Quaestiones Antequam esset Frater.

 QUAESTIO I De nomine Trinitatis.

 [Membrum 1 ''De verbo Isidori: ' Trinitas est trium unitas'].''

 Membrum 2 ''Quare conceditur 'trinitas' in divinis, non autem 'ternarius'.''

 [Membrum 3 ''An trinitas 'multiplex' et quare Deus 'trinus' et non 'triplex'].''

 [Membrum 4 An trinitas dicat substantiam vel relationem].

 Membrum 5 An trinitas ponat numerum in divinis.

 [Membrum 6 An sit multitudo in trinitate].

 Membrum 7 Quid subest hypostasibus divinis.

 [Membrum 8 Quomodo sint unum tres personae].

 [Membrum 9 '' Quid 'tres' et quid 'unum' in trinitate et quomodo differenter apud Graecos et Latinos''].

 QUAESTIO II De quatuor nominibus apud Graecos et Latinos.

 [Membrum 1 An substantia dici possit in divinis].

 [Membrum 2 An tres substantiae dici possint in divinis].

 [Membrum 3 Quare non una subsistentia sicut una substantia

 (Membrum 4 Unde differentia horum nominum apud Graecos et Latinos].

 [Membrum 5 An subsistentiae, substantiae, personae respondeant proprietas, relatio, notio].

 [Membrum 6 Qua necessitate inventa sunt illa nomina].

 [Membrum 7 Ait essentia divina una numero dica possit].

 QUAESTIO III De hypostasi divina.

 (Membrum 1 An hypostasis superfluum sit nomen idemque cum persona].

 (Membrum 2 An relationi, notioni, proprietati respondeant subsistentia, hypostasis, persona

 (Membrum 3 An hypostases sint simplices vel compositae].

 QUAESTIO IV De differentia notionum et relationum.

 [Membrum 1 An tres tantum relationes ac notiones sicut tres tantum sunt proprietates

 [Membrum 2 An tres relationes in Patre sint tres res et quare non est innascibilitate Pater

 (Membrum 3 Quare 'a quo nullus' et 'qui ab alio' non dicunt notiones

 (Membrum 4 An praeter relationes possint intelligi tres 'qui' vel 'quales' salva simplicitate essentiae

 [Membrum 5 An abstractis relationibus adhuc intelligi possint tres hypostases].

 (Membrum 6 An divinis relationibus conveniat 'csse in'

 (Membrum 7 Quare 'inspirabilis' non facit notionem sicut ' innascibilis'].

 [Membrum 8 An 'qui a nullo a quo nullus' faciat notionem

 (Membrum 9 Quare distinctiva duodecim et non duodecim notiones

 (Membrum 10 An innascibilitas et auctoritas sint duae notiones].

 QUAESTIO V De paternitate et filiatione divina.

 [Membrum 1 De verbo Apostoli: 'Ex quo omnis paternitas'.

 (Membrum 2 An sint gradus et ordo, maioritas et minoritas in divinis].

 QUAESTIO VI De notitia et amore in divinis.

 [Membrum 1 ''De verbo Apostoli: 'Filii caritatis suae'].''

 (Membrum 2 An abstractis hypostasibus et personis, sit intelligere mentem, notitiam et amorem].

 [Membrum 3 An notitia praecedat universaliter amorem].

 QUAESTIO VII De processione aeterna Spiritus Sancti.

 (Membrum 1 An procedere dicatur communiter de Filio et de Spiritu Sancto

 [Membrum 2 Quid est procedere et in quo differt a generari].

 QUAESTIO VIII De controversia Graeeorum et Latinorum circa processionem ab utroque.

 [Membrum 1 Obicitur contra Graecos et respondetur pro eis).

 [Membrum 2 Positio Graecorum pressius exploratur].

 [Membrum 3 Utriusque positionis concordantia].

 QUAESTIO IX De verbo aeterno.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Ad similitudinem cuius verbi creati dicitur verbum aeternum].

 (Membrum 2 Quae sit intentio prior, sapientiae an verb].

 (Membrum 3 Quod verbum creatum, cognitivum an operativum, magis conveniat cum increato].

 (Membrum 4 An Pater sapiens sapientia quam genuit].

 (Membrum 5 An sit unum verbum in Trinitate vel plura

 [Membrum 6 De verbo Matthaei: 'Nemo novit Patrem nisi

 (Membrum 7 De verbo Ioannis: 'Qui videt me, videt et Patrem'

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An Verbum dicat respectum ad creaturas

 (Membrum 2 De verbo Ioannis: ' Omnia per ipsum facta sunt'

 (Membrum 3 De verbo Magistri: 'Eo imago quo verbum

 (Membrum 4 An sequatur: dixit ab aeterno, ergo facta ab aeterno

 (Membrum 5 An quam cognitionem Trinitatis pervenerunt Philosophi

 (Membrum 6 De verbo Augustini: 'Pater non perfecte se dixisse'

 QUAESTIO X De praedestinatione.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit praedestinatio secundum noomten

 (Membrum 2 Quid sit praedestinatio secundum rationem

 (Membrum 3 Quid subest praedestinationi

 [Membrum 4 An praedestinatio sit entis vel non entis

 [Membrum 5 An praedestinatio sit angelorum

 [Membrum 6 An Christus fuerit praedestinatus

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An et cuiusmodi causa sit praedestinatio

 (Membrum 2 An ipsa praedestinatio habeat causam, et primo ex parte

 (Membrum 3 An speciale donum in creatura sit causa praedestinationis

 (Membrum 4 An merita sint ratio praedestinationis

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 De praescientia et libero arbitrio

 (Membrum 2 De praedestinatione et Dei voluntate beneplaciti

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 Cuiusmodi veritas, signi vel rei, sit in praedestinatione

 [Membrum 2 An sit una veritas praescientiae et praedestinationis

 (Membrum 3 Qualis sit respectus praedestinationis ad praedestinatum

 (Membrum 4 An veritas futurorum sit veritas ipsius primi

 (Membrum 5 An veritas scientiae divinae sit tantum necessariorum

 [Membrum 6 An definitus sit numerus praedestinatorum

 [Membrum 7 An simpliciter necessarium sit praedestinatum saluari).

 QUAESTIO XI De electione.

 (Membrum 1 An sit electio in

 [Membrum 2 Quid sit electio divina

 (Membrum 3 Ad quid sit electio divina

 [Membrum 4 An et quae sit ratio electionis ex parte

 (Membrum 5 An sit ratio electionis ex parte creaturae

 (Membrum 6 Cuius sit electio

 QUAESTIO XII De praedestinatione Christi.

 [Membrum 1 An Christus sit praedestinatus

 [Membrum 2 Quoad quid dicitur Christus praedestinatus

 (Membrum 3 An praedestinatio Christi sit nostra ordine prior eiusque causa

 [Membrum 4 Qualiter Christus sit lumen nostrae praedestinationis

 QUAESTIO XIII De Dei apparitionibus in Veteri Testamento.

 (Membrum 1 An Deus videri possit oculis corporalibus

 (Membrum 2 An Deum apparere conveniebat ante incarnationem

 (Membrum 3 An subiectam creaturam ipse Deus vel angelus assumebat, et an mediante gratia vel sine

 [Membrum 4 Quare non apparuit Deus Moysi in humana natura nisi confuse

 (Membrum 5 An distincte apparuerint tres personae

 QUAESTIO XIV De missionibus divinis.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 Quid sit missio, an aeterna vel temporalis, et quae eius differentia ad apparitionem et dationem).

 [Membrum 2 Cui conueniat mitti).

 [Membrum 3 Cui conveniat mittere, et an dicat essentiale, notionale vel personale

 [Membrum 4 Ad quid sit missio

 [DISPUTATIO II

 (Membrum 1 Quaedam narrative praemittuntr

 [Membrum 2 An missio facta sit etiam ad angelos).

 (Membrum 3 An missio facta fuerit ad Christum).

 (Membrum 4 An missio spiritualis sit in sola gratia gratum faciente vel etiam in gratia gratis data].

 (Membrum 5 De missione jacta Apostolis

 [Membrum 5 Quis

 QUAESTIO XV De incarnatione.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An natura divina sit unibilis humanae

 (Membrum 3 An unibilitas conveniat prius naturae vel personae divinae

 [Membrum 4 An unibilitas conveniat magis naturae vel essentiae divinae

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An humana tantum natura sit unibilis, vel etiam angelica

 (Membrum 2 An humana natura secundum animam et corpus sit unita divinae

 (Membrum. 3

 (Membrum 4 An utilis esset incarnatio non exsistente lapsu Adae

 (Membrum 5 An per illam unionem aliquid Deo acquiratur

 [Membrum 6 An abstracta persona et hypostasi divina adhuc intelligi posset unio illa

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 De necessitate incarnationis ad lapsum reparandum

 (Membrum 2 An unio esse posset et non in hac persona vel illa

 [ Membrum 3

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An sit unitas in Christo]

 [Membrum 2 Cuiusmodi unitas sit in Christo].

 (Membrum 3 An unitas Christi maior aliis unitatibus crcatis].

 QUAESTIO XVI De passibilitate animae Christi et Adae.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An passibilis anima Adae in statu innocentiae].

 (Membrum 2 An eadem passibilitas Adae post peccatum quam ante).

 [Membrum 3 Att passibilis anima Adae secundum omnem sui partem].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An Christus assumpsit animam cum passibilitate),

 [Membrum 2 An passibilitas animat Christi creata vel contracta].

 (Membrum 3 An passibilis anima Christi secundum omnem sui partem].

 [Membrum 4 An passibilis anima Christi vero timore mortis].

 (Membrum 5 An passibilis anima Christi sensu doloris corporalis).

 (Membrum 6 An passio haec fuerit in ipsa parte superiori].

 (Membrum 7 An compossibilis cum fruitione deitatis aliquis sensus doloris aut perturbatio passionis).

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 An propassio fuerit in Christo).

 [Membrum 2 An attigit passio supremam vim animae et e converso gaudium ipsam partem sensitivam].

 (Membrum 3 An vera passio compossibilis cum conversione ad Deum).

 (Membrum 4 An vera passio compossibilis cum summa delectatione].

 [Membrum 5 An vera passio compossibilis cum gaudio comprehensoris].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An passio Christi fuerit maxima poena].

 (Membrum 2 An passio mortis maior in Christo quam in alio fuisset h

 [Membrum 3 An passio maior in Christo quam fuisset in Adam].

 (Membrum 4 An si occisus in paradiso, Adam passus esset sine poena].

 [Membrum 5 An passio Christi satisfactoria pro omni poena].

 QUAESTIO XVII De superfluo

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 Quid sit superfluum].

 (Membrum 2 An superfluum determinari possit circa singula].

 (Membrum. 3

 (Membrum 4 An dare superfluum sit prdeceptum vel consilium].

 (Membrum 5 Sub quo vitio contineatur habere vel tenerem superfluum].

 (Membrum 6 An superfluum opponatur iuri naturali].

 (Membrum 7 An retinere superfluum et subtrahere sibi necessarium sint duo mala opposita per diminutionem et excessum].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 De superfluo in quantitate vestium].

 (Membrum 2 De superfluo in qualitate vestium).

 QUAESTIO XVIII De prophetia.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An prophetia sit in homine tantum vel etiam in angelo].

 [Membrum 2 An in angelis malis sit prophetalis cognitio].

 (Membrum 3 In qua potentia animae visiva sit visio prophetalis].

 (Membrum 4 Per quid fiat visio prophetalis).

 (Membrum 5 Quid sit speculum aeternum et quid videre in eo).

 [Membrum 6 Quot sint modi videndi in speculo et unde eorum differentia).

 [Membrum 7 An sicut triplex visio, corporalis, spiritualis, intellectualis, ita et triplex prophetia].

 (Membrum 8 An sit delectatio in visione prophetali].

 (Membrum 9 An conveniebat prophetiam dari fidelibus per infideles).

 (Membrum 10 An omnis occultorum visio sit prophetalis].

 (Membrum 11 An mediantibus angelis fiat visio prophetalis].

 (Membrum 12 An visio prophetalis fallax esse possit].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An prophetice denuntiatis possit subesse falsum].

 (Membrum 2 An prophetiae subsint differentiae temporum, scilicet praesens, praeteritum et futurum].

 (Membrum 3 An prophetiae subsit veritas mobilis aut immobilis].

 (Membrum 4 Quot modis dicatur prophetia et an aeaualiter de omnibus).

 [Membrum 5 An prophetia comminationis innitatur praescientiae divinae].

 [Membrum 6 Adhuc de prophetia comminationis et praescientia divina].

 (Membrum 7 De quo doluit Ionas et num dolendo peccavi].

 (Membrum 8 ''De verbo Glossae: 'Deus revelat sententiam et non consilium).''

 (Membrum 9 An futurum contingens prophetatum necesse sit evenire].

 (Membrum 10 An omnis prophetatio sit a Spiritu Sancto].

 [Membrum 11 An spiritus prophetiae stare possit cum peccato].

 [Membrum 12 An spiritus prophetiae stare possit cum actu coniugali].

 (Membrum 13 Unde scit propheta visionem suam esse prophetiam].

 [Membrum 14 Unde scit propheta visionem suam esse rei praeteritae vel futurae].

 (Membrum 15 An sit aliqua visio prophetica pure intellectualis).

 QUAESTIO XIX De quatuor quibus contexuntur Evangelia.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An differant illa quatuor quibus contexta dicuntur Evangelia].

 [Membrum 2 An illis tantum quatuor contexantur Evangelia].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 Ad quod praedictorum quatuor reducantur consilia].

 [Membrum 2 An praecepta sint de substantia Evangelii].

 (Membrum 3 An recto ordine enumerentur illa quatuor in Glossa].

 (Membrum 4 An sacramenta sint de substantia Evangelii, et ad quod dictorum quatuor reducantur].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An eisdem quatuor contexantur Lex Vetus et Noua].

 [Membrum 2 Quomodo se habent dicta quatuor ad quatuor notata II Tim.

 [Membrum 3 Quomodo se habent dicta quatuor ad quatuor virtutes dictas in Glossa).

 [ Membrum 4 Adhuc de relatione dictorum quatuor ad virtutes).

 QUAESTIO XX De iustitia Legis Veteris.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An et qualiter Lex Vetus iustificabat).

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An moralia Decalogi iustificabant].

 [Membrum 2 Numquid Lex Vetus, in qua maxime viget iustitia, non aeque iustificare deberet, immo magis quam Nova].

 (Membrum 3 An et qualiter legalia iustificabant].

 [Membrum 4 An omnia Veteris Legis praecepta iustificabant].

 [Membrum 5 An aeque iustificent praecepta Veteris Legis et Novae].

 [Membrum 6 An omnia quae in Veteri Lege aeque iustificabant].

 QUAESTIO XXI De adimpletione Legis per Christum.

 (Membrum 1 Quid sit impletio Legis et an facta sit per Christum).

 [Membrum 2 Qualiter moralia primae tabulae adimpleta].

 [Membrum 3 Qualiter moralia secundae tabulae adimpleta].

 (Membrum 4 Quare nulla adimpleta ex caerimonialibus et sacramentalibus]

 QUAESTIO XXII De gradibus caritatis.

 (Membrum 1 Quare caritati attribuuntur actus aliarum virtutum, et qualiter sit omnium virtutum forma, radix, caput et finis].

 [ Membrum 2 Quare quindecim gradus caritatis).

 [Membrum 3 Quare actus donorum non similiter attribuuntur caritati].

 (Membrum 4 Quare quaedam vitia removentur, alia non).

 QUAESTIO XXIII De peccato in Spiritum Sanctum.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An omne peccatum ad mortem sit in Spiritum Sanctum].

 [Membrum 2 Quare peccatum in Spiritum Sanctum dicitur irremissibile et an hoc sit ei proprium].

 [Membrum 3 An peccatum Adae sit peccatum in Patrem vel in Filium vel in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 4 An peccatum diaboli sit in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 5 Quare praeter peccatum ex ignorantia, infirmitate et malitia non est quartum peccatum ex concupiscentia].

 (Membrum 6 An malitia sit poena vel culpa originalis, et an minuat vel augeat peccatum in Spiritum Sanctum].

 [Membrum 7 An aliquod peccatum possit esse simul in Patrem vel in Filium et in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 8 Quomodo differunt blasphemia et spiritus hlasphemiae].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An et quot sint species peccati in Spiritum Sanctum).

 (Membrum 2 An obstinatio sit species peccati in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 3 Quare quoddam peccatum in Spiritum Sanctum contra misericordiam et iustitiam, et nullum contra alia attributa].

 (Membrum 4 Quare quoddam peccatum in Spiritum Sanctum contra spem et caritatem, et nullum contra fidem].

 (Membrum 5 Alia dubia de speciebus peccati in Spiritum Sanctum.].

 QUAESTIO XXIV De intentione et merito.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit intentio, an actus rationis aut voluntatis).

 [Membrum 2 An meritum sit in intentione aut in voluntate].

 (Membrum 3 ''Instantiae contra regulam 'quantum intendis, tantum facis' '' .

 (Membrum 4 An motus a malo sit meritorius, vel solus motus ad bonum].

 [Membrum 5 An oculus bonus etsi veritatis nescius].

 (Membrum 6 Quid exigitur ad hoc quod intentio sit bona].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An substantia operis addat aliquid merito intentionis].

 [Membrum 2 An qualitas operis privilegiati addat aliquid merito intentionis].

 (Membrum 3 An numerositas operum addat aliquid merito intentionis).

 (Membrum 4 An quantitas dati in eleemosyna aliquid faciat ad meritum].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 An voluntas mali innixa credulitati pro facto reputetur).

 (Membrum 2 An quaelibet voluntas mali, etiam semiplena, pro facto reputetur).

 (Membrum 3 An actus et intentio sint duo peccata).

 [Membrum 4 Quae poena respondet actui et quae voluntati].

 [Membrum 5 An peior actus additus minus malae intentioni faciat maius peccatum vel e converso].

 (Membrum 6 In quibus tenet argumentum ab intentione ad actum].

 (Membrum 7 An augeri possit culpa vel poena, intentione non aucta].

 QUAESTIO XXV De ignorantia et ligationibus rationis.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An ignorantia sit peccatum vel poena peccati tantum].

 (Membrum 2 Cuiusmodi ignorantia concomitatur omne peccatum]

 [Membrum 3 ''Unde est quod 'non velle scire' sit peccatum).''

 (Membrum 4 An ignorantia sit peccatum originale vel actuale].

 (Membrum 5 Att gravius sit peccare ex ignorantia quam ex infirmitate vel studio].

 (Membrum 6 An aliquis possit velle ignorare].

 [Membrum 7 An peccatum Evae fuerit ex ignorantia].

 [Membrum 8 An ignorantia excuset a peccato].

 [Membrum 9 An ignorantia invincibilis semper excuset vel minuat peccatum).

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 De ligatione ex ebrietate).

 Membrum 2

 [Membrum 3 De ligatione ex furia].

 (Membrum 4 Quae ignorantia excusat a peccato et quae non].

 (Membrum 5 Quae ligatio rationis excusat a peccato et quae non].

 QUAESTIO XXVI De imagine.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An eadem ratione dicatur imago in divinis et in creaturis].

 (Membrum 2 An sola creatura rationalis sit ad imaginem vel etiam sensibilis].

 [Membrum 3 An solus homo sit ad imaginem vel etiam angelus].

 (Membrum 4 An anima sit imago tantum ut conversa ad Deum).

 (Membrum 5 An anima sit imago secundum potentiam, habitum vel actum).

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An imago recreationis attendatur penes gratiam aut virtutes).

 (Membrum 2 Quae gratia sit imago recreationis, cooperans vel reparans, praeveniens vel subsequens].

 [Membrum 3 An gratia sacramentalis sit imago recreationis].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 An ratio imaginis toti conveniat Trinitati ita quod etiam Patri, et an essentialiter vel personaliter].

 (Membrum 2 An sicut Filius imago Patris, et Spiritus Sanctus imago Fili].

 QUAESTIO XXVII De scandalo.

 (Membrum 1 Quid sit scandalum].

 (Membrum 2 An scandalum sit per se peccatum vel circumstantia peccati]

 Membrum 3

 [Membrum 4 An scandalum activum maius sit peccatum quam passivum].

 (Membrum 5 Quid dimittendum est ad scandalum vitandum).

 QUAESTIO XXVIII De correctione fraterna.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An correctio praecepta sit omnibus vel solis praelatis).

 (Membrum 2 De ordine correptionis descripto Matth, 18]

 [Membrum 3 An correctio procedat ex iustitia vel ex misericordia].

 [Membrum 4 An cum asperitate fieri debeat correptio].

 (Membrum 5 An sit dimittenda correctio propter odium].

 [ Membrum 6 An ipse inferior teneatur corrigere superiorem].

 [Membrum 7 An superior teneatur corrigere ipsam multitudinem].

 DISPUTATIO II

 Membrum 1

 [Membrum 2 An ipsi mali alios corripere possint vel immo debeant].

 [Membrum 3 An ipsi inferiores corripere debeant vel possint superiores].

 (Membrum 4 An liceat aliquando differre correptionem].

 QUAESTIO XXIX De officio praedicationis.

 [Membrum 1 An officium praedicationis solis clericis spectet

 [Membrum 2 An actus prophetandi sit eminentior actu praedicandi].

 [Membrum 3 An mali peccent praedicando, immo et docendo].

 QUAESTIO XXX De eo quod est psallere.

 [Membrum 1 Quid sit psallere].

 [Membrum 2 An exsistens in peccato demereatur seu peccet psallendo].

 [Membrum 3 An teneatur psallens intelligere quod psallit].

 QUAESTIO XXXI De sensu spirituali.

 [ Membrum 1 Quid sit sensus spiritualis].

 [Membrum 2 An sensus spiritualis sit divisibilis in plures).

 [Membrum 3 An sensus spirituales sint quinque tantum vel plures].

 [Membrum 4 Adhuc de numero sensuum spiritualium]

 (Membrum 5 An sensus spirituales ad cognitionem tantum spectent].

 [Membrum 6 An sensus spirituales multiplicentur secundum dona gratiarum].

 [Membrum 7 Quis horum sensuum sit principalior].

 [Membrum 8 An sensus spirituales eodem modo sint in via et in patria].

 QUAESTIO XXXII De immortalitate animae rationalis.

 [Membrum 1 An anima rationalis intereat cum corporei.

 (Membrum 3 An anima sit immortalis secundum omnes suas vires].

 QUAESTIO XXXIII De libero arbitrio.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An liberum arbitrium sit in nobis post lapsum, et an dicat potestatem libere faciendi bonum vel malum].

 [Membrum 2 An liberum arbitrium respiciat actus tum interiores, tum exteriores]

 DISPUTATIO II

 [ Membrum 1 Quid sit liberum arbitrium definitione].

 [ Membrum 2 An liberum arbitrium sit ratio aut voluntas vel utraque simul aut aliquid aliud].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 ''Quare 'liberum' dicitur arbimum].''

 (Membrum 2 Quare non vocatur nomine simplici, sed composito].

 Membrum 3 An liberum arbitrium sit idem quod proheresis]

 (Membrum 4 An penes liberum arbitrium sit meritum et demeritum).

 (Membrum 5 An ad illud pervenerunt Philosophi, et an se habeat in ratione iudicis vel arbitr].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An liberum arbitrium possit de se in aliquod bonum, ut faciendo quod in se est ipsam fidem habere].

 (Membrum 2 An liberum arbitrium possit velle gratiam gratum facientem quin trahatur a gratia gratis data).

 DISPUTATIO V

 [Membrum 1 An liberum arbitrium possit de se resurgere ad bonum].

 [Membrum 2 An liberum arbitrium possit de se velle bonum].

 [Membrum 3 An liberum arbitrium possit de se converti ad bonum].

 (Membrum 4 Art per liberum arbitrium possit quis stare in bono).

 [Membrum 5 An liberum arbitrium possit de se projicere in hortum].

 [Membrum 6 An liberum arbitrium de se possit resistere tnalo].

 (Membrum 7 An liberum arbitrium possit de se vitare malunt].

 (Membrum 8 An liberum arbitrium de se possit non declinare in deterius].

 QUAESTIO XXXIV

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An sacerdotium Melchisedech dignius sacerdotio Levi quia iste decimatus et non ille]

 [Membrum 2 Quid sit decimatio].

 [Membrum 3 Cuius est decimatio et per quem facta

 (Membrum 4 Quo tempore facta est decimatio].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An Christus fuerit decimatus).

 [Membrum 2 An caro Christi decimata in carne B. Virginis].

 (Membrum 3 An decimatio virtute sua minuebat concupiscentiam].

 . (Membrum 4 An sicut omnes in Abraham decimati, ita omnes in eo benedicti].

 QUAESTIO XXXV

 [Membrum 1 An sit licitum sua repetere].

 [Membrum 2 Att sit licitum repetere superfluum

 [Membrum 3 An sit licitum repetere servum).

 QUAESTIO XXXVI

 [Membrum 1 An omnes articulos simul credere teneamur].

 (Membrum 2 An haberi possit fides Christi quin credatur distincte articulus mortis vel passionis].

 (Membrum 3 An articulus possit incipere vel desinere esse articulus).

 (Membrum 4 An Abraham salvaretur sua fide et caritate si non esset incarnatio].

 QUAESTIO XXXVII

 [Membrum 1 An suspicio sit de genere boni vel mali, et si malum, cuiusmodi).

 [Membrum 2 Quare non est simile de suspicione boni et mali, operis et personae].

 [Membrum 3 Quodnam iudicium sit peccatum et quaenam suspicio].

 [Membrum 4 An cuilibet liceat iudicare de manifestis et an alicui de occultis]

 [Membrum 5 An homini spirituali liceat omnia iudicare]

 [Membrum 6 An de aliquo, saltem de Antichristo, liceat iudicare cum desperatione].

 [Membrum 7 De radice peccati suspicionis].

 (Membrum 8 An iudex teneatur quaerere ab accusato si ex praecepto Dei fecit vel eidem credere illud asserenti).

 [Membrum 9 De differentia iudiciorum in Lege Veteri et Nova].

 [Membrum 10 An dubia semper in meliorem partem sint interpretanda]

 QUAESTIO XXXVIII

 [Membrum 1 An fides sit substantia rerum sperandarum magis quam aliae virtutes].

 [Membrum 2 ''Qualiter fides sit 'substantia'et in quo differat haec definitio ab aliis].''

 [Membrum 3 Quare dicitur ferunt sperandarum , id est rerum bonarum tantum et futurarum].

 [Membrum 4 ''De altera parte definitionis: Argumentum non apparentium']''

 QUAESTIO XXXIX De fide informi.

 [Membrum 1 An fides informis sit habitus naturalis vel gratuitus, et si gratuitus, an gratum faciens vel gratis datus].

 [Membrum 2 An fides informis sit in daemonibus, et an data eis ante peccatum vel post].

 [Membrum 3 An homines fidem informem habentes sint daemonibus deteriores].

 [Membrum 4 An actus fidei informis in daemonibus egrediatur ex quadam luce].

 QUAESTIO XL De mota seu merito diaboli.

 [Membrum 1 An diabolus possit in suo statu demereri]

 [Membrum 2 Unde est quod diabolus confirmatus est in malo et homo non].

 [Membrum 3 An diabolus continue peccet].

 [Membrum 4 An diabolus omni motu suo peccet].

 [Membrum 5 An placeat diabolo malitia in se et in alio].

 QUAESTIO XLI De libro vitae.

 [Membrum 1 An liber vitae sit Filius Dei et secundum quam rationem]

 [Membrum 2 An dicatur liber ratione scriptionis vel lectionis].

 [Membrum 3 Qua ratione dicitur vitae].

 [Membrum 4 ''An possit dici 'liber mortis'].''

 [Membrum 5 An liber vitae sit sui liber et aliorum, vel aliorum tantum]

 [Membrum 6 An liber vitae sit tantum bonorum, et an illorum tantum qui finaliter boni sun].

 [Membrum 7 An contingat aliquos deleri de libro vitae].

 QUAESTIO XLII De scientia Christi.

 [ Membrum 1 An aliqua scientia Christi fuerit temporaliter acquisita].

 [Membrum 2 An fuerit in Christo sicut in angelis cognitio matutina et vespertina].

 [Membrum 3 An Christus habuit scientiam operativam omnium sicut et cognitivam].

 [Membrum 4 An scientia Christi cognitiva sit omnium vel non].

 (Membrum 5 An Christus omnia sciverit uno aspectu vel successive discurrendo).

 [Membrum 6 An Christus per gratiam unionis ita limpide noverit sicut Deus].

 [Membrum 7 An eadem sit in Christo scientia creata et increata].

 [Membrum 8 An aliquod genus scientiae receperit Christus ab angelis].

 QUAESTIO XLIII

 DISPUTATIO I.

 [Membrum 1 Quid sit plenitudo gratiae in Christo, an quid creatum vel increatum, et an ipsa gratia unionis vel alia].

 [Membrum 2 An gratia Christi sit finita vel infinita].

 [Membrum 3 An plenitudo gratiae Christi comprehendat omnia gratuita].

 [Membrum 4 An per gratiam inhabitantem Christus sit filius tantum Patris vel totius Trinitatis]

 [Membrum 5 An plenitudo gratiae collata sit Christo in instanti conceptionis].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 De qua plenitudine accepimus, an Christi hominis].

 [Membrum 2 An de plenitudine Christi acceperint angeli].

 [Membrum 3 An homines praecedentes adventum Christi de eius plenitudine aeque acceperint sicut subsequentes].

 [Membrum 4 An de illa plenitudine accepimus ad mensuram vel non ]

 [Membrum 5 An de ista plenitudine effluat tam gratia virtutum quam gratia sacramentorum].

 (Membrum 6 An de plenitudine veritatis etiam accepimus).

 QUAESTIO XLIV

 [Membrum 1 An Deus Pater dicatur univoce pater Filii et pater noste].

 [Membrum 2 ''An 'pater noster' dicatur solus Pater vel tota Trinitas].''

 [Membrum 3 An Christus secundum quod homo sit filius Trinitatis seu adoptivus, et an adoptio nostra amitti possit et recuperari].

 (Membrum 4 Secundum quid dicimur filii).

 [Membrum 5 An solum post incarnationem dicantur homines filii

 QUAESTIO XLV

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An Deus sit ubique et in loco].

 [Membrum 2 Quid sit esse ubique et Deum esse ubique].

 [Membrum 3 Quid sit esse ubique essentialiter, potentialiter et praesentialiter].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An Deus sit ubique].

 [Membrum 2 An Deus sit alibi quam in se ipso].

 [Membrum 3 An Deus repleat rem antequam forma materiam et locatum suum locum].

 [Membrum 4 An esse ubique sit proprium Det].

 (Membrum 5 Qualiter insit Deus per gratiam et qualiter sit in malis).

 [Membrum 6 An Deus sit cum malis sicut est cum bonis].

 QUAESTIO XLVI

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An et quibus modis creaturae sint in Deo].

 [Membrum 2 An omnia quae sunt sint in Deo ab aeterno, et an sint ibi vita magis cum sunt quam ante].

 [Membrum 3 An omnia quae sunt in Deo ibi sint unum vel multa, id est una idea seu ratio vel multae].

 [Membrum 4 An creaturae sint in Deo sicut ipse in creaturis scilicet potentialiter, praesentialiter, essentialiter].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Sub qua ratione proprie creaturae sint in Deo: an in Deo qua Deus, vel qua essentia, vel qua personat].

 [Membrum 2 Quid sit esse essentialiter in rebus].

 [Membrum 3 An prius sit creaturas esse in Deo vel e converso].

 QUAESTIO XLVII

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An cadunt empyreum sit corptis].

 [Membrum 2 An caelum empyreum moveatur].

 [Membrum 3 An caelum empyreum, eo quod nec grave nec leve, moveatur sphaeraliter].

 [Membrum 4 An caelum empyreum sit locus conveniens angelis]

 [Membrum 5 An caeli conveniant in aliqua natura communi].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An cadunt Trinitatis idem sit quod Deus].

 [Membrum 2 An cadunt Trinitatis sit idem quod caelum empyreum].

 [Membrum 3 An Christus secundum quod homa sit in caelo Trinitatis].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 Quid sit caelum aqueum seu crystallinum, et cuiusmodi aquae sint supra jirmatttentum].

 [Membrum 2 Ad quid sit caelum crystallinum].

 [Membrum 3 De ordine et situ caeli crystallini].

 QUAESTIO XLVIII De sacramentis in genere.

 [Membrum 1 An sit unum sacramentum vel plura].

 [Membrum 2 An sacramenta sint plura pauciorave quam septem].

 QUAESTIO XLIX

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 De conuenientia horum novem baptismatum praenotanda].

 [Membrum 2 An sub Lege naturae aliqua fuerint Baptismo correspondentia et quae sit horum cum eo convenientia].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An unumquodque illorum baptismatum sit sacramentun].

 [Membrum 2 An plura quam novem debeant esse baptismata].

 [Membrum 3 De eodem necnon de ordine baptismatum inter

 [Membrum 4 Quodnam baptisma praeemineat inter illa Novae Legis].

 [Membrum 5 Quodnam baptisma praeemineat inter illa Veteris Legis].

 QUAESTIO L De circumcisione.

 [Membrum 1 Quid sit circumcisio].

 [Membrum 2 Cuius rei signum est circumcisi].

 [Membrum 3 An ex vi circumcisionis conferatur gratia].

 [Membrum 4 An character imprimatur in circumcisione].

 [Membrum 5 Quinam tenebantur ad circumcisionem].

 [Membrum 6 Quare non fuit datum similiter mulieribus aliquod signum speciale].

 QUAESTIO LI De sacramento Altaris.

 [Membrum 1 An necesse fuerit hoc sacramentum ab initio figurari].

 [Membrum 2 De numero et ordine figurarum].

 [Membrum 3 Quare Baptismus et Eucharistia in tot figuris praecesserunt, et non alia sacramenta]

 [Membrum 4 Quare Eucharistia sub duobus signis continetur, et non sic alia sacramenta].

 [Membrum 5 Quare plures figurae corporis Christi, pauciores sanguinis, nulla vero aquae vino miscendae]

 [Membrum 6 De efficacia Baptismi et Eucharistiae eorumque figurarum comparative]

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An sacramentum Altaris sit conficiendum ex azymo vel fermentato).

 [Membrum 2 An in solo fermentato rite fiat consecratioj].

 [Membrum 3 An aqua sit addenda vino et qua ratione additur].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An substantia panis et viiii maneat sub sacramento].

 [Membrum 2 An sit vera conuersio panis in corpus Christi].

 [Membrum 3 Quorum sit conversio et an omnia simul vel successive convertantur].

 [Membrum 4 Quae sint propositiones concedendae in hac materia et quae non].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 Quale corpus dedit Christus discipulis in coenet].

 [Membrum 2 An materia prima seu remota panis maneat sub sacramento].

 [Membrum 3 An et qualiter accidentia sint ibi sine subiecto].

 DISPUTATIO V

 [Membrum 1 An corpus Christi sit quantitative sub sacramento].

 [Membrum 2 Unde habet corpus Christi quod in pluribus locis simul esse possit].

 DISPUTATIO VI

 [Membrum 1 In qua forma verborum consistat virtus conficiendi, et quare verbo, non facto, sit insita illa virtus].

 [Membrum 2 An verbis consecrationis aliquid addere liceat vel mutare].

 [Membrum 3 An in forma consecrationis ordo verborum mutari possit].

 (Membrum 4 De virtute verborum, et primo an sit).

 (Membrum 5 Quid sit maioris virtutis, conceptio Christi sine viro, an panis transsubstantiatio).

 [Membrum 6 Quare soli verbo et non facto insita est illa virtus].

 [Membrum 7 An virtus insita verbo sit de se sufficiens praeter potestatem sacerdotalem].

 Membrum 8

 [Membrum 1 An sit communis quaedam similitudo manducationis sacramentalis et spiritualis ad illam corporalem].

 [Membrum 2 An alia deberet esse manducatio praeter sacramentalem et spiritualem].

 [Membrum 3 An omnis et sola rationalis creatura possit manducare sacramentaliter].

 [Membrum 4 An aliquo istorum modorum sumpsit Christus se ipsum in coena].

 [Membrum 5 Qualis manducatio sit in anima glorificata].

 [Membrum 6 An corpus Christi sumpserit Iudas in coend].

 [Membrum 7 An sacramento saturari vel inebriari contingat].

 QUAESTIO LII

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An poenitentia sit virtus].

 [Membrum 2 An poenitentia sit prima virtus].

 [Membrum 3 An poenitentia timore concipiatur et quo timore].

 [Membrum 4 An poenitentia sit vere virtus et qua sub ratione].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An poenitentia sit virtus generalis vel specialis].

 [Membrum 2 An poenitentia revocet omnes defectus ad perfectum].

 [Membrum 3 An poenitentia reparentur naturalia et gratuita].

 [ Membrum 4 An poenitentia sit medicamentum vulneris].

 [ Membrum 5 An poenitentia virtus idem sit quod res seu gratia sacramenti Poenitentiae]

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 Quid in Poenitentia sit res tantum, quid sacramentum tantum, quid res et sacramentum].

 [Membrum 2 Quid respective significent et causent contritio, confessio, satisfactio, et qualiter sint unum sacramentum].

 [Membrum 3 An passio Christi sub eadem ratione sit deletiva peccati originalis et actualis].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An Poenitentia sit commune sacramentum Legis Veteris et Novae].

 [Membrum 2 Quando fuit instituta Poenitentia].

 [Membrum 3 Quare Poenitentia non fuit sicut Baptismus praefigurata et quare ante Baptismum instituta].

 QUAESTIO LIII De iustificatione impii.

 [Membrum 1 Quid sit iustificatio et quare a iustitia sic denominetur status gratiae potius quam ab alia virtute].

 [Membrum 2 An iustificatio sit opusalicui personae divinae appropriatum].

 [Membrum 3 An iustificatio fiat mediante gratia creata].

 [Membrum 3 An in iustificatione aliquid exigatur ex parte nostra].

 [ Membrum 4 De numero eorum auae exiguntur in iustificatione].

 [Membrum 5 De ordine illorum quatuor in processu iustificationis].

 [Membrum 6 An simul sint per instans peccatum et gratia].

 QUAESTIO LIV De contritione.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An contritio sit idem cum iustificatione]

 [Membrum 2 An contritio sit simul cum iustificatione]

 [Membrum 3 An attritio sit idem quod contritio].

 [Membrum 4 An contritio exigatur in omni iustificatione].

 [Membrum 5 An attritio et contritio sint a Spiritu Sancto].

 [ Membrum 6 An attritio possit fieri contritio].

 [Membrum 7 De diversis causis attritionis].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Ali contritio possit esse ex timore filiali et qualiter sit causa iustificationis].

 [Membrum 2 An praeceptum contritionis perfecte impleri possit in

 [Membrum 3 An sit possibile simpliciter conteri de peccato].

 [Membrum 4 De primo effectu contritionis, qui est conterere peccatum].

 [Membrum 5 De secundo effectu, qui est lavatio seu mundatio].

 [Membrum 6 De tertio effectu, qui est detersio caliginis].

 [Membrum 7 De quarto effectu, qui est dimissio reatus poenae aeternae].

 [Membrum 8 De ordine illorum effectuum].

 QUAESTIO LV De sanatione mentis.

 [ Membrum 1 Quid sit sanatio mentis].

 [Membrum 2 An sanationem mentis mereri quis possit].

 [Membrum 3 An sanatio mentis fiat per virtutes vel per sacramenta].

 [Membrum 4 An sanatio fiat per omnes partes Poenitentiae vel per solam contritionem].

 Membrum 5 An initium sanationis sit a confessione vel a contritione].

 [Membrum 6 An simul insint sanitas et aegritudo].

 [Membrum 7 An subito fiat illa sanatio vel successive].

 [Membrum 8 Quare sanatio fidei appropriatur et cui fide].

 QUAESTIO LVI De confessione.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit confessio.

 [Membrum 2 An confessio sit necessaria ad iustificationem et ad ipsum initium iustificationis].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An confessio sit sacramentum].

 [Membrum 2 Cuius virtutis actus sit confessio].

 [Membrum 3 An sit Deo confitendum].

 [Membrum 4 An Uniusmodi confessio sit de Lege naturae].

 [Membrum 5 Quando primitus instituta fuit confessio].

 [Membrum 6 De comparatione confessionis Veteris Legis ad confessionem Novae Legis].

 (Membrum 7 An sit confitendum sacerdoti tantum vel etiam alii].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An teneamur confiteri ipsa peccata venialia].

 [Membrum 2 An teneamur confiteri peccata mere interiora].

 [Membrum 3 An non habens conscientiam mortalis peccati teneatur confiteri].

 [Membrum 4 An confessio dividi possit vel de omnibus simul esse debeat].

 [Membrum 5 An teneamur confiteri etiam circumstantias peccati]

 QUAESTIO LVII De Matrimonio.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An sint Matrimonii plura significata et quod sit principalius].

 [Membrum 2 Quid in Matrimonio sit signum tantum, quid signatum tantum, et quid signum et signatum].

 [Membrum 3 An Matrimonium fuerit signum linius duplicis conformitatis iam in paradiso].

 [Membrum 4 Cuius gratiae causa sit Matrimonium].

 [Membrum 5 Quando fuit institutum Matrimonii sacramentum].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An sacramentum quod est bonum Matrimonii differat a sacramento quod est Matrimonium].

 [Membrum 2 Quid sit sacramentum quod est bonum Matrimonii].

 [Membrum 3 An insolubilitas Matrimonii sit separabilis ab

 [Membrum 4 Unde sit insolubilitas Matrimonii].

 [Membrum 5 An altero coniugum convolante ad religionem ante copulam, maneat vinculum in reliquo].

 [Membrum 6 An maneat vinculum in infidelibus altero coniugum transeunte ad fidem].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An Matrimonium sit bonum de genere honesti].

 [Membrum 2 An matrimonium sit honestius ipsa virginitate].

 [Membrum 3 An idem sit honestum in coniugio et virginitate].

 QUAESTIO LVIII

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 et 2 Quid sit fructus et qualiter ab aurea aureolaque differt].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Quot modis dicatur fructus].

 [Membrum 2 An fructus sit in carne aut in anima vel in utraque].

 (Membrum 3 Secundum quam virtutem et quam vim animae determinentur fructus et aureola].

 DISPUTATIO I

 DISPUTATIO II

 [Membrum 4 Secundum quam virtutem determinetur fructus].

 [Membrum 5 An fructus et aureola spectassent homini in statu innocentiae].

 [Membrum 6 An fructus conveniat etiam parvulis].

 [Membrum 7 Quare et an sufficienter dividatur in centesimum, sexagesimum, trigesimum].

 QUAESTIO LIX De repudio et divortio.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An repudium uxoris peccatum fuerit mortale et an a Moyse licite permissum].

 [Membrum 2 An quod peccatum est possit fieri non peccatum permissione].

 [Membrum 3 De causis repudii].

 [Membrum 4 Quare non permissum est repudium in Lege naturae et Nova sicut in Veteri Lege].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Quid sit diuortium et qualiter differat a repudio].

 [Membrum 2 An sola voluntas sit sufficiens causa divortii].

 [Membrum 3 An defectus fidei in altero coniugum sit causa divortii].

 [Membrum 4 Quare sola fornicatio sit causa divortii].

 [Membrum 5 De solutione vinculi ante copulam carnalem].

 [Membrum 6 Quare vir et mulier parificantur quoad divortium et non quoad repudium].

 (Membrum 7 Quando non liceat dimittere adulteram et quando non liceat eamdem tenere).

 [Membrum 8 De reconciliatione divortii et de pluribus uxoribus in antiquis Patribus].

 QUAESTIO LX

 DISPUTATIO I

 [ Membrum 1 An licitum fuerit antiquitus simul habere plures

 [Membrum 3 An licitum fuerit antiquis habere concubinam cum uxore].

 [Membrum 4 An regibus licitum fuerit in Veteri Lege plures habere uxores).

 DISPUTATIO II

 [Membrum unicum

 QUAESTIO LXI

 DISPUTATIO I

 [Membrum 2 Quid sit clavis.

 [Membrum 3 Quot sint claves et an scientia sit clavis

 [ Membrum 4 Quorum sint claves, an sacerdotum tanttum

 [Membrum 5 An claves commissae sint Petro ut apostolo vel ut sacerdoti).

 (Membrum 6 An claues sint bonorum tantum, vel etiam malorum].

 [ Membrum 7 An eadem sit clavis qua ligatur in foro iudiciali et in foro poenitciitiali

 (DISPUTATIO II).

 (Membrum 1 Ubi institut ac sunt claves in Nova Lcge

 (Membrum 2 Au aliquis usus clavium fuerit in Veteri Testamento

 (Membrum 3 Quis sit usus clavis in foro poeiiitentiae

 [ Membrum 4

 QUAESTIO LXII

 [Membrum 1 An sit relaxatio

 [Membrum 2 Quid sit relaxatio]

 (Membrum 3 Cuius poenae fieri potest relaxatio

 [Membrum 4 An relaxatio effectum sortiatur in pracsenti vel tantum in purgatorio].

 (Membrum 5 Quacnam exiguntur ut relaxatio fieri possit].

 [Membrum 6 An relaxatio fieri possit per sacerdotes minores].

 (Membrum 7 An suis tantum subditis valcant cpiscopi relaxationes).

 [Membrum 8 An insta aestiiiidtio requiratur et an Ecclesia

 [Membrum 9 Quare datur indulgentia plenaria peregrinis Terrae Sanctae].

 QUAESTIO LXIII

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit resurrectio et quomodo differat a resuscitatione).

 [Membrum 2 An sit resurrectio vel non].

 (Membrum 3 An resurrectio sit naturalis vel miraculosa).

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An resurrecti????atur aequivoce de resurrectione Christi et nostra).

 [Membrum 2 Ad quid fuit resurrectio Christi principaliter et quare non citissima fuit].

 [Membrum 3 An resurrectio Christi sit causa resurrectionis animae et corporis vel corporis tantum].

 [Membrum 4 An resurrectio Christi sit causa resurrectionis bonorum et malorum vel bonorum tantum].

 [Membrum 5 Quare corporum resurrectio simul, illa animarum non simul].

 QUAESTIO LXIV

 [ Membrum 1 Quid dicatur veritas humanae naturae].

 [Membrum 2 Quid sit de veritate humanae naturae].

 [ Membrum 3 An costa sit de veritate Adae aut Evae et in quo resurget].

 [Membrum 4 ''An 'purissimi sanguines' Mariae sint de veritate eius aut Christi].''

 QUAESTIO LXV

 (Membrum 1 An et qualiter elementa resurgent in corpore glorificato].

 [Membrum 2 An humores resurgent in corpore glorificato).

 (Membrum 3 An capilli et ungues resurgent in corpore glorificato].

 [Membrum 4 An intestini resurgent in corpore glorificato]

 Membrum 5 An corpora martyrum cum cicatricibus suis resurgent].

 QUAESTIO LXVI De dotibus corporis gloriosi.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 Quid sit dos secundum rem].

 [Membrum 2 Quid sit dos quoad significationem et definitionem]

 [Membrum 3 Quare quatuor tantum dotes, cum sponsae plura dentur].

 [ Membrum 4 In quo sit dos).

 [Membrum 5 An dotes qua dotes fuissent etiam in statu innocentiae et sine incarnatione]

 DISPUTATIO II

 [ Membrum 1 Quae et quot sint dotes].

 (Membrum 2 An sint quatuor dotes, non plures nec pauciores].

 [Membrum 3 An unum corpus subtilius erit altero vel ?gilius]

 QUAESTIO LXVII

 (Membrum 1 Qualis mutatio facta sit in corpore Christi transfiaiirato].

 QUAESTIO LXVIII

 [Membrum 1 Quid sit raptus et an dicat separationem aniniae a corpore].

 (Membrum 2 Secundum quam potentiam animae raptus fuit Panlus]

 [Membrum 3 ''Quid sit 'tertium caelum' ad quod raptus est Paulus]''

 [Membrum 4 An visio Pauli fuerit imaginaria vel intellectualis).

 [Membrum 5 An visio Pauli fuerit per speciem vel in aenigmate].

 (Membrum 6 A quibas animae potentiis fuit raptus seu alienatus].

 [Membrum 7 Quis actus magis opponitur raptui].

 Membrum 8

 [ Membrum 9 De differentia raptus ad visionem angeli et animae gloriosae].

 (Membrum 10 De differeuti? raptus ad visionem propheticam et contemplativam]

 [Membrum 11 De differentia raptus ad visionem Moysi].

 (Membrum 12 De differentia raptus ad soporem Adae et ad visiones Ioannis].

 APPENDICES

 APPENDIX I Aliae reportationes, redactiones, abbreviationes.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II

 QUAESTIO III Quid resurget in corpore glorificato.

 QUAESTIO IV

 QUAESTIO V

 QUAESTIO VI

 QUAESTIO VII

 QUAESTIO VIII

 QUAESTIO IX De caelis.

 QUAESTIO X

 QUAESTIO XI

 QUAESTIO XII De scientia Christi.

 QUAESTIO XIII De libero arbitrio.

 QUAESTIO XIV

 QUAESTIO XV

 APPENDIX II Aliae quaestiones Alexandro forte spectantes.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II

 QUAESTIO III

 APPENDIX III Quaestiones e scriptis Alexandri maxime compilatae.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II

 QUAESTIO III

 QUAESTIO IV

 APPENDIX IV Aliae quaestiones cum illis halesianis externe tantum connexae.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II De spe.

 QUAESTIO III

 QUAESTIO IV

 QUAESTIO V De scientia.

 QUAESTIO VI De iudicio.

 QUAESTIO VII

 QUAESTIO VIII

QUAESTIO IV

De correctione fraterna.

Quaeritur de correctione fraterna. Et primo quaeritur quid sit secundum nomen, et quid importatur per hoc nomen 'correptio': numquid aliud quam peccati ostensio ? Videtur quod ad hoc sufficiat solum synderesis, quia remorsus conscientiae redarguit quemlibet. Quid ergo facit correptio extrinseca ? Videtur quod nihil.

Item, si nihil aliud facit nisi quod disponit quod conscientia arguit, id est provocat conscientiam ad hoc (ut arguat) mentem et remordeat, Psalmus : Arguam te etc, tunc ergo ratio correptionis residet penes conscientiam. - Item, hoc videtur per Basilium dicentem: " Conscientia est naturale iudicatorium)) etc.; ergo correptio non est nisi huius excitatio: est enim iudex exterior et interior.

Item, 10 Ier., 23: Non est hominis via eius, nec viri ut etc. Item, Prov. 16, l: Hominis est praeparare animam etc.; ergo solius Dei est correctio, licet correptio possit dici hominis, in quantum potest praeparare animam vel prohibere, sed non corrigere. Quae ergo differentia inter correptionem et correctionem ?

Solutio: Corripere dicitur quasi simul rapere: unde componitur a 'con' et 'rapere'. Corrigere quasi simul regere: unde componitur a '''con' ''et 'r''egere'. Quando ergo quis est exsistens in peccato, ignorans quod peccatum est, oportet eum revocare a peccato, monstrando ei peccatum. Paulatim enim decidit homo vel in plura peccata vel in maius peccatum propter gravitatem peccati. Peccatum enim inclinat deorsum, Is. 46, l: Onera vestra quasi gravi pondere etc, et solvitur peccatum per poenitentiam etc. Oportet ergo violentiam quamdam fieri in elevando illum; unde oportet quod aliquid sit retrahens ipsum per violentiam. Hoc autem fit per correptionem ex caritate, quae elevat et corripientem et illum qui corripitur, quantum est de se. Et haec est manifestatio caritativa peccati. Et talis manifestatio dicitur esse correptio ; et haec est dispositio ad correctionem, secundum illud : Deus fecit hominem rectum ''etc. ; correctio enim est ipsum rectificare. Dico igitur quod simpliciter loquendo, Domini est dirigere et corrigere ; nihilominus per modum dispositionis praelati est a peccatis corripere. Unde praelatus dicitur corripere, quia dispositionem antecedentem ad correctionem facit, et etiam aliquo modo corrigere ; haec autem duo sequitur directio. Unde dico quod directio plus addit, quae solius Dei est. Unde iste est ordo, quod correptio disponit ad correctionem, correctio ad directionem, qua Deus dirigit usque in finem.

Secundo ad quos pertineat etc. Circa primum sic: Matth. 18, 15: Si peccaverit in te frater tuus, Glossa: "Ita peccat qui fratrem suum videns peccare tacet, sicut qui poenitenti non indulget". Sed poenitenti indulgere tenentur omnes ; ergo et non tacere sive corripere.

Item, Rom. 1,32: Non solum qui talia agunt etc, Glossa: " Consentire est tacere" etc. Sed non consentire tenentur omnes: ergo etc.- Item, I Tim. 5,22: Neque communicaveris peccatis alienis, Glossa: "Communicat si ea palpat, et si ipsum possit corripere et negligit". Sed non communicare tenentur omnes ; ergo etc.

Item, maior est eleemosyna spiritualis quam corporalis. Sed in necessitate tenentur omnes ad corporalem, Ambrosius : "Pasce fame morientem" etc. ; ergo etc. Sed correctio est eleemosyna spiritualis: ergo etc.

Item, Augustinus in libro De sermone Domini in monte : "Iniuria quae illata est propriae personae sustinenda, sed iniurias Deo illatas corrigere debemus ". Sed talia sunt peccata omnium, sive superiorum sive inferiorum ; ergo etc.

Item, Augustinus : " Videns fratrem tuum tibi iniuriando perire, peior es tacendo quam ille iniuriando ". Sed non iniuriari tenentur omnes ; ergo etc.

Item, Eccli. 17, 12: Unicuique mandavit de proximo suo; ergo, cum haec demandatio maxime intelligenda sit ubi imminet periculum animae, patet etc.

Item, III Reg. 20, 39: Custodi virum istum etc.; ergo, cum illud non sit dictum sub typo praelati, sed simpliciter sit dictum, patet etc.

Item, Augustinus, I libro De civitate, cap. 9 : "Ad hoc speculatores, id est praepositi populorum, constituti sunt in ecclesiis, ut non parcant obiurgando peccata ; nec ideo tamen ab huiusmodi culpa alienus, qui licet praepositus non (sit), in eis tamen quibus vitae necessitate coniungitur, multa monenda vel arguenda novit, et negligit".

Hoc idem videtur per textum Evangelii : Si peccaverit in te etc: non dicit subditus. Item, quia dicitur: Si te non audierit, adhibe etc: hoc enim non est necessarium praclato, cum sine testibus possit et habeat corrigere et punire incorrigibiles. Item, quia dicitur: Die Ecclesiae; ibi enim iam qui corrector fuerat, inducitur ut denuntiator vel accusator: quod non pertinet ad praelatum, sed potius quod sit iudex.

Contra, obicitur quod solum ad praclatos, etiam illa correctio fraterna de qua Matth. 18, 15-17. Primo per hoc quod, quando legitur in ecclesia illud evangelium , pracponitur: Dixit Iesus ad discipulos suos et ad Simonem Petrum, qui gerit typum praelatorum. Et per hoc quod statim subiungitur : Quaecumque ligaveritis etc. Item, Augustinus, I libro De civitate Dei, 9 cap. .

Item, videtur quod subditi ad minus superiores non debeant corrigere, Gal. 2, ?? Cum venisset Petrus Antiochiam, in faciem ei restiti, Glossa: "Tamquam par: hoc enim non auderet facere, si sciret se imparem fore

Item, II Reg. 6,6-7: Extendit Oza etc, ubi innuit Gregorin. in Glossa quod arca praclatus, Oza subditi, qui dum ad arcam manum reprehensionis mittunt, protinus a vita sua temeritate deficiunt"; ergo etc.

Item, I Reg. 24,6: Percussit David cor suum, eo quod abscidisset oram chlamydis Saul, Glossa gregorii : "Facta praepositi ons gladio ferienda non sunt, etsi recte reprehendenda videantur ".

Solutio. Duplex est correctio: una quae pertinet solum ad praelatos, ratione sponsionis quam faciunt et officii, de qua Prov. 6, 1: Spopondisti pro amico etc. Est etiam alia quae fit ex caritate fraterna, et haec est de qua fit mentio in Evangelio ; et omnes obligat semper, sed non ad semper, cum sit praeceptum affirmativum. Notandum ergo quod ad hujusmodi correptionem exiguntur duo, quorum altero sublato, non peccat qui non corrigit. Unum est (quod sciat) non tantum pracsumpta, sed certa scientia; secundum, quod probabiliter dictet ei conscientia quod ille se corriget; haec dico in fraterna correctione. Si enim certa scientia desit, aliquando plus provocatur qui corripitur. Similiter, si non speratur per manifesta signa de correctione, non tenetur: iam enim auditum est quod omnes dicunt fere: 'Noli me tangere, et loquimini non plura'. Praelatus autem, etsi etiam non habet manifesta signa, tamen tenetur ex officio ; Ezech. 3, 17: Fili hominis, speculatorem dedi te etc.

Tamen videtur ex hoc quod dicitur, si te non audierit, adhibe testes, quod deficientibiis signis correctionis etiam teneamur. Sed dicendum quod est correctio amoris, quae fit inter te et ipsum solum; et pudoris, quae coram testibus ; et timoris, quae fit cum dicitur Ecclesiae. Deficientibus autem signis primae, adhuc possunt haberi signa secundae; et tunc procedere tenemur ad secundam, aliter non. Similiter deficiente secunda, possunt signa haberi tertiae; et tunc procedendum ad tertiam, aliter non.

Quia tamen argumenta videntur [dicere] quod omnes tenentur et semper, ideo solvenda sunt. Dicendum ergo ad primum quod peccat qui tacet, scilicet quando tacendum non est, scilicet cum credit correctionem posse valere vel non nocere.

Similiter ad secundum, quod consentire est tacere, cum possis arguere, id est cum credis te arguendo posse peccantem corrigere: vel cum possis, id est debeas. Simile Gen. 19, 22: dixit angelus ad Loth: Non potero jacere quidquam etc, id est non debeo ; et 18, 17: Non enim celare potero Abraham etc, id est non debeo. Vel cum possis arguere, id est cum habeas potestatem et auctoritatem ad arguendum ; et sic obligat solum praelatos.

Alterum solvit se: non enim dicitur simpliciter: 'communicat si corripere negligit', sed addit: 'si possit', id est posse credat; aliter non tenetur. Nec est hoc de homine desperare, sed maius periculum evitare. Licet enim non credat modo posse corrigi, sperat tamen quod aliquando corrigatur.

Ad aliud dicendum quod, sicut non teneor in quacumque necessitate dare alicui eleemosynam corporalem, sicut cuidam (asserenti) quod ab alio velit recipere, vel vehementius quod a me non recipiet: sic est de spirituali.

Ad quintum dicendum quod 'peior es tacendo', scilicet cum credis posse proficere.

Similiter ad sextum et septimum, quod tenetur bene custodire et corrigere, cum possit vel credit posse, sed non si non credat etc. Et licet non semper sit certus se non posse, non tamen ob hoc semper tentare debet, quia forte ex hac tentatione faceret proximum cadere in maius, scilicet in odium fraternum vel huiusmodi.

Quod obicitur, quod solum ad praelatos, quia ad evangelium praeponitur: Dixit Iesus discipulis suis et ad Simonem etc, dicendum quod hoc non dicitur quia solum ad eos pertinet, sed quia principalius ad eos spectat, quia et ratione fraternitatis et ratione officii.

Similiter quod subiungitur, quaecumque etc, non propter hoc subiungitur quia ad eos tantum, sed respondet ei quod dictum est: Die Ecclesiae; quasi dicat: Ecclesia habet potestatem compellendi eos, id est praelati Ecclesiae, et propterea hoc subdidit: Quaecumque.

Ad primum eorum quae videntur probare quod subditi nullo modo, dicendum quod immo. Quod autem dicitur, Vestiti ei tamquam pari', dicendum. quod aliud est resistere, aliud corripere. Resistere enim, quod quodam modo in vim et potentiam sonat, non habent subditi ; sed corrigere ex caritate bene possunt.

Ad aliud dicendum quod glossa illa non intelligitur de correptione, sed de reprehensione: et non quacumque, sed discreta: unde etiam ibidem dicitur quod "a vita sua temeritate deficiunt".

Ad aliud dicendum quod Tacta praepositi ferienda non sunt', id est corripienda: ferire?dum sonat magis in reprehensionem quam correptionem. Vel potest dici quod illud magis respicit detractionem quam correptionem: unde etiam in textu dicitur quod David praescidit oram chlamydis Saul silenter, id est praeposito nesciente.

Postea quaeritur utrum pertineat ab bonos et malos: et si ad bonos, utrum magis ad magis potentes, vel ad magis bonos. De primo, Augustinus : "Melius est christianos, tam frigidos quam ferventes, inscios corripere quam tacere".

Item, Bernardus : " Si scires te, quod absit, reprobum, deberes adhuc redarguere a veritate recedentes ".

Item, si malus non tenetur, ergo per peccatum absolvitur a praecepto et reportat commodum: quod cum non sit, patet etc.

Contra, Isidorus, De summo bono : " Non debet aliena vitia corripere, qui adhuc vitiorum contagiis servit".

Matth. 7. 5: Hypocrita, eice etc, Glossa: "Ille iustus reprehensor, qui in se non habet quod reprehendat ".

Item, Gregorius : " Qua mente mederi properat, qui in facie vulnus portat" ? - Luc. 6, 41: Quid vides festucam, Glossa: "Vere peccans peccantem castigare non potest".

Item, quaeritur specialiter de illo qui est in peccato manifesto et est in officio: quia cum opportunitas sit vel possit esse, et ei incumbat ex officio, sequitur etc.

Contra: scandalizat alios talis: ergo etc. Videtur perplexum.

Solutio: Aliter est dicendum de correctione annexa officio et de non annexa. In primo statu tenetur, tamen debet se facere idoneum: et si non, adhuc tamen tenetur. Nec scandalizat autem sic faciendo, quia illud dictum vel factum non est minus rectum' secundum quod procedit ex officio. Potest tamen esse ex aliqua dispositione in illo qui exercet actum, ut non teneatur ex officio, sed ex caritate. Qui autem non tenetur ex officio, debet removere inidoneitatem, cum inter tales exigatur opportunitas tam ex parte corripiendi quam ex parte corripientis, et postea corrigere ; nisi forte ipse corripiens esset peccator, tamen occulto peccato, non manifesto ; vel nisi crederet vehementer illum verbis suis velle acquiescere etiam si sit manifestus. Non obstat Canon , quia non intelligitur (de correptione) privata, sed de denuntiatione vel accusatione quae fit coram iudice. Unde auctoritas Augustini intelligitur de occulto. Praeterea, aliud est esse occultum, aliud vitiosum, quia 'vitiosum' magnitudinem peccati importat. Similiter auctoritas Bernardi de occultis intelligitur: auctoritates Gregorii et Isidori de manifestis.

Postea, licet ex praedictis possit haberi, ad pleniorem intelligentiam quaeritur utrum subditus possit corrigere praelatum, et specialiter utrum teneatur eum corripere increpatione fraterna. Quod non, per habita in primo problemate Aliter potest haberi de Oza et David etc.

Item, Num. 12, 10: Maria arguens Moysen propter Aethiopissam percussa est lepra.

Item, I Tim. 5, l: Seniorem te ne increpaveris, Glossa: "Aetate vel dignitate"; ergo etc.

Item, Psalmus: Tibi soli peccavi etc, Glossa: " Rex non habet hominem qui facta sua diiudicet"; et ibidem: "Rex omnium superior, et ideo a solo Deo arguendus".

Contra, II Reg. 12, 7-12, Nathan arguit David. Item, super illud I Reg. 24, 5 : "Si quando propter infirmitatem abstinere vix possunt, extrema quaedam atque anteriora sive exteriora mala superiorum humiliter loquantur"; ergo etc. - 2 Gal., 11: Paulus restitit Petro, qui erat maior.

Item, omnes sumus fratres in Christo, et correctio fraterna fratres respicit: ergo etc, sicut etiam caritas fraterna ad omnes extenditur.

Solutio: Est peccatum operis et peccatum in fide; in ultimo fit praelatus inferior, et ideo etc. Sed in primo distinguendum quod est correptio in poena et ex officio, et haec est superiorum respectu inferiorum, sed non c converso. Alia est in verbo, et haec omnium est, etiam subditorum, et maxime denuntiatio evangelica occulta.

Quod obicitur de Maria, dicendum quod propter modum vituperatur correptio illa, quia ipsa detrahendo Moysi hoc dixit, et ista mala est. Est etiam alia irrisoria, et haec similiter, de qua Gen. (9, 22), quae figuratur in filio Noe secundo, qui detexit verenda. Est etiam alia scandali sive cum scandalo, et haec in Oza figuratur. Debebat enim in humeris portare, sicut dicitur 7 Num., 9; quod quia non fecit, dedit materiam scandali. Hac tres argutiones reprehenduntur propter modum.

Ad illud: Seniorem etc, dicendum quod hoc dicit quia in senibus est quaedam pronitas ad scandalum cum corriguntur a suis interioribus: nihilominus tamen admonendi sunt. Unde Bernardus, Ad Eugenium : "Moneo te, non arguo ".

Ad aliud de Nathan, dicendum quod Nathan hoc fecit ex imperio Dei, qui maior est rege. Quod obicitur, quod rex non habet maiorem se etc, dicendum quod intelligendum est de suo ordine, scilicet saecularis potestatis ; sed potestas ecclesiastica est super regalem. II Paral. 26, 16-19, habetur de Ozia qui voluit usurpare potestatem ecclesiasticam: unde IV Reg. 11, 15-20, Ioiada arguit reginam.

Quod obicitur, quod spiritualis homo etc, non est intelligendum quod spiritualis de omnibus debet arguere vel iudicare, sed tantum de pertinentibus ad salutem. Unde dico quod in corripiendo potestas praeeminet: ex natura enim potentia praecedit scientiam vel virtutem: unde potestas ante scientiam, et scientia ante virtutem. Exigitur tamen ratio scientiae et virtutis ad hoc quod ordinate procedat correptio a potentia.

Item, quacritur utrum tantum fideles teneamur corrigere, qui fratres sunt religione, vel etiam infideles, qui tantum natura. Et videtur quod tantum christianos: 5 enim I ad Cor., 12, dicit Apostolus: Quid milii de iis qui foris sunt iudicare ? - Contra: fraterna correctio ex caritate procedit; caritas autem ad omnes se debet extendere.

Quod concedendum est. Illud Apostoli intellige de iudicio censurae ecdesiasticae, quia Ecclesia non debet eos excommunicare nec excommunicat, licet reddentes eis aliqua excommunicet: sed tamen debet corripere.

Postea quaeritur occasione praedictorum utrum teneamur manu retrahere quos videmus et scimus ire ad peccandum. Quod sic, videtur, quia tenemur retrahere volentem se immergere in aqua; ergo multo fortius etc. Item per simile, quia tenemur auferre gladium frenetico, et ergo etc.

Item, Prov. 24, 11-12: Erue eos qui ducuntur ad mortem etc. Si dixeris: vires non suppetunt etc: ergo nulla videtur excusatio quin etc.; ergo multo fortius fortiores tenentur etc.

Occasione linius similiter quaeritur utrum principes teneantur eicere meretrices de locis suac ditionis. Quod sic, videtur, quia tenerentur eicere latrones corporales qui homines occiderent corporaliter ; ergo multo fortius etc. Prov. 6, 26: Mulier pretiosam viri animam capit.

Augustinus, libro II De ordine : "Aufer meretrices, et turbaveris omnia libidinibus ". Et ponitur exemplum de cloaca, quia licet nihil sit sordidius, si tamen nulla esset in civitate, omnia destruerentur fetoribus. Ergo videtur Augustinus velle quod sicut cloaca non debet destrui, sic etc.

Solutio: Ad primum dicendum quod non tenemur vi vel manu homines retrahere a peccato ; nec est simile de exemplariter inductis in morte corporali ad mortem spiritualem, quae in sola voluntate potest incurri et non est in voluntate nostra. Immo si vellemus eos retrahere a fornicatione, induceremus forte in maius peccatum, scilicet odium vel huiusmodi, occasionaliter dico, vel homicidium, saltem voluntatis. Et hoc patet in simili de frenetico: si enim freneticus vellet sibi solum digitum amputare, et non possemus subtrahere ei gladium nisi amputando manum vel peiorem plagam faciendo quam faceret sibi, non tenemur nec debemus auferre gladium. Sic in proposito.

Quod obicit, quod non videtur excusatio etc, dicendum quod verum est, non tamen a qualibet morte spirituali, quia eo ipso forte induceret peiorem etc.

Quod quaeritur de principibus, utrum teneantur etc, dicendum quod sic, maxime manifestas. Augustinus autem non intendit dicere quod permittendae sint, sed ostendit bonum quod elicit Dominus ex hoc malo, scilicet quod est permittere ipsas. Elicit enim ex hoc quod non est tanta libidinum confusio quanta esset vel esse posset si omnes eicerentur meretrices. Unde non propter hoc excusantur a negligentia sua qui eas non eiciunt.

Postea quaeritur pro quanto tenetur quis scire fratrem suum peccasse. Circa quod licet non sit obiectum, notandum tamen quod non quaelibct suspecta vel praesumpta scientia sufficit ad hoc quod teneamur eum corrigere, quem peccasse nos scire praesumimus; sed oportet quod sit certa, sicut ex visu vel auditu, quo audivimus ipsum peccatum suum facientem. Unde Augustinus in libro De poenitentia dicit quod, "quamvis quaedani vera sint, non tamen facile credenda sunt, nisi certis indiciis demonstrentur ".

Postea quaeritur utrum procedendum sit in correctione quando peccat multitudo. Et videtur quod sic. Augustinus : " Delinquentium multitudo in paucis punienda est, ut eorum exemplo ceteri terreantur et ad poenitentiam provocentur)). Item, Ad Aurelianum : "Magis monendo quam minando agendum est cum multitudine peccantium "; ergo corrigenda est multitudo.

Contra, Augustinus, De verbis Domini : " Tolerandi sunt mali propter pacem, et non corporaliter exeundum ab illis, sed spiritualiter, quantum licet salva uniuscuiusque pace ".

Ratione huius quaeritur de causa dilationis correctionis.

Ad istud ultimum respondendum secundum Sanctos, quod multae possunt causae esse. Aliquas tangit Augustinus, De civitate Dei , dicens: " Si propterea quisque obiurgandis et corripiendis male agentibus parcit, quia opportunius tempus inquirit, vel metuit ne deteriores fiant, vel metuit ne alios puniant vel a fide avertant, non videtur esse occasio cupiditatis, sed consilium caritatis". Item Hieronymus : " Frustra niti, et nihil aliud nisi odium quaerere, extremae dementiae est".

Item, qui meliori bono sive melioribus actibus, scilicet contemplationi, intenditur, potest supcrsedere correctioni, iuxta illud Matth. 8, 22: Sinite mortuos sepelire etc. ; quasi dicat: supersedendum minori bono propter maius bonum. Item, quando iudici notum est crimen, ad quem spectat correctio, et iam testes producuntur ut superior iudex corrigat, tunc potest inferior supcrsedere correctioni. Item, quando timetur scandalum potestatis vel communitatis vel multitudinis.

Ad primum ergo dicendum quod multitudo arguenda est cum lenitate ; unde Augustinus : " Non aspere, non imperiose,

non duriter arguenda est multitudo, sed per patientiam diu exspectanda". 9 Luc., 54-55: Vis dicimus ut ignis descendat de caelo etc. ? et dixit Dominus: Nescitis etc, Glossa Augustini : "Discipulos suos arguit, Samaritanos relinquit, ad poenitentiam exspectans". Item, Matth. 13, 29-30: Sinite zizaniam, Glossa Augustini : "Multitudo vel princeps non est excommunicanda", id est multum detrahendum est severitati propter principem et multitudinem. Augustinus : " Quod non potest corrigere salvo vinculo pacis, excludat ; vel quod salvo vinculo pacis non potest excludere, aequitate improbet, id est non consentiat, firmitate supportet". Aliquando enim supportandum, aliquando dissimulandum, aliquando improbandum. Et sequitur in auctoritate: "Et tunc erit ab illa maledictione securus: Vae eis qui dicunt malum bonum etc, Is. 5, 22".

Postea quaeritur de ordine correctionis qui dicitur Matth. 18, 15-17, utrum pertineat ad primum modum corrigendi vel secundum. Et videtur quod pertineat ad illam correctionem quae procedit ex amore fraternae caritatis, quia dicere Ecclesiae, hoc non convenit praelato, qui est caput Ecclesiae.

Item, quaeritur de hoc quod dicit: Adhibe unum vel etc. Contra: in Deut. 19,15: In ore duorum vel etc.; ergo unus non sufficit. Item, ad quid vocantur testes ? Numquid ut convincantur coram Ecclesia ? Constat quod non, quia sic proceditur in modo accusationis coram iudice, et non in correctione quae debet fieri amore fraterno. Sed quod dicitur, inter te et ipsum, modus est secundum caritativam correctionem: ergo non videtur bene dicere.

Item, quaeritur quid per 'Ecclesiam' significatur, an multitudo fidelium ? Si sic, tunc videtur quod multi hoc scandalizarentur.

Item, quaeritur utrum iste ordo servandus sit a praelatis, an tantum a caritative corrigentibus. Item, aut istud praeceptum intelligitur de occultis, aut de manifestis. De manifestis non videtur, quia dicit: Corripe inter te et ipsum: cum de talibus dicatur I Tim. 5, 20: Peccantes coram omnibus etc. Si de occultis, hoc non videtur, quia dicit: Die Ecclesiae: iam enim sic esset proditor fraterni criminis. Ergo nullo casu contingere videtur hic ordo servandus; [ergo] per praedicta videtur quod non bene determinetur ordo correctionis fraternae.

Item, ponantur casus circa hoc. Et primo ponatur quod aliquis vehementer credat fratrem suum propter eum nullo modo se corrigere, sed potius despi??? cum sit persona despicabilis; credat tamen quod corriget se si dicat coram bonis et authenticis personis: tunc videtur quod talis debeat dimittere primum gradum ordinis et incipere a secundo; et sic non semper servandus est ordo ille.

Occasione horum etiam quaeritur: ponatur quod aliquis sciat aliquem peccasse et pronum esse etiam ad aliquod peccatum ; et veniat ad cum aliquis episcopus, volens ei, secundum eius testimonium, bene facere, et quaerat ab eo utrum ipse laudet quod conferat illi beneficium. Tunc quaeritur quid debet respondere. Si dicat: 'non laudo, quia fornicator est', proditor est criminis. Si dicat: 'non laudo', nolens tamen prodere peccatum, episcopus forte habebit illum suspectum de peiori. Si dicat quasi evadendo: 'bene poteritis invenire meliorem', non sufficit: dicet enim forte episcopus: non quaero meliorem omnibus, sed sufficit mihi quod sit bonus. Si dicat: 'non bene novi eum', hoc non sufficit: potest enim esse quod episcopus bene sciat eos esse familiares et notos ad invicem. Vel forte est confessor suus, et hoc forte scit episcopus. Quomodo ergo respondebit ?

Item, ponatur quod aliquis abbas promittat bona multa alicui monacho suo coram aliis, et bene innuat se velle dare. Postea, aliis scientibus, confiteatur ei idem monachus, et inveniat eum peccatorem et nolentem se corrigere, sed pronum iterum ad peccandum. Post haec, vacante aliquo prioratu, rogent pro illo monacho alii, qui audierunt quanta bona ei promisit. Quaeritur si debeat dare. Si dat, tunc facit contra [con]scientiam. Si non det, tunc alii, videntes quod ante conformem haberet voluntatem, habebunt suspectum eum. Item, secundum hoc videtur ex confessione sua incommodum reportare.

Item quaeritur de canonico iurato ecclesiae suac, qui postea fit iuratus episcopi: posito quod episcopus voluerit alienare res ecclesiae suae, quaeritur utrum canonicus ille debeat dicere Ecclesiae. Videtur quod non: si enim dicit, ergo est periurus adversus episcopum: si non dicit, ergo est periurus adversus ecclesiam suam.

Item, ponatur quod dominus Papa ad aliquod capitulum aliquem inquisitorem mittat, qui inquirat super criminibus tam capituli quam singularum personarum. Esto igitur quod sit ibi aliquis qui sciat de aliquo canonico quod fecerit aliquod occultum peccatum. Posito igitur quod inquisitor praecipiat sub poena excommunicationis veritatem non tacendam de illo canonico, quaeritur si ille qui scit eum peccasse, tenetur eum accusare, posito quod non primo corripuerit eum inter se et ipsum. Nam si non accusat, videtur excommunicatus: si autem accusat, videtur facere contra ordinem Evangelii.

Item, posito quod sit ibi aliquis qui multoties viderit fieri inquisitiones et correctiones multas, sed post, propter accusationes, oriri scandala et odia: quaeritur utrum talis, timens hoc futurum ex accusatione debeat vel possit tacere quod scit, vel propter praeceptuni accusare.

Item, non videtur necesse quod huiusmodi accusationes praecesserint caritativa monita. Legimus enim multos bonos aliquos accusasse, nec tamen aliquam monitionem caritativam praecessisse: sicut de Ioseph, qui accusavit fratres etc, Gen. 37, 2; et de Mardochaeo, qui accusavit eunuchos etc, Esther 6, 2; in quibus non fit mentio de aliqua monitione quae praecesserit.

Solutio: Dicendum quod correctio fraterna tres habet comites, qui tanguntur 19 Eccli., 13-15: Corripe amicum tuum etc. Debes enim amore fraternitatis corripere eum inter te et ipsum, et si te non audierit, nec ex amore tuo revocatur, debes adhuc ex fraterno amore alium vocare, ut verecundiam sustinens, sic saltem revocetur. Et hoc est quod dicit: Advoca unum vel duos. Debent etiam esse amici, et tales ad quos potuerit peccatum illius pervenire aliquo modo: et tales etiam qui ex amore fraternitatis sint testes, 19 Levit., 17: Ne oderis fratrem tuum ex corde, sed publice argue eum, id est aliquo teste advocato. Si vero neutro istorum modorum vult resilire, scilicet nec amore nec pudore, sequitur tertius gradus, ut dicas Ecclesiae, ut sic saltem timore retrahatur, secundum illud Prov. 15, 27: Per timorem etc. Unde ibi sequitur: Sit tibi sicut ethnicus etc, ad terrendum. Et per hoc patet quod intelligitur illud de caritativa correptione fraterna, et solutio aliorum quae praeobiciuntur.

Quod quaeritur postea: ad quid vocantur testes, Glossa super illud: Adhibe unum etc dicit quod ad accusandum: unum studio corrigendi, plures ratione convincendi sub testibus. Innocentius vero dicit: " Ut sint testes monitionis, non falsi criminis".

Ad aliud dicendum quod per 'Ecclesiarn significatur praelatus et multitudo. Cum enim praclatus videt quod per poenam quam infligit non emendatur, debet significare multitudini; unde Glossa dicit ibi: "Ad hoc vocabitur, ut obiurgatio multorum eum corrigat". Unde, quod dicitur 'denuntiandum Ecclesiae', intelligitur ubi [non] est spes correctionis ex verecundia coram pluribus ; unde etiam iudicio Ecclesiae separandus dicitur, cum dicitur: Sit tibi etc. Alia Glossa ibi exponit de praelato: " Ut detestationi eum habeat, ut qui non potuit pudore sanari, salvetur opprobrio, et pudore (!) sequestrationis emendetur ". Unde statim sequitur de potestate ecclesiastica quod quaecumque ligaveris etc: non tamen quod conveniat solis praelatis illud, scilicet corripere. Unde Anacletus : "Tam sacerdotes quam reliqui fideles summani debent habere diligentiam de iis qui pereunt, quatenus eorum redargutione aut corrigantur, aut si incorrigibiles sunt, deluantur ab Ecclesia "; et tunc sunt quasi ethnicus et publicanus.

Quod quaeritur, utrum praelato sit attendendus ille [ordo], dicendum quod praelatus potest considerari aut ut iudex, aut ut homo. Si ut homo, debet procedere sicut in correptione fraterna: ut iudex vero aliter debet.

Quod postea probatur, quod modus iste non est servandus, per casus praetactos , dicendum ad primum quod ille servandus est, nisi aliud infirmet praeceptum, sicut semper teneor honorare parentes, nisi aliud infirmaverit hoc, scilicet si sit haereticus. Sic est in proposito aliquando. Vel ut etiam ponebatur in casu secundo, scilicet quando aliquis credit despici et illum non corrigi nisi meliores personae adhibeantur ; tunc enim bene potest incipere a secundo gradu.

Quod quaent, utrum intelligatur de occulto etc, dicendum quod de occulto, progrediente tamen paulatim in manifestationem; vel de occulto quod non habetur per confessionem, I Tim. 5, 20: Peccantes coram omnibus etc., Glossa Augustini : "Tunc secreto argue, quia te solo sciente peccavit, ne si publice arguas, non sis corrector, sed proditor". Non dico de occulto quod relinquendum est iudicio sacerdotis ; nec de omnino manifesto, quod praelato corrigendum relinquitur. Nec dicitur talis proditor, quia dicit iis qui possunt prodesse et bona intentione. Et quanto plus progreditur delinquens, tanto amplius adhibendi sunt testes et corrigendus coram pluribus. Postmodum, si adhuc progreditur plus, tunc dicendum est Ecclesiae. Sunt tamen qui dicunt quod non debet adhibere testes nisi alter manifestaverit peccatum suum aliis scientibus.

Ad aliud vero quod quaeritur, qualiter respondendum sit episcopo etc., dicendum quod in illo casu non potest dari certa forma respondendi; caute tamen debet se observare homo et evadere ut potest, ne alium infamet vel conscientiam laedat.

De confessore dicen -dum quod nec de bono debet perhibere testimonium nec de malo pro aliquo. Si enim alicui de bono testimonium perhibeat, et nollet alias alii testimonium perhibere, licet taceret, posset tamen ex collatione secundi ad primum quodam modo conici quod secundus non esset ita bonus ut primus. Unde confessor nec in bono nec in malo debet perhibere testimonium alicui cuius confessionem audivit, sed hanc debet praetendere excusationem.

Ad aliud dicendum quod in casu posito abbas tenetur non dare monacho prioratum: non enim necesse est quod propter hoc oriatur suspicio mala de monacho. Possent enim esse multae verae causae quare non det ei, praeter illam, quia scilicet invenit eum in confessione peccatorem. Et quod obicitur, quod secundum hoc reportaret incommodum de confessione, dicendum quod non incommodum spirituale, sed hoc temporale.

Ad aliud dicendum quod iuratus Ecclesiae debet episcopum accusare Ecclesiae: non enim debuit iurare episcopo quod servaret ei fidem contra primum iuramentum suum, vel simpliciter contra iustitiam. Quod etsi iuravit, debet tamen accusare eum et agere poenitentiam de secundo iuramento, quia male iuravit. Sicut enim dicitur super illud Ier. 4,2: Iurabis: Vivit Dominus, in veritate etc: " Hos tres comites debet habere iuramentum ; quod si unum defuerit, non est verum iuramentum, sed periurium "; et sunt verba Hieronymi.

Ad aliud dicendum quod si peccatum canonici publicum et notum luerit, tenetur alter accusare eum, licet non praecesserit caritativa correctio ; et non peccat, licet non observet ordinem. Libenter enim servaret si posset. Et praetcrca non se habet in ratione corrcptoris, sed magis inducitur ut testis. Si autem sit occultum peccatum, non debet eum accusare: ad occulta enim peccata non se extendit inquisitio vel potestas inquisitionis.

Ad aliud dicendum quod si peccatum sit publicum, debet qui scit illud accusare, licet timeat scandalum et incertam speret correctionem. Quantum enim in ipso est neminem scandalizat, ex quo iam publicum est; et practerea ipse non est certus de incorrectione. Si vero sit occultum, nullo modo debet.

Ad aliud dicendum quod non est simile de iis qui fuerunt ante Legem vel sub Lege, et de iis qui sunt in tempore gratiae. Isti enim tenentur ad perfectionem Evangelii, alii autem non tenebantur ; et propter hoc apud illos non praecessit caritativa admonitio, apud istos vero debet, nisi aliud infirmet praeceptum.

Postea quaeritur de motivo huius operis. Quaeritur ergo utrum procedat ex virtute iustitiae vel misericordiae: hac enim virtutes circueunt omnia opera. Et videtur quod iustitiae, nam super illud: Inter te et ipsum, Matth. 18, 15, GlossaRabani : " Peccantem zelo iustitiae corrigamus, et poenitenti viscera misericordiae pandamus".

Contra, quod misericordiae, Augustinus in Enchiridion : "Qui corripit aliqua poena emendatoria, eleemosynam dat, quia misericordiam praestat. Multa enim bona praestantur invitis, quia consulitur eorum utilitati, non voluntati".

Respondeo: Iustitia debet esse ibi et misericordia. Iustitia respicit actum, ut peccator corripiatur: misericordia autem modum actus: temperata enim debet iustitia esse, et si possibile est, cum lenitate corrigendus est. Ratio autem tangitur Iob 26, 13: Obstetricante manu eductus est etc. ; ita cum mansuetudine debet educi peccatum. Leo : "Leniter castigatus, reverentiam exhibet castiganti: asperitatis vero nimiae increpatione (offensus), nec increpationem recipit nec salutem ". Gregorius : " Sit amor non emolliens, rigor non exasparans, zelus non immoderate currens, pietas non plus quam expedit parcens".

Postea quaeritur de modo correptionis. Et videtur quod cum asperitate debeat fieri. 2 Tit., 15: Argue, obsecra cum omni imperio. Item, 1 Tit., 13: Increpa eos dure, ut sani sint in fide.

Contra, Gregorius: " Sit amor non emolliens" etc. ut supra. Item, Augustinus, Contra Parmenianum : " Non sit in corrigendo piger, sed corripiat iustus in misericordia"; ergo in mansuetudine debet fieri. Item, II Tim. 4, 2: Increpa in omni patientia: ergo etc.

Solutio: Distinguendus est status corrigendorum. Quidam enim indigent correctione levi, quidam aspera. Si corrigibiles sunt, convenit eis levis correctio ; si vero in malis radicati, dura. Augustinus : " Corripiat iustus in misericordia ; vel si * personam gerit et ratio conservandae pacis admittat, coram omnibus peccantes arguat, ut ceteri timeant ; et separet a communione vel ab aliquo gradu honoris. Et haec omnia cum dilectione corrigendi, non cum odio persequendi".

Quaeritur ultimo, licet hoc ex praedictis aliquo modo possit haberi, utrum propter timorem odii dimittenda sit correctio. Quod sic, videtur. Prov. 9, 8: Noli arguere etc, Glossa: "Non est timendum ne derisor, cum arguitur, contumelias tibi inferat, sed timendum ne tractus ad odium deterior fiat"; ergo videtur quod propter odii timorem dimittenda sit.

Contra, Chrysostomus : "Melius est odium propter Deum quam amicitia propter ipsum. Cum enim amamur propter Deum, debitores eius sumus ; cum vero odio habemur propter ipsum, debitorem eum reddimus "; ergo propter odium non est dimittenda.

Solutio: Aliquando provenit odium ex causa quae deberet excitare ad dilectionem, sed aliquando ex re quae iuste praebet occasionem odii, sicut quando incircumspecte arguit aliquis. Quando vero circumspecte corrigimus, ita quod non eo praebemus occasionem odii, tunc non est dimittendum. Sic intelligitur auctoritas Chrysostomi.