Quaestiones Antequam esset Frater.

 QUAESTIO I De nomine Trinitatis.

 [Membrum 1 ''De verbo Isidori: ' Trinitas est trium unitas'].''

 Membrum 2 ''Quare conceditur 'trinitas' in divinis, non autem 'ternarius'.''

 [Membrum 3 ''An trinitas 'multiplex' et quare Deus 'trinus' et non 'triplex'].''

 [Membrum 4 An trinitas dicat substantiam vel relationem].

 Membrum 5 An trinitas ponat numerum in divinis.

 [Membrum 6 An sit multitudo in trinitate].

 Membrum 7 Quid subest hypostasibus divinis.

 [Membrum 8 Quomodo sint unum tres personae].

 [Membrum 9 '' Quid 'tres' et quid 'unum' in trinitate et quomodo differenter apud Graecos et Latinos''].

 QUAESTIO II De quatuor nominibus apud Graecos et Latinos.

 [Membrum 1 An substantia dici possit in divinis].

 [Membrum 2 An tres substantiae dici possint in divinis].

 [Membrum 3 Quare non una subsistentia sicut una substantia

 (Membrum 4 Unde differentia horum nominum apud Graecos et Latinos].

 [Membrum 5 An subsistentiae, substantiae, personae respondeant proprietas, relatio, notio].

 [Membrum 6 Qua necessitate inventa sunt illa nomina].

 [Membrum 7 Ait essentia divina una numero dica possit].

 QUAESTIO III De hypostasi divina.

 (Membrum 1 An hypostasis superfluum sit nomen idemque cum persona].

 (Membrum 2 An relationi, notioni, proprietati respondeant subsistentia, hypostasis, persona

 (Membrum 3 An hypostases sint simplices vel compositae].

 QUAESTIO IV De differentia notionum et relationum.

 [Membrum 1 An tres tantum relationes ac notiones sicut tres tantum sunt proprietates

 [Membrum 2 An tres relationes in Patre sint tres res et quare non est innascibilitate Pater

 (Membrum 3 Quare 'a quo nullus' et 'qui ab alio' non dicunt notiones

 (Membrum 4 An praeter relationes possint intelligi tres 'qui' vel 'quales' salva simplicitate essentiae

 [Membrum 5 An abstractis relationibus adhuc intelligi possint tres hypostases].

 (Membrum 6 An divinis relationibus conveniat 'csse in'

 (Membrum 7 Quare 'inspirabilis' non facit notionem sicut ' innascibilis'].

 [Membrum 8 An 'qui a nullo a quo nullus' faciat notionem

 (Membrum 9 Quare distinctiva duodecim et non duodecim notiones

 (Membrum 10 An innascibilitas et auctoritas sint duae notiones].

 QUAESTIO V De paternitate et filiatione divina.

 [Membrum 1 De verbo Apostoli: 'Ex quo omnis paternitas'.

 (Membrum 2 An sint gradus et ordo, maioritas et minoritas in divinis].

 QUAESTIO VI De notitia et amore in divinis.

 [Membrum 1 ''De verbo Apostoli: 'Filii caritatis suae'].''

 (Membrum 2 An abstractis hypostasibus et personis, sit intelligere mentem, notitiam et amorem].

 [Membrum 3 An notitia praecedat universaliter amorem].

 QUAESTIO VII De processione aeterna Spiritus Sancti.

 (Membrum 1 An procedere dicatur communiter de Filio et de Spiritu Sancto

 [Membrum 2 Quid est procedere et in quo differt a generari].

 QUAESTIO VIII De controversia Graeeorum et Latinorum circa processionem ab utroque.

 [Membrum 1 Obicitur contra Graecos et respondetur pro eis).

 [Membrum 2 Positio Graecorum pressius exploratur].

 [Membrum 3 Utriusque positionis concordantia].

 QUAESTIO IX De verbo aeterno.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Ad similitudinem cuius verbi creati dicitur verbum aeternum].

 (Membrum 2 Quae sit intentio prior, sapientiae an verb].

 (Membrum 3 Quod verbum creatum, cognitivum an operativum, magis conveniat cum increato].

 (Membrum 4 An Pater sapiens sapientia quam genuit].

 (Membrum 5 An sit unum verbum in Trinitate vel plura

 [Membrum 6 De verbo Matthaei: 'Nemo novit Patrem nisi

 (Membrum 7 De verbo Ioannis: 'Qui videt me, videt et Patrem'

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An Verbum dicat respectum ad creaturas

 (Membrum 2 De verbo Ioannis: ' Omnia per ipsum facta sunt'

 (Membrum 3 De verbo Magistri: 'Eo imago quo verbum

 (Membrum 4 An sequatur: dixit ab aeterno, ergo facta ab aeterno

 (Membrum 5 An quam cognitionem Trinitatis pervenerunt Philosophi

 (Membrum 6 De verbo Augustini: 'Pater non perfecte se dixisse'

 QUAESTIO X De praedestinatione.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit praedestinatio secundum noomten

 (Membrum 2 Quid sit praedestinatio secundum rationem

 (Membrum 3 Quid subest praedestinationi

 [Membrum 4 An praedestinatio sit entis vel non entis

 [Membrum 5 An praedestinatio sit angelorum

 [Membrum 6 An Christus fuerit praedestinatus

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An et cuiusmodi causa sit praedestinatio

 (Membrum 2 An ipsa praedestinatio habeat causam, et primo ex parte

 (Membrum 3 An speciale donum in creatura sit causa praedestinationis

 (Membrum 4 An merita sint ratio praedestinationis

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 De praescientia et libero arbitrio

 (Membrum 2 De praedestinatione et Dei voluntate beneplaciti

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 Cuiusmodi veritas, signi vel rei, sit in praedestinatione

 [Membrum 2 An sit una veritas praescientiae et praedestinationis

 (Membrum 3 Qualis sit respectus praedestinationis ad praedestinatum

 (Membrum 4 An veritas futurorum sit veritas ipsius primi

 (Membrum 5 An veritas scientiae divinae sit tantum necessariorum

 [Membrum 6 An definitus sit numerus praedestinatorum

 [Membrum 7 An simpliciter necessarium sit praedestinatum saluari).

 QUAESTIO XI De electione.

 (Membrum 1 An sit electio in

 [Membrum 2 Quid sit electio divina

 (Membrum 3 Ad quid sit electio divina

 [Membrum 4 An et quae sit ratio electionis ex parte

 (Membrum 5 An sit ratio electionis ex parte creaturae

 (Membrum 6 Cuius sit electio

 QUAESTIO XII De praedestinatione Christi.

 [Membrum 1 An Christus sit praedestinatus

 [Membrum 2 Quoad quid dicitur Christus praedestinatus

 (Membrum 3 An praedestinatio Christi sit nostra ordine prior eiusque causa

 [Membrum 4 Qualiter Christus sit lumen nostrae praedestinationis

 QUAESTIO XIII De Dei apparitionibus in Veteri Testamento.

 (Membrum 1 An Deus videri possit oculis corporalibus

 (Membrum 2 An Deum apparere conveniebat ante incarnationem

 (Membrum 3 An subiectam creaturam ipse Deus vel angelus assumebat, et an mediante gratia vel sine

 [Membrum 4 Quare non apparuit Deus Moysi in humana natura nisi confuse

 (Membrum 5 An distincte apparuerint tres personae

 QUAESTIO XIV De missionibus divinis.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 Quid sit missio, an aeterna vel temporalis, et quae eius differentia ad apparitionem et dationem).

 [Membrum 2 Cui conueniat mitti).

 [Membrum 3 Cui conveniat mittere, et an dicat essentiale, notionale vel personale

 [Membrum 4 Ad quid sit missio

 [DISPUTATIO II

 (Membrum 1 Quaedam narrative praemittuntr

 [Membrum 2 An missio facta sit etiam ad angelos).

 (Membrum 3 An missio facta fuerit ad Christum).

 (Membrum 4 An missio spiritualis sit in sola gratia gratum faciente vel etiam in gratia gratis data].

 (Membrum 5 De missione jacta Apostolis

 [Membrum 5 Quis

 QUAESTIO XV De incarnatione.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An natura divina sit unibilis humanae

 (Membrum 3 An unibilitas conveniat prius naturae vel personae divinae

 [Membrum 4 An unibilitas conveniat magis naturae vel essentiae divinae

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An humana tantum natura sit unibilis, vel etiam angelica

 (Membrum 2 An humana natura secundum animam et corpus sit unita divinae

 (Membrum. 3

 (Membrum 4 An utilis esset incarnatio non exsistente lapsu Adae

 (Membrum 5 An per illam unionem aliquid Deo acquiratur

 [Membrum 6 An abstracta persona et hypostasi divina adhuc intelligi posset unio illa

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 De necessitate incarnationis ad lapsum reparandum

 (Membrum 2 An unio esse posset et non in hac persona vel illa

 [ Membrum 3

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An sit unitas in Christo]

 [Membrum 2 Cuiusmodi unitas sit in Christo].

 (Membrum 3 An unitas Christi maior aliis unitatibus crcatis].

 QUAESTIO XVI De passibilitate animae Christi et Adae.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An passibilis anima Adae in statu innocentiae].

 (Membrum 2 An eadem passibilitas Adae post peccatum quam ante).

 [Membrum 3 Att passibilis anima Adae secundum omnem sui partem].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An Christus assumpsit animam cum passibilitate),

 [Membrum 2 An passibilitas animat Christi creata vel contracta].

 (Membrum 3 An passibilis anima Christi secundum omnem sui partem].

 [Membrum 4 An passibilis anima Christi vero timore mortis].

 (Membrum 5 An passibilis anima Christi sensu doloris corporalis).

 (Membrum 6 An passio haec fuerit in ipsa parte superiori].

 (Membrum 7 An compossibilis cum fruitione deitatis aliquis sensus doloris aut perturbatio passionis).

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 An propassio fuerit in Christo).

 [Membrum 2 An attigit passio supremam vim animae et e converso gaudium ipsam partem sensitivam].

 (Membrum 3 An vera passio compossibilis cum conversione ad Deum).

 (Membrum 4 An vera passio compossibilis cum summa delectatione].

 [Membrum 5 An vera passio compossibilis cum gaudio comprehensoris].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An passio Christi fuerit maxima poena].

 (Membrum 2 An passio mortis maior in Christo quam in alio fuisset h

 [Membrum 3 An passio maior in Christo quam fuisset in Adam].

 (Membrum 4 An si occisus in paradiso, Adam passus esset sine poena].

 [Membrum 5 An passio Christi satisfactoria pro omni poena].

 QUAESTIO XVII De superfluo

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 Quid sit superfluum].

 (Membrum 2 An superfluum determinari possit circa singula].

 (Membrum. 3

 (Membrum 4 An dare superfluum sit prdeceptum vel consilium].

 (Membrum 5 Sub quo vitio contineatur habere vel tenerem superfluum].

 (Membrum 6 An superfluum opponatur iuri naturali].

 (Membrum 7 An retinere superfluum et subtrahere sibi necessarium sint duo mala opposita per diminutionem et excessum].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 De superfluo in quantitate vestium].

 (Membrum 2 De superfluo in qualitate vestium).

 QUAESTIO XVIII De prophetia.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An prophetia sit in homine tantum vel etiam in angelo].

 [Membrum 2 An in angelis malis sit prophetalis cognitio].

 (Membrum 3 In qua potentia animae visiva sit visio prophetalis].

 (Membrum 4 Per quid fiat visio prophetalis).

 (Membrum 5 Quid sit speculum aeternum et quid videre in eo).

 [Membrum 6 Quot sint modi videndi in speculo et unde eorum differentia).

 [Membrum 7 An sicut triplex visio, corporalis, spiritualis, intellectualis, ita et triplex prophetia].

 (Membrum 8 An sit delectatio in visione prophetali].

 (Membrum 9 An conveniebat prophetiam dari fidelibus per infideles).

 (Membrum 10 An omnis occultorum visio sit prophetalis].

 (Membrum 11 An mediantibus angelis fiat visio prophetalis].

 (Membrum 12 An visio prophetalis fallax esse possit].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An prophetice denuntiatis possit subesse falsum].

 (Membrum 2 An prophetiae subsint differentiae temporum, scilicet praesens, praeteritum et futurum].

 (Membrum 3 An prophetiae subsit veritas mobilis aut immobilis].

 (Membrum 4 Quot modis dicatur prophetia et an aeaualiter de omnibus).

 [Membrum 5 An prophetia comminationis innitatur praescientiae divinae].

 [Membrum 6 Adhuc de prophetia comminationis et praescientia divina].

 (Membrum 7 De quo doluit Ionas et num dolendo peccavi].

 (Membrum 8 ''De verbo Glossae: 'Deus revelat sententiam et non consilium).''

 (Membrum 9 An futurum contingens prophetatum necesse sit evenire].

 (Membrum 10 An omnis prophetatio sit a Spiritu Sancto].

 [Membrum 11 An spiritus prophetiae stare possit cum peccato].

 [Membrum 12 An spiritus prophetiae stare possit cum actu coniugali].

 (Membrum 13 Unde scit propheta visionem suam esse prophetiam].

 [Membrum 14 Unde scit propheta visionem suam esse rei praeteritae vel futurae].

 (Membrum 15 An sit aliqua visio prophetica pure intellectualis).

 QUAESTIO XIX De quatuor quibus contexuntur Evangelia.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An differant illa quatuor quibus contexta dicuntur Evangelia].

 [Membrum 2 An illis tantum quatuor contexantur Evangelia].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 Ad quod praedictorum quatuor reducantur consilia].

 [Membrum 2 An praecepta sint de substantia Evangelii].

 (Membrum 3 An recto ordine enumerentur illa quatuor in Glossa].

 (Membrum 4 An sacramenta sint de substantia Evangelii, et ad quod dictorum quatuor reducantur].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An eisdem quatuor contexantur Lex Vetus et Noua].

 [Membrum 2 Quomodo se habent dicta quatuor ad quatuor notata II Tim.

 [Membrum 3 Quomodo se habent dicta quatuor ad quatuor virtutes dictas in Glossa).

 [ Membrum 4 Adhuc de relatione dictorum quatuor ad virtutes).

 QUAESTIO XX De iustitia Legis Veteris.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An et qualiter Lex Vetus iustificabat).

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An moralia Decalogi iustificabant].

 [Membrum 2 Numquid Lex Vetus, in qua maxime viget iustitia, non aeque iustificare deberet, immo magis quam Nova].

 (Membrum 3 An et qualiter legalia iustificabant].

 [Membrum 4 An omnia Veteris Legis praecepta iustificabant].

 [Membrum 5 An aeque iustificent praecepta Veteris Legis et Novae].

 [Membrum 6 An omnia quae in Veteri Lege aeque iustificabant].

 QUAESTIO XXI De adimpletione Legis per Christum.

 (Membrum 1 Quid sit impletio Legis et an facta sit per Christum).

 [Membrum 2 Qualiter moralia primae tabulae adimpleta].

 [Membrum 3 Qualiter moralia secundae tabulae adimpleta].

 (Membrum 4 Quare nulla adimpleta ex caerimonialibus et sacramentalibus]

 QUAESTIO XXII De gradibus caritatis.

 (Membrum 1 Quare caritati attribuuntur actus aliarum virtutum, et qualiter sit omnium virtutum forma, radix, caput et finis].

 [ Membrum 2 Quare quindecim gradus caritatis).

 [Membrum 3 Quare actus donorum non similiter attribuuntur caritati].

 (Membrum 4 Quare quaedam vitia removentur, alia non).

 QUAESTIO XXIII De peccato in Spiritum Sanctum.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An omne peccatum ad mortem sit in Spiritum Sanctum].

 [Membrum 2 Quare peccatum in Spiritum Sanctum dicitur irremissibile et an hoc sit ei proprium].

 [Membrum 3 An peccatum Adae sit peccatum in Patrem vel in Filium vel in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 4 An peccatum diaboli sit in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 5 Quare praeter peccatum ex ignorantia, infirmitate et malitia non est quartum peccatum ex concupiscentia].

 (Membrum 6 An malitia sit poena vel culpa originalis, et an minuat vel augeat peccatum in Spiritum Sanctum].

 [Membrum 7 An aliquod peccatum possit esse simul in Patrem vel in Filium et in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 8 Quomodo differunt blasphemia et spiritus hlasphemiae].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An et quot sint species peccati in Spiritum Sanctum).

 (Membrum 2 An obstinatio sit species peccati in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 3 Quare quoddam peccatum in Spiritum Sanctum contra misericordiam et iustitiam, et nullum contra alia attributa].

 (Membrum 4 Quare quoddam peccatum in Spiritum Sanctum contra spem et caritatem, et nullum contra fidem].

 (Membrum 5 Alia dubia de speciebus peccati in Spiritum Sanctum.].

 QUAESTIO XXIV De intentione et merito.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit intentio, an actus rationis aut voluntatis).

 [Membrum 2 An meritum sit in intentione aut in voluntate].

 (Membrum 3 ''Instantiae contra regulam 'quantum intendis, tantum facis' '' .

 (Membrum 4 An motus a malo sit meritorius, vel solus motus ad bonum].

 [Membrum 5 An oculus bonus etsi veritatis nescius].

 (Membrum 6 Quid exigitur ad hoc quod intentio sit bona].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An substantia operis addat aliquid merito intentionis].

 [Membrum 2 An qualitas operis privilegiati addat aliquid merito intentionis].

 (Membrum 3 An numerositas operum addat aliquid merito intentionis).

 (Membrum 4 An quantitas dati in eleemosyna aliquid faciat ad meritum].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 An voluntas mali innixa credulitati pro facto reputetur).

 (Membrum 2 An quaelibet voluntas mali, etiam semiplena, pro facto reputetur).

 (Membrum 3 An actus et intentio sint duo peccata).

 [Membrum 4 Quae poena respondet actui et quae voluntati].

 [Membrum 5 An peior actus additus minus malae intentioni faciat maius peccatum vel e converso].

 (Membrum 6 In quibus tenet argumentum ab intentione ad actum].

 (Membrum 7 An augeri possit culpa vel poena, intentione non aucta].

 QUAESTIO XXV De ignorantia et ligationibus rationis.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An ignorantia sit peccatum vel poena peccati tantum].

 (Membrum 2 Cuiusmodi ignorantia concomitatur omne peccatum]

 [Membrum 3 ''Unde est quod 'non velle scire' sit peccatum).''

 (Membrum 4 An ignorantia sit peccatum originale vel actuale].

 (Membrum 5 Att gravius sit peccare ex ignorantia quam ex infirmitate vel studio].

 (Membrum 6 An aliquis possit velle ignorare].

 [Membrum 7 An peccatum Evae fuerit ex ignorantia].

 [Membrum 8 An ignorantia excuset a peccato].

 [Membrum 9 An ignorantia invincibilis semper excuset vel minuat peccatum).

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 De ligatione ex ebrietate).

 Membrum 2

 [Membrum 3 De ligatione ex furia].

 (Membrum 4 Quae ignorantia excusat a peccato et quae non].

 (Membrum 5 Quae ligatio rationis excusat a peccato et quae non].

 QUAESTIO XXVI De imagine.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An eadem ratione dicatur imago in divinis et in creaturis].

 (Membrum 2 An sola creatura rationalis sit ad imaginem vel etiam sensibilis].

 [Membrum 3 An solus homo sit ad imaginem vel etiam angelus].

 (Membrum 4 An anima sit imago tantum ut conversa ad Deum).

 (Membrum 5 An anima sit imago secundum potentiam, habitum vel actum).

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An imago recreationis attendatur penes gratiam aut virtutes).

 (Membrum 2 Quae gratia sit imago recreationis, cooperans vel reparans, praeveniens vel subsequens].

 [Membrum 3 An gratia sacramentalis sit imago recreationis].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 An ratio imaginis toti conveniat Trinitati ita quod etiam Patri, et an essentialiter vel personaliter].

 (Membrum 2 An sicut Filius imago Patris, et Spiritus Sanctus imago Fili].

 QUAESTIO XXVII De scandalo.

 (Membrum 1 Quid sit scandalum].

 (Membrum 2 An scandalum sit per se peccatum vel circumstantia peccati]

 Membrum 3

 [Membrum 4 An scandalum activum maius sit peccatum quam passivum].

 (Membrum 5 Quid dimittendum est ad scandalum vitandum).

 QUAESTIO XXVIII De correctione fraterna.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An correctio praecepta sit omnibus vel solis praelatis).

 (Membrum 2 De ordine correptionis descripto Matth, 18]

 [Membrum 3 An correctio procedat ex iustitia vel ex misericordia].

 [Membrum 4 An cum asperitate fieri debeat correptio].

 (Membrum 5 An sit dimittenda correctio propter odium].

 [ Membrum 6 An ipse inferior teneatur corrigere superiorem].

 [Membrum 7 An superior teneatur corrigere ipsam multitudinem].

 DISPUTATIO II

 Membrum 1

 [Membrum 2 An ipsi mali alios corripere possint vel immo debeant].

 [Membrum 3 An ipsi inferiores corripere debeant vel possint superiores].

 (Membrum 4 An liceat aliquando differre correptionem].

 QUAESTIO XXIX De officio praedicationis.

 [Membrum 1 An officium praedicationis solis clericis spectet

 [Membrum 2 An actus prophetandi sit eminentior actu praedicandi].

 [Membrum 3 An mali peccent praedicando, immo et docendo].

 QUAESTIO XXX De eo quod est psallere.

 [Membrum 1 Quid sit psallere].

 [Membrum 2 An exsistens in peccato demereatur seu peccet psallendo].

 [Membrum 3 An teneatur psallens intelligere quod psallit].

 QUAESTIO XXXI De sensu spirituali.

 [ Membrum 1 Quid sit sensus spiritualis].

 [Membrum 2 An sensus spiritualis sit divisibilis in plures).

 [Membrum 3 An sensus spirituales sint quinque tantum vel plures].

 [Membrum 4 Adhuc de numero sensuum spiritualium]

 (Membrum 5 An sensus spirituales ad cognitionem tantum spectent].

 [Membrum 6 An sensus spirituales multiplicentur secundum dona gratiarum].

 [Membrum 7 Quis horum sensuum sit principalior].

 [Membrum 8 An sensus spirituales eodem modo sint in via et in patria].

 QUAESTIO XXXII De immortalitate animae rationalis.

 [Membrum 1 An anima rationalis intereat cum corporei.

 (Membrum 3 An anima sit immortalis secundum omnes suas vires].

 QUAESTIO XXXIII De libero arbitrio.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An liberum arbitrium sit in nobis post lapsum, et an dicat potestatem libere faciendi bonum vel malum].

 [Membrum 2 An liberum arbitrium respiciat actus tum interiores, tum exteriores]

 DISPUTATIO II

 [ Membrum 1 Quid sit liberum arbitrium definitione].

 [ Membrum 2 An liberum arbitrium sit ratio aut voluntas vel utraque simul aut aliquid aliud].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 ''Quare 'liberum' dicitur arbimum].''

 (Membrum 2 Quare non vocatur nomine simplici, sed composito].

 Membrum 3 An liberum arbitrium sit idem quod proheresis]

 (Membrum 4 An penes liberum arbitrium sit meritum et demeritum).

 (Membrum 5 An ad illud pervenerunt Philosophi, et an se habeat in ratione iudicis vel arbitr].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An liberum arbitrium possit de se in aliquod bonum, ut faciendo quod in se est ipsam fidem habere].

 (Membrum 2 An liberum arbitrium possit velle gratiam gratum facientem quin trahatur a gratia gratis data).

 DISPUTATIO V

 [Membrum 1 An liberum arbitrium possit de se resurgere ad bonum].

 [Membrum 2 An liberum arbitrium possit de se velle bonum].

 [Membrum 3 An liberum arbitrium possit de se converti ad bonum].

 (Membrum 4 Art per liberum arbitrium possit quis stare in bono).

 [Membrum 5 An liberum arbitrium possit de se projicere in hortum].

 [Membrum 6 An liberum arbitrium de se possit resistere tnalo].

 (Membrum 7 An liberum arbitrium possit de se vitare malunt].

 (Membrum 8 An liberum arbitrium de se possit non declinare in deterius].

 QUAESTIO XXXIV

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An sacerdotium Melchisedech dignius sacerdotio Levi quia iste decimatus et non ille]

 [Membrum 2 Quid sit decimatio].

 [Membrum 3 Cuius est decimatio et per quem facta

 (Membrum 4 Quo tempore facta est decimatio].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An Christus fuerit decimatus).

 [Membrum 2 An caro Christi decimata in carne B. Virginis].

 (Membrum 3 An decimatio virtute sua minuebat concupiscentiam].

 . (Membrum 4 An sicut omnes in Abraham decimati, ita omnes in eo benedicti].

 QUAESTIO XXXV

 [Membrum 1 An sit licitum sua repetere].

 [Membrum 2 Att sit licitum repetere superfluum

 [Membrum 3 An sit licitum repetere servum).

 QUAESTIO XXXVI

 [Membrum 1 An omnes articulos simul credere teneamur].

 (Membrum 2 An haberi possit fides Christi quin credatur distincte articulus mortis vel passionis].

 (Membrum 3 An articulus possit incipere vel desinere esse articulus).

 (Membrum 4 An Abraham salvaretur sua fide et caritate si non esset incarnatio].

 QUAESTIO XXXVII

 [Membrum 1 An suspicio sit de genere boni vel mali, et si malum, cuiusmodi).

 [Membrum 2 Quare non est simile de suspicione boni et mali, operis et personae].

 [Membrum 3 Quodnam iudicium sit peccatum et quaenam suspicio].

 [Membrum 4 An cuilibet liceat iudicare de manifestis et an alicui de occultis]

 [Membrum 5 An homini spirituali liceat omnia iudicare]

 [Membrum 6 An de aliquo, saltem de Antichristo, liceat iudicare cum desperatione].

 [Membrum 7 De radice peccati suspicionis].

 (Membrum 8 An iudex teneatur quaerere ab accusato si ex praecepto Dei fecit vel eidem credere illud asserenti).

 [Membrum 9 De differentia iudiciorum in Lege Veteri et Nova].

 [Membrum 10 An dubia semper in meliorem partem sint interpretanda]

 QUAESTIO XXXVIII

 [Membrum 1 An fides sit substantia rerum sperandarum magis quam aliae virtutes].

 [Membrum 2 ''Qualiter fides sit 'substantia'et in quo differat haec definitio ab aliis].''

 [Membrum 3 Quare dicitur ferunt sperandarum , id est rerum bonarum tantum et futurarum].

 [Membrum 4 ''De altera parte definitionis: Argumentum non apparentium']''

 QUAESTIO XXXIX De fide informi.

 [Membrum 1 An fides informis sit habitus naturalis vel gratuitus, et si gratuitus, an gratum faciens vel gratis datus].

 [Membrum 2 An fides informis sit in daemonibus, et an data eis ante peccatum vel post].

 [Membrum 3 An homines fidem informem habentes sint daemonibus deteriores].

 [Membrum 4 An actus fidei informis in daemonibus egrediatur ex quadam luce].

 QUAESTIO XL De mota seu merito diaboli.

 [Membrum 1 An diabolus possit in suo statu demereri]

 [Membrum 2 Unde est quod diabolus confirmatus est in malo et homo non].

 [Membrum 3 An diabolus continue peccet].

 [Membrum 4 An diabolus omni motu suo peccet].

 [Membrum 5 An placeat diabolo malitia in se et in alio].

 QUAESTIO XLI De libro vitae.

 [Membrum 1 An liber vitae sit Filius Dei et secundum quam rationem]

 [Membrum 2 An dicatur liber ratione scriptionis vel lectionis].

 [Membrum 3 Qua ratione dicitur vitae].

 [Membrum 4 ''An possit dici 'liber mortis'].''

 [Membrum 5 An liber vitae sit sui liber et aliorum, vel aliorum tantum]

 [Membrum 6 An liber vitae sit tantum bonorum, et an illorum tantum qui finaliter boni sun].

 [Membrum 7 An contingat aliquos deleri de libro vitae].

 QUAESTIO XLII De scientia Christi.

 [ Membrum 1 An aliqua scientia Christi fuerit temporaliter acquisita].

 [Membrum 2 An fuerit in Christo sicut in angelis cognitio matutina et vespertina].

 [Membrum 3 An Christus habuit scientiam operativam omnium sicut et cognitivam].

 [Membrum 4 An scientia Christi cognitiva sit omnium vel non].

 (Membrum 5 An Christus omnia sciverit uno aspectu vel successive discurrendo).

 [Membrum 6 An Christus per gratiam unionis ita limpide noverit sicut Deus].

 [Membrum 7 An eadem sit in Christo scientia creata et increata].

 [Membrum 8 An aliquod genus scientiae receperit Christus ab angelis].

 QUAESTIO XLIII

 DISPUTATIO I.

 [Membrum 1 Quid sit plenitudo gratiae in Christo, an quid creatum vel increatum, et an ipsa gratia unionis vel alia].

 [Membrum 2 An gratia Christi sit finita vel infinita].

 [Membrum 3 An plenitudo gratiae Christi comprehendat omnia gratuita].

 [Membrum 4 An per gratiam inhabitantem Christus sit filius tantum Patris vel totius Trinitatis]

 [Membrum 5 An plenitudo gratiae collata sit Christo in instanti conceptionis].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 De qua plenitudine accepimus, an Christi hominis].

 [Membrum 2 An de plenitudine Christi acceperint angeli].

 [Membrum 3 An homines praecedentes adventum Christi de eius plenitudine aeque acceperint sicut subsequentes].

 [Membrum 4 An de illa plenitudine accepimus ad mensuram vel non ]

 [Membrum 5 An de ista plenitudine effluat tam gratia virtutum quam gratia sacramentorum].

 (Membrum 6 An de plenitudine veritatis etiam accepimus).

 QUAESTIO XLIV

 [Membrum 1 An Deus Pater dicatur univoce pater Filii et pater noste].

 [Membrum 2 ''An 'pater noster' dicatur solus Pater vel tota Trinitas].''

 [Membrum 3 An Christus secundum quod homo sit filius Trinitatis seu adoptivus, et an adoptio nostra amitti possit et recuperari].

 (Membrum 4 Secundum quid dicimur filii).

 [Membrum 5 An solum post incarnationem dicantur homines filii

 QUAESTIO XLV

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An Deus sit ubique et in loco].

 [Membrum 2 Quid sit esse ubique et Deum esse ubique].

 [Membrum 3 Quid sit esse ubique essentialiter, potentialiter et praesentialiter].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An Deus sit ubique].

 [Membrum 2 An Deus sit alibi quam in se ipso].

 [Membrum 3 An Deus repleat rem antequam forma materiam et locatum suum locum].

 [Membrum 4 An esse ubique sit proprium Det].

 (Membrum 5 Qualiter insit Deus per gratiam et qualiter sit in malis).

 [Membrum 6 An Deus sit cum malis sicut est cum bonis].

 QUAESTIO XLVI

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An et quibus modis creaturae sint in Deo].

 [Membrum 2 An omnia quae sunt sint in Deo ab aeterno, et an sint ibi vita magis cum sunt quam ante].

 [Membrum 3 An omnia quae sunt in Deo ibi sint unum vel multa, id est una idea seu ratio vel multae].

 [Membrum 4 An creaturae sint in Deo sicut ipse in creaturis scilicet potentialiter, praesentialiter, essentialiter].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Sub qua ratione proprie creaturae sint in Deo: an in Deo qua Deus, vel qua essentia, vel qua personat].

 [Membrum 2 Quid sit esse essentialiter in rebus].

 [Membrum 3 An prius sit creaturas esse in Deo vel e converso].

 QUAESTIO XLVII

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An cadunt empyreum sit corptis].

 [Membrum 2 An caelum empyreum moveatur].

 [Membrum 3 An caelum empyreum, eo quod nec grave nec leve, moveatur sphaeraliter].

 [Membrum 4 An caelum empyreum sit locus conveniens angelis]

 [Membrum 5 An caeli conveniant in aliqua natura communi].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An cadunt Trinitatis idem sit quod Deus].

 [Membrum 2 An cadunt Trinitatis sit idem quod caelum empyreum].

 [Membrum 3 An Christus secundum quod homa sit in caelo Trinitatis].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 Quid sit caelum aqueum seu crystallinum, et cuiusmodi aquae sint supra jirmatttentum].

 [Membrum 2 Ad quid sit caelum crystallinum].

 [Membrum 3 De ordine et situ caeli crystallini].

 QUAESTIO XLVIII De sacramentis in genere.

 [Membrum 1 An sit unum sacramentum vel plura].

 [Membrum 2 An sacramenta sint plura pauciorave quam septem].

 QUAESTIO XLIX

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 De conuenientia horum novem baptismatum praenotanda].

 [Membrum 2 An sub Lege naturae aliqua fuerint Baptismo correspondentia et quae sit horum cum eo convenientia].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An unumquodque illorum baptismatum sit sacramentun].

 [Membrum 2 An plura quam novem debeant esse baptismata].

 [Membrum 3 De eodem necnon de ordine baptismatum inter

 [Membrum 4 Quodnam baptisma praeemineat inter illa Novae Legis].

 [Membrum 5 Quodnam baptisma praeemineat inter illa Veteris Legis].

 QUAESTIO L De circumcisione.

 [Membrum 1 Quid sit circumcisio].

 [Membrum 2 Cuius rei signum est circumcisi].

 [Membrum 3 An ex vi circumcisionis conferatur gratia].

 [Membrum 4 An character imprimatur in circumcisione].

 [Membrum 5 Quinam tenebantur ad circumcisionem].

 [Membrum 6 Quare non fuit datum similiter mulieribus aliquod signum speciale].

 QUAESTIO LI De sacramento Altaris.

 [Membrum 1 An necesse fuerit hoc sacramentum ab initio figurari].

 [Membrum 2 De numero et ordine figurarum].

 [Membrum 3 Quare Baptismus et Eucharistia in tot figuris praecesserunt, et non alia sacramenta]

 [Membrum 4 Quare Eucharistia sub duobus signis continetur, et non sic alia sacramenta].

 [Membrum 5 Quare plures figurae corporis Christi, pauciores sanguinis, nulla vero aquae vino miscendae]

 [Membrum 6 De efficacia Baptismi et Eucharistiae eorumque figurarum comparative]

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An sacramentum Altaris sit conficiendum ex azymo vel fermentato).

 [Membrum 2 An in solo fermentato rite fiat consecratioj].

 [Membrum 3 An aqua sit addenda vino et qua ratione additur].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An substantia panis et viiii maneat sub sacramento].

 [Membrum 2 An sit vera conuersio panis in corpus Christi].

 [Membrum 3 Quorum sit conversio et an omnia simul vel successive convertantur].

 [Membrum 4 Quae sint propositiones concedendae in hac materia et quae non].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 Quale corpus dedit Christus discipulis in coenet].

 [Membrum 2 An materia prima seu remota panis maneat sub sacramento].

 [Membrum 3 An et qualiter accidentia sint ibi sine subiecto].

 DISPUTATIO V

 [Membrum 1 An corpus Christi sit quantitative sub sacramento].

 [Membrum 2 Unde habet corpus Christi quod in pluribus locis simul esse possit].

 DISPUTATIO VI

 [Membrum 1 In qua forma verborum consistat virtus conficiendi, et quare verbo, non facto, sit insita illa virtus].

 [Membrum 2 An verbis consecrationis aliquid addere liceat vel mutare].

 [Membrum 3 An in forma consecrationis ordo verborum mutari possit].

 (Membrum 4 De virtute verborum, et primo an sit).

 (Membrum 5 Quid sit maioris virtutis, conceptio Christi sine viro, an panis transsubstantiatio).

 [Membrum 6 Quare soli verbo et non facto insita est illa virtus].

 [Membrum 7 An virtus insita verbo sit de se sufficiens praeter potestatem sacerdotalem].

 Membrum 8

 [Membrum 1 An sit communis quaedam similitudo manducationis sacramentalis et spiritualis ad illam corporalem].

 [Membrum 2 An alia deberet esse manducatio praeter sacramentalem et spiritualem].

 [Membrum 3 An omnis et sola rationalis creatura possit manducare sacramentaliter].

 [Membrum 4 An aliquo istorum modorum sumpsit Christus se ipsum in coena].

 [Membrum 5 Qualis manducatio sit in anima glorificata].

 [Membrum 6 An corpus Christi sumpserit Iudas in coend].

 [Membrum 7 An sacramento saturari vel inebriari contingat].

 QUAESTIO LII

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An poenitentia sit virtus].

 [Membrum 2 An poenitentia sit prima virtus].

 [Membrum 3 An poenitentia timore concipiatur et quo timore].

 [Membrum 4 An poenitentia sit vere virtus et qua sub ratione].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An poenitentia sit virtus generalis vel specialis].

 [Membrum 2 An poenitentia revocet omnes defectus ad perfectum].

 [Membrum 3 An poenitentia reparentur naturalia et gratuita].

 [ Membrum 4 An poenitentia sit medicamentum vulneris].

 [ Membrum 5 An poenitentia virtus idem sit quod res seu gratia sacramenti Poenitentiae]

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 Quid in Poenitentia sit res tantum, quid sacramentum tantum, quid res et sacramentum].

 [Membrum 2 Quid respective significent et causent contritio, confessio, satisfactio, et qualiter sint unum sacramentum].

 [Membrum 3 An passio Christi sub eadem ratione sit deletiva peccati originalis et actualis].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An Poenitentia sit commune sacramentum Legis Veteris et Novae].

 [Membrum 2 Quando fuit instituta Poenitentia].

 [Membrum 3 Quare Poenitentia non fuit sicut Baptismus praefigurata et quare ante Baptismum instituta].

 QUAESTIO LIII De iustificatione impii.

 [Membrum 1 Quid sit iustificatio et quare a iustitia sic denominetur status gratiae potius quam ab alia virtute].

 [Membrum 2 An iustificatio sit opusalicui personae divinae appropriatum].

 [Membrum 3 An iustificatio fiat mediante gratia creata].

 [Membrum 3 An in iustificatione aliquid exigatur ex parte nostra].

 [ Membrum 4 De numero eorum auae exiguntur in iustificatione].

 [Membrum 5 De ordine illorum quatuor in processu iustificationis].

 [Membrum 6 An simul sint per instans peccatum et gratia].

 QUAESTIO LIV De contritione.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An contritio sit idem cum iustificatione]

 [Membrum 2 An contritio sit simul cum iustificatione]

 [Membrum 3 An attritio sit idem quod contritio].

 [Membrum 4 An contritio exigatur in omni iustificatione].

 [Membrum 5 An attritio et contritio sint a Spiritu Sancto].

 [ Membrum 6 An attritio possit fieri contritio].

 [Membrum 7 De diversis causis attritionis].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Ali contritio possit esse ex timore filiali et qualiter sit causa iustificationis].

 [Membrum 2 An praeceptum contritionis perfecte impleri possit in

 [Membrum 3 An sit possibile simpliciter conteri de peccato].

 [Membrum 4 De primo effectu contritionis, qui est conterere peccatum].

 [Membrum 5 De secundo effectu, qui est lavatio seu mundatio].

 [Membrum 6 De tertio effectu, qui est detersio caliginis].

 [Membrum 7 De quarto effectu, qui est dimissio reatus poenae aeternae].

 [Membrum 8 De ordine illorum effectuum].

 QUAESTIO LV De sanatione mentis.

 [ Membrum 1 Quid sit sanatio mentis].

 [Membrum 2 An sanationem mentis mereri quis possit].

 [Membrum 3 An sanatio mentis fiat per virtutes vel per sacramenta].

 [Membrum 4 An sanatio fiat per omnes partes Poenitentiae vel per solam contritionem].

 Membrum 5 An initium sanationis sit a confessione vel a contritione].

 [Membrum 6 An simul insint sanitas et aegritudo].

 [Membrum 7 An subito fiat illa sanatio vel successive].

 [Membrum 8 Quare sanatio fidei appropriatur et cui fide].

 QUAESTIO LVI De confessione.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit confessio.

 [Membrum 2 An confessio sit necessaria ad iustificationem et ad ipsum initium iustificationis].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An confessio sit sacramentum].

 [Membrum 2 Cuius virtutis actus sit confessio].

 [Membrum 3 An sit Deo confitendum].

 [Membrum 4 An Uniusmodi confessio sit de Lege naturae].

 [Membrum 5 Quando primitus instituta fuit confessio].

 [Membrum 6 De comparatione confessionis Veteris Legis ad confessionem Novae Legis].

 (Membrum 7 An sit confitendum sacerdoti tantum vel etiam alii].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An teneamur confiteri ipsa peccata venialia].

 [Membrum 2 An teneamur confiteri peccata mere interiora].

 [Membrum 3 An non habens conscientiam mortalis peccati teneatur confiteri].

 [Membrum 4 An confessio dividi possit vel de omnibus simul esse debeat].

 [Membrum 5 An teneamur confiteri etiam circumstantias peccati]

 QUAESTIO LVII De Matrimonio.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An sint Matrimonii plura significata et quod sit principalius].

 [Membrum 2 Quid in Matrimonio sit signum tantum, quid signatum tantum, et quid signum et signatum].

 [Membrum 3 An Matrimonium fuerit signum linius duplicis conformitatis iam in paradiso].

 [Membrum 4 Cuius gratiae causa sit Matrimonium].

 [Membrum 5 Quando fuit institutum Matrimonii sacramentum].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An sacramentum quod est bonum Matrimonii differat a sacramento quod est Matrimonium].

 [Membrum 2 Quid sit sacramentum quod est bonum Matrimonii].

 [Membrum 3 An insolubilitas Matrimonii sit separabilis ab

 [Membrum 4 Unde sit insolubilitas Matrimonii].

 [Membrum 5 An altero coniugum convolante ad religionem ante copulam, maneat vinculum in reliquo].

 [Membrum 6 An maneat vinculum in infidelibus altero coniugum transeunte ad fidem].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An Matrimonium sit bonum de genere honesti].

 [Membrum 2 An matrimonium sit honestius ipsa virginitate].

 [Membrum 3 An idem sit honestum in coniugio et virginitate].

 QUAESTIO LVIII

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 et 2 Quid sit fructus et qualiter ab aurea aureolaque differt].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Quot modis dicatur fructus].

 [Membrum 2 An fructus sit in carne aut in anima vel in utraque].

 (Membrum 3 Secundum quam virtutem et quam vim animae determinentur fructus et aureola].

 DISPUTATIO I

 DISPUTATIO II

 [Membrum 4 Secundum quam virtutem determinetur fructus].

 [Membrum 5 An fructus et aureola spectassent homini in statu innocentiae].

 [Membrum 6 An fructus conveniat etiam parvulis].

 [Membrum 7 Quare et an sufficienter dividatur in centesimum, sexagesimum, trigesimum].

 QUAESTIO LIX De repudio et divortio.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An repudium uxoris peccatum fuerit mortale et an a Moyse licite permissum].

 [Membrum 2 An quod peccatum est possit fieri non peccatum permissione].

 [Membrum 3 De causis repudii].

 [Membrum 4 Quare non permissum est repudium in Lege naturae et Nova sicut in Veteri Lege].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Quid sit diuortium et qualiter differat a repudio].

 [Membrum 2 An sola voluntas sit sufficiens causa divortii].

 [Membrum 3 An defectus fidei in altero coniugum sit causa divortii].

 [Membrum 4 Quare sola fornicatio sit causa divortii].

 [Membrum 5 De solutione vinculi ante copulam carnalem].

 [Membrum 6 Quare vir et mulier parificantur quoad divortium et non quoad repudium].

 (Membrum 7 Quando non liceat dimittere adulteram et quando non liceat eamdem tenere).

 [Membrum 8 De reconciliatione divortii et de pluribus uxoribus in antiquis Patribus].

 QUAESTIO LX

 DISPUTATIO I

 [ Membrum 1 An licitum fuerit antiquitus simul habere plures

 [Membrum 3 An licitum fuerit antiquis habere concubinam cum uxore].

 [Membrum 4 An regibus licitum fuerit in Veteri Lege plures habere uxores).

 DISPUTATIO II

 [Membrum unicum

 QUAESTIO LXI

 DISPUTATIO I

 [Membrum 2 Quid sit clavis.

 [Membrum 3 Quot sint claves et an scientia sit clavis

 [ Membrum 4 Quorum sint claves, an sacerdotum tanttum

 [Membrum 5 An claves commissae sint Petro ut apostolo vel ut sacerdoti).

 (Membrum 6 An claues sint bonorum tantum, vel etiam malorum].

 [ Membrum 7 An eadem sit clavis qua ligatur in foro iudiciali et in foro poenitciitiali

 (DISPUTATIO II).

 (Membrum 1 Ubi institut ac sunt claves in Nova Lcge

 (Membrum 2 Au aliquis usus clavium fuerit in Veteri Testamento

 (Membrum 3 Quis sit usus clavis in foro poeiiitentiae

 [ Membrum 4

 QUAESTIO LXII

 [Membrum 1 An sit relaxatio

 [Membrum 2 Quid sit relaxatio]

 (Membrum 3 Cuius poenae fieri potest relaxatio

 [Membrum 4 An relaxatio effectum sortiatur in pracsenti vel tantum in purgatorio].

 (Membrum 5 Quacnam exiguntur ut relaxatio fieri possit].

 [Membrum 6 An relaxatio fieri possit per sacerdotes minores].

 (Membrum 7 An suis tantum subditis valcant cpiscopi relaxationes).

 [Membrum 8 An insta aestiiiidtio requiratur et an Ecclesia

 [Membrum 9 Quare datur indulgentia plenaria peregrinis Terrae Sanctae].

 QUAESTIO LXIII

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit resurrectio et quomodo differat a resuscitatione).

 [Membrum 2 An sit resurrectio vel non].

 (Membrum 3 An resurrectio sit naturalis vel miraculosa).

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An resurrecti????atur aequivoce de resurrectione Christi et nostra).

 [Membrum 2 Ad quid fuit resurrectio Christi principaliter et quare non citissima fuit].

 [Membrum 3 An resurrectio Christi sit causa resurrectionis animae et corporis vel corporis tantum].

 [Membrum 4 An resurrectio Christi sit causa resurrectionis bonorum et malorum vel bonorum tantum].

 [Membrum 5 Quare corporum resurrectio simul, illa animarum non simul].

 QUAESTIO LXIV

 [ Membrum 1 Quid dicatur veritas humanae naturae].

 [Membrum 2 Quid sit de veritate humanae naturae].

 [ Membrum 3 An costa sit de veritate Adae aut Evae et in quo resurget].

 [Membrum 4 ''An 'purissimi sanguines' Mariae sint de veritate eius aut Christi].''

 QUAESTIO LXV

 (Membrum 1 An et qualiter elementa resurgent in corpore glorificato].

 [Membrum 2 An humores resurgent in corpore glorificato).

 (Membrum 3 An capilli et ungues resurgent in corpore glorificato].

 [Membrum 4 An intestini resurgent in corpore glorificato]

 Membrum 5 An corpora martyrum cum cicatricibus suis resurgent].

 QUAESTIO LXVI De dotibus corporis gloriosi.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 Quid sit dos secundum rem].

 [Membrum 2 Quid sit dos quoad significationem et definitionem]

 [Membrum 3 Quare quatuor tantum dotes, cum sponsae plura dentur].

 [ Membrum 4 In quo sit dos).

 [Membrum 5 An dotes qua dotes fuissent etiam in statu innocentiae et sine incarnatione]

 DISPUTATIO II

 [ Membrum 1 Quae et quot sint dotes].

 (Membrum 2 An sint quatuor dotes, non plures nec pauciores].

 [Membrum 3 An unum corpus subtilius erit altero vel ?gilius]

 QUAESTIO LXVII

 (Membrum 1 Qualis mutatio facta sit in corpore Christi transfiaiirato].

 QUAESTIO LXVIII

 [Membrum 1 Quid sit raptus et an dicat separationem aniniae a corpore].

 (Membrum 2 Secundum quam potentiam animae raptus fuit Panlus]

 [Membrum 3 ''Quid sit 'tertium caelum' ad quod raptus est Paulus]''

 [Membrum 4 An visio Pauli fuerit imaginaria vel intellectualis).

 [Membrum 5 An visio Pauli fuerit per speciem vel in aenigmate].

 (Membrum 6 A quibas animae potentiis fuit raptus seu alienatus].

 [Membrum 7 Quis actus magis opponitur raptui].

 Membrum 8

 [ Membrum 9 De differentia raptus ad visionem angeli et animae gloriosae].

 (Membrum 10 De differeuti? raptus ad visionem propheticam et contemplativam]

 [Membrum 11 De differentia raptus ad visionem Moysi].

 (Membrum 12 De differentia raptus ad soporem Adae et ad visiones Ioannis].

 APPENDICES

 APPENDIX I Aliae reportationes, redactiones, abbreviationes.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II

 QUAESTIO III Quid resurget in corpore glorificato.

 QUAESTIO IV

 QUAESTIO V

 QUAESTIO VI

 QUAESTIO VII

 QUAESTIO VIII

 QUAESTIO IX De caelis.

 QUAESTIO X

 QUAESTIO XI

 QUAESTIO XII De scientia Christi.

 QUAESTIO XIII De libero arbitrio.

 QUAESTIO XIV

 QUAESTIO XV

 APPENDIX II Aliae quaestiones Alexandro forte spectantes.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II

 QUAESTIO III

 APPENDIX III Quaestiones e scriptis Alexandri maxime compilatae.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II

 QUAESTIO III

 QUAESTIO IV

 APPENDIX IV Aliae quaestiones cum illis halesianis externe tantum connexae.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II De spe.

 QUAESTIO III

 QUAESTIO IV

 QUAESTIO V De scientia.

 QUAESTIO VI De iudicio.

 QUAESTIO VII

 QUAESTIO VIII

QUAESTIO I

De sacramentis in genere.

Primo quaeritur de numero sacramentorum Novac Legis, quare sunt tot, scilicet septem, et non plura; secundo de materia ipsorum: tertio quare quaedam ipsorum habuerint figuras in Veteri Testamento et quaedam non; quarto quare quaedam repetantur, quaedam non: quinto quae sit difFerentia inter gratiam secundum quod est in sacramento et secundum quod est in virtutibus et donis et beatitudinibus.

Circa primum sic proceditur: IV Sententiarum, in principio : "Samaritanus " etc, et post : " quia contra peccati originalis et actualis vulnera sacramentorum remedia Deus instituit "; ergo sacramenta instituta sunt in remedium contra vulnera originalis peccati et actualis. Sed solus Baptismus est sufficiens remedium contra vubiera originalis et actualis, quia vulnus peccati originalis et actualis non est nisi culpa et poena, et in Baptismo dimittitur culpa originalis et actualis et poena utriusque: ergo alia sacramenta superfluunt.

Item, in sacramento Eucharistiae datur nobis totus Christus: ergo plenitudo gratiae, quia sicut dicit Apostolus ad Rom. 8,32: Quomodo non cum illo nobis omnia donavit ? Ergo in illo sacramento datur nobis sufficiens remedium contra vubiera peccati originalis et actuabs: et inde ut prius.

Item, sacramenta data sunt in remedium contra vubiera originabs et actualis; ergo secundum numerum vulnerum erit numerus sacramentorum. Sed vubiera non sunt nisi sex. Probatio: omne vubius aut est culpa, aut poena. Si culpa, nonnisi triplex, scibcet originalis, actualis mortalis, actuabs venialis. Si poena, vel erit in vi rationabili, et est ignorantia: vel in concupiscibili, et est concupiscentia: vel in irascibili, et est infirmitas sive debilitas. Ergo non debent esse nisi sex sacramenta contra ista sex vulnera.

Item, videtur quod debeant esse plura quam septem: quia " sacramentum est, ut habetur in principio IV Sententiarum , invisibibs gratiae visibilis forma, cuius similitudinem gerit et causa exsistit". Sed hacc definitio convenit aquae benedictae, quia aqua benedicta est visibilis forma ; significativa invisibibs gratiae, quia significat interiorem ablutionem: et eius similitudinem gerit, ut per se patet; et eius causa exsistit, quia dicitur quod per sumptionem aquae benedictae venialia dimittuntur : ergo aqua benedicta est sacramentum. Et ita sunt plura quam septeni.

Item, concupiscentia est vulnus originalis vel actualis; haec viget in dupbci vi, scilicet in generativa et nutritiva. Sed habemus quoddam sacramentum, scilicet Matrimonium, contra concupiscentiam quac est in generativa: ergo a simili debemus habere aliud contra illam quae viget in nutritiva.

Item, ignorantia est vulnus originalis: ergo aliquod sacramentum debet esse in remedium contra hoc vulnus. Si dicatur quod sic est, scilicet Ordo, contra: hoc vulnus generale est, diffusum in omnes: ergo remedium contra ipsum deberet esse generale: quod non est Ordo. 8. Respondeo: Numerus sacramentorum diversimode sumitur a diversis. Quidam sumunt sic, secundum quod sacramenta sunt signa gratiae: gratia triplex est: quaedam separans a malo, quaedam uniens bono, quaedam pertinens ad utrumque. Gratia separans a malo triplex est: gratia uniens bono similiter triplex: pertinens ad utrumque unica, et ita in universo septem. Separans a malo triplex tantum, quia aut separat a malo culpae, et haec vel originalis, et huius signum est Baptismus: aut actualis, et huius signum est Poenitentia. Aut a malo poenae, et haec duplex est: quaedam quae tollitur cum originali et actuali: respectu huius non sumitur aliquod [aliud] sacramentum nisi duo praedicta, scilicet Baptismus et Poenitentia. Aut quae non tollitur cum originali et actuali: gratiae separantis ab hoc malo signum est Extrema Unctio. Et sic patet quomodo sumuntur tria sacramenta respectu gratiae separantis a malo.

Item, gratia uniens bono triplex est, quia unio cum bono triplex est, quam tangit Apostolus : una mulieris ad virum per consensum, vel per inseparabilitatem, quod est quando intervenit copula carnalis. Item alia viri ad Christum: haec est membrorum cohaerentium firmiter cum capite. Item etiam tertia, quae est humanae naturae cum divina. In Matrimonio primum significatum est consensus viri et mulieris: in Confirmatione unio firma membrorum cum capite; in Eucharistia unio humanitatis cum divinitate. Sic patet quomodo respectu gratiae unientis cum bono sumuntur alia tria sacramenta.

Gratia pertinens ad utrumque est gratia quae confertur in Ordine, quia Ordo est ad ministrandum omnia sacramenta, et in ipso confertur gratia ministrandi ipsa.

Item secundum quod sacramenta sunt causae sumitur numerus sacramentorum, sic: sacramenta sunt ad reparationem indigentiae quac est in Ecclesia. Est autem indigentia in Ecclesia ratione corporis Ecclesiae, vel ratione membrorum: ergo omne sacramentum aut reparat indigentiam corporis Ecclesiae, aut membrorum. Ratione corporis indiget reparatione fidelium. quia nisi repararentur fideles, cum quotidie corrumpantur, periret corpus Ecclesiae. Reparatio autem fidelium duplex est: corporalis, ad hanc Matrimonium; et spiritualis, ad hanc est Ordo. Sic patet quod ad tollendum indigentiam corporis Ecclesiae necessaria sunt duo sacramenta, scilicet Matrimonium et Ordo.

Item ratione membrorum patitur quinque detectus Ecclesia. Primus est iustitiae originalis: contra hunc c?? Baptismus. Secundus est pronitas ad peccandum: contra hunc est Confu??atio. Tertius est casus in peccatum actuale: contra hunc est Poenitenti". Quartus est debilitas post lapsum, quae semper durat dum sumus iv via: contra hunc est sacramentum Panis quotidiani ; sicut enim dia???vacit reparationem infirmi qui convaluit a morbo, ita haec diaeta spiriti???? reparat nostram debilitatem si digne accipimus. Quintus est quaedam poenalitas quae non tollitur cum culpa, scilicet infirmitas quae est ex parte corporis et venialis peccati: contra hunc est Extrema Unctio. Et sic patet quomodo ad tollendum indigentiam Ecclesiae quantum ad membra sunt quinque sacramenta, et quantum ad corpus duo. Et ita patet quare sint septem.

Alii sumunt sic: septem sunt infectiones quibus inficitur genus humanum per peccatum primorum parentum: prima est originalis peccati ; secunda actualis mortalis ; tertia venialis: quarta est difficultas videndi spiritualiter: quinta difficultas proficiendi in bono: sexta est difficultas resistendi contra concupiscentiam carnis: septima est difficultas standi in bono contra tentationes. Quatuor ultimae poenae sunt peccati, non peccata ; primae tres sunt peccata. Prima difficultas est in rationabili ; secunda in irascibili; tertia in concupiscibili: quarta circuit tres vires. - Contra has septem infectiones data sunt nobis sacramenta in adiutorium. Contra originale proprie datum est Baptisma. Contra actuale mortale Poenitentia: est enim secunda tabula post naufragium Contra difficultatem discernendi datur Ordo: unde dicit Dionysius in Hierarchia ecclesiastica : "Ad Ordinem pertinet illuminare et purgare". Contra difficultatem proficiendi in bono datur Confirmatio, ut scilicet signatus sit firmus athleta in certamine Domini. Contra difficultatem resistendi concupiscentiae carnis datur Matrimonium. Contra difficultatem resistendi tentationibus datur Corpus Christi, quod est panis qui cor hominis confirmat, ut dicitur in Psalmo . Contra venialia datur Extrema Unctio.

Quarto potest sumi sic: Ioan. 11, 51-52, dicitur de Caipha: Cum esset pontifex anni illius, prophetauit quia Iesus moriturus erat pro gente; et non tantum pro gente, sed ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum. Ad hoc ergo mortuus est Christus, ut praedestinatos dispersos per regnum diaboli in suum regnum congreget, et sic per fidem et 'bona opera eos salvet. Per Baptismum congregantur in unitate Ecclesiam Congregati, infestantur a diabolo ut redeant ad regnum eius; unde necessarium est spirituale robur, quo viriliter dimicent contra diabolum: hoc datur eis in Confirmatione. Et quia militanti necessarius est cibus, aliter in pugna deficeret, necessarium est sacramentum Eucharistiae, in quo datur nobis spiritualis cibus ne deficiamus. Et quia haec omnia habentes adhuc quandoque cadimus, indigemus remedio contra casum. [Casus] autem duplex est: spiritualis per peccatum: contra quem datur nobis Poenitentia; et corporalis: contra quem est Extrema Unctio, et etiam contra casum venialis. "Matrimonium institutum fuit in paradiso in officium, post peccatum institutum est in officium simul et remedium contra corruptelam carnalis concupiscentiae " Sacramenta autem agunt per modum instrumenti; instrumentum autem non movet nisi motum: unde oportet quod aliquis ministret haec sacramenta. Qui autem illa ministrat, sanctificat alios: conveniens autem est ut qui alios sanctificat, sit sanctificatus ; et ideo exigitur Ordo, in quo confertur potestas ministrandi sacramenta sive sanctificandi alios. Sic patet quare septem sint sacramenta, et non plura.

Ad primum obiectum dicendum quod poena originalis duplex est: quaedam quae tollitur cum originali, alia quae remanet post ablationem originalis et actualis ; et contra hanc sunt data alia sacramenta a Baptismo.

Ad secundum dicendum quod in sacramento Altaris (est) ille in quo est plenitudo gratiae, non tamen plenitudo gratiae quoad effectum ; unde alia sacramenta necessaria sunt ad causandum speciales effectus gratiae.

Ad aliud potest dici quod non sunt tantum tres poenae, secundum numerum virium, sed etiam est quarta poena, scilicet difficultas resistendi tentationibus, quae circuit tres vires, ut dictum est ; et sic non erunt tantum sex, immo septem. Vel potest dici quod non sunt sacramenta per se et primo contra istas poenas; unde non sumitur numerus sacramentorum iuxta numerum ipsarum.

Ad tertium dicendum quod aqua benedicta non est sacramentum, quia non causat gratiam nec est instituta ad significandum, sed magis ad effugandos daemones. Et quod [dicitur], quod virtute eius dimittuntur venialia, dicendum quod non ideo causat gratiam, quia venialia possunt dimitti sine nova gratia, per contritionem et aliquantulam poenam vel humiliationem.

Ad quartum dicendum quod sacramentum Matrimonii non solum est institutum contra concupiscentiam quae viget in generativa, sed etiam in officium ; et praeterea magis est corrupta vis generativa quam nutritiva, et propter hoc non est simile.

Ad quintum dicendum quod ignorantia generalis sufficienter tollitur per Baptismum, in quo datur fides quae tollit ignorantiam saluti contrariam.

Item obicitur, quia nimis amor vitae corporalis est poena originalis ; unde videtur quod contra hunc deberet esse aliquod sacramentum. - Et dicendum quod contra ipsum est Eucharistia, quae est spiritualis cibus, quo gustato desipit omnis caro.

Aliter sumitur numerus sacramentorum sic: quaedam sacramenta sunt ad sanandum hominem, quaedam ad disponendum. Ad sanandum sunt Extrema Unctio, quae sanat infirmitatem corporis ; et Baptismus et Poenitentia, quae sanant infirmitatem mentis. Baptismus proprie sanat infirmitatem mentis quae est originale, quia contra illam proprie institutus est Baptismus ;Poenitentia sanat infirmitatem mentis quae est actuale. Alia quatuor ordinant hominem: contra diabolum, ut Confirmatio in qua datur Spiritus ad robur, quo efficitur homo potens resistere diabolo ; erga Deum, ut Eucharistia ; erga proximum dupliciter: aut per superpositionem, quod facit Ordo; aut per aequiparantiam, quod facit Matrimonium: sicut enim dicitur I Cor. 7,4, mulier non habet potestatem etc, nec vir habet potestatem etc.

Circa secundum proceditur sic: in Veteri Testamento quatuor erant sacramentalia in liquidis, scilicet vinum, oleum, aqua et sanguis. Tria prima adhuc sunt sacramentalia: quaeritur quare non quartum, scilicet sanguis.

Item, in aridis fuerunt quaedam sacramentalia in Veteri Testamento, ut thus, unguentum et thymiama: quaeritur quare haec non sunt sacramentalia in Novo.

Item, IV Sententiarum, dist. 1, cap. Sunt autem exercitationum etc. dicit Magister quod " duo sunt in quibus sacramentum consistit, scilicet verba et res: verba, ut invocatio Trinitatis ; res, ut aqua, oleum et huiusmodi". Sed videtur esse contrarius magister Hugo de S. Victore, ita dicens : "Quaedam sacramenta constant in rebus, ut aqua aspersionis, benedictio cereorum et ramorum ; alia in factis, ut crucis signaculum ; alia in dictis, sicut invocatio Trinitatis". Ergo vel iste superfluus, vel ille diminutus.

Item, quaedam sunt sacramenta quae habent materiam, quaedam non, ut Poenitentia et Matrimoniumi alia omnia habent: quaeritur unde hoc.

Item, eorum quae habent, quaedam habent duplicem materiam, ut Baptismus aquam et chrisma ; alia simplicem, ut Confirmatio chrisma tantum, et similiter de aliis: quaeritur unde hoc.

Item, cum inter elementa duo habeant vim purgativam, scilicet aqua et ignis: unde per ignem purgabitur mundus in fine, quaeritur quare alterum, scilicet aqua, sit materia sacramenti, et non alterum, scilicet ignis.

Item quaeritur quare inter ea quae convertuntur in nutrimentum duo tantum sint materia sacramenti, scilicet panis et vinum, et quare haec potius quam alia.

Item quaeritur quare sacramenta plus communicant in oleo quam in aliis.

Ad primum dicendum quod sanguis in Novo Testamento non est materia sacramenti, sed plus est, quia est virtus omnium sacramentorum ; quia in singulis sacramentis est particularis gratia, sed in sanguine Christi est tota virtus.

Ad secundum dicendum quod sacramenta sunt ad reparandum laesionem; sed thus, unguentum et thymiama significant quae necessaria sunt non ad reparandum, sed ad operandum. Significant enim ea quae pertinent ad actus virtutum: per unguentum enim significatur gratia quae est ad meritum ; per thus vero devotio quae est in opere meritorio ; per thymiama vero gloria quae finis est operis, quae soli Deo debetur. Et ideo haec tria non sunt sacramentalia in Novo Testamento.

Ad tertium dicendum quod magister Hugo largius sumit 'sacramentum' quam Magister in Sententiis: magister Hugo sumit 'sacramentum' pro signo sacrae rei, Magister in Sententiis pro sacramentis Novae Legis vel Veteris tantum. - Ad aliud dicendum quod ista duo sacramenta, Poenitentia et Coniugium, fuerunt instituta antequam homo deceptus fuisset per sensibilia; et ideo non fuerunt instituta in materia sensibili, quia inconveniens esset ut homo ante peccatum sensibilibus subderetur. Sed alia sacramenta instituta sunt post peccatum: et ideo instituta sunt in materia sensibili, ut homo qui per superbiam a Deo recessit, subdens se ex praecepto Dei rebus natura inferioribus se, per humilitatem ad Deum revertatur. Poenitentia fuit instituta cum Dominus dixit : Quacumque die comederitis etc.

Ad quartum dicendum quod Baptismus et Ordo sunt signa duplicis rei. Baptismus signum est ablutionis a peccato et collationis gratiae; et ideo duplicem habet materiam: aquam quae significat ablutionem a peccato, et chrisma quod significat collationem gratiae. Similiter Ordo signum est collationis gratiae et potestatis spiritualis: et ideo habet duplicem materiam, scilicet librum, vel huiusmodi, quod significat collationem potestatis, et oleum quod significat collationem gratiae. Alia non habent nisi unam rem, et ideo non habent nisi unicam materiam.

Ad quintum dicendum quod sacramenta sunt unctiones, Eccli. (38, 7): Unguentarius faciet pigmenta suavitatis et unctiones conficiet sanitatis: quod exponitur de sacramentis. Quia ergo ignis, etsi sit purgativus, tamen laesivus est, ideo non debuit esse materia alicuius sacramenti.

Ad sextum dicendum quod panis et vinum potius sunt sacramentalia, quam alia quae convertuntur in nutrimentum. propter maiorem similitudinem ipsorum ad sua significata. Non enim est aliquod convertibile in nutrimentum quod tantam habeat similitudinem cum corpore Christi quantam panis, nec cum sanguine quantam vinum. Et praeterea quia Dominus comparavit se istis et non abis: pani cum dixit : Nisi granum frumenti etc: vino cum dixit : Ego sum vitis vera etc: ex grano autem panis, et ex vite vinum.

Ad septimum et ultimum dicendum quod oleum est communissima materia sacramentorum. quia inter omnes liquores ampliorem tenet similitudinem cum gratia quoad suas proprietates: in oleo enim est praedominans natura levis et transparentis et luminosi, quae inter corporales proprietates plus tenent similitudinem spiritualium proprietatum gratiae. Gratia enim illuminat, erigit affectum ad superna,

disponit ad dotem corporis, quia corpus erit transparens. Praeterea in ipsa gratia nihil est corpulentiae unde pracbeatur resistentia spiritui.

Assignantur etiam tres proprietates olei secundum beatum Bernardum : quod lucet, quod reficit, quod lenit sedando dolorem. Quarum similes sunt in gratia: lucet enim intellectui, reficit affectum, et lenit sedando dolorem vulnerum quibus vulneratur anima per peccatum. Cum ergo 'sacramentum sit invisibilis gratiae visibilis forma' , patet quare communior materia sacramentorum sit oleum.

Tertio quaeritur quare quaedam sacramentorum Novac Legis habuerunt figuras in Veteri Testamento, quaedam non, ut Confirmatio et Extrema Unctio. Quaeritur etiam propter quid quaedam sacramenta Veteris Legis remanserunt sub propriis rationibus, ut Poenitentia, Ordo et Coniugium; quibusdam vero alia successerunt, ut circumcisioni Baptismus, agno paschali vel vitulae rufae Eucharistia.

Ad primum dicendum quod Confirmatio respicit robur gratiae datae in Baptismo ; unde gratia data in Baptismo significatur firmari in illa, scilicet in Confirmatione: unde praeintelligit Baptismum. Si ergo Baptismus secutus est ad passionem, multo fortius Confirmatio. Est autem robur gratiae ad hoc, ut homo non erubescat praedicare fidem Christi coram infidelibus et tyrannis. Extrema autem Unctio figurat unctionem plenam quae erit in resurrectione ; sed resurrectio per Christum fuit: unde Extrema Unctio respicit antecedentem gratiam Christi in resurrectione. Hoc autem non fuit in Veteri Testamento, sed homo tunc erat ordinatus ad cibum, quantum erat de illa Lege; unde in illa dicitur semper: Bona terrae comedetis, non dicit Invia caeli. Respicit ergo Extrema Unctio plenitudinem gratiae quae est in resurrectione. sicut Confirmatio respicit plenitudinem gratiae quae est in passione. Unde haec duo secundum se non sunt instituta in Veteri Testamento sub figuris suis: non enim respiciunt illud quod partim fuit in Veteri Testamento, partim in Novo. Non autem ita est de aliis: quia ibi fuit deletio originalis culpae, quam facit etiam nunc Baptismus: similiter de Poenitentia et de Matrimonio: et similiter de Ordine, quia potestas quae est in Ordine, quoad hoc quod est discernendi et solutum ostendendi, fuit ibi. Agnus autem ad liberationem ab Acgypto fuit institutus.

Eucharistia autem ad liberationem ab Aegypto spirituali ; unde I Cor. 11,26: Quotiescumque hoc facitis, mortem Domitii annuntiabitis donec veniat. - Aliter potest dici quod haec duo, scilicet Confirmatio et Extrema Unctio, non fuerunt instituta a Domino, sed ab Apostolis; et ideo non habent figuras in Veteri Testamento.

Ad secundum dicendum quod circumcisio et agnus paschalis vel vitula rufa secundum se figurant redemptionem per passionem Christi, in qua est virtus omnis sacramenti. Propter hoc conveniebat multa signa haberi istius, quorum quaedam erant remotiora, quaedam propinquiora, ut sic clarius ostenderetur appropinquare redemptio vel venisse. Et propter hoc Baptismus, cum publicatum fuit sacramentum redemptionis, evacuavit omnino circumcisionem, et Eucharistia agnum paschalem: fuerunt enim sacramenta futuri, ista praesentis. Non sic fuit in aliis, in quibus figurabatur praesens, ut in Coniugio et Poenitentia: remittebatur enim peccatum actuale in Veteri Lege quoad propriam poenam. Coniugium etiam habuit proprium effectum.

Quarto quaeritur propter quid quaedam sacramenta iterantur, quaedam non. Si dicatur: quia quaedam imprimunt characterem, quaedam non, quaeritur similiter ratio huius. Et videtur quod omnia relinquant, quia dicitur in epistolam ad Rom. (2, 15), super illud: Cogitationum accusantium et defendentium, quod notae omnium bonorum et malorum imprimuntur in anima, quae apparebunt in die iudicii. Istud idem in Ier. (17, l) , super illud: Peccatum Iuda scriptum est stylo ferreo inunone adamantino. Ergo multo fortius omnia sacramenta relinquunt hujusmodi notas: ergo relinquunt characteres ut videtur.

Ad primum dicendum quod Baptismus et Confirmatio et Ordo dicuntur relinquere characteres in anima, et non alia quatuor. Et potest assignari talis ratio: tria sunt quae infestant nos, scilicet caro. mundus, daemonia. Unde, quia virgines carnem devincunt, merentur coronam et eis datur aureola. Martyres vero patiendo devincunt mundum et mundanos: unde Dacianus clamat se victum a beato Vincentio : et ideo martyribus datur corona quae dicitur aureola. Praedicatores proprie vincunt daemones, et ideo datur eis corona, scilicet aureola. Similiter in Baptismo vincitur caro, quia originale quod est ex parte eius destruitur: et ideo in ipso relinquitur quaedam excellentia quae dicitur character. Et in Confirmatione datur gratia faciens nos fortes resistere mundo et principibus eius, et ideo in ipsa confertur character. Et in Ordinibus confertur gratia ad devincendum daemones, quia exorcistae habent fugare daemones, et sacerdotes habent claves ; et ideo in Ordine confertur character. Et ideo non habent iterari.

Vel ideo Baptismus non iteratur quia facilitas veniae incentivum parit delinquendi ; si autem reiteraretur, cum omnia peccata quoad culpam et poenam remitterentur, proni redderentur homines ad peccandum: ideo instituit Ecclesia ne reiteraretur. Unde ad Hebr. 6, 4-6: Impossibile est eos qui semel illuminati et prolapsi sunt, rursus renovari per poenitentiam, Glossa: " Negat hic Apostolus reiterationem Baptismi, sed non excludit poenitentiam ". Et quia Confirmatio tantum confirmat gratiam datam in Baptismo, ideo sicut Baptismus non iteratur, nec Confirmatio. Ordo similiter non iteratur, quia cum ministri Ecclesiae quotidie necessarii sint, si per peccatum perderent potestatem ministrandi sacramenta, cum non cito possent reordinari, multa pericula acciderent: et ideo statutum est ne Ordo possit amitti, et ideo ne possit iterari.

Secundum hanc viam ergo dicendum est quod, quod quaedam sacramenta iterantur, quaedam non, non est propter hoc quod quaedam imprimunt characterem, quaedam non, sed ab institutione Ecclesiae; et ratio institutionis est quae dicta est.

Si teneatur alia via, respondendum est ad obiectum in contrarium quod non quaecumque nota impressa in anima est character: unde etsi omnia sacramenta imprimant notas in anima, non propter hoc imprimunt characteres.

Sed character est figura intelligibilis, discretiva imaginis Dei secundum statum membrorum in Ecclesia et perpetua. Per hoc quod dicitur 'figura', fit separatio ab aliis formis quae sunt in anima sicut habitus et dispositiones. Per hoc quod dicitur 'intelligibilis', fit separatio a figuris corporalibus, quae suum figurabile discernunt. Per hoc quod dicitur 'discretiva', fit separatio a forma quae perficit affectum, vel a forma quae est ad agendum. Per hoc quod dicitur 'imaginis Dei', fit separatio ab illa imagine quae est Deus. Per hoc quod dicitur 'niembrorum Ecclesiae secundum quod Ecclesia dicitur congregatio fidelium', fit separatio ab angelis, in quibus non sunt huiusmodi characteres spirituales. Per hoc quod dicitur 'secundum statum membrorum', significatur quod in illis sacramentis quae non determinant statum fidei, non imprimitur character.

Est autem triplex status fidei, quorum primus est m Baptismo, ubi datur gratia fidei secundum quod fides illuminat animam secundum intellectum. Secundus status est in Confirmatione, in qua, si digne suscipitur, datur robur fidei; in cuius signum fit chrismatio in fronte, ut non verecundemur fidem confiteri, secundum quod dicitur Rom. 10, 10: Corde etc. Tertius status fidei est in Ordine, principaliter vero sacerdotali, ubi debet esse excellentia fidei ; unde ad ampliorem perfectionem fidei tenentur illi quam alii, quorum Dominus est hereditas. In reliquis vero sacramentis non est discretio secundum statum fidei ; unde non sunt discretiva secundum huiusmodi statum aut perpetua.

Accipitur autem haec ratio characteris per similitudinem characteris corporalis. Sicut enim ei qui aliquod crimen commisit fit character, ut distinguatur reus fuisse illius criminis, et si non contineat se a crimine illo, postea condamnatur aliquando poena capitalis sic est in charactere spirituali, quia imprimitur ipsi animae character ad distinguendum secundum statum fidei, quae licet non insit, inesse debet. In quo vero habente characterem servatur puritas fidei secundum gradum suum, consequitur remuneratio aeterna, quae est gloria de cognitione characteris Christi. Et sicut character corporalis est indelebilis manente subiecto, multo fortius character spiritualis, cuius susceptibile est perpetuum. Et sicut dicitur mens retinere imaginem secundum intellectum, secundum illam definitionem '' : "Mens est sublimior pars in anima, habens imaginem in potentia cognoscendi et similitudinem in potentia diligendi"; sic ex parte intellectus imprimitur character, et non ex alia parte, sed gratia quae specialiter perficit affectum. Et ideo in quatuor sacramentis quae voluntatem vel affectum respiciunt, non imprimitur character. Nam 'nota' secundum sui rationem non ponit perpetuitatem nec discretionem, sed cognitionem; character vero ponit discretionem et perpetuitatem, nam proprie fit in fide Trinitatis. ''