Quaestiones Antequam esset Frater.

 QUAESTIO I De nomine Trinitatis.

 [Membrum 1 ''De verbo Isidori: ' Trinitas est trium unitas'].''

 Membrum 2 ''Quare conceditur 'trinitas' in divinis, non autem 'ternarius'.''

 [Membrum 3 ''An trinitas 'multiplex' et quare Deus 'trinus' et non 'triplex'].''

 [Membrum 4 An trinitas dicat substantiam vel relationem].

 Membrum 5 An trinitas ponat numerum in divinis.

 [Membrum 6 An sit multitudo in trinitate].

 Membrum 7 Quid subest hypostasibus divinis.

 [Membrum 8 Quomodo sint unum tres personae].

 [Membrum 9 '' Quid 'tres' et quid 'unum' in trinitate et quomodo differenter apud Graecos et Latinos''].

 QUAESTIO II De quatuor nominibus apud Graecos et Latinos.

 [Membrum 1 An substantia dici possit in divinis].

 [Membrum 2 An tres substantiae dici possint in divinis].

 [Membrum 3 Quare non una subsistentia sicut una substantia

 (Membrum 4 Unde differentia horum nominum apud Graecos et Latinos].

 [Membrum 5 An subsistentiae, substantiae, personae respondeant proprietas, relatio, notio].

 [Membrum 6 Qua necessitate inventa sunt illa nomina].

 [Membrum 7 Ait essentia divina una numero dica possit].

 QUAESTIO III De hypostasi divina.

 (Membrum 1 An hypostasis superfluum sit nomen idemque cum persona].

 (Membrum 2 An relationi, notioni, proprietati respondeant subsistentia, hypostasis, persona

 (Membrum 3 An hypostases sint simplices vel compositae].

 QUAESTIO IV De differentia notionum et relationum.

 [Membrum 1 An tres tantum relationes ac notiones sicut tres tantum sunt proprietates

 [Membrum 2 An tres relationes in Patre sint tres res et quare non est innascibilitate Pater

 (Membrum 3 Quare 'a quo nullus' et 'qui ab alio' non dicunt notiones

 (Membrum 4 An praeter relationes possint intelligi tres 'qui' vel 'quales' salva simplicitate essentiae

 [Membrum 5 An abstractis relationibus adhuc intelligi possint tres hypostases].

 (Membrum 6 An divinis relationibus conveniat 'csse in'

 (Membrum 7 Quare 'inspirabilis' non facit notionem sicut ' innascibilis'].

 [Membrum 8 An 'qui a nullo a quo nullus' faciat notionem

 (Membrum 9 Quare distinctiva duodecim et non duodecim notiones

 (Membrum 10 An innascibilitas et auctoritas sint duae notiones].

 QUAESTIO V De paternitate et filiatione divina.

 [Membrum 1 De verbo Apostoli: 'Ex quo omnis paternitas'.

 (Membrum 2 An sint gradus et ordo, maioritas et minoritas in divinis].

 QUAESTIO VI De notitia et amore in divinis.

 [Membrum 1 ''De verbo Apostoli: 'Filii caritatis suae'].''

 (Membrum 2 An abstractis hypostasibus et personis, sit intelligere mentem, notitiam et amorem].

 [Membrum 3 An notitia praecedat universaliter amorem].

 QUAESTIO VII De processione aeterna Spiritus Sancti.

 (Membrum 1 An procedere dicatur communiter de Filio et de Spiritu Sancto

 [Membrum 2 Quid est procedere et in quo differt a generari].

 QUAESTIO VIII De controversia Graeeorum et Latinorum circa processionem ab utroque.

 [Membrum 1 Obicitur contra Graecos et respondetur pro eis).

 [Membrum 2 Positio Graecorum pressius exploratur].

 [Membrum 3 Utriusque positionis concordantia].

 QUAESTIO IX De verbo aeterno.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Ad similitudinem cuius verbi creati dicitur verbum aeternum].

 (Membrum 2 Quae sit intentio prior, sapientiae an verb].

 (Membrum 3 Quod verbum creatum, cognitivum an operativum, magis conveniat cum increato].

 (Membrum 4 An Pater sapiens sapientia quam genuit].

 (Membrum 5 An sit unum verbum in Trinitate vel plura

 [Membrum 6 De verbo Matthaei: 'Nemo novit Patrem nisi

 (Membrum 7 De verbo Ioannis: 'Qui videt me, videt et Patrem'

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An Verbum dicat respectum ad creaturas

 (Membrum 2 De verbo Ioannis: ' Omnia per ipsum facta sunt'

 (Membrum 3 De verbo Magistri: 'Eo imago quo verbum

 (Membrum 4 An sequatur: dixit ab aeterno, ergo facta ab aeterno

 (Membrum 5 An quam cognitionem Trinitatis pervenerunt Philosophi

 (Membrum 6 De verbo Augustini: 'Pater non perfecte se dixisse'

 QUAESTIO X De praedestinatione.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit praedestinatio secundum noomten

 (Membrum 2 Quid sit praedestinatio secundum rationem

 (Membrum 3 Quid subest praedestinationi

 [Membrum 4 An praedestinatio sit entis vel non entis

 [Membrum 5 An praedestinatio sit angelorum

 [Membrum 6 An Christus fuerit praedestinatus

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An et cuiusmodi causa sit praedestinatio

 (Membrum 2 An ipsa praedestinatio habeat causam, et primo ex parte

 (Membrum 3 An speciale donum in creatura sit causa praedestinationis

 (Membrum 4 An merita sint ratio praedestinationis

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 De praescientia et libero arbitrio

 (Membrum 2 De praedestinatione et Dei voluntate beneplaciti

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 Cuiusmodi veritas, signi vel rei, sit in praedestinatione

 [Membrum 2 An sit una veritas praescientiae et praedestinationis

 (Membrum 3 Qualis sit respectus praedestinationis ad praedestinatum

 (Membrum 4 An veritas futurorum sit veritas ipsius primi

 (Membrum 5 An veritas scientiae divinae sit tantum necessariorum

 [Membrum 6 An definitus sit numerus praedestinatorum

 [Membrum 7 An simpliciter necessarium sit praedestinatum saluari).

 QUAESTIO XI De electione.

 (Membrum 1 An sit electio in

 [Membrum 2 Quid sit electio divina

 (Membrum 3 Ad quid sit electio divina

 [Membrum 4 An et quae sit ratio electionis ex parte

 (Membrum 5 An sit ratio electionis ex parte creaturae

 (Membrum 6 Cuius sit electio

 QUAESTIO XII De praedestinatione Christi.

 [Membrum 1 An Christus sit praedestinatus

 [Membrum 2 Quoad quid dicitur Christus praedestinatus

 (Membrum 3 An praedestinatio Christi sit nostra ordine prior eiusque causa

 [Membrum 4 Qualiter Christus sit lumen nostrae praedestinationis

 QUAESTIO XIII De Dei apparitionibus in Veteri Testamento.

 (Membrum 1 An Deus videri possit oculis corporalibus

 (Membrum 2 An Deum apparere conveniebat ante incarnationem

 (Membrum 3 An subiectam creaturam ipse Deus vel angelus assumebat, et an mediante gratia vel sine

 [Membrum 4 Quare non apparuit Deus Moysi in humana natura nisi confuse

 (Membrum 5 An distincte apparuerint tres personae

 QUAESTIO XIV De missionibus divinis.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 Quid sit missio, an aeterna vel temporalis, et quae eius differentia ad apparitionem et dationem).

 [Membrum 2 Cui conueniat mitti).

 [Membrum 3 Cui conveniat mittere, et an dicat essentiale, notionale vel personale

 [Membrum 4 Ad quid sit missio

 [DISPUTATIO II

 (Membrum 1 Quaedam narrative praemittuntr

 [Membrum 2 An missio facta sit etiam ad angelos).

 (Membrum 3 An missio facta fuerit ad Christum).

 (Membrum 4 An missio spiritualis sit in sola gratia gratum faciente vel etiam in gratia gratis data].

 (Membrum 5 De missione jacta Apostolis

 [Membrum 5 Quis

 QUAESTIO XV De incarnatione.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An natura divina sit unibilis humanae

 (Membrum 3 An unibilitas conveniat prius naturae vel personae divinae

 [Membrum 4 An unibilitas conveniat magis naturae vel essentiae divinae

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An humana tantum natura sit unibilis, vel etiam angelica

 (Membrum 2 An humana natura secundum animam et corpus sit unita divinae

 (Membrum. 3

 (Membrum 4 An utilis esset incarnatio non exsistente lapsu Adae

 (Membrum 5 An per illam unionem aliquid Deo acquiratur

 [Membrum 6 An abstracta persona et hypostasi divina adhuc intelligi posset unio illa

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 De necessitate incarnationis ad lapsum reparandum

 (Membrum 2 An unio esse posset et non in hac persona vel illa

 [ Membrum 3

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An sit unitas in Christo]

 [Membrum 2 Cuiusmodi unitas sit in Christo].

 (Membrum 3 An unitas Christi maior aliis unitatibus crcatis].

 QUAESTIO XVI De passibilitate animae Christi et Adae.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An passibilis anima Adae in statu innocentiae].

 (Membrum 2 An eadem passibilitas Adae post peccatum quam ante).

 [Membrum 3 Att passibilis anima Adae secundum omnem sui partem].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An Christus assumpsit animam cum passibilitate),

 [Membrum 2 An passibilitas animat Christi creata vel contracta].

 (Membrum 3 An passibilis anima Christi secundum omnem sui partem].

 [Membrum 4 An passibilis anima Christi vero timore mortis].

 (Membrum 5 An passibilis anima Christi sensu doloris corporalis).

 (Membrum 6 An passio haec fuerit in ipsa parte superiori].

 (Membrum 7 An compossibilis cum fruitione deitatis aliquis sensus doloris aut perturbatio passionis).

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 An propassio fuerit in Christo).

 [Membrum 2 An attigit passio supremam vim animae et e converso gaudium ipsam partem sensitivam].

 (Membrum 3 An vera passio compossibilis cum conversione ad Deum).

 (Membrum 4 An vera passio compossibilis cum summa delectatione].

 [Membrum 5 An vera passio compossibilis cum gaudio comprehensoris].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An passio Christi fuerit maxima poena].

 (Membrum 2 An passio mortis maior in Christo quam in alio fuisset h

 [Membrum 3 An passio maior in Christo quam fuisset in Adam].

 (Membrum 4 An si occisus in paradiso, Adam passus esset sine poena].

 [Membrum 5 An passio Christi satisfactoria pro omni poena].

 QUAESTIO XVII De superfluo

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 Quid sit superfluum].

 (Membrum 2 An superfluum determinari possit circa singula].

 (Membrum. 3

 (Membrum 4 An dare superfluum sit prdeceptum vel consilium].

 (Membrum 5 Sub quo vitio contineatur habere vel tenerem superfluum].

 (Membrum 6 An superfluum opponatur iuri naturali].

 (Membrum 7 An retinere superfluum et subtrahere sibi necessarium sint duo mala opposita per diminutionem et excessum].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 De superfluo in quantitate vestium].

 (Membrum 2 De superfluo in qualitate vestium).

 QUAESTIO XVIII De prophetia.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An prophetia sit in homine tantum vel etiam in angelo].

 [Membrum 2 An in angelis malis sit prophetalis cognitio].

 (Membrum 3 In qua potentia animae visiva sit visio prophetalis].

 (Membrum 4 Per quid fiat visio prophetalis).

 (Membrum 5 Quid sit speculum aeternum et quid videre in eo).

 [Membrum 6 Quot sint modi videndi in speculo et unde eorum differentia).

 [Membrum 7 An sicut triplex visio, corporalis, spiritualis, intellectualis, ita et triplex prophetia].

 (Membrum 8 An sit delectatio in visione prophetali].

 (Membrum 9 An conveniebat prophetiam dari fidelibus per infideles).

 (Membrum 10 An omnis occultorum visio sit prophetalis].

 (Membrum 11 An mediantibus angelis fiat visio prophetalis].

 (Membrum 12 An visio prophetalis fallax esse possit].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An prophetice denuntiatis possit subesse falsum].

 (Membrum 2 An prophetiae subsint differentiae temporum, scilicet praesens, praeteritum et futurum].

 (Membrum 3 An prophetiae subsit veritas mobilis aut immobilis].

 (Membrum 4 Quot modis dicatur prophetia et an aeaualiter de omnibus).

 [Membrum 5 An prophetia comminationis innitatur praescientiae divinae].

 [Membrum 6 Adhuc de prophetia comminationis et praescientia divina].

 (Membrum 7 De quo doluit Ionas et num dolendo peccavi].

 (Membrum 8 ''De verbo Glossae: 'Deus revelat sententiam et non consilium).''

 (Membrum 9 An futurum contingens prophetatum necesse sit evenire].

 (Membrum 10 An omnis prophetatio sit a Spiritu Sancto].

 [Membrum 11 An spiritus prophetiae stare possit cum peccato].

 [Membrum 12 An spiritus prophetiae stare possit cum actu coniugali].

 (Membrum 13 Unde scit propheta visionem suam esse prophetiam].

 [Membrum 14 Unde scit propheta visionem suam esse rei praeteritae vel futurae].

 (Membrum 15 An sit aliqua visio prophetica pure intellectualis).

 QUAESTIO XIX De quatuor quibus contexuntur Evangelia.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An differant illa quatuor quibus contexta dicuntur Evangelia].

 [Membrum 2 An illis tantum quatuor contexantur Evangelia].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 Ad quod praedictorum quatuor reducantur consilia].

 [Membrum 2 An praecepta sint de substantia Evangelii].

 (Membrum 3 An recto ordine enumerentur illa quatuor in Glossa].

 (Membrum 4 An sacramenta sint de substantia Evangelii, et ad quod dictorum quatuor reducantur].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An eisdem quatuor contexantur Lex Vetus et Noua].

 [Membrum 2 Quomodo se habent dicta quatuor ad quatuor notata II Tim.

 [Membrum 3 Quomodo se habent dicta quatuor ad quatuor virtutes dictas in Glossa).

 [ Membrum 4 Adhuc de relatione dictorum quatuor ad virtutes).

 QUAESTIO XX De iustitia Legis Veteris.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An et qualiter Lex Vetus iustificabat).

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An moralia Decalogi iustificabant].

 [Membrum 2 Numquid Lex Vetus, in qua maxime viget iustitia, non aeque iustificare deberet, immo magis quam Nova].

 (Membrum 3 An et qualiter legalia iustificabant].

 [Membrum 4 An omnia Veteris Legis praecepta iustificabant].

 [Membrum 5 An aeque iustificent praecepta Veteris Legis et Novae].

 [Membrum 6 An omnia quae in Veteri Lege aeque iustificabant].

 QUAESTIO XXI De adimpletione Legis per Christum.

 (Membrum 1 Quid sit impletio Legis et an facta sit per Christum).

 [Membrum 2 Qualiter moralia primae tabulae adimpleta].

 [Membrum 3 Qualiter moralia secundae tabulae adimpleta].

 (Membrum 4 Quare nulla adimpleta ex caerimonialibus et sacramentalibus]

 QUAESTIO XXII De gradibus caritatis.

 (Membrum 1 Quare caritati attribuuntur actus aliarum virtutum, et qualiter sit omnium virtutum forma, radix, caput et finis].

 [ Membrum 2 Quare quindecim gradus caritatis).

 [Membrum 3 Quare actus donorum non similiter attribuuntur caritati].

 (Membrum 4 Quare quaedam vitia removentur, alia non).

 QUAESTIO XXIII De peccato in Spiritum Sanctum.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An omne peccatum ad mortem sit in Spiritum Sanctum].

 [Membrum 2 Quare peccatum in Spiritum Sanctum dicitur irremissibile et an hoc sit ei proprium].

 [Membrum 3 An peccatum Adae sit peccatum in Patrem vel in Filium vel in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 4 An peccatum diaboli sit in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 5 Quare praeter peccatum ex ignorantia, infirmitate et malitia non est quartum peccatum ex concupiscentia].

 (Membrum 6 An malitia sit poena vel culpa originalis, et an minuat vel augeat peccatum in Spiritum Sanctum].

 [Membrum 7 An aliquod peccatum possit esse simul in Patrem vel in Filium et in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 8 Quomodo differunt blasphemia et spiritus hlasphemiae].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An et quot sint species peccati in Spiritum Sanctum).

 (Membrum 2 An obstinatio sit species peccati in Spiritum Sanctum].

 (Membrum 3 Quare quoddam peccatum in Spiritum Sanctum contra misericordiam et iustitiam, et nullum contra alia attributa].

 (Membrum 4 Quare quoddam peccatum in Spiritum Sanctum contra spem et caritatem, et nullum contra fidem].

 (Membrum 5 Alia dubia de speciebus peccati in Spiritum Sanctum.].

 QUAESTIO XXIV De intentione et merito.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit intentio, an actus rationis aut voluntatis).

 [Membrum 2 An meritum sit in intentione aut in voluntate].

 (Membrum 3 ''Instantiae contra regulam 'quantum intendis, tantum facis' '' .

 (Membrum 4 An motus a malo sit meritorius, vel solus motus ad bonum].

 [Membrum 5 An oculus bonus etsi veritatis nescius].

 (Membrum 6 Quid exigitur ad hoc quod intentio sit bona].

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An substantia operis addat aliquid merito intentionis].

 [Membrum 2 An qualitas operis privilegiati addat aliquid merito intentionis].

 (Membrum 3 An numerositas operum addat aliquid merito intentionis).

 (Membrum 4 An quantitas dati in eleemosyna aliquid faciat ad meritum].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 An voluntas mali innixa credulitati pro facto reputetur).

 (Membrum 2 An quaelibet voluntas mali, etiam semiplena, pro facto reputetur).

 (Membrum 3 An actus et intentio sint duo peccata).

 [Membrum 4 Quae poena respondet actui et quae voluntati].

 [Membrum 5 An peior actus additus minus malae intentioni faciat maius peccatum vel e converso].

 (Membrum 6 In quibus tenet argumentum ab intentione ad actum].

 (Membrum 7 An augeri possit culpa vel poena, intentione non aucta].

 QUAESTIO XXV De ignorantia et ligationibus rationis.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An ignorantia sit peccatum vel poena peccati tantum].

 (Membrum 2 Cuiusmodi ignorantia concomitatur omne peccatum]

 [Membrum 3 ''Unde est quod 'non velle scire' sit peccatum).''

 (Membrum 4 An ignorantia sit peccatum originale vel actuale].

 (Membrum 5 Att gravius sit peccare ex ignorantia quam ex infirmitate vel studio].

 (Membrum 6 An aliquis possit velle ignorare].

 [Membrum 7 An peccatum Evae fuerit ex ignorantia].

 [Membrum 8 An ignorantia excuset a peccato].

 [Membrum 9 An ignorantia invincibilis semper excuset vel minuat peccatum).

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 De ligatione ex ebrietate).

 Membrum 2

 [Membrum 3 De ligatione ex furia].

 (Membrum 4 Quae ignorantia excusat a peccato et quae non].

 (Membrum 5 Quae ligatio rationis excusat a peccato et quae non].

 QUAESTIO XXVI De imagine.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An eadem ratione dicatur imago in divinis et in creaturis].

 (Membrum 2 An sola creatura rationalis sit ad imaginem vel etiam sensibilis].

 [Membrum 3 An solus homo sit ad imaginem vel etiam angelus].

 (Membrum 4 An anima sit imago tantum ut conversa ad Deum).

 (Membrum 5 An anima sit imago secundum potentiam, habitum vel actum).

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An imago recreationis attendatur penes gratiam aut virtutes).

 (Membrum 2 Quae gratia sit imago recreationis, cooperans vel reparans, praeveniens vel subsequens].

 [Membrum 3 An gratia sacramentalis sit imago recreationis].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 An ratio imaginis toti conveniat Trinitati ita quod etiam Patri, et an essentialiter vel personaliter].

 (Membrum 2 An sicut Filius imago Patris, et Spiritus Sanctus imago Fili].

 QUAESTIO XXVII De scandalo.

 (Membrum 1 Quid sit scandalum].

 (Membrum 2 An scandalum sit per se peccatum vel circumstantia peccati]

 Membrum 3

 [Membrum 4 An scandalum activum maius sit peccatum quam passivum].

 (Membrum 5 Quid dimittendum est ad scandalum vitandum).

 QUAESTIO XXVIII De correctione fraterna.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An correctio praecepta sit omnibus vel solis praelatis).

 (Membrum 2 De ordine correptionis descripto Matth, 18]

 [Membrum 3 An correctio procedat ex iustitia vel ex misericordia].

 [Membrum 4 An cum asperitate fieri debeat correptio].

 (Membrum 5 An sit dimittenda correctio propter odium].

 [ Membrum 6 An ipse inferior teneatur corrigere superiorem].

 [Membrum 7 An superior teneatur corrigere ipsam multitudinem].

 DISPUTATIO II

 Membrum 1

 [Membrum 2 An ipsi mali alios corripere possint vel immo debeant].

 [Membrum 3 An ipsi inferiores corripere debeant vel possint superiores].

 (Membrum 4 An liceat aliquando differre correptionem].

 QUAESTIO XXIX De officio praedicationis.

 [Membrum 1 An officium praedicationis solis clericis spectet

 [Membrum 2 An actus prophetandi sit eminentior actu praedicandi].

 [Membrum 3 An mali peccent praedicando, immo et docendo].

 QUAESTIO XXX De eo quod est psallere.

 [Membrum 1 Quid sit psallere].

 [Membrum 2 An exsistens in peccato demereatur seu peccet psallendo].

 [Membrum 3 An teneatur psallens intelligere quod psallit].

 QUAESTIO XXXI De sensu spirituali.

 [ Membrum 1 Quid sit sensus spiritualis].

 [Membrum 2 An sensus spiritualis sit divisibilis in plures).

 [Membrum 3 An sensus spirituales sint quinque tantum vel plures].

 [Membrum 4 Adhuc de numero sensuum spiritualium]

 (Membrum 5 An sensus spirituales ad cognitionem tantum spectent].

 [Membrum 6 An sensus spirituales multiplicentur secundum dona gratiarum].

 [Membrum 7 Quis horum sensuum sit principalior].

 [Membrum 8 An sensus spirituales eodem modo sint in via et in patria].

 QUAESTIO XXXII De immortalitate animae rationalis.

 [Membrum 1 An anima rationalis intereat cum corporei.

 (Membrum 3 An anima sit immortalis secundum omnes suas vires].

 QUAESTIO XXXIII De libero arbitrio.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An liberum arbitrium sit in nobis post lapsum, et an dicat potestatem libere faciendi bonum vel malum].

 [Membrum 2 An liberum arbitrium respiciat actus tum interiores, tum exteriores]

 DISPUTATIO II

 [ Membrum 1 Quid sit liberum arbitrium definitione].

 [ Membrum 2 An liberum arbitrium sit ratio aut voluntas vel utraque simul aut aliquid aliud].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 ''Quare 'liberum' dicitur arbimum].''

 (Membrum 2 Quare non vocatur nomine simplici, sed composito].

 Membrum 3 An liberum arbitrium sit idem quod proheresis]

 (Membrum 4 An penes liberum arbitrium sit meritum et demeritum).

 (Membrum 5 An ad illud pervenerunt Philosophi, et an se habeat in ratione iudicis vel arbitr].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An liberum arbitrium possit de se in aliquod bonum, ut faciendo quod in se est ipsam fidem habere].

 (Membrum 2 An liberum arbitrium possit velle gratiam gratum facientem quin trahatur a gratia gratis data).

 DISPUTATIO V

 [Membrum 1 An liberum arbitrium possit de se resurgere ad bonum].

 [Membrum 2 An liberum arbitrium possit de se velle bonum].

 [Membrum 3 An liberum arbitrium possit de se converti ad bonum].

 (Membrum 4 Art per liberum arbitrium possit quis stare in bono).

 [Membrum 5 An liberum arbitrium possit de se projicere in hortum].

 [Membrum 6 An liberum arbitrium de se possit resistere tnalo].

 (Membrum 7 An liberum arbitrium possit de se vitare malunt].

 (Membrum 8 An liberum arbitrium de se possit non declinare in deterius].

 QUAESTIO XXXIV

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 An sacerdotium Melchisedech dignius sacerdotio Levi quia iste decimatus et non ille]

 [Membrum 2 Quid sit decimatio].

 [Membrum 3 Cuius est decimatio et per quem facta

 (Membrum 4 Quo tempore facta est decimatio].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An Christus fuerit decimatus).

 [Membrum 2 An caro Christi decimata in carne B. Virginis].

 (Membrum 3 An decimatio virtute sua minuebat concupiscentiam].

 . (Membrum 4 An sicut omnes in Abraham decimati, ita omnes in eo benedicti].

 QUAESTIO XXXV

 [Membrum 1 An sit licitum sua repetere].

 [Membrum 2 Att sit licitum repetere superfluum

 [Membrum 3 An sit licitum repetere servum).

 QUAESTIO XXXVI

 [Membrum 1 An omnes articulos simul credere teneamur].

 (Membrum 2 An haberi possit fides Christi quin credatur distincte articulus mortis vel passionis].

 (Membrum 3 An articulus possit incipere vel desinere esse articulus).

 (Membrum 4 An Abraham salvaretur sua fide et caritate si non esset incarnatio].

 QUAESTIO XXXVII

 [Membrum 1 An suspicio sit de genere boni vel mali, et si malum, cuiusmodi).

 [Membrum 2 Quare non est simile de suspicione boni et mali, operis et personae].

 [Membrum 3 Quodnam iudicium sit peccatum et quaenam suspicio].

 [Membrum 4 An cuilibet liceat iudicare de manifestis et an alicui de occultis]

 [Membrum 5 An homini spirituali liceat omnia iudicare]

 [Membrum 6 An de aliquo, saltem de Antichristo, liceat iudicare cum desperatione].

 [Membrum 7 De radice peccati suspicionis].

 (Membrum 8 An iudex teneatur quaerere ab accusato si ex praecepto Dei fecit vel eidem credere illud asserenti).

 [Membrum 9 De differentia iudiciorum in Lege Veteri et Nova].

 [Membrum 10 An dubia semper in meliorem partem sint interpretanda]

 QUAESTIO XXXVIII

 [Membrum 1 An fides sit substantia rerum sperandarum magis quam aliae virtutes].

 [Membrum 2 ''Qualiter fides sit 'substantia'et in quo differat haec definitio ab aliis].''

 [Membrum 3 Quare dicitur ferunt sperandarum , id est rerum bonarum tantum et futurarum].

 [Membrum 4 ''De altera parte definitionis: Argumentum non apparentium']''

 QUAESTIO XXXIX De fide informi.

 [Membrum 1 An fides informis sit habitus naturalis vel gratuitus, et si gratuitus, an gratum faciens vel gratis datus].

 [Membrum 2 An fides informis sit in daemonibus, et an data eis ante peccatum vel post].

 [Membrum 3 An homines fidem informem habentes sint daemonibus deteriores].

 [Membrum 4 An actus fidei informis in daemonibus egrediatur ex quadam luce].

 QUAESTIO XL De mota seu merito diaboli.

 [Membrum 1 An diabolus possit in suo statu demereri]

 [Membrum 2 Unde est quod diabolus confirmatus est in malo et homo non].

 [Membrum 3 An diabolus continue peccet].

 [Membrum 4 An diabolus omni motu suo peccet].

 [Membrum 5 An placeat diabolo malitia in se et in alio].

 QUAESTIO XLI De libro vitae.

 [Membrum 1 An liber vitae sit Filius Dei et secundum quam rationem]

 [Membrum 2 An dicatur liber ratione scriptionis vel lectionis].

 [Membrum 3 Qua ratione dicitur vitae].

 [Membrum 4 ''An possit dici 'liber mortis'].''

 [Membrum 5 An liber vitae sit sui liber et aliorum, vel aliorum tantum]

 [Membrum 6 An liber vitae sit tantum bonorum, et an illorum tantum qui finaliter boni sun].

 [Membrum 7 An contingat aliquos deleri de libro vitae].

 QUAESTIO XLII De scientia Christi.

 [ Membrum 1 An aliqua scientia Christi fuerit temporaliter acquisita].

 [Membrum 2 An fuerit in Christo sicut in angelis cognitio matutina et vespertina].

 [Membrum 3 An Christus habuit scientiam operativam omnium sicut et cognitivam].

 [Membrum 4 An scientia Christi cognitiva sit omnium vel non].

 (Membrum 5 An Christus omnia sciverit uno aspectu vel successive discurrendo).

 [Membrum 6 An Christus per gratiam unionis ita limpide noverit sicut Deus].

 [Membrum 7 An eadem sit in Christo scientia creata et increata].

 [Membrum 8 An aliquod genus scientiae receperit Christus ab angelis].

 QUAESTIO XLIII

 DISPUTATIO I.

 [Membrum 1 Quid sit plenitudo gratiae in Christo, an quid creatum vel increatum, et an ipsa gratia unionis vel alia].

 [Membrum 2 An gratia Christi sit finita vel infinita].

 [Membrum 3 An plenitudo gratiae Christi comprehendat omnia gratuita].

 [Membrum 4 An per gratiam inhabitantem Christus sit filius tantum Patris vel totius Trinitatis]

 [Membrum 5 An plenitudo gratiae collata sit Christo in instanti conceptionis].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 De qua plenitudine accepimus, an Christi hominis].

 [Membrum 2 An de plenitudine Christi acceperint angeli].

 [Membrum 3 An homines praecedentes adventum Christi de eius plenitudine aeque acceperint sicut subsequentes].

 [Membrum 4 An de illa plenitudine accepimus ad mensuram vel non ]

 [Membrum 5 An de ista plenitudine effluat tam gratia virtutum quam gratia sacramentorum].

 (Membrum 6 An de plenitudine veritatis etiam accepimus).

 QUAESTIO XLIV

 [Membrum 1 An Deus Pater dicatur univoce pater Filii et pater noste].

 [Membrum 2 ''An 'pater noster' dicatur solus Pater vel tota Trinitas].''

 [Membrum 3 An Christus secundum quod homo sit filius Trinitatis seu adoptivus, et an adoptio nostra amitti possit et recuperari].

 (Membrum 4 Secundum quid dicimur filii).

 [Membrum 5 An solum post incarnationem dicantur homines filii

 QUAESTIO XLV

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An Deus sit ubique et in loco].

 [Membrum 2 Quid sit esse ubique et Deum esse ubique].

 [Membrum 3 Quid sit esse ubique essentialiter, potentialiter et praesentialiter].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An Deus sit ubique].

 [Membrum 2 An Deus sit alibi quam in se ipso].

 [Membrum 3 An Deus repleat rem antequam forma materiam et locatum suum locum].

 [Membrum 4 An esse ubique sit proprium Det].

 (Membrum 5 Qualiter insit Deus per gratiam et qualiter sit in malis).

 [Membrum 6 An Deus sit cum malis sicut est cum bonis].

 QUAESTIO XLVI

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An et quibus modis creaturae sint in Deo].

 [Membrum 2 An omnia quae sunt sint in Deo ab aeterno, et an sint ibi vita magis cum sunt quam ante].

 [Membrum 3 An omnia quae sunt in Deo ibi sint unum vel multa, id est una idea seu ratio vel multae].

 [Membrum 4 An creaturae sint in Deo sicut ipse in creaturis scilicet potentialiter, praesentialiter, essentialiter].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Sub qua ratione proprie creaturae sint in Deo: an in Deo qua Deus, vel qua essentia, vel qua personat].

 [Membrum 2 Quid sit esse essentialiter in rebus].

 [Membrum 3 An prius sit creaturas esse in Deo vel e converso].

 QUAESTIO XLVII

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An cadunt empyreum sit corptis].

 [Membrum 2 An caelum empyreum moveatur].

 [Membrum 3 An caelum empyreum, eo quod nec grave nec leve, moveatur sphaeraliter].

 [Membrum 4 An caelum empyreum sit locus conveniens angelis]

 [Membrum 5 An caeli conveniant in aliqua natura communi].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An cadunt Trinitatis idem sit quod Deus].

 [Membrum 2 An cadunt Trinitatis sit idem quod caelum empyreum].

 [Membrum 3 An Christus secundum quod homa sit in caelo Trinitatis].

 DISPUTATIO III

 (Membrum 1 Quid sit caelum aqueum seu crystallinum, et cuiusmodi aquae sint supra jirmatttentum].

 [Membrum 2 Ad quid sit caelum crystallinum].

 [Membrum 3 De ordine et situ caeli crystallini].

 QUAESTIO XLVIII De sacramentis in genere.

 [Membrum 1 An sit unum sacramentum vel plura].

 [Membrum 2 An sacramenta sint plura pauciorave quam septem].

 QUAESTIO XLIX

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 De conuenientia horum novem baptismatum praenotanda].

 [Membrum 2 An sub Lege naturae aliqua fuerint Baptismo correspondentia et quae sit horum cum eo convenientia].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An unumquodque illorum baptismatum sit sacramentun].

 [Membrum 2 An plura quam novem debeant esse baptismata].

 [Membrum 3 De eodem necnon de ordine baptismatum inter

 [Membrum 4 Quodnam baptisma praeemineat inter illa Novae Legis].

 [Membrum 5 Quodnam baptisma praeemineat inter illa Veteris Legis].

 QUAESTIO L De circumcisione.

 [Membrum 1 Quid sit circumcisio].

 [Membrum 2 Cuius rei signum est circumcisi].

 [Membrum 3 An ex vi circumcisionis conferatur gratia].

 [Membrum 4 An character imprimatur in circumcisione].

 [Membrum 5 Quinam tenebantur ad circumcisionem].

 [Membrum 6 Quare non fuit datum similiter mulieribus aliquod signum speciale].

 QUAESTIO LI De sacramento Altaris.

 [Membrum 1 An necesse fuerit hoc sacramentum ab initio figurari].

 [Membrum 2 De numero et ordine figurarum].

 [Membrum 3 Quare Baptismus et Eucharistia in tot figuris praecesserunt, et non alia sacramenta]

 [Membrum 4 Quare Eucharistia sub duobus signis continetur, et non sic alia sacramenta].

 [Membrum 5 Quare plures figurae corporis Christi, pauciores sanguinis, nulla vero aquae vino miscendae]

 [Membrum 6 De efficacia Baptismi et Eucharistiae eorumque figurarum comparative]

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An sacramentum Altaris sit conficiendum ex azymo vel fermentato).

 [Membrum 2 An in solo fermentato rite fiat consecratioj].

 [Membrum 3 An aqua sit addenda vino et qua ratione additur].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An substantia panis et viiii maneat sub sacramento].

 [Membrum 2 An sit vera conuersio panis in corpus Christi].

 [Membrum 3 Quorum sit conversio et an omnia simul vel successive convertantur].

 [Membrum 4 Quae sint propositiones concedendae in hac materia et quae non].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 Quale corpus dedit Christus discipulis in coenet].

 [Membrum 2 An materia prima seu remota panis maneat sub sacramento].

 [Membrum 3 An et qualiter accidentia sint ibi sine subiecto].

 DISPUTATIO V

 [Membrum 1 An corpus Christi sit quantitative sub sacramento].

 [Membrum 2 Unde habet corpus Christi quod in pluribus locis simul esse possit].

 DISPUTATIO VI

 [Membrum 1 In qua forma verborum consistat virtus conficiendi, et quare verbo, non facto, sit insita illa virtus].

 [Membrum 2 An verbis consecrationis aliquid addere liceat vel mutare].

 [Membrum 3 An in forma consecrationis ordo verborum mutari possit].

 (Membrum 4 De virtute verborum, et primo an sit).

 (Membrum 5 Quid sit maioris virtutis, conceptio Christi sine viro, an panis transsubstantiatio).

 [Membrum 6 Quare soli verbo et non facto insita est illa virtus].

 [Membrum 7 An virtus insita verbo sit de se sufficiens praeter potestatem sacerdotalem].

 Membrum 8

 [Membrum 1 An sit communis quaedam similitudo manducationis sacramentalis et spiritualis ad illam corporalem].

 [Membrum 2 An alia deberet esse manducatio praeter sacramentalem et spiritualem].

 [Membrum 3 An omnis et sola rationalis creatura possit manducare sacramentaliter].

 [Membrum 4 An aliquo istorum modorum sumpsit Christus se ipsum in coena].

 [Membrum 5 Qualis manducatio sit in anima glorificata].

 [Membrum 6 An corpus Christi sumpserit Iudas in coend].

 [Membrum 7 An sacramento saturari vel inebriari contingat].

 QUAESTIO LII

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An poenitentia sit virtus].

 [Membrum 2 An poenitentia sit prima virtus].

 [Membrum 3 An poenitentia timore concipiatur et quo timore].

 [Membrum 4 An poenitentia sit vere virtus et qua sub ratione].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An poenitentia sit virtus generalis vel specialis].

 [Membrum 2 An poenitentia revocet omnes defectus ad perfectum].

 [Membrum 3 An poenitentia reparentur naturalia et gratuita].

 [ Membrum 4 An poenitentia sit medicamentum vulneris].

 [ Membrum 5 An poenitentia virtus idem sit quod res seu gratia sacramenti Poenitentiae]

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 Quid in Poenitentia sit res tantum, quid sacramentum tantum, quid res et sacramentum].

 [Membrum 2 Quid respective significent et causent contritio, confessio, satisfactio, et qualiter sint unum sacramentum].

 [Membrum 3 An passio Christi sub eadem ratione sit deletiva peccati originalis et actualis].

 DISPUTATIO IV

 [Membrum 1 An Poenitentia sit commune sacramentum Legis Veteris et Novae].

 [Membrum 2 Quando fuit instituta Poenitentia].

 [Membrum 3 Quare Poenitentia non fuit sicut Baptismus praefigurata et quare ante Baptismum instituta].

 QUAESTIO LIII De iustificatione impii.

 [Membrum 1 Quid sit iustificatio et quare a iustitia sic denominetur status gratiae potius quam ab alia virtute].

 [Membrum 2 An iustificatio sit opusalicui personae divinae appropriatum].

 [Membrum 3 An iustificatio fiat mediante gratia creata].

 [Membrum 3 An in iustificatione aliquid exigatur ex parte nostra].

 [ Membrum 4 De numero eorum auae exiguntur in iustificatione].

 [Membrum 5 De ordine illorum quatuor in processu iustificationis].

 [Membrum 6 An simul sint per instans peccatum et gratia].

 QUAESTIO LIV De contritione.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An contritio sit idem cum iustificatione]

 [Membrum 2 An contritio sit simul cum iustificatione]

 [Membrum 3 An attritio sit idem quod contritio].

 [Membrum 4 An contritio exigatur in omni iustificatione].

 [Membrum 5 An attritio et contritio sint a Spiritu Sancto].

 [ Membrum 6 An attritio possit fieri contritio].

 [Membrum 7 De diversis causis attritionis].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Ali contritio possit esse ex timore filiali et qualiter sit causa iustificationis].

 [Membrum 2 An praeceptum contritionis perfecte impleri possit in

 [Membrum 3 An sit possibile simpliciter conteri de peccato].

 [Membrum 4 De primo effectu contritionis, qui est conterere peccatum].

 [Membrum 5 De secundo effectu, qui est lavatio seu mundatio].

 [Membrum 6 De tertio effectu, qui est detersio caliginis].

 [Membrum 7 De quarto effectu, qui est dimissio reatus poenae aeternae].

 [Membrum 8 De ordine illorum effectuum].

 QUAESTIO LV De sanatione mentis.

 [ Membrum 1 Quid sit sanatio mentis].

 [Membrum 2 An sanationem mentis mereri quis possit].

 [Membrum 3 An sanatio mentis fiat per virtutes vel per sacramenta].

 [Membrum 4 An sanatio fiat per omnes partes Poenitentiae vel per solam contritionem].

 Membrum 5 An initium sanationis sit a confessione vel a contritione].

 [Membrum 6 An simul insint sanitas et aegritudo].

 [Membrum 7 An subito fiat illa sanatio vel successive].

 [Membrum 8 Quare sanatio fidei appropriatur et cui fide].

 QUAESTIO LVI De confessione.

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit confessio.

 [Membrum 2 An confessio sit necessaria ad iustificationem et ad ipsum initium iustificationis].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An confessio sit sacramentum].

 [Membrum 2 Cuius virtutis actus sit confessio].

 [Membrum 3 An sit Deo confitendum].

 [Membrum 4 An Uniusmodi confessio sit de Lege naturae].

 [Membrum 5 Quando primitus instituta fuit confessio].

 [Membrum 6 De comparatione confessionis Veteris Legis ad confessionem Novae Legis].

 (Membrum 7 An sit confitendum sacerdoti tantum vel etiam alii].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An teneamur confiteri ipsa peccata venialia].

 [Membrum 2 An teneamur confiteri peccata mere interiora].

 [Membrum 3 An non habens conscientiam mortalis peccati teneatur confiteri].

 [Membrum 4 An confessio dividi possit vel de omnibus simul esse debeat].

 [Membrum 5 An teneamur confiteri etiam circumstantias peccati]

 QUAESTIO LVII De Matrimonio.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An sint Matrimonii plura significata et quod sit principalius].

 [Membrum 2 Quid in Matrimonio sit signum tantum, quid signatum tantum, et quid signum et signatum].

 [Membrum 3 An Matrimonium fuerit signum linius duplicis conformitatis iam in paradiso].

 [Membrum 4 Cuius gratiae causa sit Matrimonium].

 [Membrum 5 Quando fuit institutum Matrimonii sacramentum].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 An sacramentum quod est bonum Matrimonii differat a sacramento quod est Matrimonium].

 [Membrum 2 Quid sit sacramentum quod est bonum Matrimonii].

 [Membrum 3 An insolubilitas Matrimonii sit separabilis ab

 [Membrum 4 Unde sit insolubilitas Matrimonii].

 [Membrum 5 An altero coniugum convolante ad religionem ante copulam, maneat vinculum in reliquo].

 [Membrum 6 An maneat vinculum in infidelibus altero coniugum transeunte ad fidem].

 DISPUTATIO III

 [Membrum 1 An Matrimonium sit bonum de genere honesti].

 [Membrum 2 An matrimonium sit honestius ipsa virginitate].

 [Membrum 3 An idem sit honestum in coniugio et virginitate].

 QUAESTIO LVIII

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 et 2 Quid sit fructus et qualiter ab aurea aureolaque differt].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Quot modis dicatur fructus].

 [Membrum 2 An fructus sit in carne aut in anima vel in utraque].

 (Membrum 3 Secundum quam virtutem et quam vim animae determinentur fructus et aureola].

 DISPUTATIO I

 DISPUTATIO II

 [Membrum 4 Secundum quam virtutem determinetur fructus].

 [Membrum 5 An fructus et aureola spectassent homini in statu innocentiae].

 [Membrum 6 An fructus conveniat etiam parvulis].

 [Membrum 7 Quare et an sufficienter dividatur in centesimum, sexagesimum, trigesimum].

 QUAESTIO LIX De repudio et divortio.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 An repudium uxoris peccatum fuerit mortale et an a Moyse licite permissum].

 [Membrum 2 An quod peccatum est possit fieri non peccatum permissione].

 [Membrum 3 De causis repudii].

 [Membrum 4 Quare non permissum est repudium in Lege naturae et Nova sicut in Veteri Lege].

 DISPUTATIO II

 [Membrum 1 Quid sit diuortium et qualiter differat a repudio].

 [Membrum 2 An sola voluntas sit sufficiens causa divortii].

 [Membrum 3 An defectus fidei in altero coniugum sit causa divortii].

 [Membrum 4 Quare sola fornicatio sit causa divortii].

 [Membrum 5 De solutione vinculi ante copulam carnalem].

 [Membrum 6 Quare vir et mulier parificantur quoad divortium et non quoad repudium].

 (Membrum 7 Quando non liceat dimittere adulteram et quando non liceat eamdem tenere).

 [Membrum 8 De reconciliatione divortii et de pluribus uxoribus in antiquis Patribus].

 QUAESTIO LX

 DISPUTATIO I

 [ Membrum 1 An licitum fuerit antiquitus simul habere plures

 [Membrum 3 An licitum fuerit antiquis habere concubinam cum uxore].

 [Membrum 4 An regibus licitum fuerit in Veteri Lege plures habere uxores).

 DISPUTATIO II

 [Membrum unicum

 QUAESTIO LXI

 DISPUTATIO I

 [Membrum 2 Quid sit clavis.

 [Membrum 3 Quot sint claves et an scientia sit clavis

 [ Membrum 4 Quorum sint claves, an sacerdotum tanttum

 [Membrum 5 An claves commissae sint Petro ut apostolo vel ut sacerdoti).

 (Membrum 6 An claues sint bonorum tantum, vel etiam malorum].

 [ Membrum 7 An eadem sit clavis qua ligatur in foro iudiciali et in foro poenitciitiali

 (DISPUTATIO II).

 (Membrum 1 Ubi institut ac sunt claves in Nova Lcge

 (Membrum 2 Au aliquis usus clavium fuerit in Veteri Testamento

 (Membrum 3 Quis sit usus clavis in foro poeiiitentiae

 [ Membrum 4

 QUAESTIO LXII

 [Membrum 1 An sit relaxatio

 [Membrum 2 Quid sit relaxatio]

 (Membrum 3 Cuius poenae fieri potest relaxatio

 [Membrum 4 An relaxatio effectum sortiatur in pracsenti vel tantum in purgatorio].

 (Membrum 5 Quacnam exiguntur ut relaxatio fieri possit].

 [Membrum 6 An relaxatio fieri possit per sacerdotes minores].

 (Membrum 7 An suis tantum subditis valcant cpiscopi relaxationes).

 [Membrum 8 An insta aestiiiidtio requiratur et an Ecclesia

 [Membrum 9 Quare datur indulgentia plenaria peregrinis Terrae Sanctae].

 QUAESTIO LXIII

 DISPUTATIO I

 (Membrum 1 Quid sit resurrectio et quomodo differat a resuscitatione).

 [Membrum 2 An sit resurrectio vel non].

 (Membrum 3 An resurrectio sit naturalis vel miraculosa).

 DISPUTATIO II

 (Membrum 1 An resurrecti????atur aequivoce de resurrectione Christi et nostra).

 [Membrum 2 Ad quid fuit resurrectio Christi principaliter et quare non citissima fuit].

 [Membrum 3 An resurrectio Christi sit causa resurrectionis animae et corporis vel corporis tantum].

 [Membrum 4 An resurrectio Christi sit causa resurrectionis bonorum et malorum vel bonorum tantum].

 [Membrum 5 Quare corporum resurrectio simul, illa animarum non simul].

 QUAESTIO LXIV

 [ Membrum 1 Quid dicatur veritas humanae naturae].

 [Membrum 2 Quid sit de veritate humanae naturae].

 [ Membrum 3 An costa sit de veritate Adae aut Evae et in quo resurget].

 [Membrum 4 ''An 'purissimi sanguines' Mariae sint de veritate eius aut Christi].''

 QUAESTIO LXV

 (Membrum 1 An et qualiter elementa resurgent in corpore glorificato].

 [Membrum 2 An humores resurgent in corpore glorificato).

 (Membrum 3 An capilli et ungues resurgent in corpore glorificato].

 [Membrum 4 An intestini resurgent in corpore glorificato]

 Membrum 5 An corpora martyrum cum cicatricibus suis resurgent].

 QUAESTIO LXVI De dotibus corporis gloriosi.

 DISPUTATIO I

 [Membrum 1 Quid sit dos secundum rem].

 [Membrum 2 Quid sit dos quoad significationem et definitionem]

 [Membrum 3 Quare quatuor tantum dotes, cum sponsae plura dentur].

 [ Membrum 4 In quo sit dos).

 [Membrum 5 An dotes qua dotes fuissent etiam in statu innocentiae et sine incarnatione]

 DISPUTATIO II

 [ Membrum 1 Quae et quot sint dotes].

 (Membrum 2 An sint quatuor dotes, non plures nec pauciores].

 [Membrum 3 An unum corpus subtilius erit altero vel ?gilius]

 QUAESTIO LXVII

 (Membrum 1 Qualis mutatio facta sit in corpore Christi transfiaiirato].

 QUAESTIO LXVIII

 [Membrum 1 Quid sit raptus et an dicat separationem aniniae a corpore].

 (Membrum 2 Secundum quam potentiam animae raptus fuit Panlus]

 [Membrum 3 ''Quid sit 'tertium caelum' ad quod raptus est Paulus]''

 [Membrum 4 An visio Pauli fuerit imaginaria vel intellectualis).

 [Membrum 5 An visio Pauli fuerit per speciem vel in aenigmate].

 (Membrum 6 A quibas animae potentiis fuit raptus seu alienatus].

 [Membrum 7 Quis actus magis opponitur raptui].

 Membrum 8

 [ Membrum 9 De differentia raptus ad visionem angeli et animae gloriosae].

 (Membrum 10 De differeuti? raptus ad visionem propheticam et contemplativam]

 [Membrum 11 De differentia raptus ad visionem Moysi].

 (Membrum 12 De differentia raptus ad soporem Adae et ad visiones Ioannis].

 APPENDICES

 APPENDIX I Aliae reportationes, redactiones, abbreviationes.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II

 QUAESTIO III Quid resurget in corpore glorificato.

 QUAESTIO IV

 QUAESTIO V

 QUAESTIO VI

 QUAESTIO VII

 QUAESTIO VIII

 QUAESTIO IX De caelis.

 QUAESTIO X

 QUAESTIO XI

 QUAESTIO XII De scientia Christi.

 QUAESTIO XIII De libero arbitrio.

 QUAESTIO XIV

 QUAESTIO XV

 APPENDIX II Aliae quaestiones Alexandro forte spectantes.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II

 QUAESTIO III

 APPENDIX III Quaestiones e scriptis Alexandri maxime compilatae.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II

 QUAESTIO III

 QUAESTIO IV

 APPENDIX IV Aliae quaestiones cum illis halesianis externe tantum connexae.

 QUAESTIO I

 QUAESTIO II De spe.

 QUAESTIO III

 QUAESTIO IV

 QUAESTIO V De scientia.

 QUAESTIO VI De iudicio.

 QUAESTIO VII

 QUAESTIO VIII

QUAESTIO II

De scientia divina.

Quaestio est de scientia divina: primo in quo genere nominum incidat, secundum differentiam nominum quam facit Magister in Sententiis , qui sex ponit differentias, cap. Post pracdicta, dist. De nominum diversitate; et similiter secundum divisionem Damasceni , qui iterum ponit sex differentias: et deinde quis sit modus intelligendi per quem distinguitur hoc dictum de Deo ab aliis. Deinde utrum uno sciat an pluribus: et si uno, utrum se ipso vel alio; et si idem sit, quaeritur ratio. Item quaeritur ratio propter quid ideae plures aut rationes plures, non autem sapientiae aut scientiae plures. Item ex parte scibilis quaestio est, utrum sciantur tam bona quam mala, aut bona tantum, et similiter contingentia et necessaria, et quomodo contingentia immutabiliter sciantur: et similiter de praeteritis, pracsentibiis et futuris. Et deinde quomodo nomen scientiae multiplicatur, nam uno modo dicitur nescire mala et alio modo scire, cum malo accidat non secundum rationem mali, sed boni.

Ponuntur autem sex differentiae ab Ambrosio nominum divinorum: "Quacdam sunt quac evidenter proprietatem deitatis ostendunt, et quaedam quae perspicuam divinae maiestatis exprimunt unitatem ; quaedam vero per similitudinem de Deo translative dicuntur". Quaedam vero ex tempore [Deo] conveniunt et relative ad creaturam dicuntur, ut creator, refugium. Sed quaedam sunt essentialia quae de omnibus dicuntur [personis]; quaedam specialia quac non de omnibus dicuntur, ut missus. Quaedam vero sunt quae non dicuntur relative, sed tamen ex tempore, ut incarnatus, humanatus. Quoddam vero est nomen quod de omnibus dicitur in summa, ut hoc nomen Trinitas. Sub qua ergo differentia istarum est hoc nomen 'Scientia' ?

Videtur quod sit inter ea quae sunt relative dicta ad creaturam: nam scientia ad scibile dicitur; sed scibile est creatura; ergo ad creaturam dicitur. Similiter praescientia est essentialiter scientia; ergo in quo genere nominum erit praescientia, et scientia. Sed praescientia est nomen dictum ad creaturam ; ergo scientia.

Contra: intelligantur creaturae nunquam exsistere aut fore: non minus divina substantia scit se ipsam; ergo cum hoc sit essentialiter, sicut alia nomina quae dicuntur essentialiter, hoc nomen 'scientia' non erit ad aliquid, sed secundum substantiam.

Item, obicitur etiam de divisione Damasceni , qui dicit quod quaedam sunt quae proprie substantiam designant aut esse, ut 'qui est'; quoddam vero nomen operationis, ut 'Deus'; quaedam vero quae assequuntur (!) substantiam aut naturam, ut 'iustus'; quaedam vero habitudinem ad ea a quibus distinguitur, ut 'creato', 'dominus'; quaedam vero ad aliquid, ut 'pater'; quaedam vero quid non est designant, ut 'incorporalis', 'increatus' ; quaedam vero per translationem sive symbolice, ut 'Character', 'splendor', 'leo' et similia.

Et videtur quod sub hac parte, 'designativum operationis', sit ponenda scientia: nam videre, quod est intelligere, operationis est: videre autem Dei est scire ; ergo scire est operationis.

Contra: videtur dicere scientia habitudinem ad ea quibus distinguitur non sciens: nam sciens et scitum habitudinem habent inter se; unde distinguitur sciens a scito.

Ad quod dicendu m quod scientia cadit sub nominibus ab acterno dictis de Deo: nec est necesse quod aliquid ponat in creatura.

Quare prima ratio scientiae cadit super essentiam divinam: se ipsum enim scit. Si tamen adiungatur cum creatura, ut dicatur 'praescit Antichristum esse futurum vel cognovit', tunc connotat aliquid suppositum scientiae, vel ordinem in praeexsistcndo, per praepositione 'prae', ratione cuius est respectus ad temporalia. Nullatenus autem possumus dicere 'praescit se ipsum', quia in illo non est prior scientia scito.

Ad illud quod obicitur de secundo modo divisionis, dicendum quod pertinet ad illam partem quae est de operatione, non ad illam quae est de distinguentibus. Nam scire, vel scire omnia, non distinguit Deum ab omni creatura, quemadmodum creator et similia, quae soli Deo conveniunt.

Deinde potest quaeri quis sit modus intelligendi per quem distinguitur hoc dictum de Deo ab aliis secundum substantiam. Faciunt autem talem ratiocinationem: Idem est secundum rem divina scientia et potentia eiusdem; ergo idem est Deo scire et posse secundum rem; ergo idem est Deum scire et posse: quod falsum est.

Item arguitur quod illud quo distinguitur scientia a potentia et voluntate est verum ; quod per considerationem veram est videre. Si enim quaeratur in homine qui habet scientiam, potentiam et voluntatem, in quo distinguuntur, respondetur quod eius actus est super verum. Cum ergo modus intelligendi maneat ibi, per hoc distinguitur ; ergo in omni scibili ratione divinae scientiae ponetur verum.

Sed contra hoc est quod, [cum] dicitur 'praescit Antichristum esse', non ex hoc ponitur quod Antichristum esse sit verum ; ergo non est hic modus intelligendi distinctivus. Similiter dicitur 'ab aeterno praescivit omnia', nec tamen omnia ab aeterno sunt vera ; ergo virtute eius non ponitur veritas in scito, sicut est in scientia humana.

Et dicendum est ad hoc quod modus intelligendi quo distinguitur scientia a potentia et voluntate, ex parte eius ad quod dicitur, est verum. Sed sciendum quod quidam modus intelligendi superadditus est cum dicitur 'praescit', sicut praehabitum est. Unde ex virtute additi sequitur quod scit illud antequam res sit, ut scit Antichristum esse antequam Antichristus sit. Si ergo per se dicatur 'scit hoc', sequitur quod ipsum est, ut 'scit Antichristum': ergo Antichristum fore est: et ita de abis. Sed si addatur 'prae', tunc oportet ita intelligi: scit hanc essentiam antequam ipsa sit. Sed numquid habet veritatem antequam ipsa sit ? Habet quidem veritatem in sua causa per quam est, et ita scitur: non autem veritatem in se, neque hanc veritatem oportet cointelligi.

Deinde quaeritur: cum dicat Augustinus, 83 Quaestionibus , quod ideae sunt in mente divina: " Quas qui non credit, infidelem esse arbitror": quare in eodem libro 2 dicit quod "singula sunt creata propriis rationibus": utrum sint idem quod essentia divina, et unde dicantur multae quaestio est.

Quod non sint divinae [essentiae idem ideae], arguitur per quamdam considerationem in libro De accidente , quae talis est: Si aliquis dixerit scire esse intelligere, respiciendum in uno et pluribus si dissonant ; nam si dissonant, non est hoc illud. Quare, cum essentia divina sit omni modo una, et ideae sunt plures aut rationes, non erit essentia divina ideae aut rationes.

Item, essentia nulli est propria nisi sibi ipsi; sed rationes sunt singulis propriae; ergo non est essentia divina illae rationes.

Item, aut una ratio est altera, aut non. Quod non, arguitur ex hoc quod singula habent proprias rationes ; in propriis vero nullum est alterum. Si vero nulla illarum est altera, et sunt essentia divina, in ea erit multitudo praeter personas; ergo non est omnino simplex, sicut non est anima posita omnino simplex, cum sit nata habere multitudinem specierum intelligibilium.

Deinde quaeritur: cum sint multae ideae, multitudo autem non potest esse ex parte divinae essentiae, neque in se ipsis, cum unum solum sit ab aeterno, erit tunc secundum respectum ad res creandas vel creatas: ergo naturaliter praeintclligitur multitudo tam in rebus creatis quam in ideis; ergo temporale videtur causa aeterni.

Item, unitas et multitudo accipiuntur in ideis: quare non aliae dispositiones, ut mutabilitas et immutabilitas, substantialitas et accidentalitas ?

Et dicendum quod ideae sunt idem quod divina essentia, et rationes similiter ; sed ratione et respectu differunt. Nam dicitur essentia divina in quantum absolute consideratur ; dicitur autem idea secundum respectum ad creaturam. Nec sequitur, si unum dicitur secundum unitatem et multitudinem, reliquum non, quod hoc non sit illud. Hoc enim non oportet quae essentialiter, et secundum substantiam sive subiectum. Nam unus homo est unum animal, et multi homines multa animalia ; et unus homo unum album, et multi homines multa alba; et tamen multa animalia animal unum, et multi homines unus homo. Et illa unitas est rationis. Non est ita ubi una vox multa significat; convenientius tamen dicitur multorum signum sive multarum idea.

Ad id vero quod obicitur de rationibus, dicendum quod rationes dicuntur propnae secundum quod sunt rationes ; quia rationes ad causam finalem retorquentur, differentes autem sunt causae finales creatae. Sed omnes illac, quod sunt rationes, habent a causa finali increata. Quod ergo sunt 'propriae', non est respectu eius quod est aeternum, sed temporale. Quod vero sunt 'rationes', hoc est ab eo quod est aeternum, et aeternaliter sunt rationes. Quod autem illac rationes sunt aeternae, accipitur ab eo quod Augustinus dicit, 83 Quaestionibus . Dicit enim quod absit eas ponere in alio quam in Deo, et non temporaliter, sed ab aeterno.

Ad id vero quod quaeritur, utrum m???biles vel immutabiles debeant dici, sicut una aut multae, dicendum est quod non, nam unitas [et] multitudo sunt dispositiones consequentes ens intelligibile, et sunt in exemplari et in exemplo ; mutabilitas autem est dispositio quantum ad principium, quod est non esse: est enim mutabile de non esse in esse. 19. Ad id vero quod obicitur, quod temporale videtur causa aeterni, dicendum quod nihil prohibet temporale esse principium intelligendi aeternum, sed non essendi. Ergo multitudo idearum non est nisi consignificata, non ingrediens earum substantiam. Hoc ideo, quia ex parte ideatorum si ideam intelligimus, cointelligimus multitudinem per ideam. 20. Deinde quaeri potest: cum ideae dicantur plures per consignificationem et rationes, propter quid non sapientia aut scientia, cum etiam respective dicantur; et iterum quae sit differentia inter haec tria, oportet rationibus disiungi.

Ad hoc dicendum quod inter essentiam divinam et res creatas secundum modum intelligendi cadunt mediae sapientia et * et ratio. Sapientia aut scientia propinquius se tenet secundum modum intelligendi cum essentia sciente; ratio vero et idea ex parte rerum creatarum. Sed differenter, nam ratio propinquius quam idea: idea enim non semper dicitur propria, sed ratio semper propria dicitur. Et ideo sapientia aut scientia non dicitur una et propria, sed ideae dicuntur multae sed non propriae, rationes vero multae et propriae. Et secundum hoc est considerare in anima humana, in qua est scientia et species et ratio. Et est differentia, quod ratio ad finalem causam retorquetur, ideac vero ad exemplarem, scientia vero ad effectivam, quae est voluntas; et bace tria efficientem comprehendunt: potentia, voluntas et scientia.

Item est quaestio: si ideae sunt multae, aut re, aut ratione. Si re, tunc multae sunt ab actcrno. Si ratione, aut iterum rationes sunt res, aut intellectus. Si res, iterum inconveniens ut supra; si intellectus, videtur quod intellectus componat multitudinem ubi non est.

Respondeo: Est multitudo rationis et multitudo rei. Prima est in idea, et illa ratio est ex multitudine in idealis: nec ponit multitudinem in idea, sed in comprehensione ideae. Neque propter hoc intellectus est cassus et vanus, quia nullam in substantia ideae multitudinem ponit, sed in eo quod ad eam dicitur. Dico enim, proprie loquendo, quod ideatum ad ideam et similitudo ad rem etiam a qua est, nam similitudo et ideatum ab idea.

Deinde quaeritur utrum sciantur tantum bona. Quod videtur, quia nihil scitur nisi cuius exemplar est in Deo sciente; ergo mala non sciuntur, cum malorum non sit exemplar in Deo sciente.

Augustinus ad idem, De libero arbitrio : " Naturae in tantum vitiosae sunt, in quantam ab eius qua factae sunt arte discedunt, et in tantum recte vituperantur, in quantum earum vituperator artem qua factae sunt videt, ut hoc in eis vituperet, quod ibi non videt". Ergo [malum] non videtur ibi.

Item, Cassiodorus super Psalmum "Peccata sunt a Deo abscondita ".

Item, si mala sunt in scientia Dei, mala sunt in Deo sciente. Sed idem est secundum rem Deus et Deus sciens: ergo sunt in Deo. - Contra. Augustinus , Rom. [11, 36: Ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia): "Ea per ipsum et in ipso sunt, quorum auctor est".

Coiitr a, Propheta dicit : Alta a longe cogtioscit, Glossa: "Superbiam". Item, quomodo puniret peccata, nisi sciret peccasse.? Oportet enim apud iudicem residere cognitionem de delicto.

Respondeo: Scire dicitur dupliciter, ad proportionem eius quod est scire in nobis: nam est scire speculativum aut contemplativum et scire practicum; et hoc dicitur scientia beneplaciti in Deo. Sed iterum scire contemplativum dicitur dupliciter: nam uno modo scire dicitur illud cuius causa residet apud intellectum; alio modo cuius causae privatio est apud ipsum. Et per hunc ultimum modum sciuntur mala, quia non invenitur similitudo Dei in illis in quantum huiusmodr, reliquis autem duobus modis nesciuntur. Et secundum hoc procedunt auctoritates in contrarium adductae.

Item quaestio est utrum se ipso cognoscat omnia ut causa aut non, quia de hoc diversa sentiebant Philosophi. Quidam enim probant quod ideae plures sunt in Deo, et non propter hoc remanet quin sit suprema et summa causa. Et assumunt hanc probationem universalem: Unum non est id quo cognoscuntur multa distincta: sed universa cognoscuntur distincta a Deo, nam si non cognoscerentur [distincta] perfectior esset cognitio hominis quam Dei; ergo cognitio divina est per multitudinem idearum.

Item, ad idem inducunt simile: quod in speculo corporali resultant imagines vel similitudines, non ostendit impotentiam speculi, sed potentiam; quod autem respiciuntur (!), impotentiam ostendit. Quare, si ab aeterno sunt ideae omnium, in hoc ostenditur virtus Primi, non imperfectio, quia summam perfectionem est ponere in eo.

Contra hoc obicitur multis modis: primo quod si essent ideae in Deo, aut essent numero finitae, aut infinitae. Infinitae non, nam hoc esset supervacuum, nam omnis cognitio et natura refugit infinitatem. Si autem finitae, tunc impossibile esset quod Deus cognosceret plures res quam fuerunt vel erunt ; sed tamen plures possunt esse. Cum ergo potentia Dei sit infinita, illac res non cognoscuntur a Deo, licet habeat harum similitudinem. Ergo secundum hoc omnia non cognoscuntur ab eo. Quod quia falsum est, restat quod primum est falsum.

Item, cum sit perfectius uno cognoscere multa quam multis multa, nam unum est ante multa, et hoc possibile est, quia uno universali cognoscuntur singularia infinita.

Item, perfectius est cognoscere in causa quam non causa, et * causa non dependente a mutatione sive a mutabili quam dependente. Sed una causa est immutabilis ; ergo se ipsa cognoscet.

Quod concedendum est. Sed distinguendum est... quod aliter est in scientia divina quam humana. Divina enim scientia est de rebus per causam rerum, quac est omnibus prior, in qua res suam habent perfectionem. Neque est de perfectione intellectus habere multitudinem phantasiarum, a quibus fit intelligentiarum distinctio ; immo, sicut ab ipsa causa faciente, in qua non distinguuntur, res procedunt distincae in suo esse, sic ab eadem cognoscente cognoscuntur res distinctae, licet nulla sit in ipsa distinctio. Et sicut uno universali comprehenduntur multa singularia, quae inter diversa sunt, sic una causa omnia causata: non enim possibile est esse unum universale, quemadmodum est una causa omnium causatorum.

Non est autem simile de speculo et divina scientia: nam quod speculum est habens similitudines multas rerum, est de virtute splendoris terminati ad transparens terminatum , scilicet vitrum extensum. Ex altera parte non sunt duae naturae in Deo, cum sit omnino simplex, quarum una possit esse multitudo secundum receptionem imaginum a rebus, extra, cum ab iis quae extra nihil recipiat.

Deinde arguunt ita Philosophi : Omne intelligibile, in quantum est intellectum, est perfectio intelligentis. Sed nihil aliud a Primo est perfectio omnino, quia omnis est minus nobilis eo; ergo nihil aliud ab eo est intellectum ab ipso; ergo solum scit se ipsum.

Ad idem adducunt communem propositionem , quae communiter a vulgo accipitur: Melius est nobilem naturam non intelligere quam vilia intelligere: ut melius est hic non cognoscere occasiones multas peccatorum quam cognoscere, nam prudentia carnis mors est, Rom. 8,6, prudentia mitem spiritus vita et pax. Cum ergo omnia alia a Creatore sint vanitas , melius est ea ab ipso nun intelligi quam intelligi: nihil ergo aliud a se ipso intelligit.

Item, Philosophus in XI Metaphysicae dicit quod "sententia patrum fuit, quod si intelligeret aliud a se, haberet alium dominum " et res alia esset nobilior eo. Quod si verum non est, tunc solum se ipsum intelligit.

Sed contra haec sunt haec inconvenientia, scilicet quod non scirentur alia ab eo, et non esset providentia Dei, neque praedestinatio. neque iudicium poenarum, neque prophetia. Qualiter enim viderent in speculo aeternitatis, cum ipsum speculum non haberet in se ?

Ideo dicendum est quod ita potest intelligi sermo Philosophorum, quod error maximus non erit et quod (vix) dissonabit a ventate. Si enim intelligatur quod intellectum in quantum intellectum est perfectio intelligentis, de specie inquam in qua intelligitur et est in anima, verum est; nam hoc intellectum, in quantum huiusmodi, est perfectio intelligentis, id est nobilius ipso intelligente per ipsum. Si vero intelligatur de re extra, falsum est. Ubi autem idem est quo intelligit et quod intelligit, non est ponere maiorem nobilitatem aut minorem. Adhuc est distinguendum, quia species rei quae est in intellectu, non est nobilior secundum id quod est, sed in quantum species, ipso intellectu: nam secundum id quod est, quaedam passio est exsistens in intellectu, et ita non est nobilior intellectu.

Ad id vero quod obicitur per communem propositionem, quod scilicet melius est etc, intelligendum est de iis quae pronitatem faciunt ad peccandum: sed haec propositio locum non habet in iis quae a divina essentia intelliguntur. Licet enim sint vanitas omina in quantum exeunt de non esse, sunt tamen habentia veritatem in quantum sunt ab ipso, et ita sunt scibilia. Et non quaeritur scientia propter eius perfectionem, sed propter ipsarum perfectionem, sicut bonum est pauperi quod dives liberalis sciat eius indigentiam.

Ad illud vero in XI Metaphysicae, dicendum quod ita intelligitur: id est, si intelligeret exteriorem speciem rei, qua fit alia res ab ipsa, habet alium dominum, aut est alia res nobilior ea. Hoc est enim quod cogit Philosophos ponere quod, praeter intellectum possibilem, oportet esse intellectum agentem, per quem intelligeret in effectu intellectus possibilis. Sed non est hic sensus, quod si cognosceret aliam rem a se, propter hoc alius sit dominus, aut alia res nobilior ipso.

Sequitur postea videre si solum necessaria sciuntur ab ipso. Quod videtur, dupliciter: uno modo ex comparatione ad scientiam humanam. Nam scientia humana per demonstrationem solum est necessariorum: cum ergo scientia divina in infinitum nobilior sit illa, erit scientia divina necessariorum et solum. Non ergo contingentia sciuntur a Deo, sed aut non cognoscuntur, aut alio genere acceptionis accipiuntur.

Item, scientia divina est per causam quae ipsa est; sed scientia proportionatur ei per quod fit scientia: ergo scientia divina in infinitum certior est omni scientia creaturae. Sed scientia creaturae est causata quantum ad id quod scitur et quo scitur: ergo divina scientia solum est necessariorum, cum non possit esse certitudo de contingentibus.

Respondeo: Abundat divina scientia supra humanam, quia scientia divina per causam immutabilem res scit mutabiles, et ideo immutabiliter res mutabiles scit. Scit ergo Deus necessaria per causam necessariam et non necessaria, sed homo tantum necessaria. Quantum ad hoc abundat divina supra humanam. Unde non oportet quod si humana scientia est necessariorum (solum), quod et divina, immo quod divina de eisdem sit: aliter videretur humana in aliquo perfectior.

Sed unde est hoc, quod humana ponit necessitatem tam in eo quod scitur, quam in eo per quod scitur, divina autem non ?

Respondeo: Ideo, quia humana est per medium in demonstratione positum, sive ordinatum secundum syllogismum, in quo oportet, si prima sunt necessaria, quod infertur esse necessarium, et e converso. Divina vero est per causam separatam, et facientem esse et conservantem, et ad se ipsum tamquam ad finem reducentem; et quia non est complexio syllogistica, quo scitur non ponit necessitatem in scito.

Sequitur vid??? utrum complexa sciantur secundum modum complexionis, ut dicatur sic: Deus scit Antichristum fore, vel Deus scit Antichristum. Quod sciat tam complexa quam incomplexa, ex perfectione suae scientiae arguitur: si enim homo sciret complexa et incomplexa, Deus autem incomplexa tantum, abundaret scientia humana super divinam in potestate (!) scientiae quantum ad scitum. Sed hoc est falsum ; ergo primum.

Quod autem tantum sciat complexa, videtur per hoc, quod in omni genere proportionantur ad invicem quo est scientia et cuius est scientia secundum complexionem et incomplexionem, ut si sciatur triangulum habere tres angulos etc, non potest sciri nisi per complexum; et si per complexum scitur complexum, et eodem in incomplexis, restat ergo (quod), cum illud quo scit divina scientia sit remotum ab omni complexione, cum sit simplicissimum, illud quod scitur erit carens omni complexione. Ergo complexa ut complexa non sciuntur ab ipso.

Respondeo: Dicendum quod complexio ad rationem compositionis inducit ; sed compositio sicut et contingentia imperfectionem notant, sic et corruptibilitas, et ideo non adducunt ad bonitatem scientiae vel dignitatem. Et ideo non est scientia divina de complexis complexo modo, sed incomplexo. Nec propter hoc est melior aut nobilior humana scientia, quae utroque modo est: quod enim proprie est per complexionem, imperfectionis est. Et ideo non sequitur quod si illud per quod est scientia sit incomplexum, propter hoc et illud cuius est scientia. Sicut enim simplici scitur compositum, et incomplexo complexum: sed hoc non est secundum modum humanae scientiae, in qua oportet copulari ad invicem id per quod est scientia et id cuius est scientia.

Deinde quaeritur, si divina scientia sit acqualis et eadem quantum ad scita, cum sit immutabilis, utrum res in tempore secundum quod sunt in tempore sciantur a Deo an non. Si non, ergo non esset apud Deum praeteritum ut praeteritum et futurum ut futurum; ergo distinctius cognoscit homo quam Deus. Si vero cognoscit res secundum quod sunt sub tempore, tunc non quidquid scivit, seit; et ita aliquid transit in eius scientia.

Responsio est per praedicta, quod cum scientia humana possit recipere mutabilitatem: scilicet per oblivionem ex parte scientis, vel per transitionem sive transeuntiam ex parte sciti, divina neutro modo est mutabilis. Non enim eadem oblivio neque transitio rerum facit mutationem in eius scientia, quia ipsa non est ex rebus sumpta: et ita non sequitur quod, licet nunc sciat quod prius non sciebat, quod sit aliqua mutabilitas in eius scientia, sed in scito. Quidquid enim scivit, scit, et e conversos sed non quodcumque, nam 'dcumque' cadit sub significatione temporali ; 'quidquid' vero non determinat tempus, sed abstrahit. Et quod cadit in modum accidentalem respectu scientiae divinae, cadit in modum essentialem respectu scientiae humanae. Unde, si dicatur 'quidquid scivit homo, scit: sed scivit Caesarem esse futurum. ergo scit', non sequitur. Hoc autem est quia scientia humana temporalis, divina intemporalis.

Deinde quaeritur propter quid nomen scientiae non aequivocatur respectu bonorum et malorum, cum scientia sit in quodlibet horum. et scientia non attingit nisi verum, vero autem accidit bonum aut malum.

Et dicendum quod hoc accidit quia scientia est intellectus: intellectus autem duas recipit differentias, quod contemplativus est et operativus ; et ideo scientia quaedam contemplativa, quaedam operativa. Scientia contemplativa dicuntur cognosci mala tantum, scientia operativa bona. mala vero nesciri. Sed haec etiam duplex: quia una est ad operandum, et sic tantum bona: alia ad declinandum vel destruendum, et sic ab hac mala cognoscuntur, scilicet intellectu practico. Reliqua vero scientia beneplaciti est, qua mala nesciuntur.