Quaestiones Antequam esset Frater.

 QUAESTIO I De nomine Trinitatis.

 [Membrum 1 ''De verbo Isidori: ' Trinitas est trium unitas'].''

 Membrum 2 ''Quare conceditur 'trinitas' in divinis, non autem 'ternarius'.''

 [Membrum 3 ''An trinitas 'multiplex' et quare Deus 'trinus' et non 'triplex'].''

 [Membrum 4 An trinitas dicat substantiam vel relationem].

 Membrum 5 An trinitas ponat numerum in divinis.

 [Membrum 6 An sit multitudo in trinitate].

 Membrum 7 Quid subest hypostasibus divinis.

 [Membrum 8 Quomodo sint unum tres personae].

 [Membrum 9 '' Quid 'tres' et quid 'unum' in trinitate et quomodo differenter apud Graecos et Latinos''].

 QUAESTIO II De quatuor nominibus apud Graecos et Latinos.

 [Membrum 1 An substantia dici possit in divinis].

 [Membrum 2 An tres substantiae dici possint in divinis].

 [Membrum 3 Quare non una subsistentia sicut una substantia

 (Membrum 4 Unde differentia horum nominum apud Graecos et Latinos].

 [Membrum 5 An subsistentiae, substantiae, personae respondeant proprietas, relatio, notio].

 [Membrum 6 Qua necessitate inventa sunt illa nomina].

 [Membrum 7 Ait essentia divina una numero dica possit].

 QUAESTIO III De hypostasi divina.

 (Membrum 1 An hypostasis superfluum sit nomen idemque cum persona].

 (Membrum 2 An relationi, notioni, proprietati respondeant subsistentia, hypostasis, persona

 (Membrum 3 An hypostases sint simplices vel compositae].

 QUAESTIO IV De differentia notionum et relationum.

 [Membrum 1 An tres tantum relationes ac notiones sicut tres tantum sunt proprietates

 [Membrum 2 An tres relationes in Patre sint tres res et quare non est innascibilitate Pater

 (Membrum 3 Quare 'a quo nullus' et 'qui ab alio' non dicunt notiones

 (Membrum 4 An praeter relationes possint intelligi tres 'qui' vel 'quales' salva simplicitate essentiae

 [Membrum 5 An abstractis relationibus adhuc intelligi possint tres hypostases].

 (Membrum 6 An divinis relationibus conveniat 'csse in'

 (Membrum 7 Quare 'inspirabilis' non facit notionem sicut ' innascibilis'].

 [Membrum 8 An 'qui a nullo a quo nullus' faciat notionem

 (Membrum 9 Quare distinctiva duodecim et non duodecim notiones

 (Membrum 10 An innascibilitas et auctoritas sint duae notiones].

 QUAESTIO V De paternitate et filiatione divina.

 [Membrum 1 De verbo Apostoli: 'Ex quo omnis paternitas'.

 (Membrum 2 An sint gradus et ordo, maioritas et minoritas in divinis].

 QUAESTIO VI De notitia et amore in divinis.

 [Membrum 1 ''De verbo Apostoli: 'Filii caritatis suae'].''

 (Membrum 2 An abstractis hypostasibus et personis, sit intelligere mentem, notitiam et amorem].

 [Membrum 3 An notitia praecedat universaliter amorem].

 QUAESTIO VII De processione aeterna Spiritus Sancti.

 (Membrum 1 An procedere dicatur communiter de Filio et de Spiritu Sancto

 [Membrum 2 Quid est procedere et in quo differt a generari].

 QUAESTIO VIII De controversia Graeeorum et Latinorum circa processionem ab utroque.

 [Membrum 1 Obicitur contra Graecos et respondetur pro eis).

 [Membrum 2 Positio Graecorum pressius exploratur].

 [Membrum 3 Utriusque positionis concordantia].

 QUAESTIO IX De verbo aeterno.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Ad similitudinem cuius verbi creati dicitur verbum aeternum].

 (Membrum 2 Quae sit intentio prior, sapientiae an verb].

 (Membrum 3 Quod verbum creatum, cognitivum an operativum, magis conveniat cum increato].

 (Membrum 4 An Pater sapiens sapientia quam genuit].

 (Membrum 5 An sit unum verbum in Trinitate vel plura

 [Membrum 6 De verbo Matthaei: 'Nemo novit Patrem nisi

 (Membrum 7 De verbo Ioannis: 'Qui videt me, videt et Patrem'

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An Verbum dicat respectum ad creaturas

 (Membrum 2 De verbo Ioannis: ' Omnia per ipsum facta sunt'

 (Membrum 3 De verbo Magistri: 'Eo imago quo verbum

 (Membrum 4 An sequatur: dixit ab aeterno, ergo facta ab aeterno

 (Membrum 5 An quam cognitionem Trinitatis pervenerunt Philosophi

 (Membrum 6 De verbo Augustini: 'Pater non perfecte se dixisse'

 QUAESTIO X De praedestinatione.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit praedestinatio secundum noomten

 (Membrum 2 Quid sit praedestinatio secundum rationem

 (Membrum 3 Quid subest praedestinationi

 [Membrum 4 An praedestinatio sit entis vel non entis

 [Membrum 5 An praedestinatio sit angelorum

 [Membrum 6 An Christus fuerit praedestinatus

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An et cuiusmodi causa sit praedestinatio

 (Membrum 2 An ipsa praedestinatio habeat causam, et primo ex parte

 (Membrum 3 An speciale donum in creatura sit causa praedestinationis

 (Membrum 4 An merita sint ratio praedestinationis

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 De praescientia et libero arbitrio

 (Membrum 2 De praedestinatione et Dei voluntate beneplaciti

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 Cuiusmodi veritas, signi vel rei, sit in praedestinatione

 [Membrum 2 An sit una veritas praescientiae et praedestinationis

 (Membrum 3 Qualis sit respectus praedestinationis ad praedestinatum

 (Membrum 4 An veritas futurorum sit veritas ipsius primi

 (Membrum 5 An veritas scientiae divinae sit tantum necessariorum

 [Membrum 6 An definitus sit numerus praedestinatorum

 [Membrum 7 An simpliciter necessarium sit praedestinatum saluari).

 QUAESTIO XI De electione.

 (Membrum 1 An sit electio in

 [Membrum 2 Quid sit electio divina

 (Membrum 3 Ad quid sit electio divina

 [Membrum 4 An et quae sit ratio electionis ex parte

 (Membrum 5 An sit ratio electionis ex parte creaturae

 (Membrum 6 Cuius sit electio

 QUAESTIO XII De praedestinatione Christi.

 [Membrum 1 An Christus sit praedestinatus

 [Membrum 2 Quoad quid dicitur Christus praedestinatus

 (Membrum 3 An praedestinatio Christi sit nostra ordine prior eiusque causa

 [Membrum 4 Qualiter Christus sit lumen nostrae praedestinationis

 QUAESTIO XIII De Dei apparitionibus in Veteri Testamento.

 (Membrum 1 An Deus videri possit oculis corporalibus

 (Membrum 2 An Deum apparere conveniebat ante incarnationem

 (Membrum 3 An subiectam creaturam ipse Deus vel angelus assumebat, et an mediante gratia vel sine

 [Membrum 4 Quare non apparuit Deus Moysi in humana natura nisi confuse

 (Membrum 5 An distincte apparuerint tres personae

 QUAESTIO XIV De missionibus divinis.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 Quid sit missio, an aeterna vel temporalis, et quae eius differentia ad apparitionem et dationem).

 [Membrum 2 Cui conueniat mitti).

 [Membrum 3 Cui conveniat mittere, et an dicat essentiale, notionale vel personale

 [Membrum 4 Ad quid sit missio

 [DISPUTATIO II

 (Membrum 1 Quaedam narrative praemittuntr

 [Membrum 2 An missio facta sit etiam ad angelos).

 (Membrum 3 An missio facta fuerit ad Christum).

 (Membrum 4 An missio spiritualis sit in sola gratia gratum faciente vel etiam in gratia gratis data].

 (Membrum 5 De missione jacta Apostolis

 [Membrum 5 Quis

 QUAESTIO XV De incarnatione.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An natura divina sit unibilis humanae

 (Membrum 3 An unibilitas conveniat prius naturae vel personae divinae

 [Membrum 4 An unibilitas conveniat magis naturae vel essentiae divinae

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An humana tantum natura sit unibilis, vel etiam angelica

 (Membrum 2 An humana natura secundum animam et corpus sit unita divinae

 (Membrum. 3

 (Membrum 4 An utilis esset incarnatio non exsistente lapsu Adae

 (Membrum 5 An per illam unionem aliquid Deo acquiratur

 [Membrum 6 An abstracta persona et hypostasi divina adhuc intelligi posset unio illa

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 De necessitate incarnationis ad lapsum reparandum

 (Membrum 2 An unio esse posset et non in hac persona vel illa

 [ Membrum 3

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An sit unitas in Christo]

 [Membrum 2 Cuiusmodi unitas sit in Christo].

 (Membrum 3 An unitas Christi maior aliis unitatibus crcatis].

 QUAESTIO XVI De passibilitate animae Christi et Adae.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An passibilis anima Adae in statu innocentiae].

 (Membrum 2 An eadem passibilitas Adae post peccatum quam ante).

 [Membrum 3 Att passibilis anima Adae secundum omnem sui partem].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An Christus assumpsit animam cum passibilitate),

 [Membrum 2 An passibilitas animat Christi creata vel contracta].

 (Membrum 3 An passibilis anima Christi secundum omnem sui partem].

 [Membrum 4 An passibilis anima Christi vero timore mortis].

 (Membrum 5 An passibilis anima Christi sensu doloris corporalis).

 (Membrum 6 An passio haec fuerit in ipsa parte superiori].

 (Membrum 7 An compossibilis cum fruitione deitatis aliquis sensus doloris aut perturbatio passionis).

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 An propassio fuerit in Christo).

 [Membrum 2 An attigit passio supremam vim animae et e converso gaudium ipsam partem sensitivam].

 (Membrum 3 An vera passio compossibilis cum conversione ad Deum).

 (Membrum 4 An vera passio compossibilis cum summa delectatione].

 [Membrum 5 An vera passio compossibilis cum gaudio comprehensoris].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An passio Christi fuerit maxima poena].

 (Membrum 2 An passio mortis maior in Christo quam in alio fuisset h

 [Membrum 3 An passio maior in Christo quam fuisset in Adam].

 (Membrum 4 An si occisus in paradiso, Adam passus esset sine poena].

 [Membrum 5 An passio Christi satisfactoria pro omni poena].

 QUAESTIO XVII De superfluo

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 Quid sit superfluum].

 (Membrum 2 An superfluum determinari possit circa singula].

 (Membrum. 3

 (Membrum 4 An dare superfluum sit prdeceptum vel consilium].

 (Membrum 5 Sub quo vitio contineatur habere vel tenerem superfluum].

 (Membrum 6 An superfluum opponatur iuri naturali].

 (Membrum 7 An retinere superfluum et subtrahere sibi necessarium sint duo mala opposita per diminutionem et excessum].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 De superfluo in quantitate vestium].

 (Membrum 2 De superfluo in qualitate vestium).

 QUAESTIO XVIII De prophetia.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An prophetia sit in homine tantum vel etiam in angelo].

 [Membrum 2 An in angelis malis sit prophetalis cognitio].

 (Membrum 3 In qua potentia animae visiva sit visio prophetalis].

 (Membrum 4 Per quid fiat visio prophetalis).

 (Membrum 5 Quid sit speculum aeternum et quid videre in eo).

 [Membrum 6 Quot sint modi videndi in speculo et unde eorum differentia).

 [Membrum 7 An sicut triplex visio, corporalis, spiritualis, intellectualis, ita et triplex prophetia].

 (Membrum 8 An sit delectatio in visione prophetali].

 (Membrum 9 An conveniebat prophetiam dari fidelibus per infideles).

 (Membrum 10 An omnis occultorum visio sit prophetalis].

 (Membrum 11 An mediantibus angelis fiat visio prophetalis].

 (Membrum 12 An visio prophetalis fallax esse possit].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An prophetice denuntiatis possit subesse falsum].

 (Membrum 2 An prophetiae subsint differentiae temporum, scilicet praesens, praeteritum et futurum].

 (Membrum 3 An prophetiae subsit veritas mobilis aut immobilis].

 (Membrum 4 Quot modis dicatur prophetia et an aeaualiter de omnibus).

 [Membrum 5 An prophetia comminationis innitatur praescientiae divinae].

 [Membrum 6 Adhuc de prophetia comminationis et praescientia divina].

 (Membrum 7 De quo doluit Ionas et num dolendo peccavi].

 (Membrum 8 ''De verbo Glossae: 'Deus revelat sententiam et non consilium).''

 (Membrum 9 An futurum contingens prophetatum necesse sit evenire].

 (Membrum 10 An omnis prophetatio sit a Spiritu Sancto].

 [Membrum 11 An spiritus prophetiae stare possit cum peccato].

 [Membrum 12 An spiritus prophetiae stare possit cum actu coniugali].

 (Membrum 13 Unde scit propheta visionem suam esse prophetiam].

 [Membrum 14 Unde scit propheta visionem suam esse rei praeteritae vel futurae].

 (Membrum 15 An sit aliqua visio prophetica pure intellectualis).

 QUAESTIO XIX De quatuor quibus contexuntur Evangelia.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An differant illa quatuor quibus contexta dicuntur Evangelia].

 [Membrum 2 An illis tantum quatuor contexantur Evangelia].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 Ad quod praedictorum quatuor reducantur consilia].

 [Membrum 2 An praecepta sint de substantia Evangelii].

 (Membrum 3 An recto ordine enumerentur illa quatuor in Glossa].

 (Membrum 4 An sacramenta sint de substantia Evangelii, et ad quod dictorum quatuor reducantur].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An eisdem quatuor contexantur Lex Vetus et Noua].

 [Membrum 2 Quomodo se habent dicta quatuor ad quatuor notata II Tim.

 [Membrum 3 Quomodo se habent dicta quatuor ad quatuor virtutes dictas in Glossa).

 [ Membrum 4 Adhuc de relatione dictorum quatuor ad virtutes).

 QUAESTIO XX De iustitia Legis Veteris.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An et qualiter Lex Vetus iustificabat).

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An moralia Decalogi iustificabant].

 [Membrum 2 Numquid Lex Vetus, in qua maxime viget iustitia, non aeque iustificare deberet, immo magis quam Nova].

 (Membrum 3 An et qualiter legalia iustificabant].

 [Membrum 4 An omnia Veteris Legis praecepta iustificabant].

 [Membrum 5 An aeque iustificent praecepta Veteris Legis et Novae].

 [Membrum 6 An omnia quae in Veteri Lege aeque iustificabant].

 QUAESTIO XXI De adimpletione Legis per Christum.

 (Membrum 1 Quid sit impletio Legis et an facta sit per Christum).

 [Membrum 2 Qualiter moralia primae tabulae adimpleta].

 [Membrum 3 Qualiter moralia secundae tabulae adimpleta].

 (Membrum 4 Quare nulla adimpleta ex caerimonialibus et sacramentalibus]

 QUAESTIO XXII De gradibus caritatis.

 (Membrum 1 Quare caritati attribuuntur actus aliarum virtutum, et qualiter sit omnium virtutum forma, radix, caput et finis].

 [ Membrum 2 Quare quindecim gradus caritatis).

 [Membrum 3 Quare actus donorum non similiter attribuuntur caritati].

 (Membrum 4 Quare quaedam vitia removentur, alia non).

 QUAESTIO XXIII De peccato in Spiritum Sanctum.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An omne peccatum ad mortem sit in Spiritum Sanctum].

 [Membrum 2 Quare peccatum in Spiritum Sanctum dicitur irremissibile et an hoc sit ei proprium].

 [Membrum 3 An peccatum Adae sit peccatum in Patrem vel in Filium vel in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 4 An peccatum diaboli sit in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 5 Quare praeter peccatum ex ignorantia, infirmitate et malitia non est quartum peccatum ex concupiscentia].

 (Membrum 6 An malitia sit poena vel culpa originalis, et an minuat vel augeat peccatum in Spiritum Sanctum].

 [Membrum 7 An aliquod peccatum possit esse simul in Patrem vel in Filium et in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 8 Quomodo differunt blasphemia et spiritus hlasphemiae].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An et quot sint species peccati in Spiritum Sanctum).

 (Membrum 2 An obstinatio sit species peccati in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 3 Quare quoddam peccatum in Spiritum Sanctum contra misericordiam et iustitiam, et nullum contra alia attributa].

 (Membrum 4 Quare quoddam peccatum in Spiritum Sanctum contra spem et caritatem, et nullum contra fidem].

 (Membrum 5 Alia dubia de speciebus peccati in Spiritum Sanctum.].

 QUAESTIO XXIV De intentione et merito.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit intentio, an actus rationis aut voluntatis).

 [Membrum 2 An meritum sit in intentione aut in voluntate].

 (Membrum 3 ''Instantiae contra regulam 'quantum intendis, tantum facis' '' .

 (Membrum 4 An motus a malo sit meritorius, vel solus motus ad bonum].

 [Membrum 5 An oculus bonus etsi veritatis nescius].

 (Membrum 6 Quid exigitur ad hoc quod intentio sit bona].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An substantia operis addat aliquid merito intentionis].

 [Membrum 2 An qualitas operis privilegiati addat aliquid merito intentionis].

 (Membrum 3 An numerositas operum addat aliquid merito intentionis).

 (Membrum 4 An quantitas dati in eleemosyna aliquid faciat ad meritum].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 An voluntas mali innixa credulitati pro facto reputetur).

 (Membrum 2 An quaelibet voluntas mali, etiam semiplena, pro facto reputetur).

 (Membrum 3 An actus et intentio sint duo peccata).

 [Membrum 4 Quae poena respondet actui et quae voluntati].

 [Membrum 5 An peior actus additus minus malae intentioni faciat maius peccatum vel e converso].

 (Membrum 6 In quibus tenet argumentum ab intentione ad actum].

 (Membrum 7 An augeri possit culpa vel poena, intentione non aucta].

 QUAESTIO XXV De ignorantia et ligationibus rationis.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An ignorantia sit peccatum vel poena peccati tantum].

 (Membrum 2 Cuiusmodi ignorantia concomitatur omne peccatum]

 [Membrum 3 ''Unde est quod 'non velle scire' sit peccatum).''

 (Membrum 4 An ignorantia sit peccatum originale vel actuale].

 (Membrum 5 Att gravius sit peccare ex ignorantia quam ex infirmitate vel studio].

 (Membrum 6 An aliquis possit velle ignorare].

 [Membrum 7 An peccatum Evae fuerit ex ignorantia].

 [Membrum 8 An ignorantia excuset a peccato].

 [Membrum 9 An ignorantia invincibilis semper excuset vel minuat peccatum).

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 De ligatione ex ebrietate).

 Membrum 2

 [Membrum 3 De ligatione ex furia].

 (Membrum 4 Quae ignorantia excusat a peccato et quae non].

 (Membrum 5 Quae ligatio rationis excusat a peccato et quae non].

 QUAESTIO XXVI De imagine.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An eadem ratione dicatur imago in divinis et in creaturis].

 (Membrum 2 An sola creatura rationalis sit ad imaginem vel etiam sensibilis].

 [Membrum 3 An solus homo sit ad imaginem vel etiam angelus].

 (Membrum 4 An anima sit imago tantum ut conversa ad Deum).

 (Membrum 5 An anima sit imago secundum potentiam, habitum vel actum).

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An imago recreationis attendatur penes gratiam aut virtutes).

 (Membrum 2 Quae gratia sit imago recreationis, cooperans vel reparans, praeveniens vel subsequens].

 [Membrum 3 An gratia sacramentalis sit imago recreationis].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 An ratio imaginis toti conveniat Trinitati ita quod etiam Patri, et an essentialiter vel personaliter].

 (Membrum 2 An sicut Filius imago Patris, et Spiritus Sanctus imago Fili].

 QUAESTIO XXVII De scandalo.

 (Membrum 1 Quid sit scandalum].

 (Membrum 2 An scandalum sit per se peccatum vel circumstantia peccati]

 Membrum 3

 [Membrum 4 An scandalum activum maius sit peccatum quam passivum].

 (Membrum 5 Quid dimittendum est ad scandalum vitandum).

 QUAESTIO XXVIII De correctione fraterna.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An correctio praecepta sit omnibus vel solis praelatis).

 (Membrum 2 De ordine correptionis descripto Matth, 18]

 [Membrum 3 An correctio procedat ex iustitia vel ex misericordia].

 [Membrum 4 An cum asperitate fieri debeat correptio].

 (Membrum 5 An sit dimittenda correctio propter odium].

 [ Membrum 6 An ipse inferior teneatur corrigere superiorem].

 [Membrum 7 An superior teneatur corrigere ipsam multitudinem].

 DISPUTATIO II

 Membrum 1

 [Membrum 2 An ipsi mali alios corripere possint vel immo debeant].

 [Membrum 3 An ipsi inferiores corripere debeant vel possint superiores].

 (Membrum 4 An liceat aliquando differre correptionem].

 QUAESTIO XXIX De officio praedicationis.

 [Membrum 1 An officium praedicationis solis clericis spectet

 [Membrum 2 An actus prophetandi sit eminentior actu praedicandi].

 [Membrum 3 An mali peccent praedicando, immo et docendo].

 QUAESTIO XXX De eo quod est psallere.

 [Membrum 1 Quid sit psallere].

 [Membrum 2 An exsistens in peccato demereatur seu peccet psallendo].

 [Membrum 3 An teneatur psallens intelligere quod psallit].

 QUAESTIO XXXI De sensu spirituali.

 [ Membrum 1 Quid sit sensus spiritualis].

 [Membrum 2 An sensus spiritualis sit divisibilis in plures).

 [Membrum 3 An sensus spirituales sint quinque tantum vel plures].

 [Membrum 4 Adhuc de numero sensuum spiritualium]

 (Membrum 5 An sensus spirituales ad cognitionem tantum spectent].

 [Membrum 6 An sensus spirituales multiplicentur secundum dona gratiarum].

 [Membrum 7 Quis horum sensuum sit principalior].

 [Membrum 8 An sensus spirituales eodem modo sint in via et in patria].

 QUAESTIO XXXII De immortalitate animae rationalis.

 [Membrum 1 An anima rationalis intereat cum corporei.

 (Membrum 3 An anima sit immortalis secundum omnes suas vires].

 QUAESTIO XXXIII De libero arbitrio.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An liberum arbitrium sit in nobis post lapsum, et an dicat potestatem libere faciendi bonum vel malum].

 [Membrum 2 An liberum arbitrium respiciat actus tum interiores, tum exteriores]

 DISPUTATIO II

 [ Membrum 1 Quid sit liberum arbitrium definitione].

 [ Membrum 2 An liberum arbitrium sit ratio aut voluntas vel utraque simul aut aliquid aliud].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 ''Quare 'liberum' dicitur arbimum].''

 (Membrum 2 Quare non vocatur nomine simplici, sed composito].

 Membrum 3 An liberum arbitrium sit idem quod proheresis]

 (Membrum 4 An penes liberum arbitrium sit meritum et demeritum).

 (Membrum 5 An ad illud pervenerunt Philosophi, et an se habeat in ratione iudicis vel arbitr].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An liberum arbitrium possit de se in aliquod bonum, ut faciendo quod in se est ipsam fidem habere].

 (Membrum 2 An liberum arbitrium possit velle gratiam gratum facientem quin trahatur a gratia gratis data).

 DISPUTATIO V

 [Membrum 1 An liberum arbitrium possit de se resurgere ad bonum].

 [Membrum 2 An liberum arbitrium possit de se velle bonum].

 [Membrum 3 An liberum arbitrium possit de se converti ad bonum].

 (Membrum 4 Art per liberum arbitrium possit quis stare in bono).

 [Membrum 5 An liberum arbitrium possit de se projicere in hortum].

 [Membrum 6 An liberum arbitrium de se possit resistere tnalo].

 (Membrum 7 An liberum arbitrium possit de se vitare malunt].

 (Membrum 8 An liberum arbitrium de se possit non declinare in deterius].

 QUAESTIO XXXIV

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An sacerdotium Melchisedech dignius sacerdotio Levi quia iste decimatus et non ille]

 [Membrum 2 Quid sit decimatio].

 [Membrum 3 Cuius est decimatio et per quem facta

 (Membrum 4 Quo tempore facta est decimatio].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An Christus fuerit decimatus).

 [Membrum 2 An caro Christi decimata in carne B. Virginis].

 (Membrum 3 An decimatio virtute sua minuebat concupiscentiam].

 . (Membrum 4 An sicut omnes in Abraham decimati, ita omnes in eo benedicti].

 QUAESTIO XXXV

 [Membrum 1 An sit licitum sua repetere].

 [Membrum 2 Att sit licitum repetere superfluum

 [Membrum 3 An sit licitum repetere servum).

 QUAESTIO XXXVI

 [Membrum 1 An omnes articulos simul credere teneamur].

 (Membrum 2 An haberi possit fides Christi quin credatur distincte articulus mortis vel passionis].

 (Membrum 3 An articulus possit incipere vel desinere esse articulus).

 (Membrum 4 An Abraham salvaretur sua fide et caritate si non esset incarnatio].

 QUAESTIO XXXVII

 [Membrum 1 An suspicio sit de genere boni vel mali, et si malum, cuiusmodi).

 [Membrum 2 Quare non est simile de suspicione boni et mali, operis et personae].

 [Membrum 3 Quodnam iudicium sit peccatum et quaenam suspicio].

 [Membrum 4 An cuilibet liceat iudicare de manifestis et an alicui de occultis]

 [Membrum 5 An homini spirituali liceat omnia iudicare]

 [Membrum 6 An de aliquo, saltem de Antichristo, liceat iudicare cum desperatione].

 [Membrum 7 De radice peccati suspicionis].

 (Membrum 8 An iudex teneatur quaerere ab accusato si ex praecepto Dei fecit vel eidem credere illud asserenti).

 [Membrum 9 De differentia iudiciorum in Lege Veteri et Nova].

 [Membrum 10 An dubia semper in meliorem partem sint interpretanda]

 QUAESTIO XXXVIII

 [Membrum 1 An fides sit substantia rerum sperandarum magis quam aliae virtutes].

 [Membrum 2 ''Qualiter fides sit 'substantia'et in quo differat haec definitio ab aliis].''

 [Membrum 3 Quare dicitur ferunt sperandarum , id est rerum bonarum tantum et futurarum].

 [Membrum 4 ''De altera parte definitionis: Argumentum non apparentium']''

 QUAESTIO XXXIX De fide informi.

 [Membrum 1 An fides informis sit habitus naturalis vel gratuitus, et si gratuitus, an gratum faciens vel gratis datus].

 [Membrum 2 An fides informis sit in daemonibus, et an data eis ante peccatum vel post].

 [Membrum 3 An homines fidem informem habentes sint daemonibus deteriores].

 [Membrum 4 An actus fidei informis in daemonibus egrediatur ex quadam luce].

 QUAESTIO XL De mota seu merito diaboli.

 [Membrum 1 An diabolus possit in suo statu demereri]

 [Membrum 2 Unde est quod diabolus confirmatus est in malo et homo non].

 [Membrum 3 An diabolus continue peccet].

 [Membrum 4 An diabolus omni motu suo peccet].

 [Membrum 5 An placeat diabolo malitia in se et in alio].

 QUAESTIO XLI De libro vitae.

 [Membrum 1 An liber vitae sit Filius Dei et secundum quam rationem]

 [Membrum 2 An dicatur liber ratione scriptionis vel lectionis].

 [Membrum 3 Qua ratione dicitur vitae].

 [Membrum 4 ''An possit dici 'liber mortis'].''

 [Membrum 5 An liber vitae sit sui liber et aliorum, vel aliorum tantum]

 [Membrum 6 An liber vitae sit tantum bonorum, et an illorum tantum qui finaliter boni sun].

 [Membrum 7 An contingat aliquos deleri de libro vitae].

 QUAESTIO XLII De scientia Christi.

 [ Membrum 1 An aliqua scientia Christi fuerit temporaliter acquisita].

 [Membrum 2 An fuerit in Christo sicut in angelis cognitio matutina et vespertina].

 [Membrum 3 An Christus habuit scientiam operativam omnium sicut et cognitivam].

 [Membrum 4 An scientia Christi cognitiva sit omnium vel non].

 (Membrum 5 An Christus omnia sciverit uno aspectu vel successive discurrendo).

 [Membrum 6 An Christus per gratiam unionis ita limpide noverit sicut Deus].

 [Membrum 7 An eadem sit in Christo scientia creata et increata].

 [Membrum 8 An aliquod genus scientiae receperit Christus ab angelis].

 QUAESTIO XLIII

 DISPUTATIO I.

 [Membrum 1 Quid sit plenitudo gratiae in Christo, an quid creatum vel increatum, et an ipsa gratia unionis vel alia].

 [Membrum 2 An gratia Christi sit finita vel infinita].

 [Membrum 3 An plenitudo gratiae Christi comprehendat omnia gratuita].

 [Membrum 4 An per gratiam inhabitantem Christus sit filius tantum Patris vel totius Trinitatis]

 [Membrum 5 An plenitudo gratiae collata sit Christo in instanti conceptionis].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 De qua plenitudine accepimus, an Christi hominis].

 [Membrum 2 An de plenitudine Christi acceperint angeli].

 [Membrum 3 An homines praecedentes adventum Christi de eius plenitudine aeque acceperint sicut subsequentes].

 [Membrum 4 An de illa plenitudine accepimus ad mensuram vel non ]

 [Membrum 5 An de ista plenitudine effluat tam gratia virtutum quam gratia sacramentorum].

 (Membrum 6 An de plenitudine veritatis etiam accepimus).

 QUAESTIO XLIV

 [Membrum 1 An Deus Pater dicatur univoce pater Filii et pater noste].

 [Membrum 2 ''An 'pater noster' dicatur solus Pater vel tota Trinitas].''

 [Membrum 3 An Christus secundum quod homo sit filius Trinitatis seu adoptivus, et an adoptio nostra amitti possit et recuperari].

 (Membrum 4 Secundum quid dicimur filii).

 [Membrum 5 An solum post incarnationem dicantur homines filii

 QUAESTIO XLV

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An Deus sit ubique et in loco].

 [Membrum 2 Quid sit esse ubique et Deum esse ubique].

 [Membrum 3 Quid sit esse ubique essentialiter, potentialiter et praesentialiter].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An Deus sit ubique].

 [Membrum 2 An Deus sit alibi quam in se ipso].

 [Membrum 3 An Deus repleat rem antequam forma materiam et locatum suum locum].

 [Membrum 4 An esse ubique sit proprium Det].

 (Membrum 5 Qualiter insit Deus per gratiam et qualiter sit in malis).

 [Membrum 6 An Deus sit cum malis sicut est cum bonis].

 QUAESTIO XLVI

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An et quibus modis creaturae sint in Deo].

 [Membrum 2 An omnia quae sunt sint in Deo ab aeterno, et an sint ibi vita magis cum sunt quam ante].

 [Membrum 3 An omnia quae sunt in Deo ibi sint unum vel multa, id est una idea seu ratio vel multae].

 [Membrum 4 An creaturae sint in Deo sicut ipse in creaturis scilicet potentialiter, praesentialiter, essentialiter].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Sub qua ratione proprie creaturae sint in Deo: an in Deo qua Deus, vel qua essentia, vel qua personat].

 [Membrum 2 Quid sit esse essentialiter in rebus].

 [Membrum 3 An prius sit creaturas esse in Deo vel e converso].

 QUAESTIO XLVII

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An cadunt empyreum sit corptis].

 [Membrum 2 An caelum empyreum moveatur].

 [Membrum 3 An caelum empyreum, eo quod nec grave nec leve, moveatur sphaeraliter].

 [Membrum 4 An caelum empyreum sit locus conveniens angelis]

 [Membrum 5 An caeli conveniant in aliqua natura communi].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An cadunt Trinitatis idem sit quod Deus].

 [Membrum 2 An cadunt Trinitatis sit idem quod caelum empyreum].

 [Membrum 3 An Christus secundum quod homa sit in caelo Trinitatis].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 Quid sit caelum aqueum seu crystallinum, et cuiusmodi aquae sint supra jirmatttentum].

 [Membrum 2 Ad quid sit caelum crystallinum].

 [Membrum 3 De ordine et situ caeli crystallini].

 QUAESTIO XLVIII De sacramentis in genere.

 [Membrum 1 An sit unum sacramentum vel plura].

 [Membrum 2 An sacramenta sint plura pauciorave quam septem].

 QUAESTIO XLIX

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 De conuenientia horum novem baptismatum praenotanda].

 [Membrum 2 An sub Lege naturae aliqua fuerint Baptismo correspondentia et quae sit horum cum eo convenientia].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An unumquodque illorum baptismatum sit sacramentun].

 [Membrum 2 An plura quam novem debeant esse baptismata].

 [Membrum 3 De eodem necnon de ordine baptismatum inter

 [Membrum 4 Quodnam baptisma praeemineat inter illa Novae Legis].

 [Membrum 5 Quodnam baptisma praeemineat inter illa Veteris Legis].

 QUAESTIO L De circumcisione.

 [Membrum 1 Quid sit circumcisio].

 [Membrum 2 Cuius rei signum est circumcisi].

 [Membrum 3 An ex vi circumcisionis conferatur gratia].

 [Membrum 4 An character imprimatur in circumcisione].

 [Membrum 5 Quinam tenebantur ad circumcisionem].

 [Membrum 6 Quare non fuit datum similiter mulieribus aliquod signum speciale].

 QUAESTIO LI De sacramento Altaris.

 [Membrum 1 An necesse fuerit hoc sacramentum ab initio figurari].

 [Membrum 2 De numero et ordine figurarum].

 [Membrum 3 Quare Baptismus et Eucharistia in tot figuris praecesserunt, et non alia sacramenta]

 [Membrum 4 Quare Eucharistia sub duobus signis continetur, et non sic alia sacramenta].

 [Membrum 5 Quare plures figurae corporis Christi, pauciores sanguinis, nulla vero aquae vino miscendae]

 [Membrum 6 De efficacia Baptismi et Eucharistiae eorumque figurarum comparative]

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An sacramentum Altaris sit conficiendum ex azymo vel fermentato).

 [Membrum 2 An in solo fermentato rite fiat consecratioj].

 [Membrum 3 An aqua sit addenda vino et qua ratione additur].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An substantia panis et viiii maneat sub sacramento].

 [Membrum 2 An sit vera conuersio panis in corpus Christi].

 [Membrum 3 Quorum sit conversio et an omnia simul vel successive convertantur].

 [Membrum 4 Quae sint propositiones concedendae in hac materia et quae non].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 Quale corpus dedit Christus discipulis in coenet].

 [Membrum 2 An materia prima seu remota panis maneat sub sacramento].

 [Membrum 3 An et qualiter accidentia sint ibi sine subiecto].

 DISPUTATIO V

 [Membrum 1 An corpus Christi sit quantitative sub sacramento].

 [Membrum 2 Unde habet corpus Christi quod in pluribus locis simul esse possit].

 DISPUTATIO VI

 [Membrum 1 In qua forma verborum consistat virtus conficiendi, et quare verbo, non facto, sit insita illa virtus].

 [Membrum 2 An verbis consecrationis aliquid addere liceat vel mutare].

 [Membrum 3 An in forma consecrationis ordo verborum mutari possit].

 (Membrum 4 De virtute verborum, et primo an sit).

 (Membrum 5 Quid sit maioris virtutis, conceptio Christi sine viro, an panis transsubstantiatio).

 [Membrum 6 Quare soli verbo et non facto insita est illa virtus].

 [Membrum 7 An virtus insita verbo sit de se sufficiens praeter potestatem sacerdotalem].

 Membrum 8

 [Membrum 1 An sit communis quaedam similitudo manducationis sacramentalis et spiritualis ad illam corporalem].

 [Membrum 2 An alia deberet esse manducatio praeter sacramentalem et spiritualem].

 [Membrum 3 An omnis et sola rationalis creatura possit manducare sacramentaliter].

 [Membrum 4 An aliquo istorum modorum sumpsit Christus se ipsum in coena].

 [Membrum 5 Qualis manducatio sit in anima glorificata].

 [Membrum 6 An corpus Christi sumpserit Iudas in coend].

 [Membrum 7 An sacramento saturari vel inebriari contingat].

 QUAESTIO LII

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An poenitentia sit virtus].

 [Membrum 2 An poenitentia sit prima virtus].

 [Membrum 3 An poenitentia timore concipiatur et quo timore].

 [Membrum 4 An poenitentia sit vere virtus et qua sub ratione].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An poenitentia sit virtus generalis vel specialis].

 [Membrum 2 An poenitentia revocet omnes defectus ad perfectum].

 [Membrum 3 An poenitentia reparentur naturalia et gratuita].

 [ Membrum 4 An poenitentia sit medicamentum vulneris].

 [ Membrum 5 An poenitentia virtus idem sit quod res seu gratia sacramenti Poenitentiae]

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 Quid in Poenitentia sit res tantum, quid sacramentum tantum, quid res et sacramentum].

 [Membrum 2 Quid respective significent et causent contritio, confessio, satisfactio, et qualiter sint unum sacramentum].

 [Membrum 3 An passio Christi sub eadem ratione sit deletiva peccati originalis et actualis].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An Poenitentia sit commune sacramentum Legis Veteris et Novae].

 [Membrum 2 Quando fuit instituta Poenitentia].

 [Membrum 3 Quare Poenitentia non fuit sicut Baptismus praefigurata et quare ante Baptismum instituta].

 QUAESTIO LIII De iustificatione impii.

 [Membrum 1 Quid sit iustificatio et quare a iustitia sic denominetur status gratiae potius quam ab alia virtute].

 [Membrum 2 An iustificatio sit opusalicui personae divinae appropriatum].

 [Membrum 3 An iustificatio fiat mediante gratia creata].

 [Membrum 3 An in iustificatione aliquid exigatur ex parte nostra].

 [ Membrum 4 De numero eorum auae exiguntur in iustificatione].

 [Membrum 5 De ordine illorum quatuor in processu iustificationis].

 [Membrum 6 An simul sint per instans peccatum et gratia].

 QUAESTIO LIV De contritione.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An contritio sit idem cum iustificatione]

 [Membrum 2 An contritio sit simul cum iustificatione]

 [Membrum 3 An attritio sit idem quod contritio].

 [Membrum 4 An contritio exigatur in omni iustificatione].

 [Membrum 5 An attritio et contritio sint a Spiritu Sancto].

 [ Membrum 6 An attritio possit fieri contritio].

 [Membrum 7 De diversis causis attritionis].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Ali contritio possit esse ex timore filiali et qualiter sit causa iustificationis].

 [Membrum 2 An praeceptum contritionis perfecte impleri possit in

 [Membrum 3 An sit possibile simpliciter conteri de peccato].

 [Membrum 4 De primo effectu contritionis, qui est conterere peccatum].

 [Membrum 5 De secundo effectu, qui est lavatio seu mundatio].

 [Membrum 6 De tertio effectu, qui est detersio caliginis].

 [Membrum 7 De quarto effectu, qui est dimissio reatus poenae aeternae].

 [Membrum 8 De ordine illorum effectuum].

 QUAESTIO LV De sanatione mentis.

 [ Membrum 1 Quid sit sanatio mentis].

 [Membrum 2 An sanationem mentis mereri quis possit].

 [Membrum 3 An sanatio mentis fiat per virtutes vel per sacramenta].

 [Membrum 4 An sanatio fiat per omnes partes Poenitentiae vel per solam contritionem].

 Membrum 5 An initium sanationis sit a confessione vel a contritione].

 [Membrum 6 An simul insint sanitas et aegritudo].

 [Membrum 7 An subito fiat illa sanatio vel successive].

 [Membrum 8 Quare sanatio fidei appropriatur et cui fide].

 QUAESTIO LVI De confessione.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit confessio.

 [Membrum 2 An confessio sit necessaria ad iustificationem et ad ipsum initium iustificationis].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An confessio sit sacramentum].

 [Membrum 2 Cuius virtutis actus sit confessio].

 [Membrum 3 An sit Deo confitendum].

 [Membrum 4 An Uniusmodi confessio sit de Lege naturae].

 [Membrum 5 Quando primitus instituta fuit confessio].

 [Membrum 6 De comparatione confessionis Veteris Legis ad confessionem Novae Legis].

 (Membrum 7 An sit confitendum sacerdoti tantum vel etiam alii].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An teneamur confiteri ipsa peccata venialia].

 [Membrum 2 An teneamur confiteri peccata mere interiora].

 [Membrum 3 An non habens conscientiam mortalis peccati teneatur confiteri].

 [Membrum 4 An confessio dividi possit vel de omnibus simul esse debeat].

 [Membrum 5 An teneamur confiteri etiam circumstantias peccati]

 QUAESTIO LVII De Matrimonio.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An sint Matrimonii plura significata et quod sit principalius].

 [Membrum 2 Quid in Matrimonio sit signum tantum, quid signatum tantum, et quid signum et signatum].

 [Membrum 3 An Matrimonium fuerit signum linius duplicis conformitatis iam in paradiso].

 [Membrum 4 Cuius gratiae causa sit Matrimonium].

 [Membrum 5 Quando fuit institutum Matrimonii sacramentum].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An sacramentum quod est bonum Matrimonii differat a sacramento quod est Matrimonium].

 [Membrum 2 Quid sit sacramentum quod est bonum Matrimonii].

 [Membrum 3 An insolubilitas Matrimonii sit separabilis ab

 [Membrum 4 Unde sit insolubilitas Matrimonii].

 [Membrum 5 An altero coniugum convolante ad religionem ante copulam, maneat vinculum in reliquo].

 [Membrum 6 An maneat vinculum in infidelibus altero coniugum transeunte ad fidem].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An Matrimonium sit bonum de genere honesti].

 [Membrum 2 An matrimonium sit honestius ipsa virginitate].

 [Membrum 3 An idem sit honestum in coniugio et virginitate].

 QUAESTIO LVIII

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 et 2 Quid sit fructus et qualiter ab aurea aureolaque differt].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Quot modis dicatur fructus].

 [Membrum 2 An fructus sit in carne aut in anima vel in utraque].

 (Membrum 3 Secundum quam virtutem et quam vim animae determinentur fructus et aureola].

 DISPUTATIO I

 DISPUTATIO II

 [Membrum 4 Secundum quam virtutem determinetur fructus].

 [Membrum 5 An fructus et aureola spectassent homini in statu innocentiae].

 [Membrum 6 An fructus conveniat etiam parvulis].

 [Membrum 7 Quare et an sufficienter dividatur in centesimum, sexagesimum, trigesimum].

 QUAESTIO LIX De repudio et divortio.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An repudium uxoris peccatum fuerit mortale et an a Moyse licite permissum].

 [Membrum 2 An quod peccatum est possit fieri non peccatum permissione].

 [Membrum 3 De causis repudii].

 [Membrum 4 Quare non permissum est repudium in Lege naturae et Nova sicut in Veteri Lege].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Quid sit diuortium et qualiter differat a repudio].

 [Membrum 2 An sola voluntas sit sufficiens causa divortii].

 [Membrum 3 An defectus fidei in altero coniugum sit causa divortii].

 [Membrum 4 Quare sola fornicatio sit causa divortii].

 [Membrum 5 De solutione vinculi ante copulam carnalem].

 [Membrum 6 Quare vir et mulier parificantur quoad divortium et non quoad repudium].

 (Membrum 7 Quando non liceat dimittere adulteram et quando non liceat eamdem tenere).

 [Membrum 8 De reconciliatione divortii et de pluribus uxoribus in antiquis Patribus].

 QUAESTIO LX

 DISPUTATIO I

 [ Membrum 1 An licitum fuerit antiquitus simul habere plures

 [Membrum 3 An licitum fuerit antiquis habere concubinam cum uxore].

 [Membrum 4 An regibus licitum fuerit in Veteri Lege plures habere uxores).

 DISPUTATIO II

 [Membrum unicum

 QUAESTIO LXI

 DISPUTATIO I

 [Membrum 2 Quid sit clavis.

 [Membrum 3 Quot sint claves et an scientia sit clavis

 [ Membrum 4 Quorum sint claves, an sacerdotum tanttum

 [Membrum 5 An claves commissae sint Petro ut apostolo vel ut sacerdoti).

 (Membrum 6 An claues sint bonorum tantum, vel etiam malorum].

 [ Membrum 7 An eadem sit clavis qua ligatur in foro iudiciali et in foro poenitciitiali

 (DISPUTATIO II).

 (Membrum 1 Ubi institut ac sunt claves in Nova Lcge

 (Membrum 2 Au aliquis usus clavium fuerit in Veteri Testamento

 (Membrum 3 Quis sit usus clavis in foro poeiiitentiae

 [ Membrum 4

 QUAESTIO LXII

 [Membrum 1 An sit relaxatio

 [Membrum 2 Quid sit relaxatio]

 (Membrum 3 Cuius poenae fieri potest relaxatio

 [Membrum 4 An relaxatio effectum sortiatur in pracsenti vel tantum in purgatorio].

 (Membrum 5 Quacnam exiguntur ut relaxatio fieri possit].

 [Membrum 6 An relaxatio fieri possit per sacerdotes minores].

 (Membrum 7 An suis tantum subditis valcant cpiscopi relaxationes).

 [Membrum 8 An insta aestiiiidtio requiratur et an Ecclesia

 [Membrum 9 Quare datur indulgentia plenaria peregrinis Terrae Sanctae].

 QUAESTIO LXIII

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit resurrectio et quomodo differat a resuscitatione).

 [Membrum 2 An sit resurrectio vel non].

 (Membrum 3 An resurrectio sit naturalis vel miraculosa).

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An resurrecti????atur aequivoce de resurrectione Christi et nostra).

 [Membrum 2 Ad quid fuit resurrectio Christi principaliter et quare non citissima fuit].

 [Membrum 3 An resurrectio Christi sit causa resurrectionis animae et corporis vel corporis tantum].

 [Membrum 4 An resurrectio Christi sit causa resurrectionis bonorum et malorum vel bonorum tantum].

 [Membrum 5 Quare corporum resurrectio simul, illa animarum non simul].

 QUAESTIO LXIV

 [ Membrum 1 Quid dicatur veritas humanae naturae].

 [Membrum 2 Quid sit de veritate humanae naturae].

 [ Membrum 3 An costa sit de veritate Adae aut Evae et in quo resurget].

 [Membrum 4 ''An 'purissimi sanguines' Mariae sint de veritate eius aut Christi].''

 QUAESTIO LXV

 (Membrum 1 An et qualiter elementa resurgent in corpore glorificato].

 [Membrum 2 An humores resurgent in corpore glorificato).

 (Membrum 3 An capilli et ungues resurgent in corpore glorificato].

 [Membrum 4 An intestini resurgent in corpore glorificato]

 Membrum 5 An corpora martyrum cum cicatricibus suis resurgent].

 QUAESTIO LXVI De dotibus corporis gloriosi.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 Quid sit dos secundum rem].

 [Membrum 2 Quid sit dos quoad significationem et definitionem]

 [Membrum 3 Quare quatuor tantum dotes, cum sponsae plura dentur].

 [ Membrum 4 In quo sit dos).

 [Membrum 5 An dotes qua dotes fuissent etiam in statu innocentiae et sine incarnatione]

 DISPUTATIO II

 [ Membrum 1 Quae et quot sint dotes].

 (Membrum 2 An sint quatuor dotes, non plures nec pauciores].

 [Membrum 3 An unum corpus subtilius erit altero vel ?gilius]

 QUAESTIO LXVII

 (Membrum 1 Qualis mutatio facta sit in corpore Christi transfiaiirato].

 QUAESTIO LXVIII

 [Membrum 1 Quid sit raptus et an dicat separationem aniniae a corpore].

 (Membrum 2 Secundum quam potentiam animae raptus fuit Panlus]

 [Membrum 3 ''Quid sit 'tertium caelum' ad quod raptus est Paulus]''

 [Membrum 4 An visio Pauli fuerit imaginaria vel intellectualis).

 [Membrum 5 An visio Pauli fuerit per speciem vel in aenigmate].

 (Membrum 6 A quibas animae potentiis fuit raptus seu alienatus].

 [Membrum 7 Quis actus magis opponitur raptui].

 Membrum 8

 [ Membrum 9 De differentia raptus ad visionem angeli et animae gloriosae].

 (Membrum 10 De differeuti? raptus ad visionem propheticam et contemplativam]

 [Membrum 11 De differentia raptus ad visionem Moysi].

 (Membrum 12 De differentia raptus ad soporem Adae et ad visiones Ioannis].

 APPENDICES

 APPENDIX I Aliae reportationes, redactiones, abbreviationes.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II

 QUAESTIO III Quid resurget in corpore glorificato.

 QUAESTIO IV

 QUAESTIO V

 QUAESTIO VI

 QUAESTIO VII

 QUAESTIO VIII

 QUAESTIO IX De caelis.

 QUAESTIO X

 QUAESTIO XI

 QUAESTIO XII De scientia Christi.

 QUAESTIO XIII De libero arbitrio.

 QUAESTIO XIV

 QUAESTIO XV

 APPENDIX II Aliae quaestiones Alexandro forte spectantes.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II

 QUAESTIO III

 APPENDIX III Quaestiones e scriptis Alexandri maxime compilatae.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II

 QUAESTIO III

 QUAESTIO IV

 APPENDIX IV Aliae quaestiones cum illis halesianis externe tantum connexae.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II De spe.

 QUAESTIO III

 QUAESTIO IV

 QUAESTIO V De scientia.

 QUAESTIO VI De iudicio.

 QUAESTIO VII

 QUAESTIO VIII

QUAESTIO II

De Extrema Unctione.

Quaesitum est de Extrema Unctione, et versatur haec quaestio circa duo principaliter. Primo enim quaeritur de ipso sacramento in se, secundo de ipso in comparatione: primus vero articulus recipit divisionem.

Circa quod primo quaeritur, cum sit quoddam sacramentum intrantium, scilicet Baptismus: quoddam stantium, scilicet Confirmatio) [quoddam] exeuntium, scilicet Extrema Unctio, quare in Veteri Testamento erat sacramentum correspondens sacramento intrantium, non autem exeuntium.

Respondeo: Baptismus est per se ad perfectam deletionem originalis et eam significat, licet in eo infundatur gratia cui competit vita aeterna. (Ingressurum) autem in Ecclesiam semper oportuit primo a peccato mundari. Cum ergo hoc sit principale in Baptismo et hoc semper fuit, necesse habuit huiusmodi sacramentum correspondens sibi in Veteri Testamento. In sacramento autem Confirmationis et Extremae Unctionis, quia confertur gratia finalis vel antecedens ad merendum et ipsam significant, ideo [appropriantur] Novae Legi: et dico meritum vitae quae consistit in visione post apertionem ianuae. Cum ergo in eis conferatur gratia ad merendum virtute sacramentorum et ipsa per similitudinem figurent, quorum neutrum erat in Veteri Lege, ideo non habuerunt correspondentia in Veteri Lege. Et amplius est de Extrema Unctione: habet enim duo significata, quorum unum est causatum, scilicet dimissio peccati venialis in praesenti; alterum significatum, scilicet plena visio quae habebitur in susceptione utriusque stolae. Et si obiciatur quod in Baptismo similiter confertur gratia, dicimus quod verum est, sed tantum per se significat perfectam deletionem originalis, cum qua potuerunt habere aliquam (relationem correspondentem) sacramenta in Veteri Lege, ut circumcisio.

Secundo quaeritur quid sit sacramentum, et primo quaeritur utrum character sit eius sacramentum. Videtur quod non, quia hoc sacramentum iteratur, nullum autem sacramentum iteratur in quo imprimatur character. Hoc autem iteratur. Augustinus : "Si non potest morbus cohiberi, qualiter debet medicina prohiberi" ? Et Ambrosius : " Quandocumque" etc.

Si dicatur quod unctio actio: sed insunt plures unctiones; non ergo unum sacramentum, sed plura, quia qua ratione una habebit effectum sibi determinatum, et alia. Praeterea, cum plures sint inungentes, iuxta illud : Inducant presbyteros, erunt plura sacramenta.

Si dicatur quod unctio passio, contra: aut quaelibet illarum est unum sacramentum, et tunc ut prius, et sic reiteratur, cum unctio reiteretur; aut non quaelibet, sed omnes simul: sed si hoc, ergo aliquis mutilatus membro quod solet inungi non reciperet sacramentum.

Si dicatur quod unctio cum oratione, quia sicut patet per illud: Inducant etc, coniungitur oratio unctioni ad inducendum effectum alleviationis; hoc etiam videtur per formam, quae talis est: "Per istam" etc.

Contra: oratio non est instituta in propria forma ab Apostolis ; sacramenta autem sunt instituta ab eis. Praeterea, in Extrema Unctione non est oratio nisi deprecatoria effectus conferendi in unctione, et ita potius est sacramentale. Praeterea illa oratio praeterit. Item, cum ibi sint plures sacerdotes [orantes], est sacramentum divisum. Praeterea, in aliis sacramentis " accedit verbum ad elementum et fit sacramentum " ; ergo hic.

Si dicatur quod quaedam qualitas resultans ex pluribus unctionibus, contra: illa qualitas non est sensibilis, licet sit intelligibilis; ergo non est signum, quia "signum est quod praeter speciem" etc, IV Sententiarum, dist. 1 ;et si non est signum, ergo nec sacramentum.

Respondeo: Unctio quae est per oleum ad inhrmos, facta a sacerdote cuius est officium, cum intentione faciendi quod facit Ecclesia in oratione fidei est sacramentum. Haec enim requiruntur, et proprium esse sacramenti [tenet unctio] in debita materia. Habet enim similitudinem cum unctione spirituali quae fit per gratiam. In oleo enim est non tantum proprietas inungendi, sed et leniendi, secundum quam similitudinem signat et disponendo causat mitigationem infirmitatis spiritualis, quae fit per gratiam ; et per posterius mitigationem infirmitatis corporalis, et procedit illa infirmitas a peccato.

Sic ergo unctio passio est sacramentum. Et bene concedo quod illa inunctio praeterit, et quod sacramentum praeterit quantum ad actum, non autem quantum ad effectum, sicut fin Baptismo) ablutio exterior transit, licet ipsa sit sacramentum et transeat quantum ad actum, non autem quantum ad effectum.

Similiter dico quod illac omnes particulares inunctiones sunt unum sacramentum, nec recipit sacramentum qui non inungitur in omnibus illis membris quae solent inungi, si tamen habeat ea.

Sed an oratio [sit] de essentia sacramenti, illa scilicet instituta ab Ecclesia: "Per istam" etc, an sit tantum sacramentalis, non definio: sed ad minus est sacramentalis. Et secundum hoc est secundum consuetudinem Ecclesiae in diversis partibus, et si in ista parte omitteretur, esset peccatum, et etiam haereticum si fieret pertinaciter contra instituta Ecclesiae.

Secundo quaeritur de materia huius sacramenti, et circa hoc quaeritur primo propter quid non fit haec unctio cum oleo cum balsamo, quod est chrisma, sicut fit in Baptismo et Confirmatione. Et videtur quod debeat fieri: chrisma enim, a quo christiani dicuntur, significat gratiam gratum facientem ; in hoc autem sacramento videtur conferri gratia gratum faciens, per hoc quod dicitur IV Sententiarum, dist. 23, cap. Res sacramenti est ipsa unctio interior, quae peccatorum remissionem et virtutum ampliationem perficit. Et si ex contemptu vel negligentia hoc sacramentum praetermittatur, periculosum est et damnabile ".

Respondeo: Oleum significat puritatem conscientiae, balsamum ex odore bonitatem famae. His autem duobus, scilicet puritate conscientiae et bonitate famae, indigent tam intrantes in Ecclesiam quam in ea stantes: exeuntibus vero sufficit bonitas vitae, nec requiritur amplius bonitas famae, cum hanc faciant opera, et de cetero non liceat operari: et ideo idem in sacramento intrantium et stantium, non autem exeuntium.

Vel potest dici quod oleum significat gratiam gratis datam, sed oleum cum balsamo gratiam gratum facientem, ut sicut superadditur signo, superaddatur et significato. Constat autem quod gratia gratum faciens potens est in dimissionem mortalium, sed gratia gratis data non. Cum ergo in Extrema Unctione non conferatur gratia virtute sacramenti ad dimissionem mortalium, sed solum venialium, non debuit in oleo apponi balsamum.

Sed contra hoc obicitur per illud quod dictum est supra : ,. Res sacramenti " etc.

Et dicendum quod illud intelligitur de venialibus specialiter. Vel si quis velit quod intelligatur etiam de mortalibus, dicemus ei quod si de mortalibus intelligitur, non intelligitur quantum ad dimissionem culpae, quae fit sola contritione ; nec iterum quantum ad perfectam dimissionem poenae: hoc enim fit per Baptismum et Poenitentiam perfectam; sed potest intelligi de remissione poenae in parte: valet enim ad aliquantam poenae dimissionem. Et licet possit in ampliationem virtutum per remissionem impedimentorum, non tamen potest ad collationem virtutum ex se, sed ut in pluribus solet accidere, potest in hoc ex Poenitentia sibi adiuncta.

Secundo (!) quaeritur quare in Baptismo fit duplex inunctio: una ante baptismum oleo, [non] scilicet chrismate, quod dicitur oleum catechumenorum ; alia post baptismum chrismate: in Confirmatione vero non fit nisi una, et haec chrismate ; in Extrema Unctione una tantum, et haec oleo puro, quod dicitur oleum ad infirmos.

Respondeo: Sicut dictum est supra , oleum significat gratiam gratis datam ; oleum autem cum balsamo, quod est chrisma, significat gratiam gratum facientem. Dico ergo quod prima unctio quae fit in baptizando, fit contra diabolum, ne scilicet impediat ipsum venire ad gratiam baptismalem. Nec haec est sacramentum, quia puer adhuc non est membrum Ecclesiae, saltem quoad conformitatem sacramenti. Et in hac unctione confertur puero gratia gratis data habilitans eum ulterius ad gratiam gratum facientem et removens impedimenta: et ideo prima unctio fit oleo puro. Aha vero unctio fit post baptismum ad munimentum, ut baptizatus possit transire per varias mundi tentationes et persecutiones ; et in hac confertur gratia gratum faciens, vel ad minus significatur conferri in Baptismo. Cum ergo his duobus indigeat puer et hoc ordine, patet quod ita debuit inungi. In Confirmatione vero, quia ipsa est sicut roboratio characteris baptismalis, confertur in eo gratia gratum faciens, vel gratia baptismalis augetur sive roboratur. Et ideo in hoc sacramento non debuit fieri inunctio nisi cum chrismate, quia certanti in agone non sufficit gratia gratis data; et ita non debuit nisi semel inungi. In Extrema vero Unctione fit inunctio ne impediatur transire ad gloriam. Est enim sacramentum post alia sacramenta. Unde post dimissionem originalis in Baptismo et actualis in Poenitentia, congrue sequitur in fine hoc sacramentum ad dimissionem venialium. Et ideo [non] debuit fieri cum chrismate, cum non sit hoc sacramentum ad dimissionem mortalium, quae fit per gratiam gratum facientem quam significat chrisma. Et ideo non debuit fieri nisi una inunctio, scilicet cum oleo. Licet enim in pluribus locis fiat inunctio, tamen omnes sunt eiusdem rationis et ad idem, et ideo idem sacramentum.

Tertio quaeritur quae differentia sit in significando inter oleum ad infirmos et ad catechumenos.

Ad hoc respondet beatus Dionysius in Ecclesiastica hierarchia, cap. De perficiendis [in dormientibus] , ita dicens: "Nunc unctio ista ad sacra certamina consummandum ; nunc vero infusum oleum manifestat secundum ipsa sacra certamina militantem [et] dormientem consummatum". Et ita prima unctio praefigurat certamen futurum, ultima certamen iam factum, cum incorruptione mentis et corporis futura.

Consequenter quaerendum est de forma Unctionis, utrum scilicet haec sit forma: " Ungo te oleo sanctificato in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ut more militis uncti praeparatus ad certamen, aereas possis superare potestates "; an sit illa alia quae solet dici: "Per istam sacram " etc.

Et videtur quod prima, quia similis forma est in aliis sacramentis, ut in Baptismate et Confirmatione. Item Stephanus Papa, V De consecrationibus : " Numquid non omnia chrismata sacerdotalis ministerii crucis signaculo perficiuntur ? Numquid Baptismatis unda, nisi cruce sanctificata, peccata relaxantur)) ? Ex quo datur intelligi quod sacramenta quae proprie sunt in Nova Lege cum signaculo Trinitatis fiunt.

Sed reliqua forma non fit cum signaculo Trinitatis sicut haec; unde videtur haec potius forma esse quam illa.

Praeterea, forma sacramenti non fit modo optativo sive orationis. Optativus enim modus affectum exprimit, non effectum ; iudicativus vero effectum sive essentiam rei, et propterea indicative traditur forma sacramentorum, ad designandum quod, quantum est de ipsis sacramentis, est effectus eorum cum significatione. Alia forma ergo, cum sit optative sumpta, non erit forma sacramenti.

Contra: in illa prima forma praecedit unctio, et post sequitur illa forma. Sed si unctio illa est sacramentum, efficit quod figurat: non ergo tunc cum dicitur 'ungo te' etc.

Respondeo: In hoc sacramento forma figurat gratiam collatam in unctione, et non est forma quae effectum principalem sacramenti conferat, ut accidit in Baptismo. Sanctificatur enim aqua ex forma verborum ; ex sanctificatione per ablutionem consequitur hic effectus. Unde non est hic aliqua forma quae cum materia producat effectum, sed forma praecedens disponit ad effectum consequendum, forma sequens significat effectum consecutum, quantum est de virtute sacramenti. Et quia effectus sequitur in virtute Trinitatis, ibi dicitur: 'in nomine Patris et Filii' etc. Et ut intelligat infirmus ad quid fiat unctio, subiungitur: 'ut more militis'.

Sed quare in hoc sacramento fit reiteratio formae verborum, non in aliis, ut in Baptismo ?

Respondeo: In illis particularibus unctionibus non fit iteratio sacramenti, quia omnes sunt unum sacramentum. Unde qui non inungitur in omnibus membris quae solent inungi, si habet, non recipit sacramentum. Cum ergo nulla earum per se sit sacramentum, patet quod ad iterationem formae verborum non iteratur sacramentum. Sed secus est in Baptismo, quia etiam si puer non immergatur nisi semel, tamen tunc. recipit sacramentum; unde si repeteretur forma verborum, reiteraretur sacramentum: et ideo tantum semel debent verba proferri. Sicut enim proximo dictum est, in aliis sacramentis effectus producitur ex forma cum materia, ,hic vero per formam significatur effectus productus.

Postea quaeritur de verbis Apostoli : Infirmatur quis etc. et primo circa hoc quaeritur quare dicit 'oratio fidei', et non 'inunctio'. -

Respondeo: Ad hoc dicunt quida m quod hoc sacramentum proprie est ad tollendam infirmitatem, et tamen etiam si tollat peccata, hoc fit per modum materiae ex parte unctionis, sed oratio per modum efficiendi; et ideo dicit 'oratio fidei', non 'inunctio fidei'. Unde dicunt quod sic se habent unctio et oratio ad expulsionem peccati, sicut gratia et liberum arbitrium. Ita dixit magister Giardus .

Iuxta hoc quaeritur, si hoc sacramentum habet in fide virtutem, sicut videtur velle Apostolus, ratione cuius articuli.

Respondeo: Ratione communionis et remissionis peccatorum et resurrectionis carnis. Virtute enim communionis Ecclesiae fit remissio poenae; per gratiam autem remissio peccati ; unctio autem sacramentalis figurat perfectam incorruptionem futuram in carne si digne suscipiat.

Hic quaerendum esset utrum in hoc sacramento imprimatur character, et si non, quare non. Sed quia solutio huius pendet ex cognitione eius quod est 'quid sit character', ideo differimus usque dum quaeremus forte infra de charactere .

Consequenter procedamus usque ad secundam partem huius quaestionis, in qua, sicut diximus , quaerendum est de hoc sacramento in comparatione. Sicut autem ad praesens occurrit, hoc sacramentum comparatur ad tria, scilicet ad dantem, recipientem et ad effectum. Iuxta haec multiplicatur haec pars in tres.

In prima ergo quaeremus de ipso in comparatione ad dantem sive conferentem. Et primo circa hoc quaeritur ad quem pertineat conferre hoc sacramentum. Et videtur quod tantum ad sacerdotes, quia Apostolus exprimit eos in fine : Infirmatur etc.

Contra: in legenda beatae Genovefae legitur 5 quod ipsa intingebat infirmos oleo et sanabantur.

Responsio est quod, sicut quidam absolvunt in praescntia ex officio, quidam ex vitae merito, sic est hic. Unde dico quod hoc, quod virgo inunxit, fuit de vitae merito, non de officio ; sacerdotes vero ex officio. Unde potest esse quod oleum illud [non] erat oleum consecratum, quod appellatur 'oleum ad infirmos', sed per orationem eius et meritum dabatur virtus oleo simplici, et illud valebat infirmis. Per modum sacramenti ad solos pertinet sacerdotes. Vel si illud oleum fuit vere oleum ad infirmos, dicit quod privilegia paucorum non sunt trahenda in consequentiam . Ex iam dictis patet quod ad hoc quod hoc sacramentum fiat, exigitur oleum consecratum, Ordo sacerdotalis et intentio faciendi quod facit Ecclesia, et quod assistat oratio fidei.

Secundo quaeritur si necesse est plures sacerdotes interesse huic sacramento. Quod videtur, per illud Iacobi: Inducat presbyteros: dicit pluraliter. - Respondeo quoniam ad essentiam vel rationem sacramenti non est necesse plures esse sacerdotes ; sed tamen magis valet quandoque si intersint plures, quantum ad rationem meriti, quia ad multiplicationem eorum, sequitur multiplicatio orationum. Quod ergo dicit Iacobus pluraliter, sic intelligitur: Inducat aliquem de presbyteris: ut sicut dicit 'infirmatur aliquis', sic ei consequenter addat: 'inducat aliquem ex presbyteris'.

Tertio quaeritur, si episcopus aliquem inungat in Extrema inunctione, utrum liceat ungere chrismate.

Respondeo: Cum episcopus hac unctione inungit, non inungit ratione dignitatis, sed Ordinis sacerdotalis, id est non in quantum episcopus, sed in quantum sacerdos; et ideo debet fieri oleo consecrato, non chrismate.

Quarto quaeritur: cum dicat Dionysius, 7 cap. Hierarchia : "Infundit oleum dormienti summus sacerdos post salutationem", quare nunc inungens non osculatur infirmum ?

Respondeo: Adhuc forte fit in aliquibus Ecclesiis) sed tamen ubi non fit, dimittitur propter diversitatem sexus, ex qua periculum posset imminere.

Circa secundam partem huius partis, in qua quaeritur de hoc sacramento in comparatione ad suscipientem, quaeritur primo si hoc sacramentum debet conferri omni exeunti. Et videtur quod sic: sicut enim Baptismus est sacramentum intrantium, sic Unctio Extrema exeuntium ; sed illud omni intranti ; ergo istud omni exeunti. Praeterea. sicut in Baptismo requiritur deletio originalis peccati, sic in Extrema Unctione remissio venialis. Cum ergo unusquisque sit susceptibilis tam istius peccati quam illius, nisi forte parvuli, omnes sunt inungendi exceptis parvulis.

Sed contra hoc est ille versus: " Non est ungendus furiosus, morio, parvus"; ergo nec furiosi, nec moriones, nec parvi sunt inungendi.

Quod concedimus. Ad primum dicimus quod non. est simile de Baptismo et Extrema Unctione. Baptismus enim est sacramentum necessitatis, sine quo nullus est dignus vita aeterna; et propter hoc est sacramentum ad omnes. In eo enim deletur originale, quod per alterius voluntatem contrahitur. Sicut ergo morbus est universalis, ita remedium universale. Sacramentum vero Extremae Unctionis est utilitatis: est enim ad diminutionem poenae purgatoriae et dimissionem venialis peccati, et ad sanitatem corporalem si sit ordinabilis ad interiorem. Licet ergo unusquisque sit susceptibilis venialis peccati, non tamen ei convenit dari hoc sacramentum. Licet enim unusquisque sit susceptibilis de indigentia, non tamen de congruitate.

[ldeo] licet parvulus sit susceptibilis peccati venialis, non tamen debet inungi infirmus, quia nondum habet ipsum actum. Similiter nec latro damnatus debet inungi, etiam infirmus, quia sacramentum est etiam ad sanitatem corporalem. Unde oportet quod ista concurrant ad hoc, sailicet usus liberi arbitrii, ut scilicet petat, et infirmus et etiam infirmitas (I).

Sed contra istum versum obicitur: Marc. 6, 13: Et ungebant oleo multos aegrotos, Glossa: "Patet ab Apostolis hunc morem esse traditum, ut energumeni et alii aegroti inungerentur".

Item, secundum istum versum videtur quod debeat inungi latro damnatus.

Item, ille versus excipit istas tres personas: quaeritur ergo utrum unusquisque illorum aequaliter est insusceptibilis. Quod non videtur, quia subiungitur ille versus alius: "Est tamen ungendus si petat ipse furens". Ratione huius quaeritur quare hae tres personae excipiuntur.

Respondeo primo ad illud quod obicitur de latrone: quia hoc sacramentum habet duplicem causam institutionis, scilicet alleviationem infirmitatis corporalis et dimissionem peccatorum venialium: ex quo patet quod non debet conferri nisi aegrotis.

Ad alia notandum quod, ad hoc quod persona sit susceptibilis huius sacramenti, requiritur usus liberi arbitrii et voluntas ad illud. Sed horum est defectio in his tribus generibus personarum. In parvulo enim non est usus rationis. Sed tamen differenter est defectio usus rationis in furioso et morione: in furioso enim ligata (est) ratio per morbum quoad usum. Dico autem 'rationem' secundum quod usus eius est in rationali cellula: est enim ratio separabilis cum anima, et est ratio non separabilis, quae aliquando dicitur 'rationalitas'. Morio vero habet rationem quoad usum ligatam quoad ineptitudinem instrumenti, et hoc aliquando ex natura, aliquando ex aetate. Sed quidam sunt furiosi qui habent lucida intervalla, et in illis non est semper ligata ratio: et ideo, si antequam cadat in furiani petit instanter, bene potest inungi. Habet enim distinctionem sacramenti et voluntatem ad suscipiendum.

Dico ergo quod, licet energumeni sint furiosi, quia en graece, in latine, ergia labor: inde energumeni, quasi intus laborantes: vel secundum alios, quasi extra laborantes, quia e graece, extra latine. Non tamen Apostoli intingebam nisi illos qui, habentes dilucida intervalla, petebant instanter inungi antequam caderent in furiam; et versus loquitur de iis qui non petunt.

Si autem quaeratur quare exigitur usus voluntatis et rationis ad susceptionem huius sacramenti, responsio est: quia effectus huius sacramenti elicitur ex gratia cum fide: quod significatur ex verbis Apostoli ; fides autem est habitus rationis; gratia vero remittens peccatum, voluntatis est. Ex iam dictis patet quare ille versus excipit illas tantum tres personas, et utrum quaelibet illarum sit aequaliter huius sacramenti insusceptibilis.

Circa secundam partem principalem huius quaestionis quaeritur tertio loco de hoc sacramento in comparatione ad effectum. Quaeritur ergo utrum hoc sacramentum sit ad tollenda venialia. Et videtur quod sic: Iac. 5, 15: Et si in peccatis fuerit, [remittentur ei].

Sed contra: posito quod iste infirmus nullum habeat veniale, nihilominus tamen intingeretur. Praeterea, secundum hoc, cum sanus etiam habeat veniale, deberet conferri sano: unde Ambrosius : " Quandocumque invalescit morbus, iteranda est medicina"; et Augustinus: " Si non potest morbus cohiberi, qualiter debet medicus prohiberi " ? Et ita, cum quotidie peccet homo saltem venialiter, quotidie debet inungi. Item, in Psalmo assignantur sex modi dimittendi peccata, inter quos non est iste.

Si propter hoc dicatur quod sit ad sanitatem corporalem, contra: ergo cum hoc sacramentum sit sacramentum Novae Legis, efficit quod figurat, nisi obex sit in recipiente: ergo ad minus omnis infirmus exsistens in caritate debet recipere sanitatem corporis si inungatur.

Responsio est ad hoc quod hoc sacramentum [est] propter sanitatem, non dico corporis solum, vel animae solum, sed utriusque. Unde petitur quod Dominus conterat sanitatem... et amoveatur infirmitas quae derelinquitur ex peccatis praeteritis vel presentibus, venialibus vel mortalibus. Quod autem non semper conferatur sanitas, hoc semper est in recipiente, scilicet vel pro peccato quod habet actu, vel quod incurreret si haberet sanitatem ; et tunc Dominus dat ei quod melius est ei. Unde bene concedo quod efficit quod figurat, scilicet sanitatem hominis etiam exterioris, si ordinabilis est ad interiorem.

Ad illud quod obicitur, quod [non] enumeratur inter modos tollendi peccata, dicimus quod modi ibi enumerati sunt ad tollenda peccata [mortalia] tantum vel principaliter; sed (hoc sacramentum est) ad sanitatem hominis, ut dictum est.

Ex hoc emergit alia quaestio: si enim, sicut dictum est et etiam per verba Apostoli patet, in quibus tangitur duplex effectus, hoc sacramentum est ad illos duos effectus, quorum neuter videtur haberi per alterum, scilicet alleviatio in corpore et dimissio peccati in anima ; respectu autem utriusque sit similitudinem invenire in signo quod est sacramentum, non dicetur unum sacramentum, sed plura.

Item, ratione horum quaeritur, si est ad hos duos effectus, utrum aequaliter sit ad illos, vel principaliter ad alterum ; et si hoc, quaeritur ad quem.

Respondeo: Licet duplex sit effectus, non tamen duo sacramenta, sed unum, quia unus [est effectus principalis], scilicet dimissio venialis peccati. Ad actuale enim requiritur contritio ; valet tamen ad dimissionem poenae, nam per poenam peccati contrahitur infirmitas spiritualis, et hunc effectum semper efficit, nisi [quid ob]stet per suscipientem. Ab infirmitate autem corporali non semper curatur, quia non semper expedit habere valetudinem corporalem ; sacramentum autem datur ad expediens.

Postea quaeritur quare fit inunctio in diversis partibus corporis.

Respondeo: Infirmitas ut pluries est propter peccata, vel praeterita,

vel praesentia, vel futura ne incurrantur. Cum ergo sacramentum hoc sit ad tollendum peccatum et infirmitatem corporalem, et unum illorum causetur ex altero, debet fieri inunctio specialiter contra illud quod causat alterum. Cum ergo introitus peccati ad animam sit per fenestras, sensus autem et motus sint duae corporis fenestrae, fit inunctio in principalibus partibus in quibus sensus et motus vigent, et per quas ut pluries peccatum intrat.

Quaeritur iterum utrum hoc sacramentum debeat iterari. Quatuor enim sacramenta sunt in quibus fit inunctio, scilicet Baptismus, Confirmatio, Ordo, Extrema Unctio ; sed cum tria prima non iterantur, ergo nec ultimum, vel die quare hoc potius.

Sed contra, Ambrosius : "Quandocumque invalescit morbus, iteranda est medicina". Sed saepe invalescit; ergo saepe iteranda est medicina huius morbi, quae est Extrema Unctio.

Respondeo: Hoc sacramentum potest iterari, id est pluries eidem conferri ; et ut quida m dicunt, pro eodem morbo infra annum non debet iterari. Et non est simile de ipso et abis, quia in illis imprimitur character, in hoc non.

Sed quare hoc ? Solutio infra, in quaestione de charactere . Sed ad praesens potest dici quod hoc sacramentum institutum est ad completionem Poenitentiae; cum ergo in Poenitentia non imprimitur, nec hic debet imprimi; vel quia characteres in aliis tribus sufficiunt.

Et si obiciatur de illo verbo Augustini , 'sacramentum non esse iterandum, ne fiat iniuria sacramento', potest dici sicut dicit Magister in Sententiis , quod hoc intelligitur tantum de illis tribus sacramentis, scilicet Baptismo, Ordine et Confirmatione, de quibus agebat cum hoc dixit. Et ratio est ut iteretur etiam: quia sicut oratio est de hoc sacramento, et inunctio ; sed oratio frequenter iteratur. quare et unctio.

Vel potest dici quod illud verbum Augustini generaliter intelligitur de omni sacramento, ut dicatur quod iteratio sacramenti in duobus consistit. Refertur enim ad illius rei benedictionem per quam expletur sanctificatio sacramenti sive ipsum sacramentum, ut olei vel hostiae; et hoc modo nullum sacramentum est iterandum, quia non debet super oleum vel hostiam benedictio iterari. Refertur etiam ad suscipientem sacramentum, et sic potest iterari. Consistit ergo iteratio in duobus, scilicet in susceptione sacramenti circa eamdem personam pluries facti, et sic possunt aliqua sacramenta iterari: item in benedictione pluries facta super aliqua re quae quasi materia sacramenti, et sic nullum iteratur.