Quaestiones Antequam esset Frater.

 QUAESTIO I De nomine Trinitatis.

 [Membrum 1 ''De verbo Isidori: ' Trinitas est trium unitas'].''

 Membrum 2 ''Quare conceditur 'trinitas' in divinis, non autem 'ternarius'.''

 [Membrum 3 ''An trinitas 'multiplex' et quare Deus 'trinus' et non 'triplex'].''

 [Membrum 4 An trinitas dicat substantiam vel relationem].

 Membrum 5 An trinitas ponat numerum in divinis.

 [Membrum 6 An sit multitudo in trinitate].

 Membrum 7 Quid subest hypostasibus divinis.

 [Membrum 8 Quomodo sint unum tres personae].

 [Membrum 9 '' Quid 'tres' et quid 'unum' in trinitate et quomodo differenter apud Graecos et Latinos''].

 QUAESTIO II De quatuor nominibus apud Graecos et Latinos.

 [Membrum 1 An substantia dici possit in divinis].

 [Membrum 2 An tres substantiae dici possint in divinis].

 [Membrum 3 Quare non una subsistentia sicut una substantia

 (Membrum 4 Unde differentia horum nominum apud Graecos et Latinos].

 [Membrum 5 An subsistentiae, substantiae, personae respondeant proprietas, relatio, notio].

 [Membrum 6 Qua necessitate inventa sunt illa nomina].

 [Membrum 7 Ait essentia divina una numero dica possit].

 QUAESTIO III De hypostasi divina.

 (Membrum 1 An hypostasis superfluum sit nomen idemque cum persona].

 (Membrum 2 An relationi, notioni, proprietati respondeant subsistentia, hypostasis, persona

 (Membrum 3 An hypostases sint simplices vel compositae].

 QUAESTIO IV De differentia notionum et relationum.

 [Membrum 1 An tres tantum relationes ac notiones sicut tres tantum sunt proprietates

 [Membrum 2 An tres relationes in Patre sint tres res et quare non est innascibilitate Pater

 (Membrum 3 Quare 'a quo nullus' et 'qui ab alio' non dicunt notiones

 (Membrum 4 An praeter relationes possint intelligi tres 'qui' vel 'quales' salva simplicitate essentiae

 [Membrum 5 An abstractis relationibus adhuc intelligi possint tres hypostases].

 (Membrum 6 An divinis relationibus conveniat 'csse in'

 (Membrum 7 Quare 'inspirabilis' non facit notionem sicut ' innascibilis'].

 [Membrum 8 An 'qui a nullo a quo nullus' faciat notionem

 (Membrum 9 Quare distinctiva duodecim et non duodecim notiones

 (Membrum 10 An innascibilitas et auctoritas sint duae notiones].

 QUAESTIO V De paternitate et filiatione divina.

 [Membrum 1 De verbo Apostoli: 'Ex quo omnis paternitas'.

 (Membrum 2 An sint gradus et ordo, maioritas et minoritas in divinis].

 QUAESTIO VI De notitia et amore in divinis.

 [Membrum 1 ''De verbo Apostoli: 'Filii caritatis suae'].''

 (Membrum 2 An abstractis hypostasibus et personis, sit intelligere mentem, notitiam et amorem].

 [Membrum 3 An notitia praecedat universaliter amorem].

 QUAESTIO VII De processione aeterna Spiritus Sancti.

 (Membrum 1 An procedere dicatur communiter de Filio et de Spiritu Sancto

 [Membrum 2 Quid est procedere et in quo differt a generari].

 QUAESTIO VIII De controversia Graeeorum et Latinorum circa processionem ab utroque.

 [Membrum 1 Obicitur contra Graecos et respondetur pro eis).

 [Membrum 2 Positio Graecorum pressius exploratur].

 [Membrum 3 Utriusque positionis concordantia].

 QUAESTIO IX De verbo aeterno.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Ad similitudinem cuius verbi creati dicitur verbum aeternum].

 (Membrum 2 Quae sit intentio prior, sapientiae an verb].

 (Membrum 3 Quod verbum creatum, cognitivum an operativum, magis conveniat cum increato].

 (Membrum 4 An Pater sapiens sapientia quam genuit].

 (Membrum 5 An sit unum verbum in Trinitate vel plura

 [Membrum 6 De verbo Matthaei: 'Nemo novit Patrem nisi

 (Membrum 7 De verbo Ioannis: 'Qui videt me, videt et Patrem'

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An Verbum dicat respectum ad creaturas

 (Membrum 2 De verbo Ioannis: ' Omnia per ipsum facta sunt'

 (Membrum 3 De verbo Magistri: 'Eo imago quo verbum

 (Membrum 4 An sequatur: dixit ab aeterno, ergo facta ab aeterno

 (Membrum 5 An quam cognitionem Trinitatis pervenerunt Philosophi

 (Membrum 6 De verbo Augustini: 'Pater non perfecte se dixisse'

 QUAESTIO X De praedestinatione.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit praedestinatio secundum noomten

 (Membrum 2 Quid sit praedestinatio secundum rationem

 (Membrum 3 Quid subest praedestinationi

 [Membrum 4 An praedestinatio sit entis vel non entis

 [Membrum 5 An praedestinatio sit angelorum

 [Membrum 6 An Christus fuerit praedestinatus

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An et cuiusmodi causa sit praedestinatio

 (Membrum 2 An ipsa praedestinatio habeat causam, et primo ex parte

 (Membrum 3 An speciale donum in creatura sit causa praedestinationis

 (Membrum 4 An merita sint ratio praedestinationis

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 De praescientia et libero arbitrio

 (Membrum 2 De praedestinatione et Dei voluntate beneplaciti

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 Cuiusmodi veritas, signi vel rei, sit in praedestinatione

 [Membrum 2 An sit una veritas praescientiae et praedestinationis

 (Membrum 3 Qualis sit respectus praedestinationis ad praedestinatum

 (Membrum 4 An veritas futurorum sit veritas ipsius primi

 (Membrum 5 An veritas scientiae divinae sit tantum necessariorum

 [Membrum 6 An definitus sit numerus praedestinatorum

 [Membrum 7 An simpliciter necessarium sit praedestinatum saluari).

 QUAESTIO XI De electione.

 (Membrum 1 An sit electio in

 [Membrum 2 Quid sit electio divina

 (Membrum 3 Ad quid sit electio divina

 [Membrum 4 An et quae sit ratio electionis ex parte

 (Membrum 5 An sit ratio electionis ex parte creaturae

 (Membrum 6 Cuius sit electio

 QUAESTIO XII De praedestinatione Christi.

 [Membrum 1 An Christus sit praedestinatus

 [Membrum 2 Quoad quid dicitur Christus praedestinatus

 (Membrum 3 An praedestinatio Christi sit nostra ordine prior eiusque causa

 [Membrum 4 Qualiter Christus sit lumen nostrae praedestinationis

 QUAESTIO XIII De Dei apparitionibus in Veteri Testamento.

 (Membrum 1 An Deus videri possit oculis corporalibus

 (Membrum 2 An Deum apparere conveniebat ante incarnationem

 (Membrum 3 An subiectam creaturam ipse Deus vel angelus assumebat, et an mediante gratia vel sine

 [Membrum 4 Quare non apparuit Deus Moysi in humana natura nisi confuse

 (Membrum 5 An distincte apparuerint tres personae

 QUAESTIO XIV De missionibus divinis.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 Quid sit missio, an aeterna vel temporalis, et quae eius differentia ad apparitionem et dationem).

 [Membrum 2 Cui conueniat mitti).

 [Membrum 3 Cui conveniat mittere, et an dicat essentiale, notionale vel personale

 [Membrum 4 Ad quid sit missio

 [DISPUTATIO II

 (Membrum 1 Quaedam narrative praemittuntr

 [Membrum 2 An missio facta sit etiam ad angelos).

 (Membrum 3 An missio facta fuerit ad Christum).

 (Membrum 4 An missio spiritualis sit in sola gratia gratum faciente vel etiam in gratia gratis data].

 (Membrum 5 De missione jacta Apostolis

 [Membrum 5 Quis

 QUAESTIO XV De incarnatione.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An natura divina sit unibilis humanae

 (Membrum 3 An unibilitas conveniat prius naturae vel personae divinae

 [Membrum 4 An unibilitas conveniat magis naturae vel essentiae divinae

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An humana tantum natura sit unibilis, vel etiam angelica

 (Membrum 2 An humana natura secundum animam et corpus sit unita divinae

 (Membrum. 3

 (Membrum 4 An utilis esset incarnatio non exsistente lapsu Adae

 (Membrum 5 An per illam unionem aliquid Deo acquiratur

 [Membrum 6 An abstracta persona et hypostasi divina adhuc intelligi posset unio illa

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 De necessitate incarnationis ad lapsum reparandum

 (Membrum 2 An unio esse posset et non in hac persona vel illa

 [ Membrum 3

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An sit unitas in Christo]

 [Membrum 2 Cuiusmodi unitas sit in Christo].

 (Membrum 3 An unitas Christi maior aliis unitatibus crcatis].

 QUAESTIO XVI De passibilitate animae Christi et Adae.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An passibilis anima Adae in statu innocentiae].

 (Membrum 2 An eadem passibilitas Adae post peccatum quam ante).

 [Membrum 3 Att passibilis anima Adae secundum omnem sui partem].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An Christus assumpsit animam cum passibilitate),

 [Membrum 2 An passibilitas animat Christi creata vel contracta].

 (Membrum 3 An passibilis anima Christi secundum omnem sui partem].

 [Membrum 4 An passibilis anima Christi vero timore mortis].

 (Membrum 5 An passibilis anima Christi sensu doloris corporalis).

 (Membrum 6 An passio haec fuerit in ipsa parte superiori].

 (Membrum 7 An compossibilis cum fruitione deitatis aliquis sensus doloris aut perturbatio passionis).

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 An propassio fuerit in Christo).

 [Membrum 2 An attigit passio supremam vim animae et e converso gaudium ipsam partem sensitivam].

 (Membrum 3 An vera passio compossibilis cum conversione ad Deum).

 (Membrum 4 An vera passio compossibilis cum summa delectatione].

 [Membrum 5 An vera passio compossibilis cum gaudio comprehensoris].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An passio Christi fuerit maxima poena].

 (Membrum 2 An passio mortis maior in Christo quam in alio fuisset h

 [Membrum 3 An passio maior in Christo quam fuisset in Adam].

 (Membrum 4 An si occisus in paradiso, Adam passus esset sine poena].

 [Membrum 5 An passio Christi satisfactoria pro omni poena].

 QUAESTIO XVII De superfluo

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 Quid sit superfluum].

 (Membrum 2 An superfluum determinari possit circa singula].

 (Membrum. 3

 (Membrum 4 An dare superfluum sit prdeceptum vel consilium].

 (Membrum 5 Sub quo vitio contineatur habere vel tenerem superfluum].

 (Membrum 6 An superfluum opponatur iuri naturali].

 (Membrum 7 An retinere superfluum et subtrahere sibi necessarium sint duo mala opposita per diminutionem et excessum].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 De superfluo in quantitate vestium].

 (Membrum 2 De superfluo in qualitate vestium).

 QUAESTIO XVIII De prophetia.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An prophetia sit in homine tantum vel etiam in angelo].

 [Membrum 2 An in angelis malis sit prophetalis cognitio].

 (Membrum 3 In qua potentia animae visiva sit visio prophetalis].

 (Membrum 4 Per quid fiat visio prophetalis).

 (Membrum 5 Quid sit speculum aeternum et quid videre in eo).

 [Membrum 6 Quot sint modi videndi in speculo et unde eorum differentia).

 [Membrum 7 An sicut triplex visio, corporalis, spiritualis, intellectualis, ita et triplex prophetia].

 (Membrum 8 An sit delectatio in visione prophetali].

 (Membrum 9 An conveniebat prophetiam dari fidelibus per infideles).

 (Membrum 10 An omnis occultorum visio sit prophetalis].

 (Membrum 11 An mediantibus angelis fiat visio prophetalis].

 (Membrum 12 An visio prophetalis fallax esse possit].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An prophetice denuntiatis possit subesse falsum].

 (Membrum 2 An prophetiae subsint differentiae temporum, scilicet praesens, praeteritum et futurum].

 (Membrum 3 An prophetiae subsit veritas mobilis aut immobilis].

 (Membrum 4 Quot modis dicatur prophetia et an aeaualiter de omnibus).

 [Membrum 5 An prophetia comminationis innitatur praescientiae divinae].

 [Membrum 6 Adhuc de prophetia comminationis et praescientia divina].

 (Membrum 7 De quo doluit Ionas et num dolendo peccavi].

 (Membrum 8 ''De verbo Glossae: 'Deus revelat sententiam et non consilium).''

 (Membrum 9 An futurum contingens prophetatum necesse sit evenire].

 (Membrum 10 An omnis prophetatio sit a Spiritu Sancto].

 [Membrum 11 An spiritus prophetiae stare possit cum peccato].

 [Membrum 12 An spiritus prophetiae stare possit cum actu coniugali].

 (Membrum 13 Unde scit propheta visionem suam esse prophetiam].

 [Membrum 14 Unde scit propheta visionem suam esse rei praeteritae vel futurae].

 (Membrum 15 An sit aliqua visio prophetica pure intellectualis).

 QUAESTIO XIX De quatuor quibus contexuntur Evangelia.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An differant illa quatuor quibus contexta dicuntur Evangelia].

 [Membrum 2 An illis tantum quatuor contexantur Evangelia].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 Ad quod praedictorum quatuor reducantur consilia].

 [Membrum 2 An praecepta sint de substantia Evangelii].

 (Membrum 3 An recto ordine enumerentur illa quatuor in Glossa].

 (Membrum 4 An sacramenta sint de substantia Evangelii, et ad quod dictorum quatuor reducantur].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An eisdem quatuor contexantur Lex Vetus et Noua].

 [Membrum 2 Quomodo se habent dicta quatuor ad quatuor notata II Tim.

 [Membrum 3 Quomodo se habent dicta quatuor ad quatuor virtutes dictas in Glossa).

 [ Membrum 4 Adhuc de relatione dictorum quatuor ad virtutes).

 QUAESTIO XX De iustitia Legis Veteris.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An et qualiter Lex Vetus iustificabat).

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An moralia Decalogi iustificabant].

 [Membrum 2 Numquid Lex Vetus, in qua maxime viget iustitia, non aeque iustificare deberet, immo magis quam Nova].

 (Membrum 3 An et qualiter legalia iustificabant].

 [Membrum 4 An omnia Veteris Legis praecepta iustificabant].

 [Membrum 5 An aeque iustificent praecepta Veteris Legis et Novae].

 [Membrum 6 An omnia quae in Veteri Lege aeque iustificabant].

 QUAESTIO XXI De adimpletione Legis per Christum.

 (Membrum 1 Quid sit impletio Legis et an facta sit per Christum).

 [Membrum 2 Qualiter moralia primae tabulae adimpleta].

 [Membrum 3 Qualiter moralia secundae tabulae adimpleta].

 (Membrum 4 Quare nulla adimpleta ex caerimonialibus et sacramentalibus]

 QUAESTIO XXII De gradibus caritatis.

 (Membrum 1 Quare caritati attribuuntur actus aliarum virtutum, et qualiter sit omnium virtutum forma, radix, caput et finis].

 [ Membrum 2 Quare quindecim gradus caritatis).

 [Membrum 3 Quare actus donorum non similiter attribuuntur caritati].

 (Membrum 4 Quare quaedam vitia removentur, alia non).

 QUAESTIO XXIII De peccato in Spiritum Sanctum.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An omne peccatum ad mortem sit in Spiritum Sanctum].

 [Membrum 2 Quare peccatum in Spiritum Sanctum dicitur irremissibile et an hoc sit ei proprium].

 [Membrum 3 An peccatum Adae sit peccatum in Patrem vel in Filium vel in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 4 An peccatum diaboli sit in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 5 Quare praeter peccatum ex ignorantia, infirmitate et malitia non est quartum peccatum ex concupiscentia].

 (Membrum 6 An malitia sit poena vel culpa originalis, et an minuat vel augeat peccatum in Spiritum Sanctum].

 [Membrum 7 An aliquod peccatum possit esse simul in Patrem vel in Filium et in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 8 Quomodo differunt blasphemia et spiritus hlasphemiae].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An et quot sint species peccati in Spiritum Sanctum).

 (Membrum 2 An obstinatio sit species peccati in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 3 Quare quoddam peccatum in Spiritum Sanctum contra misericordiam et iustitiam, et nullum contra alia attributa].

 (Membrum 4 Quare quoddam peccatum in Spiritum Sanctum contra spem et caritatem, et nullum contra fidem].

 (Membrum 5 Alia dubia de speciebus peccati in Spiritum Sanctum.].

 QUAESTIO XXIV De intentione et merito.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit intentio, an actus rationis aut voluntatis).

 [Membrum 2 An meritum sit in intentione aut in voluntate].

 (Membrum 3 ''Instantiae contra regulam 'quantum intendis, tantum facis' '' .

 (Membrum 4 An motus a malo sit meritorius, vel solus motus ad bonum].

 [Membrum 5 An oculus bonus etsi veritatis nescius].

 (Membrum 6 Quid exigitur ad hoc quod intentio sit bona].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An substantia operis addat aliquid merito intentionis].

 [Membrum 2 An qualitas operis privilegiati addat aliquid merito intentionis].

 (Membrum 3 An numerositas operum addat aliquid merito intentionis).

 (Membrum 4 An quantitas dati in eleemosyna aliquid faciat ad meritum].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 An voluntas mali innixa credulitati pro facto reputetur).

 (Membrum 2 An quaelibet voluntas mali, etiam semiplena, pro facto reputetur).

 (Membrum 3 An actus et intentio sint duo peccata).

 [Membrum 4 Quae poena respondet actui et quae voluntati].

 [Membrum 5 An peior actus additus minus malae intentioni faciat maius peccatum vel e converso].

 (Membrum 6 In quibus tenet argumentum ab intentione ad actum].

 (Membrum 7 An augeri possit culpa vel poena, intentione non aucta].

 QUAESTIO XXV De ignorantia et ligationibus rationis.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An ignorantia sit peccatum vel poena peccati tantum].

 (Membrum 2 Cuiusmodi ignorantia concomitatur omne peccatum]

 [Membrum 3 ''Unde est quod 'non velle scire' sit peccatum).''

 (Membrum 4 An ignorantia sit peccatum originale vel actuale].

 (Membrum 5 Att gravius sit peccare ex ignorantia quam ex infirmitate vel studio].

 (Membrum 6 An aliquis possit velle ignorare].

 [Membrum 7 An peccatum Evae fuerit ex ignorantia].

 [Membrum 8 An ignorantia excuset a peccato].

 [Membrum 9 An ignorantia invincibilis semper excuset vel minuat peccatum).

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 De ligatione ex ebrietate).

 Membrum 2

 [Membrum 3 De ligatione ex furia].

 (Membrum 4 Quae ignorantia excusat a peccato et quae non].

 (Membrum 5 Quae ligatio rationis excusat a peccato et quae non].

 QUAESTIO XXVI De imagine.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An eadem ratione dicatur imago in divinis et in creaturis].

 (Membrum 2 An sola creatura rationalis sit ad imaginem vel etiam sensibilis].

 [Membrum 3 An solus homo sit ad imaginem vel etiam angelus].

 (Membrum 4 An anima sit imago tantum ut conversa ad Deum).

 (Membrum 5 An anima sit imago secundum potentiam, habitum vel actum).

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An imago recreationis attendatur penes gratiam aut virtutes).

 (Membrum 2 Quae gratia sit imago recreationis, cooperans vel reparans, praeveniens vel subsequens].

 [Membrum 3 An gratia sacramentalis sit imago recreationis].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 An ratio imaginis toti conveniat Trinitati ita quod etiam Patri, et an essentialiter vel personaliter].

 (Membrum 2 An sicut Filius imago Patris, et Spiritus Sanctus imago Fili].

 QUAESTIO XXVII De scandalo.

 (Membrum 1 Quid sit scandalum].

 (Membrum 2 An scandalum sit per se peccatum vel circumstantia peccati]

 Membrum 3

 [Membrum 4 An scandalum activum maius sit peccatum quam passivum].

 (Membrum 5 Quid dimittendum est ad scandalum vitandum).

 QUAESTIO XXVIII De correctione fraterna.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An correctio praecepta sit omnibus vel solis praelatis).

 (Membrum 2 De ordine correptionis descripto Matth, 18]

 [Membrum 3 An correctio procedat ex iustitia vel ex misericordia].

 [Membrum 4 An cum asperitate fieri debeat correptio].

 (Membrum 5 An sit dimittenda correctio propter odium].

 [ Membrum 6 An ipse inferior teneatur corrigere superiorem].

 [Membrum 7 An superior teneatur corrigere ipsam multitudinem].

 DISPUTATIO II

 Membrum 1

 [Membrum 2 An ipsi mali alios corripere possint vel immo debeant].

 [Membrum 3 An ipsi inferiores corripere debeant vel possint superiores].

 (Membrum 4 An liceat aliquando differre correptionem].

 QUAESTIO XXIX De officio praedicationis.

 [Membrum 1 An officium praedicationis solis clericis spectet

 [Membrum 2 An actus prophetandi sit eminentior actu praedicandi].

 [Membrum 3 An mali peccent praedicando, immo et docendo].

 QUAESTIO XXX De eo quod est psallere.

 [Membrum 1 Quid sit psallere].

 [Membrum 2 An exsistens in peccato demereatur seu peccet psallendo].

 [Membrum 3 An teneatur psallens intelligere quod psallit].

 QUAESTIO XXXI De sensu spirituali.

 [ Membrum 1 Quid sit sensus spiritualis].

 [Membrum 2 An sensus spiritualis sit divisibilis in plures).

 [Membrum 3 An sensus spirituales sint quinque tantum vel plures].

 [Membrum 4 Adhuc de numero sensuum spiritualium]

 (Membrum 5 An sensus spirituales ad cognitionem tantum spectent].

 [Membrum 6 An sensus spirituales multiplicentur secundum dona gratiarum].

 [Membrum 7 Quis horum sensuum sit principalior].

 [Membrum 8 An sensus spirituales eodem modo sint in via et in patria].

 QUAESTIO XXXII De immortalitate animae rationalis.

 [Membrum 1 An anima rationalis intereat cum corporei.

 (Membrum 3 An anima sit immortalis secundum omnes suas vires].

 QUAESTIO XXXIII De libero arbitrio.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An liberum arbitrium sit in nobis post lapsum, et an dicat potestatem libere faciendi bonum vel malum].

 [Membrum 2 An liberum arbitrium respiciat actus tum interiores, tum exteriores]

 DISPUTATIO II

 [ Membrum 1 Quid sit liberum arbitrium definitione].

 [ Membrum 2 An liberum arbitrium sit ratio aut voluntas vel utraque simul aut aliquid aliud].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 ''Quare 'liberum' dicitur arbimum].''

 (Membrum 2 Quare non vocatur nomine simplici, sed composito].

 Membrum 3 An liberum arbitrium sit idem quod proheresis]

 (Membrum 4 An penes liberum arbitrium sit meritum et demeritum).

 (Membrum 5 An ad illud pervenerunt Philosophi, et an se habeat in ratione iudicis vel arbitr].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An liberum arbitrium possit de se in aliquod bonum, ut faciendo quod in se est ipsam fidem habere].

 (Membrum 2 An liberum arbitrium possit velle gratiam gratum facientem quin trahatur a gratia gratis data).

 DISPUTATIO V

 [Membrum 1 An liberum arbitrium possit de se resurgere ad bonum].

 [Membrum 2 An liberum arbitrium possit de se velle bonum].

 [Membrum 3 An liberum arbitrium possit de se converti ad bonum].

 (Membrum 4 Art per liberum arbitrium possit quis stare in bono).

 [Membrum 5 An liberum arbitrium possit de se projicere in hortum].

 [Membrum 6 An liberum arbitrium de se possit resistere tnalo].

 (Membrum 7 An liberum arbitrium possit de se vitare malunt].

 (Membrum 8 An liberum arbitrium de se possit non declinare in deterius].

 QUAESTIO XXXIV

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An sacerdotium Melchisedech dignius sacerdotio Levi quia iste decimatus et non ille]

 [Membrum 2 Quid sit decimatio].

 [Membrum 3 Cuius est decimatio et per quem facta

 (Membrum 4 Quo tempore facta est decimatio].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An Christus fuerit decimatus).

 [Membrum 2 An caro Christi decimata in carne B. Virginis].

 (Membrum 3 An decimatio virtute sua minuebat concupiscentiam].

 . (Membrum 4 An sicut omnes in Abraham decimati, ita omnes in eo benedicti].

 QUAESTIO XXXV

 [Membrum 1 An sit licitum sua repetere].

 [Membrum 2 Att sit licitum repetere superfluum

 [Membrum 3 An sit licitum repetere servum).

 QUAESTIO XXXVI

 [Membrum 1 An omnes articulos simul credere teneamur].

 (Membrum 2 An haberi possit fides Christi quin credatur distincte articulus mortis vel passionis].

 (Membrum 3 An articulus possit incipere vel desinere esse articulus).

 (Membrum 4 An Abraham salvaretur sua fide et caritate si non esset incarnatio].

 QUAESTIO XXXVII

 [Membrum 1 An suspicio sit de genere boni vel mali, et si malum, cuiusmodi).

 [Membrum 2 Quare non est simile de suspicione boni et mali, operis et personae].

 [Membrum 3 Quodnam iudicium sit peccatum et quaenam suspicio].

 [Membrum 4 An cuilibet liceat iudicare de manifestis et an alicui de occultis]

 [Membrum 5 An homini spirituali liceat omnia iudicare]

 [Membrum 6 An de aliquo, saltem de Antichristo, liceat iudicare cum desperatione].

 [Membrum 7 De radice peccati suspicionis].

 (Membrum 8 An iudex teneatur quaerere ab accusato si ex praecepto Dei fecit vel eidem credere illud asserenti).

 [Membrum 9 De differentia iudiciorum in Lege Veteri et Nova].

 [Membrum 10 An dubia semper in meliorem partem sint interpretanda]

 QUAESTIO XXXVIII

 [Membrum 1 An fides sit substantia rerum sperandarum magis quam aliae virtutes].

 [Membrum 2 ''Qualiter fides sit 'substantia'et in quo differat haec definitio ab aliis].''

 [Membrum 3 Quare dicitur ferunt sperandarum , id est rerum bonarum tantum et futurarum].

 [Membrum 4 ''De altera parte definitionis: Argumentum non apparentium']''

 QUAESTIO XXXIX De fide informi.

 [Membrum 1 An fides informis sit habitus naturalis vel gratuitus, et si gratuitus, an gratum faciens vel gratis datus].

 [Membrum 2 An fides informis sit in daemonibus, et an data eis ante peccatum vel post].

 [Membrum 3 An homines fidem informem habentes sint daemonibus deteriores].

 [Membrum 4 An actus fidei informis in daemonibus egrediatur ex quadam luce].

 QUAESTIO XL De mota seu merito diaboli.

 [Membrum 1 An diabolus possit in suo statu demereri]

 [Membrum 2 Unde est quod diabolus confirmatus est in malo et homo non].

 [Membrum 3 An diabolus continue peccet].

 [Membrum 4 An diabolus omni motu suo peccet].

 [Membrum 5 An placeat diabolo malitia in se et in alio].

 QUAESTIO XLI De libro vitae.

 [Membrum 1 An liber vitae sit Filius Dei et secundum quam rationem]

 [Membrum 2 An dicatur liber ratione scriptionis vel lectionis].

 [Membrum 3 Qua ratione dicitur vitae].

 [Membrum 4 ''An possit dici 'liber mortis'].''

 [Membrum 5 An liber vitae sit sui liber et aliorum, vel aliorum tantum]

 [Membrum 6 An liber vitae sit tantum bonorum, et an illorum tantum qui finaliter boni sun].

 [Membrum 7 An contingat aliquos deleri de libro vitae].

 QUAESTIO XLII De scientia Christi.

 [ Membrum 1 An aliqua scientia Christi fuerit temporaliter acquisita].

 [Membrum 2 An fuerit in Christo sicut in angelis cognitio matutina et vespertina].

 [Membrum 3 An Christus habuit scientiam operativam omnium sicut et cognitivam].

 [Membrum 4 An scientia Christi cognitiva sit omnium vel non].

 (Membrum 5 An Christus omnia sciverit uno aspectu vel successive discurrendo).

 [Membrum 6 An Christus per gratiam unionis ita limpide noverit sicut Deus].

 [Membrum 7 An eadem sit in Christo scientia creata et increata].

 [Membrum 8 An aliquod genus scientiae receperit Christus ab angelis].

 QUAESTIO XLIII

 DISPUTATIO I.

 [Membrum 1 Quid sit plenitudo gratiae in Christo, an quid creatum vel increatum, et an ipsa gratia unionis vel alia].

 [Membrum 2 An gratia Christi sit finita vel infinita].

 [Membrum 3 An plenitudo gratiae Christi comprehendat omnia gratuita].

 [Membrum 4 An per gratiam inhabitantem Christus sit filius tantum Patris vel totius Trinitatis]

 [Membrum 5 An plenitudo gratiae collata sit Christo in instanti conceptionis].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 De qua plenitudine accepimus, an Christi hominis].

 [Membrum 2 An de plenitudine Christi acceperint angeli].

 [Membrum 3 An homines praecedentes adventum Christi de eius plenitudine aeque acceperint sicut subsequentes].

 [Membrum 4 An de illa plenitudine accepimus ad mensuram vel non ]

 [Membrum 5 An de ista plenitudine effluat tam gratia virtutum quam gratia sacramentorum].

 (Membrum 6 An de plenitudine veritatis etiam accepimus).

 QUAESTIO XLIV

 [Membrum 1 An Deus Pater dicatur univoce pater Filii et pater noste].

 [Membrum 2 ''An 'pater noster' dicatur solus Pater vel tota Trinitas].''

 [Membrum 3 An Christus secundum quod homo sit filius Trinitatis seu adoptivus, et an adoptio nostra amitti possit et recuperari].

 (Membrum 4 Secundum quid dicimur filii).

 [Membrum 5 An solum post incarnationem dicantur homines filii

 QUAESTIO XLV

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An Deus sit ubique et in loco].

 [Membrum 2 Quid sit esse ubique et Deum esse ubique].

 [Membrum 3 Quid sit esse ubique essentialiter, potentialiter et praesentialiter].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An Deus sit ubique].

 [Membrum 2 An Deus sit alibi quam in se ipso].

 [Membrum 3 An Deus repleat rem antequam forma materiam et locatum suum locum].

 [Membrum 4 An esse ubique sit proprium Det].

 (Membrum 5 Qualiter insit Deus per gratiam et qualiter sit in malis).

 [Membrum 6 An Deus sit cum malis sicut est cum bonis].

 QUAESTIO XLVI

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An et quibus modis creaturae sint in Deo].

 [Membrum 2 An omnia quae sunt sint in Deo ab aeterno, et an sint ibi vita magis cum sunt quam ante].

 [Membrum 3 An omnia quae sunt in Deo ibi sint unum vel multa, id est una idea seu ratio vel multae].

 [Membrum 4 An creaturae sint in Deo sicut ipse in creaturis scilicet potentialiter, praesentialiter, essentialiter].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Sub qua ratione proprie creaturae sint in Deo: an in Deo qua Deus, vel qua essentia, vel qua personat].

 [Membrum 2 Quid sit esse essentialiter in rebus].

 [Membrum 3 An prius sit creaturas esse in Deo vel e converso].

 QUAESTIO XLVII

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An cadunt empyreum sit corptis].

 [Membrum 2 An caelum empyreum moveatur].

 [Membrum 3 An caelum empyreum, eo quod nec grave nec leve, moveatur sphaeraliter].

 [Membrum 4 An caelum empyreum sit locus conveniens angelis]

 [Membrum 5 An caeli conveniant in aliqua natura communi].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An cadunt Trinitatis idem sit quod Deus].

 [Membrum 2 An cadunt Trinitatis sit idem quod caelum empyreum].

 [Membrum 3 An Christus secundum quod homa sit in caelo Trinitatis].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 Quid sit caelum aqueum seu crystallinum, et cuiusmodi aquae sint supra jirmatttentum].

 [Membrum 2 Ad quid sit caelum crystallinum].

 [Membrum 3 De ordine et situ caeli crystallini].

 QUAESTIO XLVIII De sacramentis in genere.

 [Membrum 1 An sit unum sacramentum vel plura].

 [Membrum 2 An sacramenta sint plura pauciorave quam septem].

 QUAESTIO XLIX

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 De conuenientia horum novem baptismatum praenotanda].

 [Membrum 2 An sub Lege naturae aliqua fuerint Baptismo correspondentia et quae sit horum cum eo convenientia].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An unumquodque illorum baptismatum sit sacramentun].

 [Membrum 2 An plura quam novem debeant esse baptismata].

 [Membrum 3 De eodem necnon de ordine baptismatum inter

 [Membrum 4 Quodnam baptisma praeemineat inter illa Novae Legis].

 [Membrum 5 Quodnam baptisma praeemineat inter illa Veteris Legis].

 QUAESTIO L De circumcisione.

 [Membrum 1 Quid sit circumcisio].

 [Membrum 2 Cuius rei signum est circumcisi].

 [Membrum 3 An ex vi circumcisionis conferatur gratia].

 [Membrum 4 An character imprimatur in circumcisione].

 [Membrum 5 Quinam tenebantur ad circumcisionem].

 [Membrum 6 Quare non fuit datum similiter mulieribus aliquod signum speciale].

 QUAESTIO LI De sacramento Altaris.

 [Membrum 1 An necesse fuerit hoc sacramentum ab initio figurari].

 [Membrum 2 De numero et ordine figurarum].

 [Membrum 3 Quare Baptismus et Eucharistia in tot figuris praecesserunt, et non alia sacramenta]

 [Membrum 4 Quare Eucharistia sub duobus signis continetur, et non sic alia sacramenta].

 [Membrum 5 Quare plures figurae corporis Christi, pauciores sanguinis, nulla vero aquae vino miscendae]

 [Membrum 6 De efficacia Baptismi et Eucharistiae eorumque figurarum comparative]

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An sacramentum Altaris sit conficiendum ex azymo vel fermentato).

 [Membrum 2 An in solo fermentato rite fiat consecratioj].

 [Membrum 3 An aqua sit addenda vino et qua ratione additur].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An substantia panis et viiii maneat sub sacramento].

 [Membrum 2 An sit vera conuersio panis in corpus Christi].

 [Membrum 3 Quorum sit conversio et an omnia simul vel successive convertantur].

 [Membrum 4 Quae sint propositiones concedendae in hac materia et quae non].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 Quale corpus dedit Christus discipulis in coenet].

 [Membrum 2 An materia prima seu remota panis maneat sub sacramento].

 [Membrum 3 An et qualiter accidentia sint ibi sine subiecto].

 DISPUTATIO V

 [Membrum 1 An corpus Christi sit quantitative sub sacramento].

 [Membrum 2 Unde habet corpus Christi quod in pluribus locis simul esse possit].

 DISPUTATIO VI

 [Membrum 1 In qua forma verborum consistat virtus conficiendi, et quare verbo, non facto, sit insita illa virtus].

 [Membrum 2 An verbis consecrationis aliquid addere liceat vel mutare].

 [Membrum 3 An in forma consecrationis ordo verborum mutari possit].

 (Membrum 4 De virtute verborum, et primo an sit).

 (Membrum 5 Quid sit maioris virtutis, conceptio Christi sine viro, an panis transsubstantiatio).

 [Membrum 6 Quare soli verbo et non facto insita est illa virtus].

 [Membrum 7 An virtus insita verbo sit de se sufficiens praeter potestatem sacerdotalem].

 Membrum 8

 [Membrum 1 An sit communis quaedam similitudo manducationis sacramentalis et spiritualis ad illam corporalem].

 [Membrum 2 An alia deberet esse manducatio praeter sacramentalem et spiritualem].

 [Membrum 3 An omnis et sola rationalis creatura possit manducare sacramentaliter].

 [Membrum 4 An aliquo istorum modorum sumpsit Christus se ipsum in coena].

 [Membrum 5 Qualis manducatio sit in anima glorificata].

 [Membrum 6 An corpus Christi sumpserit Iudas in coend].

 [Membrum 7 An sacramento saturari vel inebriari contingat].

 QUAESTIO LII

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An poenitentia sit virtus].

 [Membrum 2 An poenitentia sit prima virtus].

 [Membrum 3 An poenitentia timore concipiatur et quo timore].

 [Membrum 4 An poenitentia sit vere virtus et qua sub ratione].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An poenitentia sit virtus generalis vel specialis].

 [Membrum 2 An poenitentia revocet omnes defectus ad perfectum].

 [Membrum 3 An poenitentia reparentur naturalia et gratuita].

 [ Membrum 4 An poenitentia sit medicamentum vulneris].

 [ Membrum 5 An poenitentia virtus idem sit quod res seu gratia sacramenti Poenitentiae]

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 Quid in Poenitentia sit res tantum, quid sacramentum tantum, quid res et sacramentum].

 [Membrum 2 Quid respective significent et causent contritio, confessio, satisfactio, et qualiter sint unum sacramentum].

 [Membrum 3 An passio Christi sub eadem ratione sit deletiva peccati originalis et actualis].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An Poenitentia sit commune sacramentum Legis Veteris et Novae].

 [Membrum 2 Quando fuit instituta Poenitentia].

 [Membrum 3 Quare Poenitentia non fuit sicut Baptismus praefigurata et quare ante Baptismum instituta].

 QUAESTIO LIII De iustificatione impii.

 [Membrum 1 Quid sit iustificatio et quare a iustitia sic denominetur status gratiae potius quam ab alia virtute].

 [Membrum 2 An iustificatio sit opusalicui personae divinae appropriatum].

 [Membrum 3 An iustificatio fiat mediante gratia creata].

 [Membrum 3 An in iustificatione aliquid exigatur ex parte nostra].

 [ Membrum 4 De numero eorum auae exiguntur in iustificatione].

 [Membrum 5 De ordine illorum quatuor in processu iustificationis].

 [Membrum 6 An simul sint per instans peccatum et gratia].

 QUAESTIO LIV De contritione.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An contritio sit idem cum iustificatione]

 [Membrum 2 An contritio sit simul cum iustificatione]

 [Membrum 3 An attritio sit idem quod contritio].

 [Membrum 4 An contritio exigatur in omni iustificatione].

 [Membrum 5 An attritio et contritio sint a Spiritu Sancto].

 [ Membrum 6 An attritio possit fieri contritio].

 [Membrum 7 De diversis causis attritionis].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Ali contritio possit esse ex timore filiali et qualiter sit causa iustificationis].

 [Membrum 2 An praeceptum contritionis perfecte impleri possit in

 [Membrum 3 An sit possibile simpliciter conteri de peccato].

 [Membrum 4 De primo effectu contritionis, qui est conterere peccatum].

 [Membrum 5 De secundo effectu, qui est lavatio seu mundatio].

 [Membrum 6 De tertio effectu, qui est detersio caliginis].

 [Membrum 7 De quarto effectu, qui est dimissio reatus poenae aeternae].

 [Membrum 8 De ordine illorum effectuum].

 QUAESTIO LV De sanatione mentis.

 [ Membrum 1 Quid sit sanatio mentis].

 [Membrum 2 An sanationem mentis mereri quis possit].

 [Membrum 3 An sanatio mentis fiat per virtutes vel per sacramenta].

 [Membrum 4 An sanatio fiat per omnes partes Poenitentiae vel per solam contritionem].

 Membrum 5 An initium sanationis sit a confessione vel a contritione].

 [Membrum 6 An simul insint sanitas et aegritudo].

 [Membrum 7 An subito fiat illa sanatio vel successive].

 [Membrum 8 Quare sanatio fidei appropriatur et cui fide].

 QUAESTIO LVI De confessione.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit confessio.

 [Membrum 2 An confessio sit necessaria ad iustificationem et ad ipsum initium iustificationis].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An confessio sit sacramentum].

 [Membrum 2 Cuius virtutis actus sit confessio].

 [Membrum 3 An sit Deo confitendum].

 [Membrum 4 An Uniusmodi confessio sit de Lege naturae].

 [Membrum 5 Quando primitus instituta fuit confessio].

 [Membrum 6 De comparatione confessionis Veteris Legis ad confessionem Novae Legis].

 (Membrum 7 An sit confitendum sacerdoti tantum vel etiam alii].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An teneamur confiteri ipsa peccata venialia].

 [Membrum 2 An teneamur confiteri peccata mere interiora].

 [Membrum 3 An non habens conscientiam mortalis peccati teneatur confiteri].

 [Membrum 4 An confessio dividi possit vel de omnibus simul esse debeat].

 [Membrum 5 An teneamur confiteri etiam circumstantias peccati]

 QUAESTIO LVII De Matrimonio.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An sint Matrimonii plura significata et quod sit principalius].

 [Membrum 2 Quid in Matrimonio sit signum tantum, quid signatum tantum, et quid signum et signatum].

 [Membrum 3 An Matrimonium fuerit signum linius duplicis conformitatis iam in paradiso].

 [Membrum 4 Cuius gratiae causa sit Matrimonium].

 [Membrum 5 Quando fuit institutum Matrimonii sacramentum].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An sacramentum quod est bonum Matrimonii differat a sacramento quod est Matrimonium].

 [Membrum 2 Quid sit sacramentum quod est bonum Matrimonii].

 [Membrum 3 An insolubilitas Matrimonii sit separabilis ab

 [Membrum 4 Unde sit insolubilitas Matrimonii].

 [Membrum 5 An altero coniugum convolante ad religionem ante copulam, maneat vinculum in reliquo].

 [Membrum 6 An maneat vinculum in infidelibus altero coniugum transeunte ad fidem].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An Matrimonium sit bonum de genere honesti].

 [Membrum 2 An matrimonium sit honestius ipsa virginitate].

 [Membrum 3 An idem sit honestum in coniugio et virginitate].

 QUAESTIO LVIII

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 et 2 Quid sit fructus et qualiter ab aurea aureolaque differt].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Quot modis dicatur fructus].

 [Membrum 2 An fructus sit in carne aut in anima vel in utraque].

 (Membrum 3 Secundum quam virtutem et quam vim animae determinentur fructus et aureola].

 DISPUTATIO I

 DISPUTATIO II

 [Membrum 4 Secundum quam virtutem determinetur fructus].

 [Membrum 5 An fructus et aureola spectassent homini in statu innocentiae].

 [Membrum 6 An fructus conveniat etiam parvulis].

 [Membrum 7 Quare et an sufficienter dividatur in centesimum, sexagesimum, trigesimum].

 QUAESTIO LIX De repudio et divortio.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An repudium uxoris peccatum fuerit mortale et an a Moyse licite permissum].

 [Membrum 2 An quod peccatum est possit fieri non peccatum permissione].

 [Membrum 3 De causis repudii].

 [Membrum 4 Quare non permissum est repudium in Lege naturae et Nova sicut in Veteri Lege].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Quid sit diuortium et qualiter differat a repudio].

 [Membrum 2 An sola voluntas sit sufficiens causa divortii].

 [Membrum 3 An defectus fidei in altero coniugum sit causa divortii].

 [Membrum 4 Quare sola fornicatio sit causa divortii].

 [Membrum 5 De solutione vinculi ante copulam carnalem].

 [Membrum 6 Quare vir et mulier parificantur quoad divortium et non quoad repudium].

 (Membrum 7 Quando non liceat dimittere adulteram et quando non liceat eamdem tenere).

 [Membrum 8 De reconciliatione divortii et de pluribus uxoribus in antiquis Patribus].

 QUAESTIO LX

 DISPUTATIO I

 [ Membrum 1 An licitum fuerit antiquitus simul habere plures

 [Membrum 3 An licitum fuerit antiquis habere concubinam cum uxore].

 [Membrum 4 An regibus licitum fuerit in Veteri Lege plures habere uxores).

 DISPUTATIO II

 [Membrum unicum

 QUAESTIO LXI

 DISPUTATIO I

 [Membrum 2 Quid sit clavis.

 [Membrum 3 Quot sint claves et an scientia sit clavis

 [ Membrum 4 Quorum sint claves, an sacerdotum tanttum

 [Membrum 5 An claves commissae sint Petro ut apostolo vel ut sacerdoti).

 (Membrum 6 An claues sint bonorum tantum, vel etiam malorum].

 [ Membrum 7 An eadem sit clavis qua ligatur in foro iudiciali et in foro poenitciitiali

 (DISPUTATIO II).

 (Membrum 1 Ubi institut ac sunt claves in Nova Lcge

 (Membrum 2 Au aliquis usus clavium fuerit in Veteri Testamento

 (Membrum 3 Quis sit usus clavis in foro poeiiitentiae

 [ Membrum 4

 QUAESTIO LXII

 [Membrum 1 An sit relaxatio

 [Membrum 2 Quid sit relaxatio]

 (Membrum 3 Cuius poenae fieri potest relaxatio

 [Membrum 4 An relaxatio effectum sortiatur in pracsenti vel tantum in purgatorio].

 (Membrum 5 Quacnam exiguntur ut relaxatio fieri possit].

 [Membrum 6 An relaxatio fieri possit per sacerdotes minores].

 (Membrum 7 An suis tantum subditis valcant cpiscopi relaxationes).

 [Membrum 8 An insta aestiiiidtio requiratur et an Ecclesia

 [Membrum 9 Quare datur indulgentia plenaria peregrinis Terrae Sanctae].

 QUAESTIO LXIII

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit resurrectio et quomodo differat a resuscitatione).

 [Membrum 2 An sit resurrectio vel non].

 (Membrum 3 An resurrectio sit naturalis vel miraculosa).

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An resurrecti????atur aequivoce de resurrectione Christi et nostra).

 [Membrum 2 Ad quid fuit resurrectio Christi principaliter et quare non citissima fuit].

 [Membrum 3 An resurrectio Christi sit causa resurrectionis animae et corporis vel corporis tantum].

 [Membrum 4 An resurrectio Christi sit causa resurrectionis bonorum et malorum vel bonorum tantum].

 [Membrum 5 Quare corporum resurrectio simul, illa animarum non simul].

 QUAESTIO LXIV

 [ Membrum 1 Quid dicatur veritas humanae naturae].

 [Membrum 2 Quid sit de veritate humanae naturae].

 [ Membrum 3 An costa sit de veritate Adae aut Evae et in quo resurget].

 [Membrum 4 ''An 'purissimi sanguines' Mariae sint de veritate eius aut Christi].''

 QUAESTIO LXV

 (Membrum 1 An et qualiter elementa resurgent in corpore glorificato].

 [Membrum 2 An humores resurgent in corpore glorificato).

 (Membrum 3 An capilli et ungues resurgent in corpore glorificato].

 [Membrum 4 An intestini resurgent in corpore glorificato]

 Membrum 5 An corpora martyrum cum cicatricibus suis resurgent].

 QUAESTIO LXVI De dotibus corporis gloriosi.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 Quid sit dos secundum rem].

 [Membrum 2 Quid sit dos quoad significationem et definitionem]

 [Membrum 3 Quare quatuor tantum dotes, cum sponsae plura dentur].

 [ Membrum 4 In quo sit dos).

 [Membrum 5 An dotes qua dotes fuissent etiam in statu innocentiae et sine incarnatione]

 DISPUTATIO II

 [ Membrum 1 Quae et quot sint dotes].

 (Membrum 2 An sint quatuor dotes, non plures nec pauciores].

 [Membrum 3 An unum corpus subtilius erit altero vel ?gilius]

 QUAESTIO LXVII

 (Membrum 1 Qualis mutatio facta sit in corpore Christi transfiaiirato].

 QUAESTIO LXVIII

 [Membrum 1 Quid sit raptus et an dicat separationem aniniae a corpore].

 (Membrum 2 Secundum quam potentiam animae raptus fuit Panlus]

 [Membrum 3 ''Quid sit 'tertium caelum' ad quod raptus est Paulus]''

 [Membrum 4 An visio Pauli fuerit imaginaria vel intellectualis).

 [Membrum 5 An visio Pauli fuerit per speciem vel in aenigmate].

 (Membrum 6 A quibas animae potentiis fuit raptus seu alienatus].

 [Membrum 7 Quis actus magis opponitur raptui].

 Membrum 8

 [ Membrum 9 De differentia raptus ad visionem angeli et animae gloriosae].

 (Membrum 10 De differeuti? raptus ad visionem propheticam et contemplativam]

 [Membrum 11 De differentia raptus ad visionem Moysi].

 (Membrum 12 De differentia raptus ad soporem Adae et ad visiones Ioannis].

 APPENDICES

 APPENDIX I Aliae reportationes, redactiones, abbreviationes.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II

 QUAESTIO III Quid resurget in corpore glorificato.

 QUAESTIO IV

 QUAESTIO V

 QUAESTIO VI

 QUAESTIO VII

 QUAESTIO VIII

 QUAESTIO IX De caelis.

 QUAESTIO X

 QUAESTIO XI

 QUAESTIO XII De scientia Christi.

 QUAESTIO XIII De libero arbitrio.

 QUAESTIO XIV

 QUAESTIO XV

 APPENDIX II Aliae quaestiones Alexandro forte spectantes.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II

 QUAESTIO III

 APPENDIX III Quaestiones e scriptis Alexandri maxime compilatae.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II

 QUAESTIO III

 QUAESTIO IV

 APPENDIX IV Aliae quaestiones cum illis halesianis externe tantum connexae.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II De spe.

 QUAESTIO III

 QUAESTIO IV

 QUAESTIO V De scientia.

 QUAESTIO VI De iudicio.

 QUAESTIO VII

 QUAESTIO VIII

[Membrum 2 An sacramenta sint plura pauciorave quam septem].

Postea quaeritur an plura sint vel pauciora quam septem. Quod pauciora, videtur: quia sacramenta per se proprie dantur ad reparationem vulnerum: significantur enim per illa quae infudit Samaritanus in vulnus illius qui inciderat in latrones Quot modis ergo contingit multiplicare laesionem, tot modis contingit multiplicare gratiam reparantem. Sed laesio est duplex: culpae et poenae; laesio culpae est originalis, actualis mortalis, venialis; item laesio poenae, aut est in rationali, et dicitur ignorantia ; aut in concupiscibili, et dicitur concupiscentia; aut in irascibili, et dicitur infirmitas. Ergo, cum laesionem non contingat plus multiplicare, videtur quod non sint nisi tria [et tria] sacramenta.

Item, nonne aqua benedicta valet ad dimissionem venialis, et habet sensibile quod potest significare ? Cum ergo sint ibi signum et causa, videtur quod sit sacramentum.

Item, in Veteri Testamento erant plura sacramentalia in liquidis, ut vinum et oleum, aqua et sanguis . Cum ergo in Novo Testamento vinum et aqua et oleum sint sacramentalia, quia sunt materia sacramentorum , quaeritur quare sanguis in Novo Testamento non sit similiter sacramentale ; quia si illa fuerunt figurativa eorum quae sunt in Novo, videtur quod similiter sanguis in Novo erit materia sacramenti alicuius. -Item in aridis quaedam fuerunt ibi sacramentalia, ut thus, unguentum, thymiama videtur ergo quod haec similiter in Novo debeant esse sacramentalia.

Item, ea quae sunt in Novo Testamento [vere sacramenta], erant in Veteri vel secundum veritatem vel secundum figuram. Sed in Veteri Testamento non erat aliquid figurativum Confirmationis vel Extremae Unctionis ; haec ergo non sunt sacramenta. - Si autem dicatur quod erant figurata haec sacramenta per inunctiones David, quia ter fuit inunctus: de prima, I Reg. 16,12-14 ; de secunda, II Reg. 2, 4, quando fuit inunctus super duas tribus; de tertia, II Reg. 5, 3, quando fuit inunctus super totum populum: prima inunctio aptatur illi quae est in Baptismo, secunda illi quae est in Confirmatione, tertia illi quae est in Extrema Unctione; et accipitur de Glossa super psalmum Dominus illuminatio mea - contra hoc obicitur: quia licet possint ita baec adaptari illis secundum moralitatem, non tamen fuerunt inunctiones illae institutae ad figurandum haec sacramenta. Item, inunctiones illae non fuerunt communes omnibus, sed unius singularis personae; sed Confirmatio et Extrema Unctio communia sacramenta sunt. In aliis autem sacramentis Novae Legis tenet hoc generaliter, quod sicut sacramenta Novae Legis sunt communia, ita et figurativa eorum communia sunt: verbi gratia, sicut Eucharistia communis est, ita et agnus paschalis fuit; et sicut Baptismus, ita circumcisio. Relinquitur ergo quod non institutae fuerunt ad significandum haec, licet sit ibi quaedam moralis adaptatio.

Item, sacramentum est signum et causa ; signum autem dividitur secundum divisionem illius cuius est signum ; causa autem quae est dispositio, dividitur secundum formam illam ad quam est dispositio. Cum ergo gratia sit cuius sacramentum signum est et causa ut dispositio, ergo secundum divisionem gratiae dividitur sacramentum. Sed gratia non habet divisionem septiformem nisi in virtutibus, donis aut beatitudinibus ; quod ergo septem sint sacramenta, hoc erit secundum numerum septem virtutum, aut septem donorum, aut septem beatitudinum. - Unde notandum quod quidam concedunt septem esse sacramenta secundum numerum septem virtutum: unde adaptant gratiam fidei Baptismo, gratiam fortitudinis Confirmationi, gratiam caritatis Eucharistiae, gratiam prudentiae Ordini ; Poenitentiae adaptant gratiam iustitiae, Matrimonio vero gratiam temperantiae, Extremae Unctioni spem.

Contra: " Qui habet virtutem unam, habet omnes " , et sic de donis et beatitudinibus ; ergo similiter qui habet unum sacramentum, habet omnia.

Item, quaedam sacramenta conveniunt omni christiano, quaedam autem non omni. Sed ad opera cuiusque virtutis tenentur omnes ; ergo dissimiliter est gratia in sacramentis et virtutibus, donis et beatitudinibus.

Item quaeritur quae sit differentia inter gratiam quae est in virtutibus, et gratiam quae est in sacramentis. Et patet ratio: quia gratia quae est in virtutibus non opponitur veniali, immo est cum venialibus ; sed sacramenta quaedam non compatiuntur venialia; ergo etc.

Item, virtutes non auferunt poenas; sacramenta autem auferunt poenas culpae originalis et actualis, et ita gratia ad alium effectum est in illis et in istis. Quae est ergo differentia ?

Item, dictum est quod gratia prudentiae aptatur Ordini , secundum illos qui dividunt sacramenta secundum quod dividuntur virtutes. Sed videtur potius quod gratia fortitudinis referatur ad Ordinem, quia Ordini annexa est clavis ; sed principalior clavis est potestas ligandi et solvendi; si ergo potestas confertur in Ordine, videtur quod gratia fortitudinis referatur ad Ordinem.

Praeterea, videtur quod definitio sacramenti non conveniat omnibus. Ut dicit Hugo de S. Victore , "sacramentum est materiale vel corporale elementum, extrinsecus oculis suppositum, ex institutione significans, ex similitudine representans, ex sanctificatione gratiam conferens". Sed in Poenitentia non videtur aliquid 'extrinsecus suppositum oculis'; similiter nec in Matrimonio; ergo haec, ut videtur, non sunt sacramenta.

Item, estne gratia gratis data in sacramentis, vel gratum faciens ? Videtur quod gratis data: quia aliquis in mortali potest suscipere sacramentum Baptismi et imprimitur ei character, non tamen habet gratiam gratum facientem ; consequens igitur est quod non exigitur in eis gratia gratum faciens.

Quod autem sit [in eis] gratia gratum faciens, videtur. Augustinus, in libro De corpore Domini : " Sacramentum est in quo sub tegumento rerum visibilium divina virtus secretius salutem operatur ". Haec autem salus non est nisi per gratiam gratum facientem ; et ita in omni sacramento est gratia gratum faciens.

Item, ut dicit Beda , quatuor nobis inflicta sunt pro peccato originali. Quaeritur ergo quare secundum has poenas instituta sunt sacramenta , et non secundum poenas actualis culpae: in remedium enim concupiscentiae est Matrimonium, contra infmnitatem Confirmatio.

Item, videtur quod tantum sint septem sacramenta, hac ratione: quia sicut in corpore humano duplex est virtus contra duplicem defectum, scilicet generativa ad conservandum speciem ne deficiat, et nutritiva ad conservandum individuum ne deficiat, ita in Ecclesia duplex est indigentia. Contingit enim esse indigentiam in singulis personis, et contingit etiam sive defectum sive indigentiam esse in ipso corpore secundum se. Secundum vero reparationem indigentiae quae est in personis sunt quinque sacramenta ; duo vero sunt ad reparationem indigentiae quae est in ipso corpore, scilicet Ordo et Coniugium: Ordo ad generandum filios Ecclesiae spiritualiter, Matrimonium ad generandum filios naturaliter.

Sed videtur quod Matrimonium non sit propter hoc institutum, quia secundum hoc non esset inter steriles Matrimonium, quia ibi non potest esse multiplicatio fidelium ; ergo multiplicatio fidelium, vel ad hoc spes eius, non est commune bonum Matrimonii ; immo est ad vitandum incontinentiam: videtur ergo quod suppleat indigentiam in persona.

Ad evidentiam horum quaesitorum notandum est quod triplex est assimilatio rationalis creaturae humanae ad Deum:

una principaliter respicit potentiam, altera vero sapientiam, tertia bonitatem. Prima est similitudo naturae; de hac dicitur Gen. 1, 26: Faciamus hominem ad imaginem etc. Haec autem assimilatio respicit potentiam; unde sequitur ibidem: Ut praesit piscibus maris etc. Item, alia est similitudo quae sequitur, sirnilitudo scilicet gratiae; et haec est duplex, secundum duplicem gratiam: quia quaedam gratia est ad opera bona, et haec multiplicatur per virtutes, dona et beatitudines ; item, alia gratia est quae est ad reparationem contra laesionem quae procedit ex malo culpae sive peccati. Similitudo ergo potest esse vel gratiae ad opera, vel secundum quod reparativa laesionis factae per peccatum. - Una similitudo est ad Deum, scilicet illa quae est in virtutibus, donis et beatitudinibus. Altera, illa scilicet quae est in sacramentis, respicit Mediatorem, qui est Deus et homo Intelligamus enim quod homo non esset laesus per peccatum: adhuc esset gratia in virtutibus et donis, sed gratia in sacramentis non. Unde haec respicit illum qui venit reparare quod corruerat per peccatum, Mediatorem scilicet inter Deum et hominem, inter scilicet Deum beatum et immortalem et hominem miserum et mortalem; qui Mediator fuit beatus per gratiae universalitatem, et mortalis . Secundum unum respectum agitur de gratia in II Sententiarum et.III, secundum alium respectum in IV, scilicet in quantum est reparativa laesionis factae per peccatum . - Et quod haec gratia reparativa laesionis respiciat Mediatorem, patet, quia homo per sacramenta reformatur ad similitudinem Christi, qui venit ad redimendum hominem. Christus enim, pugnans pro nobis fortiter contra diabolum, in ara crucis consecratus sacerdos pro nobis satisfaciens, sponsus Ecclesiae resurrexit oleo gratiae plenae delibutus. In quantum homo suscipit Baptismum, conformatur ad similitudinem Christi passi, quia ex virtute passionis Christi deletur originale quoad culpam et pbenam, 6 ad Rom., 4: Consepulti sumus etc. Per Confirmationem reformatur ad similitudinem Christi pugnantis contra inimicos ; per Eucharistiam vero ad similitudinem Christi qui est sacrificium ; per Ordinem sacerdoti : Per Poenitentiam conformatur Christo secundum quod est satisfaciens ; per Matrimonium ad similitudinem Christi secundum quod est sponsus Ecclesiae. Per Extremam Unctionem conformatur ei secundum quod resurrexit oleo plenae gratiae delibutus, quia stolam corporis et animae habuit. Haec ergo similitudo, quae est per gratiam sacramentalem, respicit Mediatorem.

Item, alia ratio est quare haec illum respicit: quia Filio attribuitur sapientia, et Pater operatur per Filium; et duo sunt in sacramento quae respiciunt haec duo. Est enim in sacramento signum ad cognoscendum, et hoc respicit Filium in quantum est sapientia. Augustinus : "Deus vicit diabolum sapientia, non potentia "; et 26 Iob, 12: Prudentia eius percussit superbum. In sacramento est etiam causa, et haec respicit Filium in quantum Pater operatur per ipsum. Filius vero secundum quod Deus, operatur per se hominem ; Filius secundum quod homo dispensator universalis per ministros, et ministri per sacramenta; sacramenta autem per gratiam efficiunt ulterius.

Item, est tertia similitudo, quae est gloriae, et illa summae bonitati comparatur; et haec erit in patria, I Ioan. 3, 2: Cum apparuerit, similes ei erimus. Est ergo similitudo gratiae sacramentalis, quae ad reparationem est.

Notandum autem quod sacramenta sunt signa et causae, unde quamdam habent divisionem in quantum sunt signa gratiae, et quamdam in quantum sunt causae. Divisio quae sumitur secundum quod sacramenta signa sunt gratiae, sumitur hoc modo: gratia enim vel est a malo, vel est ad bonum, vel ad utrumque. Gratia autem quae est a malo in tres dividitur, et secundum has sunt tria sacramenta ; item gratia quae est ad bonum in tres dividitur, et secundum has similiter sunt tria; gratia autem quae ad utrumque est, est indivisa, et ita in universo sunt septem. - Gratia quae est a malo per tres dividitur, quia est malum culpae et poenae; culpae, et haec dupliciter: originalis et actualis; et poena debita utrique, et haec dupliciter: vel quae tollitur cum illis, vel quae remanet post illa. Culpa originalis habet quamdam poenam, scilicet carentiam visionis Dei, et haec tollitur cum illa; et alias, sicut infirmitatem, ignorantiam, quae manent post deletionem eius. Baptismus vero delet principaliter originale et poenam eius quae tollitur co; eo; et quod tollit actuale, hoc est ex superabundanti. Poenitentia autem tollit actuale cum poena eius; poena vero quae post manet, deletur per alia. Extrema vero Unctio valet ad alleviationem infirmitatis ex parte corporis et ex parte anirnae. Remanet autem huiusmodi poena homini ad exercitium ; unde in exeunte habet suum meritum quoad alleviationem praedictam, quia in exitu digne exeuntis tollitur omnis infirmitas. - Item, gratia quae ad bonum est, haec est ut bono uniamur.

Sed triplex est unio cum bono, quam tangit Apostolus'' : una mulieris per consensum ad virum, per inseparabilitatem, quod est quando intervenit copula carnalis ; alia autem est viri ad Christum, hoc est membrorum cohaerentium firmiter dum capite ; item est tertia, quae est humanae naturae cum divina. In Matrimonio primum signatum est consensus viri et mulieris. In Confirmatione autem primum signatum [est] unio firma membrorum cum capite: quia in Baptismate fiunt membra, hic autem datur gratia ad hoc quod firmiter se teneat membrum cum capite. Unde dicunt quidam quod in Confirmatione non datur novus character, sed confirmatur ille qui datur in Baptismate. In Eucliaristia primum signatum est unio humanitatis cum divinitate. Secundum ergo hanc triplicem unionem in bono tria sunt sacramenta. Gratia vero quae est in Ordine, est ad utrumque, quia est ad ministrandum omnia sacramenta. In Ordine enim confertur gratia ministrandi utraque sacramenta, et haec scilicet et illa. Unde, quia hoc sacramentum est ministrorum, ideo in hoc confertur potestas ; in aliis vero non, quia in abis datur gratia separans nos a malo tali vel tali, vel uniens nos bono tali vel tali.

Per hoc patet ratio propter quam Augustinus dicit quod Eucharistia est sacramentum sacramentorum: quia gratia quae est in Ordine, ordinat ad illas quae sunt in aliis; et gratia quae est a malo, ad illas quae ad bonum; et duae gratiae quae sunt ad bonum ordinant ad tertiam gratiam quae est ad bonum, quia in tertia est maior unio ad bonum. Et haec est ratio quare ille qui est auctor sacramentorum perfectus est in illo, ad designandum quod in illo sit status sacramentorum ; ''unde in nullo alio sacramento illud quod est signatum continetur nisi in illo.

Item, secundum causalitates dividuntur ita sacramenta: Matrimonium primo fuit institutum in officium, postea in remedium . Quoad hoc quod fuit in officium, cadit in unam divisionem, quia sic finis eius est multiplicatio fidelium ; secundum vero quod est in remedium, cadit in aliam, quia sic finis eius est remedium contra concupiscentiam in generativa, ubi plus dominatur. Sacramentum ergo, aut est reparativum indigentiae quae est in ipsis membris Ecclesiae secundum se, aut illius quae est in ipso corpore Ecclesiae . In ipsis membris secundum se est quinque modis reparativum ; secundum vero quod in corpore Ecclesiae reparativum, duobus modis. Est enim duplex reparatio fidelium: una carnalis, alia spiritualis. Ad carnalem reparationem ordinatur Matrimonium, ut sine peccato possit esse multiplicatio fidelium carnaliter ; sic fuit Matrimonium in primo statu. Item est spiritualis, et ad hanc ordinatur Ordo. Notandum tamen quod multiplicatio fidelium spiritualiter duplex est: una secundum quod unusquisque per se ipsum, cum adiutorio Dei, est sufficiens ad hoc quod sit perfectus, et sic multiplicantur fideles spiritualiter. Talis autem multiplicatio fuisset si homo stetisset; sed sicut multiplicatio fit modo per sacramentum Ordinis, non fuisset tunc Quia nunc data est potestas in Ecclesia ad cohibendum malos per poenas et instruendum bonos ; haec autem potestas tunc non fuit necessaria, quia tunc unaquaeque ratio ordinata fuit et supponebatur Deo. Nunc autem una ratio est sub alia; hoc autem est ut reparetur obedientia: obedientia enim est subiectio voluntatis voluntati alienae et rationis rationi. Duplex ergo est reparatio fidelium, spiritualis et carnalis: spiritualis reparatio est per Ordinem, quia ibi traditur potestas; carnalis vero reparatio per Matrimonium.

Ex alia autem parte sunt quinque indigentiae ex parte personae. In persona est indigentia originalis iustitiae, et haec est per originalem culpam; post sequitur pronitas ad peccatum actuale; post sequitur actuale peccatum; post actuale peccatum sequitur infirmitas ad recidivum, et haec est poena quaedam; praeterea est ibi poenalitas, id est ad poenam obligatio. Baptismus autem per gratiam est ad deletionem originalis iniustitiae et poenam sibi respondentem; et praeterea pronitas minuitur in. Baptismo. Et quia pronitas adhuc est in actuale peccatum, et hoc venit ab Adam in genus humanum, ex altera parte a secundo Adam venit robur gratiae, quod datur in Confirmatione contra pronitatem ad culpam actualem, ad resistendum ei; et sicut semel contracta est pronitas haec, ita Confirmatio non iteratur. Post accidit quod homo cadat in peccatum actuale, et valet ei contra hoc Poenitentia; et quia multoties cadit homo, ideo Paenitentia saepe iteratur, in qua dimittuntur culpae actuales, sive mortales, sive veniales. Si enim homo finaliter poeniteat de veniali, transit cum obligatione poenae in purgatorium, non cum culpa, si non sit hic satisfactum. Post autem, quando liberatus est ab originali et a dominio pronitatis et ab actuali, adhuc nihiloniinus habet debilitatem, et talis semper durat dum sumus in via: unde exigitur sacramentum Patris quotidiani . Sicut enim diaeta facit reparationem infirmi qui convaluit a morbo, ita haec diaeta spiritualis reparat nostram debilitatem si digne accipimus. Postea est quaedam poenalitas quae non tollitur cum culpa, scilicet infirmitas quae est ex parte corporis et venialis peccati. Haec tollitur in Extrema Unctione, et praefiguratur tolli quando satisfecerit in purgatorio et ibi unctus erit quasi rex unctione gloriae; sed in praesenti alleviat ab infirmitate venialium. Tot ergo sunt indigentiae in universo, scilicet septem ; unde totidem sunt sacramenta.

Notandum autem quod Matrimonium, in quantum erat institutum in remedium contra concupiscentiam, in parte mutat divisionem, et Ordo. In omni enim vi animae erat pronitas ad peccatum, sed superabundans pronitas erat in concupiscibili generativa: necessarium ergo Matrimonium, quod tollit superabundantiam pronitatis in concupiscibili generativa. Unde Matrimonium, secundum quod datum est lapsis, in remedium est datum contra corruptionem quam habuit concupiscibilis: sic similiter Matrimonium est in omnibus, sive sit [quis] sterilis sive non sterilis. - Item, contingit quod aliqua satisfaciat per poenam pro peccato actuali, sed non sufficit ad satisfaciendum: unde necessarius est Ordo, in quo est potestas ad relaxandum; et sic est in.remedium. Est etiam in officium, et sic est ad consecrandum, et sic est ad alia sacramenta ordina tus. Primo autem modo est Ordo in remedium, quoniam nullus plene satisfacit nisi ex virtute passionis Christi, a qua claves habent virtutem et potestatem relaxandi et commutandi poenam. Et per ea quae dicta sunt patet solutio ad aliqua praeobiecta.

Ad hoc quod obicitur, quod laesio est per originale et actuale mortale et veniale, sacramentum autem Baptismatis reparat laesiones istas: unde alia sacramenta, a Baptismate scilicet, superfluunt (3), dico quod causa laesionis dependet ab iis, et si causa laesionis tollatur, remanet tamen laesio propter poenalitatem; unde non tantum sunt necessaria sacramenta ad deletionem culpae, immo etiam ad mitigationem poenae.

Ad hoc autem quod obicitur, quare non fuit unum quod sit tantum ad deletionem venialis, sicut est unum quod delet originale et [unum quod] actuale mortale respondeo: Dissimiliter est in iis, quia quantum est de conditione nostra, inevitabilitas est peccati venialis, 24 Prov., 16: Septies in die cadit iustus; et 7 Eccl., 21: Non est homo in terra qui vivat et non peccet. Et propter hanc inevitabilitatem gratia ad delendum veniale non tantum posita est in uno sacramento, sed in multis - et etiam in eo quod est sacramentale, sicut aqua benedicta -quia in Baptismo et in Poenitentia, et in Eucharistia et Extrema Unctione ; in omnibus istis tollitur veniale.

Ad hoc quod obicitur, quod sex sunt tantum, quia tres sunt culpae et tres poenae, secundum tres vires animae: unde videtur quod tantum deberent esse sex (6), respondeo: ita credebant aliqui , quod difficultas discernendi tollitur in Ordine, poenalitas quae est in concupiscibili in Matrimonio, poenalitas quae est in irascibili in Confirmatione; sed dico quod accidentaliter sumitur ille numerus; unde, si tres culpae et tres poenae, non sequitur quod secundum illa sint sex sacramenta tantum.

Ad hoc quod obicitur de aqua benedicta, quae videtur esse sacramentum (7), dico quod non sufficit, ad hoc quod aliquid sit sacramentum, quod sit signum et causa ; immo coexigitur quod institutum sit a dispensatore vel a ministro primo, vel aliquo modo a dispensatore ; et licet secundum formam Confirmatio et Extrema Unctio ab Apostolis sint instituta, tamen aliquo modo a dispensatore. Non ita est de aqua benedicta.

- Item, alia ratio quare non est sacramentum: quia sacramentum est ad reparationem originalis, vel contra pronitatem, vel contra actuale, vel ad reparationem debilitatis, vel est ad remedium poenalitatis sequentis; aqua autem benedicta non habet effectum in genere secundum istum ordinem. In eius enim aspersione datur remissio, non tamen ex vi aspersionis, sicut in circumcisione datur gratia, non tamen ex vi circumcisionis: unde non habet vim sacramenti. IV Sententiarum, 3 dist. : "Aquam sale conspersam populis benedicimus, ut aspersi sanctificentur et purificentur: sanctificat enim Deus et purgat, et bona multiplicat, et ab insidiis et phantasmatibus liberat".

Ad hoc quod obicitur, quod in Veteri Testamento sanguis erat unum de sacramentalibus, unde 24 Ex., 8: Ille sumptum sanguinem respersit in. populum: videtur ergo quod in Novo deberet esse sacramentale (8), respondeo: Sanguis in Novo Testamento non tantum est sacramentum, sed virtus omnium sacramentorum, scilicet sanguis [Christi]; quia in singulis sacramentis est particularis gratia, sed in sanguine Christi est tota virtus; et ad hoc significandum fuit ille sanguis 24 Ex., 8.

Ad hoc quod obicitur de unguento et thure et thymiamate (8), dico quod sacramenta sunt ad reparandum laesionem; praedicta vero tria significant quae necessaria sunt non ad reparandum, sed ad operandum. Significant enim ea quae pertinent ad actus virtutum: per unguentum * significatur gratia quae est ad meritum: per thus vero devotio quae est in opere meritorio; per thymiama vero gloria quae finis operis est. Haec soli Deo debetur: unde 30 Ex., 33, dicitur de thymiamate: Quicumque tale composuerit, quasi diceret: istud tantum Deo debet dari, scilicet thymiama, quia significat gloriam quae soli Deo competit. Significant ergo haec tria quod est ex parte virtutum. Alii solvunt dicentes quod thus non est sacramentum, quia significabat illud quod semper est habendum, scilicet devotionem ; prima autem solutio melior.

Ad hoc quod quaeritur, quare Confirmatio et Extrema Unctio non habebant sacrum [signum] institutum in Veteri Lege sicut alia sacramenta Novae Legis, quia et ipsa unctio David, etsi possit mystice adaptari ad significandum haec, non tamen fuit instituta ad significandum ea (9), dico quod Confirmatio respicit robur gratiae datae in Baptismo ; robur vero gratiae plenam gratiam significat, quae fuit ex passione ; non conveniebat ergo sacramentum significans robur gratiae antequam esset plenitudo gratiae. Item, Confirmatio respicit robur gratiae datae in Baptismo; unde gratia data in Baptismo significatur firmari in illa, scilicet in Confirmatione: unde praeintelligi Baptismum. Si ergo Baptismus secutus est ad passionem, multo fortius Confirmatio. Est autem robur gratiae ad hoc, ut homo non erubescat praedicare fidem Christi coram infidelibus et tyrannis.

Extrema autem Unctio significat unctionem plenam quae erit in resurrectione; liberatio autem a culpa, scilicet resurrectio, per Christum furt; unde Extrema Unctio respicit antecedentem gratiam Christi in resurrectione. Hoc autem non fuit in Veteri Testamento, sed homo tunc semper ordinatus fuit ad terrenum, quantum est de illa Lege; unde semper in illa dicitur : Bona terrae comedetisi non dicit: Recipietis bona caeli. Respicit ergo Extrema Unctio plenitudinem gratiae quae est in resurrectione, sicut illa, scilicet Confirmatio, respicit plenitudinem gratiae quae est in passione.

Unde haec duo secundum se non sunt instituta in Veteri Testamento sub figuris suis: non enim respiciunt illud quod partim fuit in Veteri Testamento, partim vero in Novo. Non autem ita est de aliis: quia ibi fuit deletio culpae originalis, quam facit etiam nunc Baptismus ; similiter autem est de Poenitentia et de Matrimonio, et similiter de Ordine, quia potestas quae est in Ordine, quoad hoc quod est discernendi et solutum ostendendi, fuit ibi. Agnus autem paschalis ad liberationem ab Aegypto fuit institutus ; Eucharistia vero ad liberationem ab Aegypto spirituali; unde I ad Cor. 11,26: Quotiescumque hoc feceritis, mortem Domini annuntiabitis.

Ad hoc quod obicitur, quod septem sunt sacramenta secundum numerum septiformis gratiae Spiritus Sancti vel septem virtutum vel beatitudinum (10), dico quod gratia dupliciter dicitur: vel secundum quod est ad reparandum, vel secundum quod est ad merendum ; et secus est in hac gratia et in illa, quia gratia quae est ad reparandum laesionem non simul tota datur, sed illa quae est ad merendum simul tota datur. Quia si tota gratia reparandi daretur in Baptismo, tunc non ostenderetur quod alia sacramenta essent ad alios spirituales effectus. Ex parte meriti non est sic: quia non datur gratia nisi secundum totum in qualibet virtute, quia opus cuiuslibet virtutis meritorium est vitae aeternae secundum totum. Posito ergo quod habeat unam virtutem, habebit beatitudinem, quae est perfectio secundum totum: non ergo convenit illam mereri nisi habendo totam gratiam. Si ergo una virtute beatitudinem quis mereri potest, manifestum est quod in una virtute est tota gratia. Et haec est causa quare habens unam virtutem, habet omnes Hoc etiam patet in parvulo, qui gratiam habet, non tamen habet opus, et tamen dignus est vita aeterna. Cum ergo beatitudo remuneret omnes virtutes et digne datur parvulo, non posset hoc esse nisi in eo essent omnes virtutes connexae per caritatem. Unde non secundum hoc sunt septem sacramenta, nec etiam aptantur virtutes sacramentis.

Ad hoc quod obicitur, quod Ordini non aptatur gratia prudentdae, sed fortitudinis gratia, propter potestatem quae est in Ordine (12), dico quod gratia fortitudinis non aptatur Ordini propter potestatem quae est in eo, quia potestas illa est ligandi et solvendi, potestas autem fortitudinis est in sustinendo terribilia et aggrediendo Non tamen dico quod virtutes aptentur sacramentis.

Ad hoc quod postea obicitur, quod in Matrimonio et Poenitentia non est aliquid extrinsecus oculis suppositum, et ita non convenit eis definitio sacramenti (13), dico quod in Matrimonio est quiddam visibile, sed non est de substantia Matrimonii: contractio enim fit per verba, vel etiam interpretatione vel nutu. Similiter est in Poenitentia aliquid visibile. Notandum tamen quod secundum quod sacramentum dicitur 'signum', commune est ad audibile et visibile, quia bi sensus disciplinales sunt ; unde, cum dicitur in praedicta definitione 'oculis suppositum', determinatur per hoc definitio ad aliquod speciale sacramentum.

Ad hoc quod quaeritur, utrum sit gratia gratum faciens in sacramentis vel gratia data (14), dico quod multiplex est gratia : universalis scilicet et particularis. Universalis autem est Christi passio, a qua virtutem sumunt sacramenta, et particularis descendit ab hac; et haec particularis est vel contra istam laesionem vel contra illam. Item est gratia gratum faciens, et haec est in virtutibus et donis. Item est quaedam gratia quae data est propter perfectum ordinem Ecclesiae; haec est gratia gratis data. Haec dividitur per novem, 12 I Cor.,8-10: Alii datur sermo sapientiae etc. Sic non est de gratia gratum faciente, quia haec requiritur in omni membro. Ad hoc ergo quod quaeritur, estne gratia gratum faciens in omni sacramento, dico quod hoc accidit, quia ibi deletur originale cum poena sua et actuale; sed ibi est gratia ex consequenti, et non ex virtute sacramenti, quia accedenti digne ad sacramenta necessaria est gratia gratum faciens.

Ad hoc quod obicitur per Augustinum (14), dico quod ibi loquitur tantum de corpore Dominii quia salutem quae facta est per passionem Domini ibi operatur ; et non sequitur quod sit ibi gratia gratum faciens.

Ad hoc quod postea dicitur, quare penes poenas inflictas pro originali accipiuntur sacramenta, et non penes poenas actualis (15), dico quod non accipiuntur penes poenas originalis, licet aliquo modo possint aptari.