΑΔΙΩΙ

 [220] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [221] ΟΜΟΦΡΟΝΙΩΙ

 [222] ΘΕΚΛΗΙ

 [223] ΤΗΙ ΑΥΤΗΙ

 [224] ΑΦΡΙΚΑΝΩΙ

 [225] ΕΛΛΕΒΙΧΩΙ

 [226] ΑΝΥΣΙΩΙ

 [227] ΟΥΡΣΩΙ

 [228] ΠΑΝΣΟΦΙΩΙ

 [229] ΤΩΙ ΑΥΤΩΙ

 [230] ΘΕΟΔΟΣΙΩΙ

 [231] ΕΥΣΕΒΙΩΙ

 [232] ΔΙΟΚΛΕΙ

 [233] ΑΒΛΑΒΙΩΙ

 [234] ΟΛΥΜΠΙΑΝΩΙ

 [235] ΑΔΑΜΑΝΤΙΩΙ

 [236] ΛΙΒΑΝΙΩΙ ΣΟΦΙΣΤΗΙ

 [237] ΜΑΚΕΔΟΝΙΩΙ

 [238]

 [239] ΕΠΙΦΑΝΙΩΙ

 [240] ΜΕΛΕΤΙΩΙ

 [241] ΑΒΟΥΡΓΙΩΙ

 [242] ΠΕΤΡΩΙ

 [243]

 [244] ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΙ

 [245] ΒΑΣΙΛΕΙΩΙ

 [246] ΒΑΣΙΛΕΙΩΙ

 [247] ΓΛΥΚΕΡΙΩΙ

 [248] ΒΑΣΙΛΕΙΩΙ

 [249] ΦΛΑΒΙΑΝΩΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΙ

Ep. I.  To Basil His Comrade.

I have failed, I confess, to keep my promise.  I had engaged even at Athens, at the time of our friendship and intimate connection there (for I can find no better word for it), to join you in a life of philosophy.  But I failed to keep my promise, not of my own will, but because one law prevailed against another; I mean the law which bids us honour our parents overpowered the law of our friendship and intercourse.  Yet I will not fail you altogether, if you will accept this offer.  I shall be with you half the time, and half of it you will be with me, that we may have the whole in common, and that our friendship may be on equal terms; and so it will be arranged in such a way that my parents will not be grieved, and yet I shall gain you.

[1] ΒΑΣΙΛΕΙΩΙ

Ἐψευσάμην, ὁμολογῶ, τὴν ὑπόσχεσιν συνέσεσθαί σοι καὶ συμφιλοσοφήσειν καθομολογήσας ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἔτι καὶ τῆς ἐκεῖσε φιλίας καὶ συμφυΐας: οὐ γὰρ ἔχω τι τούτων εἰπεῖν οἰκειότερον. Ἐψευσάμην δὲ οὐκ ἑκών, ἀλλὰ νόμου νόμον νικήσαντος, τοῦ θεραπεύειν κελεύοντος τοὺς γεννήτορας τὸν τῆς ἑταιρείας καὶ συνηθείας. Οὐ μὴν παντάπασι ψεύσομαι, ἂν τοῦτο αὐτὸς καταδέξῃ: τὰ μὲν γὰρ ἡμεῖς σοι συνεσόμεθα, τὰ δὲ αὐτὸς ἡμῖν θέλησον, ἵν' ᾖ τὰ πάντα κοινὰ καὶ τὸ τῆς φιλίας ὁμότιμον. Οὕτω γὰρ ὑπάρξει καὶ τὸ τούτους μὴ λυπεῖν καὶ τὸ σοῦ τυγχάνειν.